Fiqh-as-Sunnah
Sayyid Saabiq


 

Sisällys

Fiqh As-Sunnasta

Osa 1: Puhdistautuminen ja rukous

Puhdistautuminen
Rukouspesu (wudu)
Ghusl, kokovartalokylpy
Tayammum, puhdistautuminen ilman vettä
Kuukautiset
Rukous
Adhan, rukouskutsu
Rukouksen edellytykset
Rukouksen pakolliset toimet
Rukouksen toimet, jotka ovat sunna (Osa 1)
Rukouksen toimet, jotka ovat sunna (Osa 2)
 

Osa 2: Ylimriset rukoukset

Ylimääräiset rukoukset
Määrittelemättömät sunna-rukoukset (As-Sunan Ghair Al-Mu'akkadah)
Witr-rukous
Yön rukoukset, tahajjud (qiyam al-Layil)
Erityiset rukoukset Ramadan-kuun aikana (Tarawih)
Dua-rukoukset
Salatul Istikharah
Salatul Tasbih
Salatul Hajah, tarvitsevan rukous
Salatul Taubah, katumusrukous
Salatul Kasuf, auringon- ja kuunpimennyksen rukoukset
Salatul Istisqa, saderukous
Polvistuminen Koraania resitoitaessa
Kiitokseen polvistuminen (Sajdat ush-Shukr)
Polvistuminen unohdusten johdosta rukouksessa
Yhteisrukous
Moskeijat
Kielletyt rukouspaikat
Sutra eli erottava esine rukoilevan edessä
Mikä on sallittua rukouksen aikana
Ei-toivotut toimet rukouksen aikana
Toimet, jotka mitätöivät Salahin
Poisjääneen rukouksen korvaaminen (Qada)
Sairaan henkilön rukous (Salatul Marid)
Rukous pelättäessä vaaran uhkaavan (Salatul Khauf)
Matkustavan rukous
Kahden rukouksen yhdistäminen
Salatul Jumuah (perjantairukous)
Id-rukoukset (Salatul Idain)

 Osa 3: Zakat ja paasto

Zakat islamilaisessa lakitieteessä
Zakatin alaiset rahavarat
Zakat kasveista ja hedelmistä
Zakat eläimistä
Zakat haudatuista aarteista ja arvomineraaleista
Zakat merestä saaduista rikkauksista
Zakatin vastaanottajat
Zakat ul-Fitr
Zakat ut-Tatawwu l. vapaaehtoinen Sadaqah
Paasto (As-siyam)
Ramadan-paasto
Kielletyt paastopäivät
Vapaaehtoiset paastot
Paaston tavat
Sallitut toimet paaston aikana
Paaston mitätöivät toimet
Ramadanin menetettyjen paastopäivien korvaaminen
Voiman yö
Itikaf l. vetäytyminen moskeijaan

Osa 4: Hautajaiset ja dhikr

Sairastaminen ja syntien sovittaminen
Kuoleman muistaminen ja siihen valmistautuminen hyviä tekoja tehden
Al-Kafan (ruumiin verhoaminen kankaalla)
Hautajaisrukous (Salatul Janazah)
Hautaaminen
Adh-dhikr (Allahin muisteleminen)
Pyyntörukoukset

Osa 5: Hajj ja umra

Pyhiinvaellus: yleistä, sen oivallisuus ja edellytykset
Mahdollisuus suorittaa hajj – mitä se tarkoittaa?
Profeetan (SAAS) hajj
Mawaquit: Ihramille määrätellyt ajankohdat ja paikat
Talbiyah
Ihramin rajoitukset
Riistaeläinten tappaminen Ihramin tilassa
Mekan ja Medinan pyhät alueet (Haram Makkah wa Madinah)
Tawaf l. Kaaban ympäri kiertäminen
Sai Safan ja Marwan välillä
Minassa ja Arafatilla oleskelu
Umra


Koko aineiston copyright © Pirjo