Koraani - Koreuden suura (AZ-ZUKHRUF)

Johdanto

NELJÄSKYMMENES KOLMAS SUURA: Kultaisia koruja (Az-Zukhruf) Ilmoitettu Mekassa (89 jaetta )

Az-Zukhruf, »Kultaisia koruja», on neljäs Haa Miim suura. Se saa nimensä 35. jakeessa esiintyvästä sanasta.

Kuuluu Mekassa ilmoitettujen suurain keskiryhmään.

 
Aloitan JUMALAN, laupiaan Armahtajan, nimeen

1. 
Ylistetty olkoon kunnian Jumala.
2. 
Pitäkää arvossa Kirjoitus, joka ilmituo totuuden.
3. 
Totisesti olemme tehnyt siitä arabialaisen Koraanin, jotta ymmärtäisitte.
4. 
Ja se on totisesti ylevä ja viisautta täynnä niinkuin alkuperäinen Kirjoitus Meidän luonamme.
5. 
Pitääkö Meidän kokonaan luopua muistuttamasta teitä sentähden, että olette syntistä kansaa?
6. 
Kuinka monta profeettaa olemmekaan lähettänyt ihmisille ennen muinoin!
7. 
Mutta yksikään profeetta ei käynyt heidän luonaan saamatta osakseen pilkkaa.
8. 
Silloin tuhosimme ne, jotka olivat nykyisiä mahtavammat, mutta se, miten kävi ihmisille ennen vanhaan, kuuluu menneisyyteen.
9. 
Jos kysyt heiltä, kuka on luonut taivaat ja maan, he vastaavat varmasti: »Mahtava, ainoa tietävä on luonut ne.»
10. 
Hän, joka loi maan teille olinpaikaksi ja raivasi sen kamaralle tiet voidaksenne kulkea oikeaan,
11. 
Hän, joka lähettää pilvistä vettä määrän mukaan, niin että Me sillä herätämme kuolleen maan eloon - näin teidätkin herätetään -
12. 
ja Hän, joka loi kaikki parittain ja hankki teille laivat ja kotieläimet matkataksenne niiden avulla,
13. 
voidaksenne turvallisesti istua niiden selässä ja sitten muistaa Herranne armoa, kun niillä kuljette, ja sanoa: »Kunnia olkoon Hänelle, joka saattoi tämän alamaisuuteemme; me emme siihen kyenneet,
14. 
Mutta Herramme luokse on meidän totisesti palattava.»
15. 
Ja he määräävät Hänelle vain osan Hänen palvelijoistaan; totisesti, ihminen on selvästi kiittämätön.
16. 
Onko Hän ottanut luomistaan olennoista tyttäret itselleen ja mieluummin antanut teille pojat?
17. 
Ja kun joku heistä saa tiedon sellaisen lapsen syntymästä, minkä katsotaan armolliselle Jumalalle kuuluvan, tummuvat hänen kasvonsa vihasta.
18. 
Jumalalleko sellainen lapsi, joka kasvaa koreudessa eikä kiistan tullen saa selvää sanaa suustaan?
19. 
He tekevät myös enkeleistä, niistä, jotka ovat laupiaan Jumalan palvelijoita, naisolentoja. Olivatko he edes silminnäkijöinä, kun loimme nämä enkelit? Heidän todistuksensa kirjoitetaan muistiin, ja heitä tullaan kuulustamaan.
20. 
He sanovat myös: »Jos laupias Jumala olisi tahtonut, me emme olisi milloinkaan palvelleet niitä.» Heillä ei ole tästä mitään tietoa; he vain valehtelevat,
21. 
vai olemmeko Me antanut heille mitään Kirjoitusta sitä ennen, niin että he voivat pitää siitä kiinni?
22. 
Ei, he sanovat: »Olemme nähneet isiemme kulkevan määrättyä suuntaa, ja totisesti me olemme seuranneet heidän jälkiään.»
23. 
Niin emme myöskään ennen sinua saattanut lähettää varoittajaa mihinkään kaupunkiin suruttomien sanomatta: »Varmasti olemme nähneet isäimme käyneen määrättyä suuntaa, ja totisesti me kuljemme heidän jäljissään.»
24. 
Varoittaja sanoi: »Entäpä jos antaisin teille paremman opastajan kuin se, jota isienne näitte seuranneen?» He sanoivat: »Totisesti emme usko siihen sanomaan, mikä on lähetetty sinun mukanasi.»
25. 
Silloin määräsimme heille koston, ja katso, minkälainen oli kieltäjäin loppu!
26. 
Aabraham sanoi isälleen ja kansalleen: »Totisesti tahdon olla vapaa kaikesta mitä te jumaloitte,
27. 
paitsi Hänestä, joka minut on luonut, sillä totisesti, Hän johtaa minua.»
28. 
Ja tästä hän teki säännön jälkeläisilleen, jotta he kääntyisivät.
29. 
Niin annoin heidän ja heidän isiensä nauttia elämästä, kunnes totuus ja sananjulistaja, joka vahvisti totuuden, tulivat heidän luokseen.
30. 
Mutta kun totuus tuli heidän luokseen, he sanoivat: »Tämä on taikuutta, totisesti, emme usko siihen.»
31. 
He sanoivat myös: »Miksi ei tätä Koraania ole ilmoitettu johtomiehille kummassakaan kaupungissa?»
32. 
Jakelevatko he Herrasi armoa? Me jaamme heille elantonsa maallisessa elämässä ja Me olemme korottanut heistä muutamia arvossa toisten yläpuolelle, jotta toiset eläisivät toisille alamaisina, mutta Herrasi armo on parempi kuin se, mitä he kokoavat.
33. 
Elleivät kaikki ihmiset olisi olleet kuin yksi ainoa kansa, Me olisimme antanut niille, jotka eivät usko laupiaaseen Jumalaan, hopeasta katot heidän asumuksiinsa ja portaat, joita he nousevat,
34. 
ovet heidän taloihinsa ja vuoteet, joille he laskeutuvat lepäämään,
35. 
ja kultaiset koristeet; mutta kaikki nämä ovat vain maallisen elämän tarpeita, ja tämänjälkeinen elämä Herrasi luona on varattu vain niille, jotka karttavat pahaa.
36. 
Sille, joka hylkää laupiaan Jumalan muistutuksen, Me annamme saatanan seuralaiseksi.
37. 
Tämä totisesti saattaa heidät harhaan polulta. Mutta he luulevat, että heitä ohjataan oikeaa tietä,
38. 
kunnes joku heistä tulee Meidän tykömme ja sanoo: »Ah, olisimmepa olleet toisistamme yhtä kaukana kuin itä ja länsi!» Mikä katala seuralainen!
39. 
Ja koska teitte väärin, teitä ei tuona päivänä hyödytä se, että muitakin osallistuu rangaistukseenne.
40. 
Voitko saada kuurot kuulemaan tai ohjata sokeita ja kokonaan eksyneitä?
41. 
Mutta vaikka otamme sinut pois, annamme kuitenkin koston kohdata heitä;
42. 
mieluummin Me totisesti tahdomme näyttää sinulle, mitä olemme heille luvannut, sillä totisesti, Meillä on kaikki valta heihin.
43. 
Pidä sentähden kiinni siitä, mikä sinulle on ilmoitettu. Olet varmasti oikealla tiellä.
44. 
Se on totisesti sinulle ja kansallesi kehoitus, ja teidän on tehtävä siitä pian tili.
45. 
Kysy myös niiltä sananjulistajilta, jotka lähetimme ennen sinua, olemmeko milloinkaan määrännyt palvelemaan muita jumalia kuin Armahtajaa.
46. 
Totisesti olemme lähettänyt Mooseksen viemään ilmoitustamme faraolle ja hänen päälliköillensä, ja hän sanoi: »Totisesti, olen maailmojen Herran julistaja.»
47. 
Mutta kun hän tuli heidän luokseen tuomaan tunnusmerkkejämme, katso, he nauroivat niille.
48. 
Ja Me näytimme heille tunnustekoja toinen toistaan suurempia, ja Me yllätimme heidät kurituksella, jotta he kääntyisivät.
49. 
Mutta he sanoivat: »Noita, huuda Herraasi avuksemme, niinkuin Hän on sopinut kanssasi; me kuljemme varmasti oikeata tietä.»
50. 
Mutta kun Me otimme heidän päältään kurituksen, katso, he rikkoivat lupauksensa.
51. 
Ja farao julisti kansalleen: »Kansani, eikö valta Egyptissä kuulu minulle? Niin myös nämä virrat, jotka virtaavat alueellani? Ettekö huomaa?
52. 
Olen parempi kuin tämä mies, joka on viheliäinen raukka ja tuskin osaa selvästi puhua.
53. 
Miksi ei hänelle ole annettu kultaisia rannerenkaita? Ja miksi ei hänen mukanaan ole tullut enkeleitä?»
54. 
Näin yllytti hän kansaansa epäuskoon, ja he tottelivat häntä; he olivat totisesti syntistä kansaa.
55. 
Koska he nostattivat vihamme, kostimme heille ja hukutimme heidät kaikki veteen.
56. 
Ja asetimme heidät varoitukseksi ja esimerkiksi myöhemmille sukupolville.
57. 
Kun Marian poika asetettiin esikuvaksi, nosti kansasi siitä melun,
58. 
ja he sanoivat: »Mikä on parempi, meidän jumalamme vai hän? » Tämän he sanoivat sinulle vain saadakseen aikaan väittelyn; niin, he olivat riidanhaluista kansaa.
59. 
Hän oli vain palvelija, jolle Me osoitimme armoamme ja jonka Me asetimme esikuvaksi Israelin lapsille.
60. 
Ja jos Me tahtoisimme, voisimme luoda joukostanne enkeleitä seuraajiksenne maan päälle.
61. 
Hän on totisesti merkki hetkestä; älkää siis epäilkö sitä, vaan seuratkaa minua. Tämä on oikea tie.
62. 
Älkää antako saatanan estää teitä; hän on totisesti ilmeinen vihollisenne.
63. 
Kun Jeesus tuli selvin todistuksin, hän sanoi: » Olen tullut luoksenne ja tuonut teille viisauden selvittääkseni teille osan siitä, mistä olette eri mieltä. Pitäkää siis huoli velvollisuudestanne Jumalaa kohtaan ja totelkaa minua.
64. 
Totisesti on Jumala minun ja teidän Herranne; palvelkaa sentähden Häntä. Tämä on oikea tie.»
65. 
Mutta eri ryhmät heidän keskuudessaan riitelivät, ja voi rangaistusta, jonka väärämieliset saavat tuskan päivänä!
66. 
Voivatko he odottaa muuta kuin hetkeä, joka yllättää heidät äkkiä, silloin kun he eivät mitään aavista?
67. 
Ystävät tulevat tuona päivänä olemaan toinen toistensa vihamiehiä, lukuunottamatta niitä, jotka karttavat pahaa.
68. 
Palvelijani, teidän ei tarvitse pelätä eikä murehtia tuota päivää,
69. 
teidän, jotka uskoitte ilmoituksiini ja olitte Minulle kuuliaisia!
70. 
Käykää paratiisiin, te ja vaimonne, ja teidät tehdään onnellisiksi.
71. 
Siellä kiertävät kultaiset kulhot ja pikarit; siellä saavat he, mitä heidän sielunsa halajaa ja mistä heidän silmänsä iloitsevat, ja siellä te saatte asua ikuisesti.
72. 
Se on paratiisi, joka on annettu teille perinnöksi siitä, mitä teitte.
73. 
Teille on siellä varattu runsaasti hedelmiä syödäksenne.
74. 
Syntiset saavat ikuisesti asua helvetin piinassa.
75. 
Sitä ei heille huojenneta vaan he joutuvat siellä epätoivoon.
76. 
Me emme ole tehnyt heille vääryyttä, vaan he itse tekivät väärin.
77. 
Ja he huutavat: »Maalik , anna Herrasi tehdä loppu meistä!» Hän vastaa: »Teidän on totisesti jäätävä sinne.»
78. 
Olemmehan lähettänyt teille totuuden, mutta useimmille teistä on totuus vastenmielinen.
79. 
Hekö ovat päättäneet jotakin? Totisesti, Meillä on ratkaisu.
80. 
Vai ajattelevatko he, että Me emme tiedä, mitä he kätkevät, emmekä kuule heidän salaisia keskustelujaan? Meidän sanansaattajamme heidän luonaan kirjoittavat kaiken muistiin.
81. 
Sano: »Jos armollisella Jumalalla olisi poika, olisin ensimmäinen palvelemaan Häntä.»
82. 
Kunnia taivaitten ja maan Herralle, jolla on valta ja joka on kaukana siitä, mitä he Hänestä väittävät.
83. 
Anna heidän siis antautua valheellisiin jaaritteluihinsa ja ilveilyihinsä, kunnes heidät kohtaa se päivä, jolla heitä uhataan.
84. 
Hän on Jumala taivaassa ja maan päällä; niin, Hän on viisas ja Hänen on tieto.
85. 
Siunattu on Hän, jonka on valta taivaassa ja maan päällä sekä niiden välillä; Hän tietää, milloin hetki tulee, ja Hänen luoksensa on teidän palattava.
86. 
Niillä, joita he Hänen rinnallaan palvelevat, ei ole mitään välittäjän valtuutta, vaan ainoastaan hänellä, joka todistaa totuudesta, ja he tuntevat hänet.
87. 
Ja jos kysyt heiltä, kuka on heidät luonut, he varmasti vastaavat: »Jumala.» Miksi he siis kääntyvät pois?
88. 
Hänen huutonsa kuuluu: »Herra, totisesti he ovat kansa, joka ei usko.»
89. 
Käänny siis pois heistä ja sano: »Rauha», sillä pian he saavat osansa.

Kuvaus
Nimi: الزخرف
Ilmoitettu: Mekassa
Jakeita: 89
Aikajärjestyksessä: 63
Kuuntele arabiaksi ja englanniksi

Huomioikaa

että KAIKKI Koraanin käännökset (tulkinnat) väistämättä sisältävät virheitä. Alkuperäisellä kielellään (arabiaksi) Koraani on suoraa Allahin (JUMALAn) Puhetta ihmiskunnalle profeetta Muhammedin (rauha hänelle) välityksellä. Millään Koraanin käännöksellä ei enää ole tätä "virallista" ja täydellistä asemaa, vaikkakin se voi olla valtavan hyödyllinen aloittelevalle opiskelijalle, joka haluaa tietää lisää islamista.
Kuuntele arabiaksi