Koraani - Tähtitaivaan suura (AL-BURUUDZ)

Johdanto

KAHDEKASKYMMENES VIIDES SUURA: Tähtitaivas (Al~Buruudz) Ilmoitettu Mekassa (22 jaetta )

Al~Buruudz, »Tähtitaivas», sai nimensä ensimmäisessä jakeessa esiintyvästä sanonnasta. Jakeitten 4-7 yleensä käsitetään viittaavan juutalaisen kuninkaan Dhuu Nawaasin toimeenpanemaan Nadzraanin kristittyjen verilöylyyn Al~Jamanissa, tapaukseen, jolla oli suuri historiallinen merkitys, koska se aiheutti neguksen väliintulon ja johti Abessinian ylivaltaan Jamanissa, mikä kesti Profeetan syntymävuonna sattuneeseen n.s. Elefantin sotaan saakka (CV suura). Horowitz arvelee, että sanat »kirotut olkoot tulikuopan miehet» eivät viittaa mihinkään historialliseen tapahtumaan, vaan kaikkien vainoojien olotilaan tulevassa maailmassa.

Kuuluu Mekassa ilmoitettujen suurain varhaiseen ryhmään.

 
Aloitan JUMALAN, laupiaan Armahtajan, nimeen

1. 
Nimessä taivaan, joka on täynnä tähtisikermiä,
2. 
nimessä ennustetun päivän,
3. 
nimessä todistajan ja todistetun,
4. 
kirotut olkoot tulikuopan miehet
5. 
polttavan tulen äärellä,
6. 
kun he istuivat siinä
7. 
ja katselivat, mikä on uskovien osa.
8. 
He kantoivat kaunaa näitä vastaan vain sentähden, että nämä uskoivat Jumalaan, kaikkivoipaan, ylistettyyn,
9. 
Häneen, jonka on valta taivaassa ja maan päällä; niin, Jumala on kaiken silminnäkijä.
10. 
Totisesti niitä, jotka vainoavat uskovia, miehiä ja naisia, eivätkä tee parannusta, odottaa helvetin kuritus; niin, heitä odottaa tulen tuska.
11. 
Mutta niitä, jotka uskovat ja tekevät hyviä töitä, totisesti odottavat puutarhat vuolaine virtoineen. Tämä on suuri autuus.
12. 
Totisesti Herrasi voima on väkevä:
13. 
Hänen vallassaan on luominen, Hän herättää jälleen elämään.
14. 
Niin, Hän on anteeksiantava, rakastava.
15. 
Hallitsevan voiman Herra, ylevä,
16. 
mahtava tahtonsa toteuttaja.
17. 
Etkö ole kuullut kertomusta sotajoukoista,
18. 
jotka faraolla ja Tamuudilla oli?
19. 
Niin, epäuskoiset paatuvat hylkimisessään,
20. 
mutta Jumala saartaa heidät joka puolelta.
21. 
Totisesti tämä on ylevä Koraani,
22. 
joka tauluille kirjoitettuna on hyvin säilynyt.

Kuvaus
Nimi: البروج
Ilmoitettu: Mekassa
Jakeita: 22
Aikajärjestyksessä: 27
Kuuntele arabiaksi ja englanniksi

Huomioikaa

että KAIKKI Koraanin käännökset (tulkinnat) väistämättä sisältävät virheitä. Alkuperäisellä kielellään (arabiaksi) Koraani on suoraa Allahin (JUMALAn) Puhetta ihmiskunnalle profeetta Muhammedin (rauha hänelle) välityksellä. Millään Koraanin käännöksellä ei enää ole tätä "virallista" ja täydellistä asemaa, vaikkakin se voi olla valtavan hyödyllinen aloittelevalle opiskelijalle, joka haluaa tietää lisää islamista.
Kuuntele arabiaksi