Fiqh-as-Sunnah


Fiqh-as-Sunnah, Osa 1: Kuukautiset

 

Arabiassa kuukautisiin viittaava sana (haidh) tarkoittaa kirjaimellisesti "juoksevaa". Tässä yhteydessä se viittaa naiseuteen liittyvään verenvuotoon, joka ei johdu synnytyksestä eikä immenkalvon rikkoutumisesta.

Useimmat oppineet sanovat, että sen aika alkaa yhdeksän vuoden iässä. Jos verta havaitaan ennen tuota ikää, se ei ole kuukautisverta, vaan sairaudesta johtuvaa vuotoa. Koska ei ole todistetta siitä, milloin naisen kuukautiset loppuvat, vanhahkon naisen verenvuoto katsotaan kuukautisiksi.

Osa 1, sivu 69a: Millaista verta pidetään kuukautisina

-1- Tummaa. Kerran kun Fatima bint Abu Habashilla oli pitkittynyttä verenvuotoa, profeetta (SAAS) sanoi hänelle: "Jos se on kuukautisvuotoa, se on tummaa ja tunnistettavaa. Jos se on sitä, jätä rukoileminen. Jos se on jotain muuta, tee puhdistautuminen ja rukoile, sillä se johtuu vain verisuonesta." Tämän kertoivat Abu Dawud, an-Nasai, Ibn Hibban ja ad-Daraqutni, joka sanoi kaikkien sen kertojien olevan luotettavia. Myös al-Hakim kertoi sen, ja sanoi sen täyttävän Muslimin vaatimukset.

-2- Punaista. Se on veren alkuperäinen väri.

-3- Keltaista. Se on valuvaa, kuin märkää.

-4- Likaisen väristä. Se on mustan ja valkoisen värin sekoitusta, kuin mutaa.

Malik ja Muhammad al-Hassan ( ja al-Bukhari muallaq-muodossa) kertoivat, että naisilla oli tapana lähettää Aishalle pieniä rasioita, joissa oli keltatahraisia pumpulinpalasia, ja hän sanoi heille: "Älkää kiirehtikö, ennen kuin näette puhtaanvalkoisen pumpulin." Jos vuoto on keltaista tai mudanväristä kuukautisten aikana, se katsotaan osaksi kuukautisia. Muina aikoina sen ei katsota olevan sitä. Umm Atiyya sanoi: "Kun olimme puhdistautuneet, emme pitäneet keltaista tai likaisenväristä vuotoa minän." Tämän kertoivat Abu Dawud ja al-Bukhari, mutta ilman sanoja "…kun olimme puhdistautuneet.."

Osa 1, sivu 70: Ei ole määrättyä lyhintä tai pisintä kuukautisten kestoaikaa

Millään lausunnoilla tästä aiheesta ei ole varmaa tukea. Jos naisen kuukautiset normaalisti kestävät jonkin tietyn ajan, hänen tulee toimia sen mukaan. Umm Salama kysyi profeetalta (SAAS) naisesta, jolla oli pitkittynyt vuoto. Hän sanoi: "Hänen tulisi laskea, kuinka monta päivää ja yötä hänen kuukautisensa tavallisesti kestävät, ja määritellä se aika kuukaudesta, jolloin ne ilmaantuvat. Sitten hänen tulee jättää rukoilu (noiksi päiviksi, ja sen jälkeen), suorittaa ghusl, sitoa jotakin vaginansa suojaksi ja rukoilla." (Kertonut luotettavien ryhmä, paitsi al-Tirmidhi.) Jos hän ei voi nojautua mihinkään säännöllisesti toistuvaan jaksoon, hän voi yrittää erottaa erityyppiset vuodot toisistaan. Tämä käytäntö perustuu edellä kerrottuun Fatima bin Abu Hubaishin hadithiin, jonka mukaan naisen on mahdollista selvästi tunnistaa, mikä on kuukautisverta.

Kaikki oppineet ovat yksimielisiä siitä, että kaksien kuukautisten väliselle ajalle ei ole määritelty vähimmäis- tai enimmäiskestoa. Jotkut sanovat, että se on viisitoista päivää, toiset sanovat sen olevan kolme päivää

Osa 1, sivu 70a: Synnytyksen jälkeinen vuoto

Tällainen vuoto ilmenee lapsen syntymän jälkeen, riippumatta siitä, jääkö lapsi eloon vai ei. Tällä vuodolla ei ole mitään vähimmäiskestoa, sillä se voi loppua pian synnytyksen jälkeen, tai vuotoa ei jopa ilmene ollenkaan. Silloin naisen lapsivuodeaika päättyisi ja hänen olisi paastottava, rukoiltava jne. Pisin mahdollinen kesto on neljäkymmentä päivää. Umm Salama sanoi: "Profeetan (SAAS) elinaikana nainen jättäytyi lapsivuoteeseen neljäksikymmeneksi päiväksi." (Kertonut luotettavien ryhmä, paitsi an-Nasai).

Tämän hadithin kirjaamisen jälkeen at-Tirmidhi toteaa: "Tietämystä omaavat seuralaiset, heitä seuraava sukupolvi ja sen jälkeen tulleet ovat yhtä mieltä siitä, että synnytyksenjälkeistä vuotoa potevan naisen piti lakata rukoilemasta neljäksikymmeneksi päiväksi, paitsi jos hänen vuotonsa loppui. Jos hänen vuotonsa loppuu ennen tuota aikaa, hänen tulee tehdä ghusl ja aloittaa rukoileminen. Jos hän näkee verta neljänkymmenen päivän jälkeen, useimpien oppineiden mielestä hänen ei tule lakata rukoilemasta."

Osa 1, sivu 71: Kielletyt asiat naisen kuukautisten ja synnytyksenjälkeisen vuodon aikana

Kaikki sellaiselta henkilöltä kielletyt toimet, joka ei vielä ole puhdistautunut aviollisen kanssakäymisen tai märän unen jälkeen, on kielletty naiselta näissä kahdessa tilanteessa, koska ne ovat pääasiallisimmat epäpuhtauden tilat. Mutta lisäksi on kaksi muuta kieltoa:

Osa 1, sivu 71a: Naiset eivät voi paastota kuukautisten aikana

Jos naiset tällöin paastoavat, heidän paastonsa on pätemätön ja turha. Jos he paastoavat Ramadan-kuukauden aikana, heidän on silti korvattava ne paastopäivät myöhemmin. Muazhah sanoi: "Kysyin Aishalta: Miksi meidän täytyy korvata kuukautisten takia pois jääneet paastopäivät, mutta ei rukouksia? Hän sanoi: Niin Allahin lähettiläs (SAAS) meitä käski tekemään. Meidät määrättiin korvaamaan paastopäivät ja olemaan korvaamatta rukouksia." (Kertonut luotettavien ryhmä.)

Osa 1, sivu 71b: Nainen ei voi olla sukupuoliyhteydessä

Anas sanoi: "Kun juutalaisnaisella oli kuukautiset, hänen aviomiehensä ei syönyt tai nukkunut hänen kanssaan. Seuralaiset kysyivät profeetalta (SAAS) tästä ja Allah lähetti ilmestyksen: " He kysyvät sinulta, Muhammed, miten on meneteltävä naisen kuukautispuhdistuksen aikana. Sano: »Se on heidän pahoinvointinsa; karttakaa siis naisia puhdistuksen aikana älkääkä lähestykö heitä, ennenkuin ovat puhdistuneet. Mutta kun he ovat puhdistuneet, käykää heidän luonaan, kuten Jumala on määrännyt. Jumala rakastaa totisesti Hänen puoleensa kääntyneitä ja rakastaa niitä, jotka pitävät itseään puhtaina ." (al-Baqara 222). Allahin lähettiläs (SAAS) sanoi myös: "Tehkää mitä muuta tahansa, mutta ei yhdyntää." (Kertonut luotettavien ryhmä, paitsi al-Bukhari.)

Kommentissaan tästä aiheesta an-Nawawi toteaa: "Jos muslimi pitää sallittuna olla yhdynnässä vaimonsa kuukautisten aikana, hänestä tulee uskostaan luopunut ja epäuskova. Jos hän tekee sen, ei siksi, että pitäisi sitä sallittuna, vaan unohtamisen takia tai tietämättömänä siitä, että se on kiellettyä tai tietämättömänä vaimonsa kuukautisista, siinä ei ole syntiä eikä tarvetta sovittamiseen. Jos hän tekee sen tarkoituksella, tietäen, että se on kiellettyä, hän on tehnyt suuren synnin ja hänen on kaduttava. Tästä on kaksi mielipidettä: oikeampi on se, että synti on sovitettava." Hän sanoo edelleen: "Kaikki oppineet sanovat, että mitä tahansa navan yläpuolella ja polvien alapuolella olevaa voi koskettaa. Useimmat oppineet sanovat, että on sallittua koskettaa sitä, mikä on navan ja polvien välillä, mutta ei emätintä eikä peräaukkoa." An-Nawawi johtaa tästä sen, että se on sallittua, mutta vihattua, koska tämä on todisteiden vahvimmin tukema kanta. Todisteet perustuvat profeetan (SAAS) vaimojen käyttäytymiselle: kun tämä tahtoi olla heidän kanssaan heidän kuukautistensa aikana, he laittoivat jotakin sukuelimensä peitoksi. (Kertonut Abu Dawud.) Al-Hafiz huomauttaa: "Sen ketju on vahva." Masruq ibn al-Ajda kysyi Aishalta: "Mikä on minulle rajojen ylittämistä vaimoni kuukautisten aikana?" Hän sanoi: "Ei mikään, paitsi vagina." (Kertonut al-Bukhari teoksessaan Tarikh.)

Osa 1, sivu 72: Naiset, joilla on pitkittynyttä verenvuotoa

Islamissä tällaiseksi määritellään normaalin jakson ulkopuolella ilmaantuva vuoto. Sitä ilmaantuu yleensä kolmessa tapauksessa. Ensimmäinen on se, kun nainen tietää hänen kuukautisensa kestävän pitempään kuin tavallisesti. Silloin hänen tulee toimia normaalin vuotojakson mukaisesti, ja loppua pidetään pitkittyneenä vuotona. Tämä perustuu Umm Salaman hadithiin, jossa hän kysyi Allahin lähettiläältä (SAAS) tästä tilanteesta. Tämä sanoi: "Hänen tulee odottaa normaalien kuukautistensa päivien ja öiden ajan, ja erottaa se aika kuukaudesta, ja jättää rukoilu noiksi päiviksi. (Jälkeenpäin) hänen tulee tehdä ghusl, sitoa jotakin vaginansa suojaksi ja sitten rukoilla." (Kertoneet Malik, ash-Shafi ja luotettavien ryhmä, paitsi at-Tirmidhi.)

An-Nawasin arviossa kertomuksessa hän sanoo: "Sen ketju täyttää (al-Bukharin ja Muslimin) vaatimukset." Al-Khattabi huomauttaa: "Se sääntö on naiselle, jolla on pitkittynyttä vuotoa. Jos vuoto jatkuu, profeetta (SAAS) määräsi hänet jättämään rukouksensa kuukautistensa tavanomaisen keston ajaksi, ja tekemään ghuslin, kun normaali aika on kulunut. Sitten hänestä tulee aivan kuten kuka tahansa puhdistautunut henkilö."

Toisessa tapauksessa nainen ei tunne kuukautisjaksoaan tarpeeksi hyvin päätelläkseen, onko hänen vuotonsa kuukautisia vai pitkittynyttä vuotoa. Siinä tapauksessa hänen kuukautisensa katsotaan kestävän kuusi tai seitsemän päivää, mikä on naisilla yleisintä. Jamna bint Jahsh sanoi: "Minulla oli hyvin runsaasti pitkittynyttä vuotoa. Menin profeetan (SAAS) luo kysymään siitä. Kun kysyin häneltä, pitikö minun lopettaa rukoileminen ja paastoaminen, hän sanoi: Sido kangasta suojaksi, ja se loppuu. Minä sanoin: Se on liian runsasta. Hän sanoi: Hillitse se. Minä sanoin: Se vuotaa niin paljon. Silloin hän sanoi: Voit tehdä yhden kahdesta asiasta: jompi kumpi niistä riittää. Kumpi sinun on mahdollista tehdä, sen tiedät itse parhaiten. Se on isku saatanalta. Pidä kuukautisiasi kuusi tai seitsemän päivää, jotka Allah tietä, ja tee sitten ghusl, kunnes näet olevasi puhdas. Rukoile neljätoista yötä tai kolmetoista yötä ja päivää ja paastoa, ja se riittää sinulle. Tee niin joka kuukausi, kuten muutkin naiset puhdistautuvat ja kuten heillä on kuukautiset. Jos pystyt, voit viivyttää keskipäivän rukousta ja kiirehtiä iltapäivän rukousta. Tee ghusl ja rukoile keskipäivän ja iltapäivän rukoukset yhdessä. Sitten viivytä auringonlaskun rukousta ja kiirehdi yörukousta, ja rukoile ne yhdessä. Suorita ghusl aamurukousta varten ja rukoile se. Näin voit rukoilla ja paastota, jos pystyt niin tekemään…" Ja hän sanoi: "Tuo on minua miellyttävämpi tapa."

Mitä tulee hadithin aitouteen, sen ovat kertoneet Ahmad, Abu Dawud ja at-Tirmidhi, jonka mukaan se on hassan sahih. Hän sanoo: "Kysyin siitä al-Bukharilta, ja hän sanoi sen olevan hassan."Ahmad ibn Hanbal sanoo sen olevan hassan sahih.

Al-Khattabi lausuu huomautuksena tähän hadithiin, että se on naiselle, joka on ‘aloittelija’ eikä tunne kuukautistensa normaalia kestoa. Profeetta (SAAS) käski hanta toimimaan kuten naiset tavallisesti tekevät, ja pitämään kuukautisia kerran kuussa, kuten useimmat naiset. Hänen lausumansa "kuten muutkin naiset puhdistautuvat ja kuten heillä on kuukautiset"viittaa tähän asiaan. Tämä perustuu analogiaan naisten asioista verrattaessa heitä toisiinsa, mitä tulee kuukautisiin, raskauteen, kypsyyteen ja muihin heidän asioihinsa."

Kolmannessa tapauksessa naisella on säännölliset kuukautiset, mutta hän huomaa verta. Hänen tulisi silloin toimia sen mukaan, minkälaista vuotoa hän näkee. Fatima bint Abu Hubaishilla oli pitkittynyttä vuotoa, ja profeetta (SAAS) sanoi hänelle: "Jos se on kuukautisverta, se on tummaa ja tunnistettavaa. Jos sinulla on sitä, jätä rukoileminen. Jos muuta kuin sitä, tee puhdistautuminen ja rukoile, sillä se on vain verisuoni."

Naiset, jotka kuuluvat joihinkin näistä luokista, täytyy noudattaa seuraavia sääntöjä:

Osa 1, sivu 73: Naisen ghusl kuukautisten aikana

Hänen ei tarvitse suorittaa ghuslia joka rukousta varten, paitsi sinä kertana, kun hänen kuukautisensa tai vuotonsa on loppunut.

Osa 1, sivu 74: Naisen, jolla on kuukautiset, on tehtävä wudu joka rukousta varten

Profeetta (SAAS) sanoi: "Puhdistautukaa jokaista rukousta varten." Malikin mukaan tämä on vain suositus eikä pakollista (paitsi jos nainen menettää wudunsa, tietenkin).

Osa 1, sivu 74a: Veren vuotamisen estäminen naisilla kuukautisten aikana

Hänen tulee pestä vaginansa ennen puhdistautumista rukousta varten, ja hänen tulee laittaa suojaksi jotakin, joka imee vuodon. On suositeltavaa, että hän tekee voitavansa vuodon hillitsemiseksi.

Osa 1, sivu 74b: Naisen kuukautisten aikainen puhdistautuminen rukousta varten

Hänen ei tulisi suorittaa puhdistautumista, ennen kuin rukouksen aika on koittanut.

Osa 1, sivu 74c: Aviollinen kanssakäyminen naisen kuukautisten aikana

Hän voi olla yhdynnässä aviomiehensä kanssa, vaikka hänellä olisi vuotoa, katsovat useimmat oppineet, koska todistetta päinvastaisesta ei ole. Ibn Abbas sanoi: "Jos hän voi rukoilla, hänen miehensä voi olla yhdynnässä hänen kanssaan." Al-Bukhari sanoo, että jos hän on tarpeeksi puhdas rukoillakseen, hän on varmasti tarpeeksi puhdas myös yhdyntään. Abu Dawud ja al-Baihaqi kertoivat, että Akrama bint Hamnalla oli pitkittynyt vuoto ja että hänen aviomiehensä oli yhdynnässä hänen kanssaan. An-Nawawin mielestä sen ketju on hassan.

Osa 1, sivu 74d: Mitä nainen voi tehdä kuukautistensa aikana

Kun häntä on pidettävä puhtaana, hän voi rukoilla, paastota, oleskella moskeijassa, lukea Koraania jne.

Takaisin

Koko aineiston copyright © Pirjo