Koraani - Avioeron suura (AT-TALAAK)

Johdanto

KUUDESKYMMENES VIIDES SUURA: Avioero (At-Talaak) Ilmoitettu Medinassa (12 jaetta )

At-Talaak , »Aviero»; nimi on lähtöisin jakeista 1-7, jotka sisältävät parannuksen II suurassa julkaistuihin avioeroa koskeviin lakeihin. Perimätiedon mukaan tämä suura tavallisesti asetetaan lbn Umarin tekemän virheen yhteyteen, kun hän erotti vaimonsa, minkä kerrotaan tapahtuneen Hedzran kuudentena vuonna. Mutta toisten kertomusten mukaan Profeetta siinä tilaisuudessa vain teroitti mieliin yllämainitut jo aikaisemmin ilmoitetut jakeet.

Suura on siis ilmoitettu Hedzran kuudentena vuonna tai vähän aikaisemmin.

 
Aloitan JUMALAN, laupiaan Armahtajan, nimeen

1. 
Profeetta, kun eroatte vaimoistanne, erotkaa heistä ensin määrätyksi ajaksi, laskekaa heille määrätty päivien luku ja noudattakaa velvollisuuttanne Jumalaa, Herraanne, kohtaan. Älkää karkoittako heitä kodeistaan! Älkööt he myöskään itse poistuko sieltä muutoin, kuin jos ovat syypäät ilmeiseen riettauteen. Nämä ovat Jumalan säädökset, ja se, joka rikkoo Jumalan säädökset, tekee totisesti väärin omalle sielulleen. Et voi tietää, haluaako Jumala ehkä jälkeenpäin aikaansaada asiassasi käänteen.
2. 
Ja kun vaimojenne koeaika on päättynyt, pitäkää heidät luonanne tai erotkaa heistä ystävällisesti. Ja ottakaa keskuudestanne kaksi oikeamielistä todistajaa ja näyttäkää asia toteen Jumalan edessä. Tämä kehoitus on annettu jokaiselle, joka uskoo Jumalaan ja tulevaan päivään. Sille, joka pelkää Jumalaa, Hän ratkaisee pulman
3. 
ja antaa hänelle elatuksen sieltä, mistä hän ei voi sitä odottaakaan. Sille, joka Jumalaan luottaa, Hän on kaikki kaikessa. Totisesti Jumala saavuttaa tarkoituksensa; Jumala on todella antanut kaikelle määränsä.
4. 
Niille vaimoistanne, joiden kuukautiset ovat keskeytyneet, tai jos olette tästä epävarmoja, olkoon koekautensa, kolme kuukautta, samoin niille, joille kuukautiset eivät ole alkaneet; mutta raskailla vaimoilla tämä aika kestäköön aina siihen asti, kunnes he ovat synnyttäneet. Sille, joka noudattaa Jumalan tahtoa, Hän helposti ratkaisee kaikki pulmat.
5. 
Tämä on Jumalan käsky, jonka Hän on ilmaissut teille, ja sen, joka pelkää Jumalaa, Hän vapahtaa pahoista teoista ja suo hänelle suuren palkinnon.
6. 
Antakaa eroavien vaimojenne asua siellä, missä itsekin asutte, varojenne mukaan, älkääkä kohdelko heitä kovasti, etteivät he joudu ahdistukseen. Jos he ovat raskaudentilassa, niin suorittakaa heidän elatuskulunsa siksi, kunnes he ovat synnyttäneet. Ja jos he imettävät teille kuuluvaa lasta, teiltä tulkoon siitä heille korvaus. Järjestäkää sovussa nämä asiat; mutta jos joudutte erimielisyyksiin, niin antakaa imettäminen jollekulle toiselle naiselle.
7. 
Rikas mies uhratkoon varojensa runsaudesta, ja se, jonka osa on niukempi, jakakoon siitä, mitä Jumala on hänelle antanut; Jumala ei sälytä kenenkään kannettavaksi raskaampaa kuormaa, kuin minkä Hän on hyväksi nähnyt; vaikeuksien jälkeen Jumala suo huojennuksen.
8. 
Miten moni kaupunki kapinoitsikaan Herransa ja Hänen sananjulistajansa käskyä vastaan! Siitä syystä Me ankarasti vaadimme sen tilinteolle ja ojensimme sitä kovalla kurituksella.
9. 
Se sai kokea tekojensa onnettomat seuraukset, ja kaiken lopuksi se joutui perikatoon.
10. 
Jumala on valmistanut heille ankaran kurituksen. Pelätkää siis Jumalaa, te, joilla on ymmärrys ja jotka uskotte! Jumala on toden totta lähettänyt teille muistuttajan,
11. 
sananjulistajan, joka ilmoittaa teille Jumalan selvät tunnusmerkit, jotta ne, jotka uskovat ja hyvää tekevät, saisivat johdatuksen pimeydestä valkeuteen. Ken ikinä uskoo Jumalaan ja tekee hyvää, sille Hän avaa pääsyn puutarhoihin, joissa purot virtaavat, ja sallii hänen asua niissä ikuisesti. Jumala on todella valmistanut hänelle ihanan osan.
12. 
Jumala on luonut seitsemän taivasta ja yhtä monta maata. Niiden kautta tulee ylhäältä Jumalan käsky, jotta tietäisitte, että Jumalalla on valta kaiken yli ja että Jumala sulkee kaiken tietoonsa.

Kuvaus
Nimi: الطلاق
Ilmoitettu: Medinassa
Jakeita: 12
Aikajärjestyksessä: 99
Kuuntele arabiaksi ja englanniksi

Huomioikaa

että KAIKKI Koraanin käännökset (tulkinnat) väistämättä sisältävät virheitä. Alkuperäisellä kielellään (arabiaksi) Koraani on suoraa Allahin (JUMALAn) Puhetta ihmiskunnalle profeetta Muhammedin (rauha hänelle) välityksellä. Millään Koraanin käännöksellä ei enää ole tätä "virallista" ja täydellistä asemaa, vaikkakin se voi olla valtavan hyödyllinen aloittelevalle opiskelijalle, joka haluaa tietää lisää islamista.
Kuuntele arabiaksi