56. Suuren Tapahtuman Suura


JOHDANTO:

VIIDESKYMMENES KUUDES SUURA: Suuri Tapahtuma (Al-Wakiah) Ilmoitettu Mekassa (96 jaetta)

Al-Wakiah, »Suuri Tapahtuma», saa nimensä ensimmäisestä jakeesta.
Varhaismekkalainen suura.

Aloitan JUMALAN, laupiaan Armahtajan, nimeen.

1. Kun Suuri Tapahtuma tulee,

2. ei ole ketään, joka voisi sen kieltää.

3. Se alentaa ja ylentää,

4. kun maa vapisee ankarasti,

5. ja vuoret murtuvat sirpaleiksi,

6. niin että niistä tulee kuin hajoitettua tomua,

7. ja teitä tulee olemaan kolmea laatua.

8. Ensiksi ne, jotka ovat oikealla; ketkä ovat ne onnelliset, jotka ovat oikealla puolella?

9. Ja ne, jotka ovat vasemmalla; ketkä ovat ne onnettomat, jotka ovat vasemmalla puolella?

10. Ja ensimmäiset pysyvät ensimmäisinä.

11. Heidät saatetaan Jumalan läheisyyteen

12. autuuden puutarhoihin -

13. suuret joukot niitä, jotka aikaisemmin liittyivät profeettaan,

14. mutta vain pieni määrä myöhemmin liittyneitä.

15. Siellä he saavat levätä kultakuteisilla istuimilla

16. toinen toistaan vastapäätä,

17. ikuisesti nuoret pojat palvelevat heitä,

18. pikarit, haarikat ja maljat täynnä puhdasta juomaa,

19. josta he eivät saa päänkipua eivätkä päihdy,

20. tarjoten hedelmiä, jotka ovat heille mieluisia,

21. ja linnunlihaa, aivan heidän toivonsa mukaan.

22. Siellä on kaunosilmäisiä sulottaria,

23. jotka ovat kuin kätketyt helmet,

24. palkaksi siitä, mitä he ovat tehneet.

25. Siellä he eivät saa kuulla turhaa eivätkä syntistä puhetta,

26. vaan he sanovat: »Rauha, rauha!»

27. Entä ne, jotka ovat oikealla; keitä ovat ne, jotka ovat oikealla puolella?

28. He ovat lootuspuiden keskellä, puiden, joissa ei ole okaa,

29. ja banaanien, joissa on terttu tertun päällä.

30. Siellä on avaria varjopaikkoja,

31. vuolaasti virtaavaa vesiä

32. ja runsaasti hedelmiä,

33. jotka eivät vähene ja joita ei heiltä evätä

34. Siellä on neitoja ylväillä lepovuoteillaan.

35. Totisesti olemme luonut heidät omin käsin

36. sallien heidän pysyä neitseinä

37. hellinä ja samanikäisinä,

38. niitä varten, jotka ovat oikealla puolella,

39. joista lukuisat kuuluivat aikaisimpiin profeetan kannattajiin,

40. ja myöhemmin liittyneitä suuri joukko.

41. Entä ne, jotka ovat vasemmalla; keitä raukkoja ovat ne, jotka ovat vasemmalla puolella?

42. Heitä tukahduttavat kuumat tuulet ja polttaa kiehuva vesi

43. sekä pimentää musta savu,

44. joka ei tuo vilvoitusta eikä virkistystä.

45. Aikanaan elivät he totisesti yltäkylläisyydessä,

46. paatuen suurissa synneissään

47. sanoen toisilleen: »Kun olemme kuolleet ja meistä on tullut tomua ja luita, herätetäänkö meidät todella kuolleista,

48. tai herätetäänkö esi-isämme?»

49. Sano: »Sekä edelliset että jälkimmäiset

50. kootaan yhteen määrättynä hetkenä ja päivänä.»

51. Te harhapoluille joutuneet, jotka selititte totuuden valheeksi,

52. totisesti te saatte silloin syödä Zakkuum-puuta

53. ja täyttää vatsanne sillä,

54. juoda kiehuvaa vettä sen päälle,

55. juoda niinkuin janoiset kameelit.

56. Tässä on heidän kestityksensä tuomiopäivänä.

57. Me olemme luonut teidät, miksi siis ette tunnusta sitä totuudeksi?

58. Oletteko ajatelleet siementä, joka antoi teille elämän?

59. Loitteko te sen vai Mekö olemme sen luonut?

60. Me olemme asettanut teille kuoleman, eikä mikään estä Meitä

61. luomasta sijaanne toisenlaisia olentoja, antamalla teille muodon, jota ette tunne.

62. Olette totisesti tulleet tuntemaan ensimmäisen luomisen, miksi ette ota kehoitusta varteen?

63. Oletteko ajatelleet kylvöänne?

64. Tekö saatte sen kasvamaan, vai Mekö sen aikaansaamme?

65. Jos Me tahtoisimme, voisimme muuttaa sen kuivuneiksi korsiksi, niin että te ihmettelisitte kokonaisen päivän ja sanoisitte:

66. »Totisesti, velkana on meillä kaikki,

67. niin - meillä ei ole mitään.»

68. Mitä ajattelette vedestä, jota juotte?

69. Tekö sen vuodatatte alas pilvistä, vai Mekö sen teemme?

70. Jos tahtoisimme, voisimme tehdä sen suolaiseksi; miksi siis ette ole kiitollisia?

71. Mitä ajattelette tulesta, jonka sytytätte?

72. Tekö olette kasvattaneet puun sitä varten, vai Mekö olemme sen kasvattanut?

73. Me olemme asettanut puut erämaan vaeltajalle kehoitukseksi ja hyödyksi.

74. Ylistä siis suuren Herrasi nimeä,

75. Vannon tähtien aseman nimeen,

76. ja se on totisesti suuri vala, jospa sen tietäisitte,

77. totisesti tämä on ylevä Koraani,

78. hyvin säilyneenä kirjassa.

79. Sitä saavat koskettaa vain puhtaat.

80. Sen lähetti maailmojen Herra.

81. Tahdotteko sittenkin halveksia tätä Kirjaa

82. ja aivan kuin elinkeinoksenne väittää sitä valheeksi?

83. Mutta kun sielu, henkenne ruumiista paetessa, nousee kurkkuun

84. ja te silloin katselette kuolemaa,

85. - vaikka olemmehan Me lähempänä kuolevaa kuin te, teidän sitä kuitenkaan näkemättä -

86. miksi ette te, jotka kiellätte riippuvaisuutenne Jumalasta,

87. voi silloin torjua sitä kääntymään takaisin, jos totta puhutte?

88. Jos kuoleva kuuluu niihin, jotka pääsevät lähelle Jumalaa,

89. tulee hänen osakseen onni, kukkien tuoksu ja autuuden puutarhat.

90. Jos hän on niitä, jotka joutuvat oikealle puolelle,

91. on hänen osansa: »Rauha olkoon sinulla ja niillä, jotka ovat oikealla puolella!»

92. Mutta jos hän kuuluu niihin, jotka väittävät totuutta valheeksi, ja kulkee harhateitä,

93. on hänen tervetuliaismaljansa kiehuvaa vettä

94. ja hän palaa ikuisessa tulessa.

95. Tämä on totisesti varma totuus.

96. Ylistä siis Herrasi nimeä, suuren.

SISÄLLYS