Fiqh-as-Sunnah


Fiqh-as-Sunnah, Osa 3: Qadrin yö

Osa 3, sivu 144b: Sen hyvyys

Qadrin yö on vuoden voimallisin yö. Allah sanoo Koraanissa: "Totisesti olemme ilmaissut sen siunattuna yönä. Mistäpä tietäisit, mikä Voiman yö on! Siunattu yö on arvokkaampi kuin tuhat kuukautta." (al-Qadr 1-3) Kaikki teot sen aikana, esimerkiksi Koraanin lausuminen, Allahin muisteleminen ja niin edelleen, ovat parempia kuin teot tuhantena kuukautena, joihin ei sisälly qadrin yötä.

Osa 3, sivu 145: Qadrin yö. On suositeltavaa etsiä tuota yötä

On suositeltavaa etsiä tuota yötä Ramadanin viimeisten kymmenen päivän aikana, sillä profeetta (SAAS) yritti parhaansa mukaan etsiä sitä tuona aikana. Olemme jo maininneet, että profeetalla (SAAS) oli tapana valvoa kymmenenä viimeisenä yönä, herättää vaimonsa ja sitten pysyä loitolla heistä keskittyen palvontaan.

Osa 3, sivu 145a: Qadrin yö. Mikä yö se on?

Oppineilla on erilaisia mielipiteitä siitä, milloin on qadrin yö. Joidenkin mielestä se on 21. päivänä, joidenkin 23:ntena, ja toiset sanovat sen olevan 23:ntena, toiset 25:ntenä ja vielä toiset 29:ntenä päivänä. Jotkut sanovat sen vaihtelevan vuodesta toiseen, mutta että se aina on kymmenen viimeisen Ramadanin päivän joukossa. Silti useimmat oppineet arvelevat sen olevan 27.

Ahmad tallensi, sen kertojaketjun ollessa sahih, Ibn Omarin kuulleen profeetan (SAAS) sanoneen: "Sen, joka tahtoo etsiä tuota yötä, tulisi tehdä se 27:ntenä. Ubayy ibn Kaab sanoi: "Kautta Allahin, eikä ole muuta Jumalaa kuin Hän, se on Ramadanina – ja Hän vannoi sen – ja kautta Allahin, tiedän mikä yö se on. Se on yö, jona profeetta (SAAS) määräsi meidät tekemään rukouksia, 27:nnen yö. Sen merkki on se, kun aurinko nousee aamulla valkeana ja säteettömänä." Tämän ovat kertoneet Muslim, Abu Dawud, Ahmad, ja at-Tirmidhi, joka sanoi sen olevan sahih.

Osa 3, sivu 145b: Qadrin yö. Rukoileminen ja pyytäminen qadrin yönä

Al-Bukhari ja Muslim kertovat Abu Hurairan kuulleen, että profeetta (SAAS) sanoi: "Jokainen, joka rukoilee qadrin yönä uskoen ja toivoen sen palkintoa, saa aikaisemmat syntinsä anteeksi."

Pyyntörukouksesta qadrin yönä Aisha sanoi: "Kysyin Allahin lähettiläältä: ‘Oi Allahin lähettiläs, jos tietäisin, mikä on qadrin yö, mitä minun tulisi sanoa sen aikana?’ Hän sanoi: ‘Sano: Oi Allah, Sinä olet anteeksiantavainen ja Sinä rakastat anteeksi antamista, joten anna minulle anteeksi." Tämän ovat kertoneet Ahmad, Ibn Maja ja at-Tirmidhi, joka sanoi sen olevan sahih.

Takaisin

Koko aineiston copyright © Pirjo