Fiqh-as-SunnahFiqh-as-Sunnah, Osa 3: Kielletyt paastopäivät

Osa 3, sivu 120b: Kielletyt paastopäivät. Eid-päivät

Kaikki oppineet ovat yhtä mieltä siitä, että silloin paastoaminen on kielletty. Ei ole väliä, onko paasto pakollinen vai vapaaehtoinen. Umar todistaa: "Allahin lähettiläs (SAAS) on kieltänyt paastoamisen näinä kahtena päivänä. Teidän tulee lopettaa (Ramadanin) paastonne paaston Eidin aikaan. Uhraamisen Eidinä teidän tulisi syödä siitä, mitä uhraatte." Tämän ovat kertoneet Ahmad, an-Nasai, at-Tirmidhi, Abu Dawud ja Ibn Maja.

Osa 3, sivu 120c: Kielletyt paastopäivät. Tashriqin päivät (kolme Eid al-Adhaa seuraavaa päivää)

Ei ole sallittua paastota kolmena Eid al-Adhaa seuraavana päivänä. Abu Huraira kertoi, että Allahin lähettiläs (SAAS) lähetti Abdullah ibn Huzhaqan julistamaan Minaan: Teidän ei pidä paastota näinä päivinä. Ne päivät ovat syömisen, juomisen ja Allahin muistelemisen aikaa." Tämän on kertonut Ahmad ja sen ketju on hyvä.

Ibn Abbas kertoi Allahin lähettilään (SAAS) lähettäneen erään henkilön ilmoittamaan: "Älkää paastotko näinä päivinä, sillä ne päivät ovat syömistä, juomista ja perheen kanssa iloitsemista varten." At-Tabarani kertoi sen teoksessa al-Awsat.

The Shafilaiset sallivat tashriq-päivinä paastoamisen, jos sen syy on vala, synnin sovittaminen tai Ramadanin menetetyn päivän korvaaminen. Ne paastot, joihin ei ole mitään erityistä syytä, eivät ole sallittuja, eikä tästä ole erimielisyyttä. Shafilaiset sovelsivat samaa päättelyä kuin he käyttivät sanoessaan, että tietystä syystä tehdyt rukoukset ovat sallittuja myös kiellettyinä rukousaikoina (esimerkiksi moskeijan tervehtimisrukous ja niin edelleen).

Osa 3, sivu 121: Kielletyt paastopäivät. Perjantain valitseminen yksittäiseksi paastopäiväksi

Perjantaipäivä on muslimeille eräänlainen viikottainen Eid ja siksi on kiellettyä paastota sinä pävänä. Useimmat oppineet sanovat, että kielto on paheksutun teon kaltainen, ei ehdoton.

Jos henkilö paastoaa perjantaita edeltävän tai seuraavan päivän tai se osuu päiväksi, jolloin henkilö tavallisesti paastoaa (esimerkiksi kuukauden 13., 14. tai 15. päivä) tai se on Arafahin tai Ashuran päivä, sellaisena perjantaina ei ole paheksuttavaa paastota. Abdullah ibn Amr kertoi Allahin lähettilään (SAAS) astuneen Juwairiya bint al-Harithin huoneeseen tämän ollessa paastoamassa. Hän kysyi tältä: "Paastositko eilen?" Hän vastasi: "En." Hän sanoi: "Aiotko paastota huomenna?" Hän vastasi: "En." Siksi hän sanoi: "Lopeta sitten paastosi." Tämän ovat Ahmad ja an-Nasai ja sen ketju on hyvä

Amr al-Ashari kertoi kuulleensa Allahin lähettilään (SAAS) sanoneen: "Totisesti perjantai on teidän Eidinne, joten älkää paastotko silloin, jos ette paastoa sitä edellisenä päivänä tai sen jälkeen." Tämän on kertonut al-Bazzar ja sen ketju on hyvä.

Ali neuvoi: Hänen, joka haluaa (paastota) vapaaehtoisesti, tulisi paastota torstaina perjantain sijasta, sillä perjantai on syömisen, juomisen ja muistelemisen päivä." Tämän on kertonut Ibn Abu Shaiba ja sen ketju on hyvä.

Kahdessa sahihissa (al-Bukharin ja Muslimin) Jabir kertoi profeetan sanoneen: "Älkää paastotko perjantaina, ellette tee sitä myös sitä edeltävänä tai sen jälkeisenä päivänä." Muslimin versiossa todetaan: "Älkää valitko pelkkää perjantaiyötä (torstaiyötä englannin kielessä) erikoisesti yörukouksia varten. Älkää myöskään valitse pelkkää perjantaita paastopäiväksi, ellei se osu päiväksi, jolloin säännönmukaisesti paastoatte."

Osa 3, sivu 122: Kielletyt paastopäivät. Yksittäisen lauantain valitseminen paastopäiväksi

Busr as-Salmi kertoi sisarensa as-Saman kuulleen Allahin profeetan (SAAS) sanoneen: "Älkää paastotko lauantaisin, ellei se ole pakollinen paasto. (Teidän ei tulisi paastota) vaikka ette löytäisi mitään muuta (syötävää) kuin rypäleenkuoria tai puunoksan pureksittavaksi."

Tämän ovat kertoneet Ahmad, an-Nasai, at-Tirmidhi, Abu Dawud, Ibn Maja ja al-Hakim. Al-Hakim sanoi sen olevan sahih Muslimien kriteerien mukaan, kun taas at-Tirmidhi sanoi sen olevan hasan. At-Tirmidhi sanoi , että paheksuttavaa oli, jos henkilö valitsi pelkän lauantain paastopäiväksi, sillä se on juutalaisten merkkipäivä.

Vastoin edeltävää kertomusta, Umm Salama väittää: "Profeetta (SAAS) paastosi useammin lauantaisin ja sunnuntaisin kuin muina päivinä. Hän sanoi: ’Ne ovat monijumalaisten Eidejä ja minä rakastan olla erilainen kuin he." Tämän ovat kertoneet Ahmad, al-Baihaqi, al-Hakim ja Ibn Khuzaima, joka sanoi sen olevan sahih.

Hanafilaiset, shafilaiset ja hanbalilaiset sanovat, että on paheksuttavaa paastota yksittäisenä lauantaina edellä olleiden todisteiden johdosta. Malik eroaa heistä, mutta hadith on todiste häntä vastaan.

Osa 3, sivu 122a: Kielletyt paastopäivät. "Epäilyksen päivä "

Ammar ibn Yasir sanoi: "Joka paastoaa epäilyksen päivänä, on jättänyt tottelematta Abu alQasimia (profeettaa, SAAS)." Tämän ovat kertoneet an-Nasai, at-Tirmidhi, Abu Dawud, ja Ibn Maja.

Sen aitoudesta at-Tirmidhi sanoo: "Se on hasan sahih hadith." Useimmat tietoa omaavista ihmisistä toimivat sen mukaan. Mielipiteen jakavat Sufyan ath-Thauri, Malik ibn Anas, Abdullah ibn alMubarak, ash-Shafi, Ahmad ja Ishaq. He kaikki paheksuvat ‘epäilyksen päivänä’ paastoamista. Useimmat heistä uskovat, että jos henkilö paastoaa sellaisena päivänä ja se osoittautuu olevan Ramadania, päivä täytyy silti korvata myöhemmin. Jos sellainen päivä sattuu yhtenä henkilön normaaleista paastopäivistä, silloin on sallittua paastota sinä päivänä."

Kuten "luotettavien ryhmä", Abu Huraira kertoi Allahin lähettilään (SAAS) sanoneen: "Älkää menkö Ramadanin edelle paastoamalla päivän tai kaksi ennen sitä, jolleivat ne ole päiviä, jolloin tavallisestikin paastoatte."

Tästä hadithista at-Tirmidhi sanoo: "Hadith on hasan sahih ja oppineet toimivat sen mukaan. He eivät pidä siitä, että henkilö kiirehtii Ramadania paastoamalla päivää ennen sitä. Jos henkilö tavallisesti paastoaa tiettynä päivänä ja ‘epäilyksen päivä’ sattuu tuoksi päiväksi, silloin heidän mielestään hänen paastoamisessaan tuona päivänä ei ole ongelmaa."

Osa 3, sivu 123: Kielletyt paastopäivät. Vuoden jokaisena päivänä

On kiellettyä tehdä niin, sillä vuodessa on joitakin päiviä, jolloin ei ole sallittua paastota. Allahin lähettiläs (SAAS) sanoi: "Ei ole (palkittua) paastoa sille, joka paastoaa jatkuvasti." Tämän ovat kertoneet Ahrnad, al-Bukhari ja Muslim.

Jos henkilö rikkoo paastonsa Eid-päiviksi ja tashriq-päiviksi, hänen jatkuva paastoamisensa ei enää olisi paheksuttavaa. Kommentissaan tästä aiheesta at-Tirmidhi sanoo: "Joukko oppineita pitää pahana paastoamista joka päivä, jos siihen sisältyvät Eidit (Eid al-Fitr, Eid al-Adha) ja tashriq-päivät. Jos henkilö katkaisee paastonsa noina päivinä, hänen tekonsa ei enää ole paheksuttava eikä hän enää paastoa koko vuotta."Nämä oppineet ovat Malik, ash-Shafi, Ahrnad ja Ishaq.

Profeetta (SAAS) hyväksyi Hamza al-Aslamin lukuisat paastot sanoessaan hänelle: "Paastoa, jos haluat ja katkaise paastosi, jos haluat." Tämä hadith on kerrottu aikaisemmin."

Osa 3, sivu 123a: Kielletyt paastopäivät. Naisen paasto hänen aviomiehensä läsnäollessa, paitsi tämän luvalla

Allahin lähettiläs (SAAS) kielsi naista paastoamasta, jos hänen aviomiehensä oli paikalla, kunnes tämä antoi hänelle luvan siihen. Abu Huraira kertoi profeetan (SAAS) sanoneen: "Naisen ei pidä paastota (edes) yhtä päivää aviomiehensä läsnä ollessa, paitsi hänen luvallaan, jos ei ole Ramadanin aika." Tämän ovat kertoneet Ahmad, al-Bukhari ja Muslim. Oppineet ovat tulkinneet tämän ehdon kielloksi, ja he sallivat aviomiehen lopettaa vaimon paastoamisen, jos hän paastosi ilman miehen lupaansa ja tämä vaatii oikeuttaan (aviolliseen yhteyteen) hänen kanssaan. Tämä pätee selvästi muihin kuin Ramadanin päiviin, jolloin hän ei tarvitse aviomiehensä lupaa. Samoin jos nainen paastosi ilman miehensä lupaa tämän ollessa poissa, miehellä on oikeus lopettaa hänen paastonsa palatessaan.

Jos aviomies on sairas tai kykenemätön yhdyntään, vaimon on sallittua paastota ilman hänen lupaansa – eli se on sama tilanne, kuin jos mies ei olisi paikalla.

Osa 3, sivu 124: Kielletyt paastopäivät. Peräkkäiset päivät olemalla syömättä lainkaan [al-wisal]

Abu Huraira kertoi Allahin lähettilään (SAAS) sanoneen: "Älkää tehkö al-wisalia." Hän sanoi tämän kolme kertaa ja ihmiset sanoivat hänelle: "Mutta sinä teet al-wisalia, oi Allahin lähettiläs!" Hän sanoi: "Te ette ole kuten minä siinä asiassa. Vietän yöni sellaisessa tilassa, että Allah ruokkii minua ja antaa minulle juotavaa. Omistautukaa te niille teoille, jotka ovat teille mahdollisia suorittaa." Tämän ovat kertoneet al-Bukhari ja Muslim.

Oppineet sanovat, että tämä ehto tarkoittaa teon olevan paheksuttava. Ahmad ja Ishaq sanovat, että on sallittua paastota aamunkoittoa edeltävään aamiaiseen saakka, jos se ei tuota hankaluutta paastoavalle. Tämä mielipide perustuu sille, mitä al-Bukhari kertoi Abu Said al-Khudrilta kuultuna: "Allahin lähettiläs (SAAS) sanoi: ’Älkää tehkö al-wisalia. Jos joku teistä välttämättä tahtoo tehdä al-wisalin, hän jatkakoon paastoaan (auringonlaskun jälkeen) aamunkoittoa edeltävään aamiaiseen asti."
Takaisin

Koko aineiston copyright © Pirjo