Fiqh-as-SunnahFiqh-as-Sunnah, Osa 2: Ei-painotetut sunnarukoukset (As-Sunan Ghair Al-Mu'akkadah)

Olemme käsitelleet profeetan (SAAS) korostamia sunnarukouksia, joita hän vaali eikä tahtonut menettää. On joitakin muitakin sunnarukouksia (al-sunan ar-ratibah), jotka ovat suositeltavia, mutta joita ei "painoteta".

Osa 2, sivu 10b: Kaksi tai neljä rakaa ennen asria

Tästä sunnarukouksesta on kerrottu monia haditheja, jotka tukevat toinen toisiaan. Niitä ovat mm. seuraavat:

Ibn Umar kertoo profeetan (SAAS) sanoneen: "Antakoon Allah armoaan sellaiselle, joka rukoilee neljä rakaa ennen asrrukousta." Tämän ovat kertoneet Ahmad, Abu Dawud, at-Tirmidhi (joka sanoo sen olevan hasan), Ibn Hibban ja Ibn Khuzaima. Kaksi viimeksi mainittua katsovat sen olevan sahih. Ali kertoo profeetan, sallallahu aleihi wasallam, rukoilleen neljä rakaa ennen asria, erottamalla kunkin kahden rakan osion tervehtimällä Allahin lähellä olevia enkeleitä, profeettoja ja heidän seuraajiaan – uskovia ja muslimeja. Tämän ovat kertoneet Ahmad, an-Nasai, Ibn Maja ja at-Tirmidhi, joka sanoo sen olevan hasan.

Mitä tulee vain kahden rakan rukoilemaan tähän aikaan, se lankeaisi profeetan (SAAS) yleisen toteamuksen alle: "Jokaisen adhanin ja iqaman välissä on rukous."

Osa 2, sivu 10c: Kaksi rakaa ennen maghribia

Al-Bukhari kertoo Abdullah ibn Mughaffalilta kuultuna, että profeetta (SAAS) sanoi: "Rukoilkaa ennen maghribia, rukoilkaa ennen maghribia" ja sanottuaan sen kolmannen kerran hän sanoi: "Jokainen, joka tahtoo niin tehdä", sillä hän ei halunnut ihmisten tekevän siitä sunnaa. Ibn Hibban kertoo profeetan (SAAS) rukoilleen kaksi rakaa ennen maghribin rukousta.

Muslim kertoo Ibn Abbasin sanoneen: "Me rukoilimme kaksi rakaa ennen maghribia, ja profeetta näki meidät, mutta hän ei määrännyt meitä tekemään niin eikä liioin kieltänyt meitä."

Ibn Hajar sanoo teoksessa Fath al-Bari: "Kaikki todisteet viittaavat siihen, että on suositeltavaa suorittaa nämä kaksi rakaa nopeasti, kuten salatul fajria edeltävät kaksi rakaa."

Osa 2, sivu 11: Kaksi rakaa ennen salatul ishaa

Abdullah Ibn Mughaffal kertoo profeetan (SAAS) sanoneen: "Jokaisen adhanin ja iqaman välissä o rukous. Jokaisen adhanin ja iqaman välissä on rukous." Ja sanottuaan sen kolmannen kerran hän sanoi: "Jokaiselle, joka tahtoo (rukoilla sen)." Tämän on kertonut luotettavien ryhmä. Ibn Hibban kertoo Ibn as-Zubairilta kuultuna, että profeetta (SAAS) sanoi: "Ei ole pakollista rukousta, ilman että sitä edeltäisi kaksi rakaa."

Osa 2, sivu 11a: Pakollisen rukouksen erottaminen ylimääräisestä

On suositeltavaa erottaa fard- ja nawafil-rukoukset toisistaan, kun fardrukous lopetetaan.

Yksi profeetan, sallallahu aleihi wasallam, seuralaisista kertoo profeetan (SAAS) rukoilleen iltapäivän rukouksen ja heti sen jälkeen eräs mies nousi rukoilemaan. Umar näki hänet ja sanoi hänelle: "Istu, sillä kirjan kansa tuhoutui, koska he eivät tehneet eroa rukoustensa välillä." Profeetta (SAAS) sanoi: "Hyvin sanottu, Ibn al-Khattab [i.e. Umar]." Tämän on kertonut Ahmad ja sen ketju on sahih.
Takaisin

Koko aineiston copyright © Pirjo