Fiqh-as-SunnahFiqh-as-Sunnah, osa 2: Duha-rukous

Osa 2, sivu 29b: Duha-rukouksen erinomaisuus

Useat hadithit kuvailevat duha-rukouksen erinomaisuutta.

Abu Dharr kertoo profeetan, sallallahu aleihi wasallam, sanoneen: "Jokaiselta ruumiinne jäseneltä vaaditaan päivittäistä hyväntekeväisyyttä. Jokainen kerta, kun sanotte ‘Ylistys Allahille’, on hyväntekeväisyyttä. Jokainen kerta, kun sanotte ’Kiitos Allahille’, on hyväntekeväisyyttä. Jokainen kerta, kun sanotte ‘Ei ole muuta jumalaa kuin Allah’, on hyväntekeväisyyttä. Jokainen kerta, kun sanotte ‘Allah on Suurin’, on hyväntekeväisyyttä. Hyvään määrääminen on hyväntekeväisyyttä. Pahan poistaminen on hyväntekeväisyyttä. Ja siihen riittää (hyväntekeväisyytenä) kaksi duha-rakaa." Tämän ovat kertoneet Ahmad, Muslim ja Abu Dawud.

Ahmad ja Abu Dawud kertovat Buraidalta kuultuna profeetan, sallallahu aleihi wasallam, sanoneen: "Ihmisessä (ruumiissa) on 360 niveltä ja nlltä jokaiselta vaaditaan hyväntekeväisyyden tekoja." Ihmiset sanoivat: "Kuka voisi tuon tehdä, oi Allahin lähettiläs?" Hän vastasi: "Joku voi poistaa limatahran, jonka huomaa moskeijassa, tai poistaa jotakin vahingollista tieltä. Jos joku ei voi tehdä tätä, hän voi rukoilla kaksi duha-rakaa ja se riittää hänelle."

Näiden hadithien lainvoimaisuudesta puhuessaan ash-Shaukani sanoo: "Nuo kaksi hadithia osoittavan duha-rukouksen suuruutta, erinomaisuutta ja tärkeyttä, sen lainmukaisuutta painottaen, sillä vastaahan sen kaksi rakaa 360 hyväntekeväisyyden tekoa. Sellaista tulisi harjoittaa säännöllisesti ja sitkeästi. Hadith myös todistaa, kuinka tärkeää on sanoa ‘Kunnia Allahille’, Kiitos ja ylistys Allahille’ja ‘Ei ole muuta jumalaa kuin Allah’. Ja [sen tärkeys, että] määrää hyvää, pyyhkii pois pahaa, poistaa syljen, poistaa haitalliset esineet polulta, ynnä muita sellaisia tekoja, jotka täyttävät sen, mitä henkilöltä vaaditaan päivittäisenä hyväntekeväisyytenä." An-Nawas ibn Saman kertoo profeetan, sallallahu aleihi wasallam, sanoneen: "Allah sanoi: ‘Aadamin poika, älä jätä rukoilematta neljää rakaa varhain päivällä, sillä se riittää loppupäiväksi." Tämän ovat kertoneet al-Hakim ja at-Tabarani ja sen kertojat ovat luotettavia. Ahmad, at-Tirmizhi, Abu Dawud ja an-Nasai kertovat sen Naim al-Ghaftanin valtuutuksella, ja sen ketju on hyvä. At-Tirmidhin sanamuoto kuuluu: "Aadamin poika, rukoile neljä rakaa Minulla varhain päivällä ja se riittää sinulle loppupäiväksi.

Abdullah ibn Amr sanoo: "Allahin lähettiläs lähetti sotajoukon ja he saivat haltuunsa runsaasti sotasaalista ja palasivat nopeasti. Ihmiset puhuivat heidän nopeasta voitostaan, runsaasta sotasaaliistaan ja pikaisesta paluustaan. Tähän Allahin lähettiläs (SAAS) sanoi: ‘Enkö neuvoisi teille lähempänä olevaa taistelua, suurempaa saalista ja nopeampaa paluuta?’ Kuka tahansa, joka tekee wudun ja sitten menee moskeijaan rukoilemaan duhan, se on hänelle läheisempi taistelu, parempi saalis ja nopeampi paluu." Tämän ovat kertoneet Ahmad ja at-Tabarani. Abu Yalalla on jotakin samankaltaista kuin tämä.

Abu Huraira sanoo: "Ystäväni [Allahin lähettiläs] neuvoi minua tekemään kolme asiaa: paastoamaan kolme päivää joka kuukausi, rukoilemaan duha-rukouksen ja rukoilemaan witrin ennen nukkumaanmenoa." Tämän ovat kertoneet al-Bukhari ja Muslim.

Anas sanoo: "Eräällä matkalla näin Allahin lähettilään rukoilevan kahdeksan rakaa varhain päivällä. Kun hän lopetti, hän sanoi: ‘Tein rukoukseni toivoen ja peläten. Pyysin Herraltani kolmea asiaa ja Hän myönsi minulle kaksi, mutta epäsi yhden. Pyysin, että Hän ei asettaisi ummaani nälänhädän koetukselle ja hän myöntyi siihen pyyntöön. Ja pyysin, etteivät viholliset yllättäisi heitä ja Hän myöntyi siihen pyyntöön. Ja pyysin, etteivät he jakaantuisi ryhmiin ja puolueisiin, ja Hän epäsi sen pyynnön." Tämän ovat kertoneet Ahmad, an-Nasai, al-Hakim ja ibn Khuzaima, jonka luokitus sille on sahih.

Osa 2, sivu 31: Salatul duha on palkittu rukous

Salatul duha on palkittu rukous ja joka tahtoo ansaita palkinnon, hänen tulisi rukoilla se, vaikka ei olekaan moitittavaa hänessä, joka ei rukoile sitä. Abu Said kertoo: "Profeetta, sallallahu aleihi wasallam, rukoili duhaa niin kauan, ettemme arvelleet hänen koskaan hylkäävän sitä. Ja hän jätti sen niin pitkäksi aikaa, ettemme luulleet hänen enää koskaan tekevän sitä." Tämän on kertonut at-Tirmidhi, joka sanoo se olevan hasan.

Anas kertoo Allahin lähettilään (SAAS) sanoneen: "Rukous minun moskeijassani vastaa kymmentätuhatta rukousta [muualla]. Ja rukous kielletyssä moskeijassa vastaa sataatuhatta rukousta [muualla]. Ja rukous taistelukentällä vastaa yhtä miljoonaa rukousta [muualla]. Ja mikä on enemmän kuin kaikki tuo, on kaksi rakaa, jotka [Allahin] orja rukoilee keskellä yötä." Tämän ovat kertoneet Abu ash-Shaikh, Ibn Hibban teoksessaan ath-Thawab, ja al-Munzhiri kirjassaan at-Targhib watTarhib vaikenee siitä.

Osa 2, sivu 31a: Suositeltava aika duha-rukoukselle

Duhan aika alkaa auringon ollessa keihäänmitan horisontin yläpuolella ja jatkuu siihen asti, kunnes aurinko saavuttaa lakipisteensä. On suositeltavaa viivyttää sitä, kunnes aurinko on noussut korkealle ja päivä on lämmennyt.

Zaid ibn Arqam kertoo: "Allahin lähettiläs, sallallahu aleihi wasallam, meni qubalaisten luo, kun he olivat rukoilemassa duhaa, ja sanoi: ‘Omistautumisen rukous tulisi tehdä silloin, kun nuoret vieroitetut kamelit tuntevat auringon kuumuuden." Tämän ovat kertoneet Ahmad, Muslim ja at-Tirmidhi .

Osa 2, sivu 31b: Duha-rukouksen rakamäärä

Vähin rakamäärä duha-rukouksessa on kaksi, kuten Abu Dharrin hadithissa mainitaan. Enin, minkä profeetta, sallallahu aleihi wasallam, rukoili, oli kahdeksan rakaa, kun taas enin hänen mainitsemansa oli kaksitoista rakaa. Jotkut ihmiset, kuten Abu Jafar at-Tabari, al-Mulaimi ja ar-Ruwyani, joka kuuluu shafilaiseen koulukuntaan, sanovat, ettei ole enimmäisrakatmäärää, joka duha-rukouksessa voidaan rukoilla.

Al-lraqi sanoo Sunan at-Tirmidhin kommentaarissaan: "Kenenkään seuralaisista ja seuraajista ei tiedetä rajanneen sitä kahteentoista rakaan." As-Syuti on tästä samaa mieltä.

Said ibn Mansur kertoo, että al-Hassanilta kysyttiin: "Tekivätkö seuralaiset sitä?" Hän vastasi: "Kyllä … jotkut heistä rukoilivat kaksi rakaa ja jotkut neljä rakaa. Ja jotkut heistä jatkoivat, kunnes puolet [aamu]päivästä [oli kulunut]."

Ibrahim an-Nakhai kertoo, että al-Aswad ibn Yazidilta kysyttiin: "Montako rakaa tulisi rukoilla duhasas?" Hän vastasi: "Niin monta kuin haluat."

Umm Hani kertoo, että profeetta, sallallahu aleihi wasallam, rukoili kahdeksan rakaa duhaa ja teki taslimin kunkin kahden rakan jälkeen. Tämän on kertonut Abu Dawud ja sen ketju on sahih.

Aisha kertoo: "Profeetta, sallallahu aleihi wasallam, rukoili neljä rakaa duhaa ja lisäsi siihen sen verran, kuin Allah tahtoi." Tämän ovat kertoneet Ahmad, Muslim ja Ibn Maja.
Takaisin

Koko aineiston copyright © Pirjo