•  Sisältö  •  Linkit   
 

Huom:

 • Tämä oppitunti liittyy aikaisempiin oppitunteihin, joten käythän ne läpi ensiksi >>>
 • Missä tahansa oppitunnin kohdassa voit aina kuunnella, kuinka sanat lausutaan, klikkaamalla tätä kuvaa .

Tämänkertaisella oppitunnilla käymme lävitse loput aakkosista:

 

Huom:

 • muistuttaa äännettä , mutta äännetään paljon voimakkaammin.
 • on kuten kirjain mutta kieli jännitettynä.

 

Harjoitus:

1) :n tapauksessa:

a)sanan alussa:

b)sanan keskellä:

 • Yhdistävän kirjaimen perässä
 • Yhdistämättömän kirjaimen perässä

c)sanan lopussa:

 • Yhdistävän kirjaimen perässä
 • Yhdistämättömän kirjaimen perässä

  Seuraava esimerkki osoittaa eron konsonanttien ja välillä:

   

2) :n tapauksessa::

a)sanan alussa:

b)sanan keskellä:

 • Yhdistävän kirjaimen perässä
 • Yhdistämättömän kirjaimen perässä

c)sanan lopussa:

 • Yhdistävän kirjaimen perässä
 • Yhdistämättömän kirjaimen perässä

  Seuraava esimerkki osoittaa eron konsonanttien ja välillä:

   

3) :n tapauksessa::

a)sanan alussa:

b)sanan keskellä:

 • Yhdistävän kirjaimen perässä
 • Yhdistämättömän kirjaimen perässä

c)sanan lopussa:

 • Yhdistävän kirjaimen perässä
 • Yhdistämättömän kirjaimen perässä

4) :n tapauksessa:

a)sanan alussa:

b)sanan keskellä:

 • Yhdistävän kirjaimen perässä
 • Yhdistämättömän kirjaimen perässä

c)sanan lopussa:

 • Yhdistävän kirjaimen perässä
 • Yhdistämättömän kirjaimen perässä

Seuraava esimerkki osoittaa eron konsonanttien ja välillä:

 

Muutama seikka ennen tämän oppitunnin päättämistä:

1-tanwin:

Se on substantiivin viimeisen kirjaimen päällä oleva merkki, joka osoittaa epämääräistä artikkelia:
niinpä tarkoittaa samaa kuin englannin kielessä "a boy" ja on sama kuin "the boy".

Sanan sijainnista lauseessa riippuen tanwin voi olla muodoltaan seuraavanlainen:

Esimerkkejä:

 

 

2-Alif maqsura:

Sanan lopussa pitkä vokaali aa joskus kirjoitetaan näin tätä merkkiä kutsutaan nimellä "alif maqsura".

Esimerkkejä:

 

Verratkaamme "alif maqsuraa" pitkään vokaaliin ii::

 

huomaa, että pitkässä vokaalissa" ii" kirjainta edeltävä kirjain on "i" , mutta pitkän vokaalin "aa" kohdalla kirjainta edeltävä kirjain on "a" .

3-Ta marbuta:

Kun t on sanan lopussa, se voidaan kirjoittaa näin ja silloin sitä kutsutaan nimellä "ta marbuta", mikä tarkoittaa "suljettu t".

ta marbuta kirjoitetaan kahdella tavalla:

 • Yhdistävän kirjaimen jälkeen
 • Ei-yhdistävän kirjaimen jälkeen

Sitä käytetään useimmiten osoittamaan nimien, adjektiivien tai substantiivien feminiinisyys.

Esimerkki:

 

 

Seuraavassa yksi suura pyhästä Koraanista:
 

 


Lukuharjoitus:

Kirjoitusharjoitus:
Yhdistä alla olevat kirjaimet seuraavan esimerkin mukaisesti:

 

 

Yhteenveto:

Seuraavassa taulukossa ovat kirjaimen eri muodot sen esiintyessä eri kohdin tiettyä sanaa:

Alkukirjain Keskikirjain Loppukirjain
  Yhdistämättömän kirjaimen perässä Yhdistyvän kirjaimen perässä Yhdistämättömän kirjaimen perässä Yhdistyvän kirjaimen perässä


Lähetä minut yhdyksännelle oppitunnille >>
 
Top of page