Koraani - Valon suura (AN-NUUR)

Johdanto

KAHDESKYMMENES NELJÄS SUURA: Valo (An-Nuur) Ilmoitettu Medinassa (64 jaetta )

An-Nuur, »Valo», tuli suuran nimeksi jakeista 35-40,joissa kuvataan Jumalan valoa sellaisena kuin sen tulisi loistaa uskovaisten kodeissa. Suurelta osaltaan suura sisältääkin säädöksiä kotielämän puhtaudesta. Kaikki sen jakeet on ilmoitettu Medinassa. Perimätiedon mukaan jakeet 11-20 tarkoittavat Ajeshan panettelijoita ja viittaavat tapaukseen, joka sattui Hedzran viidentenä vuonna, kun profeetta palasi sotaretkeltä Banii' 1~Mustalikia vastaan. Ajesha oli marssilla jäänyt jälkeen, ja eräs nuori sotilas, joka oli löytänyt hänet ja tuonut hänet takaisin, oli sallinut hänen nousta kameelinsa selkään ja itse taluttanut sitä.

Epävarmemman perimätiedon mukaan jakeet 1-10 on ilmoitettu niinkin myöhään kuin Hedzran yhdeksäntenä vuonna. Pääosaltaan tämä suura on ilmoitettu Hedzran viidentenä ja kuudentena vuonna.

 
Aloitan JUMALAN, laupiaan Armahtajan, nimeen

1. 
Tämä on suura, jonka Me olemme ylhäältä ilmaissut välttämättä noudatettavaksi ja jossa on selvät tunnusmerkkimme, jotta ottaisitte ne varteen.
2. 
Haureudenharjoittajille antakaa kullekin sata iskua nahkaruoskalla, älkääkä salliko myötätuntonne heitä kohtaan estää täyttämästä Jumalan käskyä, mikäli uskotte Jumalaan ja tulevaan päivään. Joidenkuiden uskovaisten tulee olla todistajina heitä rangaistaessa.
3. 
Älköön haureellinen mies naiko muuta kuin haureellisen naisen taikka pakanavaimon, ja älköön haureellinen nainen menkö muulle kuin haureelliselle taikka pakanalliselle miehelle. Tällainen avio on uskovaisilta kielletty.
4. 
Jotka syyttävät aviovaimoja haureellisesta elämästä eivätkä tuo neljää todistajaa, heille annettakoon kahdeksankymmentä raipaniskua, älköönkä heidän todistustaan milloinkaan vast'edes kuunneltako, sillä he ovat jumalattomia ihmisiä.
5. 
Mutta jotka tämän jälkeen kääntyvät Jumalan puoleen ja tekevät oikein, heille Jumala on anteeksiantavainen, armollinen.
6. 
Jotka syyttävät omia vaimojaan, mutta eivät voi esittää muita todistajia kuin itsensä, todistakoot neljä kertaa Jumalan nimeen olevansa ehdottomasti luotettavia
7. 
ja viidennellä kerralla, että Jumalan kirous langetkoon heidän päällensä, jos valhettelevat.
8. 
Mutta vaimo voi välttyä ruoskimiselta, jos hän neljästi Jumalan nimeen vannoo, että mies puhuu valhetta,
9. 
ja viidennellä kerralla, että Jumalan viha häntä kohdatkoon, ellei hän puhu totta.
10. 
Mitä tapahtuisikaan, ellei Jumalan laupeus ja Hänen armonsa olisi teidän apunanne ja ellei Jumala olisi anteeksiantavainen, viisas!
11. 
Sellaisia, jotka ovat keksineet valheellisia syytöksiä, on kokonainen joukko teidän keskuudessanne. Älkää luulko, että tämä teitä vahingoittaa. Päinvastoin se on teille eduksi. Jokainen heistä saa palkkansa tekemistään synneistä, ja se heistä, joka on pääsyyllinen, on raskaan kurituksen kokeva.
12. 
Kun tämän panettelun kuulitte, miksi eivät uskovaiset miehet ja naiset uskoneet hyvää omasta kansastaan ja sanoneet: »Tämä on selvästi valheellinen syytös.»
13. 
Miksi panettelijat eivät tuoneet neljää todistajaa tuekseen? Sillä kun he eivät esittäneet todistajia, he ovat Jumalan silmissä valehtelijoita.
14. 
Ellei Jumalan laupeus ja Hänen armonsa olisi tukenanne tässä maailmassa ja tulevassa, niin totisesti suuri onnettomuus olisi teitä kohdannut juorupuheen tähden, johon sotkeuduitte,
15. 
koska piditte sitä kielellänne ja haastoitte sitä huulillanne, vaikka teillä ei ollut siitä mitään tietoa, ja piditte sitä pikkuasiana, vaikka se oli vakava Jumalan silmissä.
16. 
Ja kun sen kuulitte, miksi ette sanoneet: »Meidän asiamme ei ole puhua tästä. Jumala armahtakoon! Tämä on kauhea parjaus.»
17. 
Jumala kehoittaa, ettette milloinkaan uudelleen lankeisi sellaiseen, jos olette uskovaisia.
18. 
Jumala on myös kirkastava teille merkkinsä, sillä Jumala on tietävä, viisas.
19. 
Totisesti, jotka levittävät häväistysjuttuja uskovaisista, niitä kohtaa tuskallinen tuomio tässä maailmassa ja tulevassa, sillä Jumala tietää, mutta te ette tiedä.
20. 
Mitä tapahtuisikaan, ellei Jumalan laupeus ja Hänen armonsa olisi teidän yllänne, ja ellei Jumala olisi rakastava, armollinen.
21. 
Te, jotka uskotte, älkää seuratko saatanan jälkiä, sillä ken niitä seuraa, häntä saatana käskee riettauteen ja pahaan. Ja ellei Jumalan laupeus ja Hänen armonsa olisi yllänne, niin kukaan teistä ei milloinkaan puhdistuisi, mutta Jumala puhdistaa kenet tahtoo, sillä Jumala on kuuleva, tietävä.
22. 
Älkööt ne joukostanne, jotka ovat suosittuja ja varakkaita, kieltäytykö avustuksen antamisesta sukulaisilleen ja tarvitseville sekä niille, jotka ovat jättäneet kotinsa lähtiessään Jumalan retkelle. Olkoot he anteeksiantavia ja suvaitsevia. Ettekö itse halaja, että Jumala antaisi teille anteeksi? Sillä Jumala on anteeksiantavainen, armollinen.
23. 
Niitä, jotka syyttävät vapaasti käyttäytyviä, mutta siveitä ja uskovia naisia, kohtaa totisesti kirous tässä maailmassa ja tulevassa, ja heille langetetaan ankara rangaistus.
24. 
Sinä päivänä, jolloin heidän kielensä ja kätensä ja jalkansa todistavat heidän tekojansa vastaan,
25. 
sinä päivänä Jumala on täydellisesti maksava heille oikeudenmukaisen palkan, ja he tulevat huomaamaan, että Hän, Jumala, on ilmeinen totuus.
26. 
Saastaiset naiset ovat saastaisia miehiä varten ja saastaiset miehet saastaisia naisia varten; ja siveät naiset ovat siveitä miehiä ja siveät miehet siveitä naisia varten. Nämä, joita viattomasti syytetään, ovat vapaita siitä, mitä heistä sanotaan. He saavat anteeksiannon ja ihanan palkinnon.
27. 
Te, jotka uskotte, älkää astuko muihin taloihin kuin omiinne, ennenkuin olette saaneet niiden asukkaiden suostumuksen ja heitä tervehtineet. Tämä on teille parasta, joten ottakaa se varteen.
28. 
Mutta ellette tapaa ketään kotoa, älkää astuko sisään ennenkuin saatte luvan. Ja jos teitä käsketään kääntymään takaisin, niin kääntykää, sillä se on teille säädyllisintä. Jumala tietää, mitä te teette.
29. 
Teitä ei soimata, jos astutte asukkaita vailla olevaan taloon, jossa teillä on jotakin toimitettavaa. Jumala tietää, mitä te tuotte julki ja mitä te salaatte.
30. 
Sano uskovaisille miehille, että he luovat katseensa maahan ja hillitsevät halujaan. Tämä on heille säädyllisintä, ja Jumala tietää mitä he tekevät.
31. 
Sano myös uskovaisille vaimoille, että luovat silmänsä maahan ja hillitsevät halujaan eivätkä näyttele sulouttaan tavallisuudesta poiketen ja että huntu verhoaa heidän povensakin. Älkööt he näyttäkö sulouttaan muille kuin miehilleen tai isilleen tai apilleen tai pojalleen tai poikapuolilleen tai veljilleen tai veljiensä pojille tai sisariensa pojille tai palvelusnaisilleen tai orjattarilleen tai sellaisille palvelijoille, joilla ei ole vetoa naisiin, tai poikasille, jotka eivät ole tietoisia naisten salaisuuksista. Älkööt he siten astuko kulkiessaan, että heidän kätketyt sulonsa havaittaisiin. Kääntykää kaikki Jumalan puoleen, oi uskovaiset, jotta saisitte menestystä!
32. 
Päästäkää avioliittoon keskuudessanne olevat naimattomat naiset, ja samoin naittakaa kunnolliset orjanne sekä orjattarenne. Jos he ovat köyhiä, niin Jumala on armostaan antava heille toimeentulon, sillä Jumala on runsaskätinen, tietävä.
33. 
Mutta hillitkööt ne itseään, joilla ei ole varoja mennäkseen naimisiin, kunnes Jumala armossaan antaa heidän vaurastua. Ja jos jotkut orjistanne pyytävät vapautuskirjaa, antakaa se heille, jos tiedätte heidän hyvässä ansioituneen, ja antakaa heille jotakin omaisuudestanne, jonka Jumala on teille suonut. Älkää pakottako orjatyttöjänne tämän maailman voitonhimon houkuttelemana haureuteen, jos he haluavat viettää siveätä elämää. Jos joku heidät pakottaa, niin Jumala, koska heidät on pakotettu, on heille anteeksiantavainen, armollinen.
34. 
Totisesti, Me olemme jo lähettänyt teille selvät merkit ja varoittavan esimerkin ennen teitä eläneistä sekä kehoituksen niille, jotka hartautta harjoittavat.
35. 
Jumala on taivaitten ja maan valo. Hänen valonsa on verrattavissa lamppuun, joka on asetettu seinän syvennykseen. Lamppu on sijoitettu lasipalloon, joka on kuin loistava tähti. Sitä valaisee siunatun öljypuun öljy, joka ei ole idästä eikä lännestä, ja se antaisi kirkkaan valon, vaikka siihen ei tulta pantaisikaan: siinä on valoa valon päällä. Jumala ohjaa valoaan sitä kohti, jonka hän otolliseksi näkee. Jumala esittää myös vertauksia ihmissuvulle, sillä Jumala tietää kaiken.
36. 
Tämä valo on myös rakennuksissa, jotka Jumala on määrännyt pystytettäviksi ja joissa Hänen nimeänsä muistetaan. Häntä ylistävät niissä aamuin ja illoin
37. 
ihmiset, joita hankinnat ja myynnit eivät estä Jumalaa palvelemasta, rukouksia suorittamasta eikä sovitusalmuja antamasta, sillä he pelkäävät päivää, jolloin sydämet ja silmät levottomasti odottavat,
38. 
että Jumala antaisi heille palkan parhaasta, mitä he ovat suorittaneet, ja armostaan soisi heille vielä enemmänkin suosiotaan. Niin, Jumala huolehtiikin kitsastelematta niistä, jotka otollisiksi huomaa.
39. 
Uskottomien teot ovat kuin kangastus erämaassa. Janoinen ihminen luulee löytävänsä vettä, mutta kun hän saapuu paikalle, hän ei löydä sieltä mitään. Hän havaitsee joutuneensa Jumalan eteen, joka vaatii tilinteolle ja on maksava hänelle, sillä Jumala on nopea tilinteossaan.
40. 
Tai heidän tekonsa ovat kuin täydellinen pimeys meren syvyydessä. Siellä peittää uskottoman aalto, jonka yli vyöryy toinen, ja niiden yllä on synkkä pilvi: pimeyttä pimeyden yllä. Kun hän ojentaa kätensä, niin hän tuskin sitä lainkaan näkee. Sillä kenelle Jumala ei valoa anna, sillä ei valoa ole.
41. 
Etkö havaitse, että kaikki, mikä on taivaassa ja maan päällä, julistaa Jumalan kunniaa? Niin tekevät myös linnut, kun ne siipensä levittävät. Hän tuntee jokaisen rukouksen ja ylistämistavan. Jumala tietää, mitä he tekevät.
42. 
Jumalalle kuuluu myös taivaitten ja maan kuninkuus, ja Jumalan luokse on kaikkien palattava.
43. 
Etkö huomaa, miten Jumala ajelee pilviä, sitten kerää ne yhteen ja sijoittaa ne kerroksittain toistensa päälle, jolloin näet sateen virtaavan niiden uumenista. Hän myös lähettää taivaasta maahan kokonaisia raevuoria ja antaa niiden pudota kenen päälle haluaa ja sivuuttaa ketkä haluaa.
44. 
Jumala säätää yön ja päivän vaihtelun. Totisesti, tässä on opetus niille, jotka näkevät.
45. 
Jumala on myös luonut kaikki eläimet vedestä. Niiden joukossa on sellaisia, jotka ryömivät vatsallaan, sellaisia, jotka kulkevat kahdella jalalla, ja sellaisia, jotka kulkevat neljällä jalalla. Jumala luo mitä haluaa. Totisesti Jumalalla on valta kaiken yli.
46. 
Olemme totisesti lähettänyt maan päälle selvät merkit, ja Jumala johtaa oikealle tielle kenet tahtoo.
47. 
He sanovat: »Me uskomme Jumalaan ja lähettilääseen ja me olemme tottelevaisia.» Mutta sitten osa heistä kääntyy pois, ja nämä eivät ole uskovaisia.
48. 
Ja kun heidät kutsutaan Jumalan ja Hänen lähettiläänsä luokse, jotta Hän ratkaisisi heidän asiansa, niin katso, osa heistä vetäytyy pois.
49. 
Mutta jos heillä olisi oikeus puolellaan, rientäisivät he hänen luoksensa nöyrämielisinä.
50. 
Tautiko heidän sydämiään tärvelee, vai onko heillä epäilyksiä vai luulevatko he, että Jumala tai Hänen lähettiläänsä menettelee väärin heitä kohtaan? Ei, he itse ovat väärämielisiä.
51. 
Kun uskovaiset kutsutaan Jumalan ja Hänen lähettiläänsä luokse, jotta Hän ratkaisisi heidän asiansa, heidän on yksinkertaisesti vastattava: »Me kuulemme ja tottelemme». Tällaiset ovat niitä, jotka menestyvät.
52. 
Ken tottelee Jumalaa ja Hänen lähettilästään, pelkää Jumalaa ja pitää vaarin velvollisuudestaan Häntä kohtaan, hänen kaltaisensa voittavat.
53. 
Ja he vannovat Jumalan kautta pyhimmän valansa, että jos sinä, oi Muhammed, annat heille käskyn, he varmasti lähtevät retkelle. Sano: »Älkää vannoko; järkevä totteleminen on parempi. Totisesti, Jumala tietää, mitä te teette.»
54. 
Sano edelleen: »Palvelkaa Jumalaa ja totelkaa lähettilästä; jos käännytte pois, niin Muhammed kantaa oman kuormansa ja te saatte kantaa omanne, mutta jos häntä tottelette, niin kuljette oikeassa johdatuksessa. Lähettiläs ei ole vastuussa muusta kuin sanomansa selvästä julistamisesta.
55. 
Jumala lupaa tehdä ne, jotka uskovat ja suorittavat hyviä tekoja, uskottomien vallan perijöiksi maan päällä, samoin kuin Hän teki heidän edeltäjänsäkin; ja Hän vahvistaa heidän uskontonsa, jonka Hän heille on hyväksynyt; ja totisesti Hän on vaihtava heidän pelkonsa varmuudeksi: »He palvelevat Minua yhdistelemättä Minuun ketään muuta. Ketkä tämän jälkeen eivät usko, he ovat kurittomia ihmisiä.»
56. 
Suorittakaa rukouksenne, antakaa sovitusalmut ja totelkaa lähettilästä, jotta teille osoitettaisiin armo!
57. 
Älkää luulko, että uskottomat löytävät pakopaikan maan päältä. Heidän asuinsijansa on oleva tuli, surkea määränpää.
58. 
Te, jotka uskotte, antakaa orjienne ja niiden, joilla ei vielä ikänsä vuoksi ole ymmärrystä, pyytää luoksenne pääsyä kolmena ajankohtana päivän mittaan: ennen aamurukousta ja keskipäivällä, jolloin riisutte vaatteenne, sekä iltarukouksen jälkeen. Nämä kolme aikaa viettäkää rauhassa, häiriöttä. Muina aikoina älköön teitä eikä heitäkään moitittako, onhan jonkun liikuttava palvellakseen teitä. Tällä tavoin Jumala ilmaisee teille ohjeitaan, sillä Jumala on tietävä, viisas.
59. 
Kun lapsenne ovat ehtineet kypsyneeseen ikään, on heidän pyydettävä pääsyä, kuten heitä aikaisemminkin eläneet tekivät. Tällä tavoin Jumala selvittää teille ohjeitaan - sillä Jumala on tietävä, viisas.
60. 
Jo synnyttämiskykynsä menettäneet naiset, joilla ei enää ole aviollisia taipumuksia, saavat riisua vaatteitaan haluamatta näytellä alastomuuttaan, eikä sitä heille synniksi lueta, mutta parempi heille on, jos he siitä pidättäytyvät, sillä Jumala on tietävä, viisas.
61. 
Ei ole mikään synti sokealle, ei rammalle, ei sairaalle eikä itsellennekään, jos aterioitte omassa talossanne tai isienne taloissa tai äitienne taloissa tai veljienne taloissa tai siskojenne taloissa tai isänpuolisten setienne ja isänpuolisten tätienne taloissa tai äidinpuolisten setienne ja äidinpuolisten tätienne taloissa tai sellaisissa taloissa, joiden avaimet ovat itsellänne tai ystävienne hallussa. Älköön teitä myöskään soimattako, jos aterioitte toistenne seurassa tai yksinänne. Ja kun astutte johonkin taloon, lausukaa toisillenne siunattu ja vilpitön Jumalan tervehdys. Tällä tavoin Jumala selvittää teille ohjeensa, jotta voisitte ymmärtää.
62. 
Todellisia uskovaisia ovat ne, jotka uskovat Jumalaan ja Hänen lähettilääseensä ja jotka toimittaessaan tämän kanssa jotakin yhteistä asiaa eivät lähde pois saamatta häneltä lupaa. Totisesti, ne, jotka pyytävät sinulta tällaista lupaa, ovat niitä, jotka uskovat Jumalaan ja Hänen lähettilääseensä. Kun he pyytävät suostumustasi johonkin yritykseensä, anna se niille heistä, joille haluat, ja rukoile heille Jumalan anteeksiantoa. Totisesti, Jumala on anteeksiantavainen, armollinen.
63. 
Älkää puhutelko läsnäolevaa lähettilästä, kuten puhuttelette toisianne. Totisesti, Jumala tuntee ne teistä, jotka pujahtavat salaa tiehensä. Kavahtakoot ne, jotka vastustavat hänen käskyjänsä, ettei jokin onnettomuus heitä kohtaa tai ettei heille langeteta tuskallista tuomiota.
64. 
Eikö Jumalan vallassa todella ole kaikki, mitä on taivaassa ja maan päällä? Hän tietää teidän tilanne. Sinä päivänä, jolloin heidän on palattava Jumalan luokse, Hän on ilmoittava heille heidän tekonsa. Sillä Jumala tietää kaiken.

Kuvaus
Nimi: النور
Ilmoitettu: Medinassa
Jakeita: 64
Aikajärjestyksessä: 102
Kuuntele arabiaksi ja englanniksi

Huomioikaa

että KAIKKI Koraanin käännökset (tulkinnat) väistämättä sisältävät virheitä. Alkuperäisellä kielellään (arabiaksi) Koraani on suoraa Allahin (JUMALAn) Puhetta ihmiskunnalle profeetta Muhammedin (rauha hänelle) välityksellä. Millään Koraanin käännöksellä ei enää ole tätä "virallista" ja täydellistä asemaa, vaikkakin se voi olla valtavan hyödyllinen aloittelevalle opiskelijalle, joka haluaa tietää lisää islamista.
Kuuntele arabiaksi