Fiqh-as-SunnahFiqh-as-Sunnah, Osa 1: Ghusl, täydellinen puhdistautuminen

Ghusl tarkoittaa koko vartalon pesua vedellä. Allah sanoo Koraanissa: "Ja jos olette tahriintuneet, tehkää itsenne puhtaaksi"(al-Maaida 6) Ja: "He kysyvät sinulta, Muhammed, miten on meneteltävä naisen kuukautispuhdistuksen aikana. Sano: »Se on heidän pahoinvointinsa; karttakaa siis naisia puhdistuksen aikana älkääkä lähestykö heitä, ennenkuin ovat puhdistuneet." (al-Baqara 222).

Osa 1, sivu 49a: Asiat, joiden jälkeen on suoritettava Ghusl

Ne toiminnot, joiden jälkeen on suoritettava Ghusl, ovat:

Osa 1, sivu 49b: Al-manin purkautuminen stimulaatiosta unessa tai hereillä

Oikeusoppineiden yleinen kanta on, että ghusl on pakollinen, jos henkilöltä on purkautunut al-mani (siemenneste) unessa tai hereillä tapahtuneesta ärsykkeestä johtuen. Abu Said kertoi kuulleensa Allahin lähettilään (SAAS) sanoneen: Vesi (peseytyminen) on tarpeen siemennesteen (purkautumisen) jälkeen." (Kertonut Muslim.)

Umm Salama kertoi Umm Sulaimin sanoneen: "Oi Allahin lähettiläs, Allah ei häpeä totuutta. Täytyykö naisen suorittaa ghusl, jos hän näki märän unen?" Hän sanoi: "Kyllä, jos hän voi nähdä eritteen." (Kertoneet al-Bukhari, Muslim ja muut.)

On joitakin muita seikkoja, jotka tulee myös ottaa huomioon:

Osa 1, sivu 49c: Jos siemenneste purkautuu ilman minkääntyyppistä stimulaatiota (sairaudesta tai äärimmäisestä kylmyydestä johtuen)

Tällaisessa tapauksessa ghusl ei ole pakollinen. Ali kertoi profeetan (SAAS) sanoneen hänelle: "Jos siemenneste purkautuu, tee ghusl." (Kertonut Abu Dawud.)

Mujahid sanoi: "Olimme kokoontuneina moskeijaan Ibn Abbasin seuralaisten (Tawusin, Said ibn Jubairin ja Ikriman) kanssa. Kun hän nousi seisomaan rukoillakseen, sisään tuli mies sanoen: Onko täällä joku, joka voi antaa laillisen päätöksen? Me sanoimme: Kysy kysymyksesi. Hän sanoi: Aina kun virtsaan, sen jälkeen tulee eritettä. Me kysyimme: Onko se sentyyppistä eritettä, josta lapset syntyvät? Hän sanoi: Kyllä. Me sanoimme: Sitten sinun on suoritettava ghusl. Mies poistui. Ibn Abbas kiiruhti lopettamaan rukouksensa, minkä jälkeen hän pyysi Ikrimaa tuomaan mies takaisin. Hän kääntyi meihin päin sanoen: Onko teidän päåtöksenne Allahin Kirjasta? Me sanoimme: Ei. Hän kysyi: Perustuuko se profeetan (SAAS) lausumille? Me sanoimme: Ei. No, mille sitten? Me sanoimme: Meidän mielipiteellemme. Hän sanoi: Tuon takia Allahin lähettiläs (SAAS) sanoi, että yksi oppinut mies on vaikeampi Saatanalle kuin tuhat jumalanpalvojaa. Mies tuli Ibn Abbasin luo, joka sanoi tälle: Kun se tapahtuu, johtuuko se silloin jostakin ärsytyksestä? Hän sanoi: Ei. Ibn Abbas kysyi: Tunnetko kehossasi minkäänlaista puutumisen tunnetta? Hän vastasi: En. Ibn Abbas sanoi silloin: Se johtuu kylmästä. Wudun tekeminen riittää."

Osa 1, sivu 50: Jos jolla kulla on ollut märkä uni, mutta hän ei havaitse mitään merkkejä siemensyöksystä

Tässäkään tapauksessa ei ole tarvetta suorittaa ghuslia. Ibn al-Munzhir sanoi: "Kaikki tuntemani ihmiset, jotka omaavat tietoa, ovat kanssani samaa mieltä tästä." Umm Salaman hadith mainitsi aiempia tätä tukevia lausumia.

Osa 1, sivu 50a:

Jos joku herää unesta ja havaitsee kosteaa eritettä, mutta ei muista nähneensä märkää unta, ja tietää varmasti sen olevan siemennestettä, mitä hänen tulisi tehdä? Ollakseen varma hänen tulisi suorittaa ghusl. Mujahid ja Qatada sanoivat: Ei ole tarpeen suorittaa ghuslia, jos henkilö ei ole varma siemennesteestä, sillä hänen aiempi puhtauden tilansa ei pääty epävarmuuteen.

Osa 1, sivu 50b: Jos mies puristaa penistään estääkseen siemensyöksyn

Sekään ei tee ghuslia välttämättömäksi. Tämä perustuu hadithiin, jonka mukaan ghusl on tarpeen, jos siemenneste voidaan nähdä. Jos henkilö taas kävelee eikä pysty kontrolloimaan siemensyöksyään, hänen on tehtävä ghusl.

Osa 1, sivu 51: Siemennestettä vaatteissa rukouksen aikana

Jos mies ei tiedä, kuinka spermaa joutui hänen vaatteisiinsa, ja hän on jo rukoillut, tulisiko hänen suorittaa ghusl ja tehdä uudestaan kaikki rukouksensa siitä lähtien, kun hän heräsi unesta? Jos hän arvelee, että asia tapahtui ennen hänen viimeisintä untaan, hänen tulisi suorittaa uudelleen kaikki rukouksensa arvioidun siemensyöksynsä ajankohdan jälkeen.

Osa 1, sivu 51a: Kahden ympärileikatun osan koskettaminen

Tämä viittaa penikseen ja vaginaan. Jos henkilön penis on käynyt sisällä hänen vaimonsa vaginassa, ghusl on pakollinen, vaikka siemensyöksyä ei olisikaan tapahtunut. Allah sanoo: "If you are sexually impure, purify yourselves." Kommenttina aiheeseen ash-Shaifi sanoo: "Arabian kielessä seksuaalinen epäpuhtaus seuraa millaista hyvänsä sukupuoliaktia riippumatta siitä, ejakuloituiko siemennestettä vai ei. Jos joku sanoo: Se ja se on sukupuolisesti epäpuhdas sen ja sen vuoksi, se viittaa kaikentyyppiseen yhtymiseen heidän välillään, vaikka ejakulaatiota ei olisikaan tapahtunut. Kukaan ei kiistä, että määrätyn rangaistuksen vaativa aviorikos on sukupuolista kanssakäymistä, vaikka siemensyöksyä ei olisi ollut."

Abu Huraira kertoi profeetan (SAAS) sanoneen: "Jos joku istuu naisen neljän ruumiinosan välissä ja tekee ponnistuksen (on yhdynnässä), kylpeminen on pakollista (molemmille)." (Kertoneet Ahmad ja Muslim.)

Said ibn al-Musayyab kertoi Abu Musa al-Asharin sanoneen Aishalle: "Tahtoisin kysyä sinulta jotakin, mutta minua nolottaa." Hän sanoi: "Kysy äläkä ujostele, sillä mina olen äitisi." Hän kysyi miehestä, joka oli yhdynnässä, mutta ei saanut siemensyöksyä. Hän sanoi, profeetalta (SAAS) kuulemansa perusteella: "Jos kaksi ympärileikattua osaa yhdistyvät, ghusl on pakollinen." Tämän hadithin ovat kertoneet Ahmad ja Malik eri sanoin. Ei ole epäilystä siitä, että tällöin osan on mentävä toisen sisään; jos on kyse pelkästä kosketuksesta, ghusl ei ole pakollinen kummallekaan. Kaikki oppineet ovat tästä seikasta yksimielisiä.

Osa 1, sivu 51b: Naiset ja heidän kuukautisensa

Kuukautisista ja synnytyksen jälkeisestä vuodosta Allah sanoo Koraanissa: "…älkääkä lähestykö heitä, ennenkuin ovat puhdistuneet. Mutta kun he ovat puhdistuneet, käykää heidän luonaan, kuten Jumala on määrännyt." " Allahin lähettiläs (SAAS) sanoi Fatima bint Abu Habishille: "Älä rukoile kuukautistesi aikana. Kun ne ovat loppuneet, suorita ghusl ja rukoile."(Kertoneet al-Bukhari ja Muslim.)

Synnytyksen jälkeiseen verenvuotoon pätee sama sääntö, josta seuralaiset olivat yhtä mieltä. Jos nainen synnyttää eikä hänellä ole mitään verenvuotoa jälkeenpäin, jotkut oppineet sanovat, että hänen täytyy tehdä ghusl. Toiset taas sanovat, ettei se olisi tarpeen. Jälkimmäisestä kannasta ei ole kirjallisia todisteita.

Osa 1, sivu 52: Kuolema

Muslimin kuoltua hänen ruumiinsa peseminen on välttämätöntä muslimien konsensuksen perusteella. Tätä selostetaan yksityiskohtaisemmin jäljempänä.

Osa 1, sivu 52a: Ei-muslimin hyväksyttyä islamin

Uusien islamiin kääntyneiden täytyy suorittaa ghusl. Abu Huraira kertoi, että Thumama al-Hanafi vangittiin. Profeetta (SAAS) kulki hänen ohitseen ja sanoi: "Mitä sanottavaa sinulla on puolestasi, oi Thumama?" Hän sanoi: Jos tappaisitte minut, tappaisitte sukulaisen. Jos armahtaisitte minut (päästäisitte vapaaksi), olisin kiitollinen. Jos tahdotte rikkauksia (lunnaiksi), voimme antaa teille mitä haluatte." Profeetan (SAAS) seuralaiset pitivät lunnaita parhaana vaihtoehtona ja sanoivat: "Mitä saisimme, jos surmaisimme hänet?" Kerran kun profeetta (SAAS) taas kulki hänen ohitseen, hän lopulta hyväksyi islamin. Profeetta (SAAS) päästi hänet köysistä ja käski häntä menemään Abu Talhan puutarhaan tekemään ghusl. Hän suoritti ghuslin ja rukoili kaksi rakaa. Profeetta (SAAS) sanoi: "Totisesti, veljestänne tuli hyvä muslimi." Tämän hadithin kertoi Ahmad. Tarinalle on lähde myös al-Bukharin ja Muslimin kertomuksissa.

Osa 1, sivu 52b: Rukous Osa 1, sivu 52c: Kaaban ympäri kiertäminen

Perustelut tästä asiasta löytyvät kappaleesta, jossa kerrotaan, mitkä toimet edellyttävät puhdistautumista ennen niihin ryhtymistä.

Osa 1, sivu 52d: Koraanin koskettaminen tai kantaminen

Seuralaiset olivat kaikki yhtä mieltä siitä, että on kiellettyä koskettaa tai kantaa Koraania ollessaan epäpuhtauden tilassa. Jotkut oikeusoppineet, kuten Dawud ibn Hazm, sallivat joko seksin tai kuukautisten takia fyysisesti epäpuhtaan henkilön koskettaa tai kantaa Koraania, eivätkä he näe siinä mitään pahaa. Hän tukeutuu siihen kahdessa Sahihissa olevaan hadithiin, jossa todetaan profeetan (SAAS) lähettäneen Herakliokselle kirjeen sanoen: "Allahin, Armeliaan Armahtajan nimeen… »Te Pyhän kirjan omistajat, tulkaa yhteisymmärrykseen meidän kanssamme (uskonnon asiasta), että meillä olisi samoin kuin teilläkin, ettemme palvele muuta kuin ainoata Jumalaa emmekä aseta ketään Hänen rinnalleen, emmekä kukaan pidä toistamme herrana, (emme pidä herrana ketään muuta) paitsi Jumalaa.» Jos he kääntyvät pois, niin sanokaa: »Olkaa todistajina, että me olemme Jumalalle alamaisia!" (al Imran 64). Ibn Hazm päättelee: "Tämän kirjeen Allahin lähettiläs (SAAS) kirjoitti kristityille ja se sisälsi tuon jakeen, ja totta kai he koskettivat sitä." Oppineiden enemmistö vastaa hänelle toteamalla, että on sallittua koskettaa otteita Koraanista, joita on käytetty kirjeissä, kirjoissa, tafsirissa jne, koska sellaiset eivät ole Koraaneja, eikä sitä ole vahvistettu kielletyksi.

Osa 1, sivu 53: Koraanin resitointi

Useimpien oppineiden mukaan henkilö, joka on fyysisesti epäpuhdas (seksin jälkeen tai kuukautisten takia), ei saa resitoida mitään osaa Koraanista. Tämä perustuu Alin hadithiin, jossa hän toteaa, että mikään ei pitänyt Allahin lähettilästä (SAAS) loitolla Koraanista, paitsi seksuaalinen epäpuhtaus. Tämän on kertonut luotettavien kertojien ryhmä. At-Tirmidhi luokitteli sen sahihiksi. Al-Hafiz sanoo teoksessa al-Fath: "Jotkut väittävät joitakin sen kertojia heikoiksi. Mutta tosiasiassa se on luokkaa hassan ja se riittää todisteeksi." Hän kertoi myös: "Näin Allahin lähettilään (SAAS) puhdistautuvan ja lausuvan katkelman Koraania, jonka jälkeen hän sanoi: Tämä on sellaista varten, joka ei ole yhdynnn jälkeisen epäpuhtauden tilassa. Jos joku on epäpuhdas, hän ei saa tehdä tätä, ei edes yhtä jaetta." Ahmad ja Abu Yala toistivat tämän hadithin näillä sanoilla. Niin kerrottuna, al-Haithami sanoo: "Sen kertojat ovat luotettavia." Ash-Shaukani sanoo: "Jos se kertomus on autenttinen, siinä on tarpeeksi todistetta, että se on kiellettyä." Ensimmäinen hadith ei kiellä sitä, sillä se vain toteaa, että hänellä ei ollut tapana lausua Koraania ollessaan seksuaalisesti epäpuhdas. Samantapaiset kertomukset eivät osoita sen olevan paheksuttua. Kuinka sitä siis voidaan käyttää todisteena siitä, että se on kiellettyä? Al-Bukhari, at-Tabarani, Dawud ja Ibn Hazm ovat sitä mieltä, että on sallittua seksuaalisen epäpuhtauden tilassa olevalle (tai kuukautisten aikana) resitoida Koraania. Al-Bukhari kertoo: "Ibrahim sanoi: Ei ole mitään pahaa siinä, jos nainen kuukautisten aikana lausuu jakeen. Ibn Abbas ei nähnyt siinä väärää, jos seksuaalisesti epäpuhdas henkilö lausui Koraania. Profeetta (SAAS) toisti Allahin nimeä kaikissa tilanteissa."Ibn Hajrin kommenteissa tuosta teoksesta hän sanoo: "Kertojalla (al-Bukharilla) ei ole yhtäkään autenttista hadithia, joka kieltäisi resitaation seksuaalisesti epäpuhtaalta tai naiselta kuukautisten aikana."Se kaikki, mitä tästä aiheesta on kerrottu, antaa meille tiedon siitä, vaikka tulkinnat eroavatkin.

Osa 1, sivu 54: Moskeijassa oleskelu

Fyysisesti epäpuhtaan (sukupuolisesti tai kuukautisten takia) henkilön on kiellettyä oleskella moskeijassa. Aisha sanoi: "Allahin lähettiläs (SAAS) huomasi, että hänen seuralaistensa koti oli käytännössä moskeijassa. Hän sanoi: Poistakaa kotinne moskeijasta. Sitten hän astui sisään moskeijaan, mutta ihmiset eivät tehneet mitään, toivoen Allahin antavan Muhammedille ilmestyksen siitä, että heidän käytöksensä oli sallittua. Kun hän taas lähti ulos, hän sanoi: Poistakaa kotinne moskeijasta, sillä ei ole sallittua naisen kuukautisten aikana tai seksuaalisesti epäpuhtaan henkilön olla moskeijassa." (Kertonut Abu Dawud.)

Umm Salama kertoi profeetan (SAAS) tulleen moskeijan pihalle ja sanovan kovimmalla äänellään: "Moskeija on poissuljettu naisilta kuukautisten aikana ja sukupuolisesti epäpuhtailta henkilöiltä." (Kertoneet Ibn Maja ja at-Tabarani.) Tällaiset henkilöt voivat kuitenkin kulkea moskeijan läpi, sillä Allah sanoo: "Te, jotka uskotte, älkää käykö rukoilemaan ollessanne humalassa, ennenkuin tiedätte mitä sanotte, älkääkä tahraantuneina, ennenkuin olette peseytyneet, paitsi jos olette matkoilla." (An-Nisaa 43). Jubair sanoi: "Eräs meistä kulki moskeijan läpi, vaikka hän oli epäpuhdas."(Kertoneet Ibn Abu Shaiba ja Said ibn Mansur kokoelmassaan Sunan.) Zaid ibn Aslam sanoi: "Allahin lähettilään (SAAS) seuralaiset tapasivat kulkea moskeijan läpi ollessaan seksuaalisen epäpuhtauden tilassa." (Kertonut Ibn al-Munzhir.) Yazib ibn Habib kertoi seuralaisten oven avautuvan moskeijaan, ja heidän ollessaan seksuaalisesti epäpuhtaita, he eivät löytäneet vettä tai kulkureittiä veden äärelle, muutoin kuin moskeijan kautta. Sitten Allah lähetti ilmestyksen: "... älkääkä tahraantuneina, ennenkuin olette peseytyneet, paitsi jos olette matkoilla..." (Kertonut at-Tabari.)

Edellä olevia kertomuksia kommentoiden ash-Shaukani sanoo: "Tarkoitus on niin selvä, että epäilykselle ei ole sijaa." Aisha sanoi: "Profeetta (SAAS) sanoi minulle: Hae minulle vaatteeni moskeijasta. Minä sanoin: Minulla on kuukautiset. Hän sanoi: Kuukautisesi eivät ole sinun vallassasi." (Kertonut luotettavien ryhmä, paitsi al-Bukhari.) Maimuna sanoi: "Allahin lähettiläs (SAAS) tuli usein yhteen huoneistamme, kun meillä oli kuukautiset, ja laittoi päänsä (vaimonsa) syliin ja lausui Koraania. Sitten joku meistä otti hänen vaatteensa ja vei ne moskeijaan, vaikka hänellä oli kuukautiset." (Kertoneet Ahmad ja an-Nasai. Kertomusta tukevat todisteet.)

Osa 1, sivu 55: Asiat, joiden vuoksi on suositeltavaa tehdä ghusl

Tähän luokkaan kuuluvat asiat, joiden vuoksi suoritettu ghusl tuo palkinnon, mutta ei ole rangaistavaa, jos sitä ei suoriteta. Niitä ovat:

Osa 1, sivu 55a: Ennen perjantairukousta

Muslimeja kehotetaan tekemään ghusl, ennen kuin he kokoontuvat perjantairukoukseen. Islamin laki vieläpä menee niin pitkälle, että määrää ghuslin tässä tilanteessa osana muslimiyhteisön yleistä puhtautta ja hygieenisyyttä. Abu Said kertoi profeetan (SAAS) sanoneen: "Ghusl perjantaisin pakollinen (wajib) jokaiselle täysikasvuiselle, samoin kuin hammasharjan käyttäminen ja hajusteen laittaminen." (Kertoneet al-Bukhari ja Muslim.)

"Pakollisen" merkitys tässä on se, että se on erittäin suositeltavaa. Tämä tulkinta profeetan (SAAS) sanonnasta perustuu siihen, mitä al-Bukhari kuuli eräästä tapauksesta Ibn Umarilta hänen isästään: "Eräänä päivänä Umar ibn al-Khattab seisoi puhumassa khutbaa, kun Uthman, eräs maahanmuuttajista ja auttajista, tuli sisään. Umar sanoi hänelle: Mikä aika nyt on? Hän sanoi: Minulla oli kiire, enkä voinut palata kotiin. Kun kuulin rukouskutsun, tein pelkästään tavallisen puhdistautumisen rukousta varten. Umar sanoi: Pelkän puhdistautumisenko, vaikka tiedät Allahin lähettilään (SAAS) määränneen meidät tekemään ghuslin?" Ash-Shafi kommentoi tapausta seuraavasti: "Uthman ei lähtenyt rukouksesta suorittamaan ghuslia, eikä Umar liioin määrännyt häntä tekemään niin. Tämä kuvastaa sitä, että seuralaiset tiesivät tämän määräyksen tottelemisen olevan vapaaehtoista. Se myös osoittaa sen olevan suositeltavaa."

Muslim kertoi kuulleensa Abu Hurairalta, että profeetta (SAAS) sanoi: "Se, joka suorittaa puhdistautumisen, menee sitten perjantairukoukseen ja kuuntelee tarkkaavaisesti, saa anteeksiannon siksi ajaksi, mikä on sen ja seuraavan perjantain välillä ja vielä kolmeksi päiväksi."Al-Qurtubi sanoo: "Tämä hadith osoittaa ghuslin olevan suositeltava. Puhdistautumisen mainitseminen, sen palkitseminen ja hyväksyminen osoittaa pelkän wudun olevan riittävä."Ibn Hajr toteaa at-Talkhisissa: "Se on yksi vahvimmista todisteista sen puolesta, että ghusl ennen perjantairukousta ei ole pakollinen. Toteamus sen suositeltavuudesta perustuu sille tosiasialle, että jos henkilö ei suorita ghuslia, se ei haittaa (hänen rukoustaan). Mutta jos toisia häiritsee hänen hikoilunsa ja paha haju hänen vaatteissaan ja kehossaan, ghuslista tulee välttämätön, ja sen suorittamatta jättäminen vähentää rukouksen palkkiota. Jotkut oppineet sanovan perjantain ghuslin olevan pakollinen, vaikka sen tekemättä jättäminen ei aiheuttaisi harmia (muille). He perustelevat tätä Abu Hurairan hadithilla, jonka mukaan profeetta (SAAS) sanoi: On jokaisen muslimin velvollisuus suorittaa ghusl joka seitsemäs päivä, pesemällä päänsä ja kehonsa." Al-Bukhari ja Muslim hyväksyvät hadithin sen ilmeisessä merkityksessä, ja hylkäävät ne, jotka ovat viimeksi mainitun (Abu Hurairan) hadithin vastaisia.

Perjantain ghuslin aika on aamunkoiton ja perjantairukouksen välisenä aikana. On suositeltavaa suorittaa se juuri ennen moskeijaan lähtöä. Jos henkilö menettää wudunsa tämän jälkeen, hänelle riittää pelkkä uusi puhdistautuminen (hänen ei tarvitse suorittaa ghuslia uudelleen).

Al-Athram sanoo: "Kuulin Ahmadilta kysyttävän, että jos henkilö suoritti ghuslin ja sitten menetti sen, oliko normaali puhdistautuminen riittävä hänelle. Hän sanoi: Kyllä, enkä ole kuullut tästä mitään sellaista, joka menisi Ibn Abzin hadithin edelle." Ahmad viittasi tässä hadithiin, jonka kertoi Ibn Abzi Shaiba (kertojaketju on sahih Abdurahman ibn Abzin kuultua sen isältään, joka oli seuralainen). Hän teki ghuslin perjantairukousta varten, ja hänen puhtautensa peruuntui. Sitten hän suoritti normaalin puhdistautumisen eikä uusinut ghusliaan. Ghuslin aika loppuu rukoukseen. Jos henkilö suorittaa ghuslin rukouksen jälkeen, se ei ole perjantairukouksen ghusl, ja henkilö ei tällöin noudata profeetan (SAAS) määräystä. Ibn Umar kertoi profeetan (SAAS) sanoneen: "Ennen kuin tulette perjantairukoukseen, teidän tulee suorittaa ghusl. (Kertonut luotettavien ryhmä.) Muslimi sanoo: Kun joku teistä tahtoo saapua perjantairukoukseen, hänen tulee tehdä ghusl."Ibn Abdul-Barr sanoi, että tästä on yksimielisyys.

Osa 1, sivu 56: Ghuslin suorittaminen Iid-rukouksia varten

Oppineet myös kehottavat muslimeja tekemään ghuslin Iid-rukouksia varten, vaikka tätä tukemassa ei olekaan autenttista hadithia. Al-Badr alMunirissa sanotaan: "Hadith ghuslin suorittamisesta Iidejä varten on heikko. Mutta on luotettavia seuralaisten kertomuksia tästä aiheesta."

Osa 1, sivu 56a: Ghusl ruumiin pesemisen jälkeen

Monien oppineiden mielestä ghuslin suorittaminen on suositeltavaa myös henkilölle, joka on pessyt ruumista. Abu Huraira kertoi profeetan (SAAS) sanoneen: "Sen, joka on pessyt ruumista, on tehtävä ghusl, ja sen, joka on kantanut häntä, on tehtävä wudu." (Kertoneet Ahmad, Abu Dawud, at-Tirmidhi, an-Nasai, Ibn Maja ja muut.) Kuitenkin tästä hadithista on esitetty jonkin verran kritiikkiä. Ali ibn al-Madani, Ahmad, Ibn al-Munzhir, ar-Rafi ja muut sanovat: "Hadith-oppineet eivät ole luokitelleet mitään tästä aiheesta autenttiseksi." Mutta Ibn Hajr lainaa at-Tirmidhiä ja Ibn Hibbania: "At-Tirmidhi sanoi sen olevan hassan ja Ibn Hibban nimesi sen sahihiksi. Ja useiden ketjujensa perusteella se mitä todennäköisimmin on hassan. An-Nawawi kiistää voimakkaasti sen, mitä at-Tirmidhi sanoi." Azh-Zhahabi sanoi: "Tämän hadithin kertojaketjut ovat vahvemmat kuin monet hadithien ketjut, joista oppineet kiistelevät." Hadithin määräys on suosituksen luonteinen, sen perusteella, mitä Umarin on kerrottu sanoneen: Meillä oli tapana pestä kuolleita. Jotkut meistä tekivät sitten ghuslin ja jotkut eivät." (Kertonut al-Khatib sahihilla ketjulla.) Kun Asma bint Umaish pesi kuolleen aviomiehensä Abu Bakr as-Siddiqin ruumiin, hän kysyi oliko paikalla ketään maastamuuttajia, ja sanoi: Tänään on erittäin kylmä ja mina paastoan. Onko minun tehtävä ghusl? He sanoivat: Ei." (Kertonut Malik.)

Osa 1, sivu 57: Ghuslin suorittaminen hajjia varten

Oppineiden mukaan on myös suositeltavaa, että pyhiinvaellukselle tai umralle lähtijä suorittaa ghuslin. Zaid ibn Thabit kertoi nähneensä Allahin lähettilään (SAAS), hänen aikoessaan lähteä hajjille, tekevän ghuslin. (Kertoneet ad-Daraqutni, al-Baihaqi ja at-Tirmidhi, jotka sanoivat sen olevan hassan. As-Usaili piti sitä heikkona.)

Osa 1, sivu 57a: Ghuslin suorittaminen saavuttaessa Mekkaan

On suositeltavaa, että se, joka haluaa mennä Mekkaan, tekee ghuslin. On kerrottu, että Ibn Umar Mekkaan matkatessaan vietti yön Tawassa, ja meni Mekkaan päivän aikana. Hän mainitsi profeetan (SAAS) myös tehneen niin. (Kertoneet al-Bukhari ja Muslim.) Ibn al-Munzhir sanoi: "Kaikki oppineet sanovat olevan suositeltavaa suorittaa ghusl ennen Mekkaan saapumista, mutta jos henkilö ei tee sitä, ei hänen ole sovitettava sitä mitenkään. Useimmat heistä sanovat normaalin puhdistautumisen olevan riittävä.

Osa 1, sivu 57b: Ghuslin suorittaminen Arafah-vuorella

Tämä on suositeltavaa, kun pysähdytään siellä hajjin aikana. Malik ibn Nafa kertoi Ibn Umarilla olleen tapana tehdä niin ennen hajjille lähtöä, Mekkaan saapuessaan ja Arafahilla pysähtyessään.

Osa 1, sivu 57c: Aikomus

Tämä tarkoittaa palvontatekojen erottamista tavallisista toimista. Aikomus on vain sydämessä, eikä sitä pitäisi lausua ääneen, sillä se merkitsisi uudistusta uskonnossa.

Osa 1, sivu 58: Kaikkien ruumiinosien peseminen

Tämä perustuu seuraavaan: Allah sanoo: "If you are sexually impure, cleanse yourselves," eli suorittakaa ghusl, ja: " He kysyvät sinulta, Muhammed, miten on meneteltävä naisen kuukautispuhdistuksen aikana. Sano: »Se on heidän pahoinvointinsa; karttakaa siis naisia puhdistuksen aikana älkääkä lähestykö heitä, ennenkuin ovat puhdistuneet," eli kunnes he ovat tehneet ghuslin. Todiste siitä, että puhdistautuminen tässä tarkoittaa ghuslia, on seuraavassa jakeessa: " Te, jotka uskotte, älkää käykö rukoilemaan ollessanne humalassa, ennenkuin tiedätte mitä sanotte, älkääkä tahraantuneina, ennenkuin olette peseytyneet (taghtasilu)." Tämä osoittaa, että tarkoitetaan ghuslia, koko vartalon pesua.

Osa 1, sivu 58a: Kuinka ghusl suoritetaan

Profeetan (SAAS) käytännön mukaisesti oikea tapa suorittaa ghusl on seuraava:

-1- pese molemmat kädet kolmasti,

-2- pese penis,

-3- tee täydellinen puhdistautuminen (kuten tehdään rukousta varten – profeetta (SAAS) tapasi jättää jalkojen pesemisen viimeiseksi ghuslissa, jos hän käytti saavia, jne),

-4- hieroa hiukset vedellä kolme kertaa, antaen veden ulottua hiusten juuriin asti,

-5- kaataa vettä koko vartalolle, ensin oikea puoli ja sitten vasen, pestä kainalonalukset, korvien sisäpuolet, navan sisäpuoli, varpaiden välit ja kaikki ruumiinosat, jotka voi helposti hangata puhtaiksi. Tämä perustuu Aishan kertomukseen: "Kun profeetta (SAAS) kylpi sukupuoliaktin jälkeen, hän aloitti aina pesemällä kätensä. Sitten hän valutti vettä oikeasta kädestä vasempaan käteensä ja pesi sukupuolielimensä, suoritti puhdistautumisen rukousta varten, ja otti sitten vähän vettä ja haroi sormillaan hiustensa juuria, kunnes tunsi ihon olevan märkä, sitten kaatoi vettä päähänsä kolme kertaa ja sen jälkeen lopulle vartalolleen. (Kertoneet al-Bukhari ja Muslim.) Yhdessä kertomuksessa sanotaan: "Hän hankasi päätään käsillään, kunnes oli varma, että vesi oli ulottunut hänen päänahkaansa, ja sitten hän kaatoi vettä päälleen kolme kertaa." On myös kerrottu Aishan sanoneen: "Kun profeetta suoritti ghuslin sukupuoliaktin jälkeen, hän pyysi tuomaan vähän vettä, jota hän kaatoi oikeaan käteensä pestäkseen oikean puolen päästään ja sitten vasemman. Sitten hän otti vettä molemmin käsin ja kaatoi sen päähänsä." Maimuna sanoi: "Laitoin valmiiksi vettä Allahin lähettiläälle (SAAS) hänen tehdäkseen ghuslin. Hän pesi kätensä kaksi tai kolme kertaa ja sitten kaatoi vettä oikeasta kädestä vasempaansa ja pesi yksityiset osansa, pyyhki kätensä maahan, huuhtoi suunsa ja sieraimensa, pesi kasvonsa ja kätensä, pesi päänsä kolme kertaa, kaatoi vettä vartalolleen ja lopuksi siirtyi paikaltaan ja pesi jalkansa. Toin hänelle pyyhkeen, mutta hän ei ottanut sitä, sillä hän pyyhki veden pois käsillään." (Kertonut luotettavien ryhmä.)

Osa 1, sivu 59: Naisten ghusl

Nainen suorittaa ghuslin aivan kuten mieskin, paitsi että jos hänellä on palmikoidut hiukset, hänen ei tarvitse avata niitä, edellyttäen, että vesi pääsee hiusten juuriin asti. Umm Salama sanoi: "Oi Allahin lähettiläs (SAAS), mina olen nainen, jolla on tiukasti päätä myöten palmikoidut hiukset. Täytyykö minun avata palmikot tehdäkseni ghuslin sukupuoliaktin jälkeen?" Hän sanoi: Ei, riittää kun ammennat kolme kourallista vettä päähäsi ja sitten lopulle vartalollesi. Tämän tehtyäsi olet puhdistautunut."(Kertoneet Ahmad, Muslim ja at-Tirmidhi, joka sanoi sen olevan hassan sahih.) Ubaid ibn Umair kertoi Aishan saaneen selville, että Abdullah ibn Amr määräsi naiset avaamaan palmikkonsa (ghuslia varten). Hän huomautti: "On hämmästyttävää, että Ibn Amr määrää naiset avaamaan palmikkonsa ghuslia varten. Miksei hän määrää heitä ajelemaan päänsä? Minä ja Allahin lähettiläs (SAAS) kylvimme samasta astiasta ja kaikki mitä tein oli, että kaadoin kolme kourallista vettä päähäni." (Kertoneet Ahmad ja Muslim.)

On suositeltavaa, että ghuslia suorittava nainen, joka puhdistautuu kuukautisista tai synnytyksen jälkeisestä verenvuodosta, ottaa vähän myskiin tai hajuveteen kastettua pumpulia ja pyyhkii sillä vuodon jäljet. Tämä poistaa kuukautisveren pahan tuoksun. Aisha kertoi: "Asma bint Yazid kysyi Allahin lähettiläältä (SAAS) ghuslista kuukautisten loputtua. Hän sanoi: "Hänen tulisi käyttää vettä, johon on sekoitettu lootuspuun lehtiä ja puhdistaa itsensä. Sitten hänen tulisi kaataa vettä päähänsä ja hangata sitä hyvin, kunnes se ulottuu hiusjuuriin asti, jonka jälkeen hänen tulisi kaataa vettä päälleen. Jälkeenpäin hänen pitäisi ottaa myskillä hajustettu pumpulinpalanen ja puhdistaa itsensä sillä." Asma kysyi: Kuinka hänen pitäisi puhdistaa sillä itsensä? Hän sanoi: Ylistys olkoon Allahille, hänen tulisi puhdistaa sillä itsensä. Aisha sanoi hiljaisella äänellä, että hänen tulisi käyttää sitä vuodon kohtaan. Asma kysyi sitten kylpemisestä yhdynnän jälkeen. Hän sanoi: Hänen tulisi ottaa vettä ja puhdistaa itsensä tai suorittaa wudu, kaataa vettä päähänsä ja hangata sitä, kunnes vesi ulottuu hänen hiusjuuriinsa, ja sitten hänen pitäisi kaataa vettä päälleen." Aisha huomautti: "Kuinka hyviä ovatkaan auttajien naiset, kun edes ujous ei estä heitä oppimasta uskontoaan." (Kertonut luotettavien ryhmä, paitsi at-Tirmidhi.)

Osa 1, sivu 60: Ghusliin liittyviä kysymyksiä

Yhden ghuslin suorittaminen riittää sekä kuukautisten että sukupuolisen epäpuhtauden takia, tai sekä perjantairukouksen että Iid-rukouksen takia tai sekä sukupuolisen epäpuhtauden että perjantairukouksen takia, jos henkilöllä on aikomus molempiin. Tämä perustuu profeetan sanontaan: "Kaikki teot perustuvat aikomukselle."

Jos henkilö suoritti yhdynnän jälkeisen ghuslin, mutta ei tehnyt wudua, ghusl on riittävä. Aisha sanoi: "Allahin lähettiläs (SAAS) ei suorittanut wudua ghuslin jälkeen." Ibn Umar sanoi miehelle, joka kertoi tehneensä wudun ghuslin jälkeen: "Sinä menit liian pitkälle." Abu Bakr ibn al-Arabi sanoi: "Oppineiden kesken ei ole mielipide-eroja siitä, että puhdistautuminen rukousta varten lankeaa ghuslin luokkaan. Jos aikomus oli poistaa sukupuolinen epäpuhtaus, siihen sisältyvät myös pienemmät epäpuhtaudet, sillä se minkä sukupuolinen epäpuhtaus estää, on suurempaa kuin mitä pienemmät epäpuhtaudet estävät. Pienempi lankeaa suuremman alaisuuteen ja suuremman aikomus on riittävä. " Yhdynnän jälkeisen epäpuhtauden tilassa olevalle henkilölle tai naiselle kuukautisten aikana on sallittua poistaa ihokarvojaan, leikata kynsiään, mennä ostoksille jne. ilman aihetta moitteeseen. Ata sanoi, että sellainen henkilö voi olla kupattavana sekä leikata kynsiään ja hiuksiaan, ja tämä on sallittua, vaikka hän ei olisi suorittanut normaalia puhdistautumista rukousta varten. (Kertonut al-Bukhari.)

Yleiseen kylpylään voi mennä, kunhan henkilö kätkee yksityiset osansa eikä katsele muiden yksityisiä osia. Ahmad sanoo: "Jos tiedät kaikkien muiden kylpylässä käyttävän lannevaatetta, voit mennä sinne. Jos ei, niin älä mene." Profeetta (SAAS) sanoi: "Miehen ei pidä katsoa toisen miehen yksityisiä osia, eikä naisen pidä katsoa toisen naisen yksityisiä osia." Ei ole mitään pahaa Allahin nimen mainitsemisessa yleisissä kylpylöissä, koska Allahin nimen mainitseminen kaikissa tilanteissa on hyväksi, sillä mikään teksti ei sitä kiellä. Allahin lähettiläs (SAAS) muisteli Allahia kaikissa olosuhteissa.

Ei ole moitittavaa siinä, jos kuivaa itsensä pyyhkeeseen tai muuhun kankaaseen wudun tai ghuslin jälkeen kesällä tai talvella.

Miehelle on sallittua käyttää naiselta jäänyttä vettä ja päinvastoin. Tämä on johdettu siitä, että heille on sallittua suorittaa ghusl samasta vesiastiasta. Ibn Abbas kertoi joidenkin profeetan (SAAS) vaimoista tehneen ghuslin yhdestä vesiastiasta. Profeetta (SAAS) tuli ja suoritti ghuslin siitä. He sanoivat hänelle: "Me olimme sukupuolisesti epäpuhtaita." Hän sanoi: "Vedestä ei tule epäpuhdasta."(Kertoneet Ahmad, Abu Dawud, an-Nasai and at-Tirmidhi, joka sanoi sen olevan hassan sahih). Aishalla oli tapana peseytyä Allahin lähettilään (SAAS) kanssa samasta astiasta, heidän ottaessa vettä vuorotellen, kunnes hän (SAAS) sanoi: Jätä minullekin, jätä minullekin."

Ei ole sallittua kylpeä alasti ihmisten nähden. On kiellettyä paljastaa yksityiset osansa. Jos ne peitetään jollakin vaatteella, se on sallittua. Allahin lähettiläs (SAAS) tapasi peittää Fatiman verholla tämän suorittaessa ghuslia. Jos henkilö tekee ghuslin alasti kaukana muista ihmisistä, se ei ole kiellettyä. Profeetat Muusa (Mooses) ja Ayyub (Job) tekivät niin, kuten al-Bukhari, Ahmad ja an-Nasai ovat kertoneet.
Takaisin

Koko aineiston copyright © Pirjo