Fiqh-as-SunnahFiqh-as-Sunnah, osa 3: Paaston tavat

Osa 3, sivu 130a: Paastoaminen. Aterian syöminen ennen aamun koittoa

Kaikkien muslimit ajattelevat, että on suositeltavaa syödä aamun koittoa edeltävä ateria ja että sen tekemisessä ei ole mitään syntiä. Anas kertoi Allahin lähettilään (SAAS) sanoneen: "Syökää ateria ennen aamun koittoa, sillä siinä on siunausta." Tämän ovat kertoneet al-Bukhari ja Muslim.

Al-Miqdam ibn Madyakrib kertoi profeetan (SAAS) sanoneen: "Teidän tulisi syödä ateria ennen aamun koittoa, sillä se on siunattua ravintoa." Tämän on kertonut an-Nasai ja sen ketju on hyvä. Syy siihen, miksi se on siunaus, on että se vahvistaa paastoavaa henkilöä, tekee hänestä tarmokkaamman ja tekee paaston hänelle helpommaksi.

Osa 3, sivu 130b: Paastoaminen. Kuinka noudattaa sunnaa aamun koittoa edeltävän aterian nauttimisessa

Sunna toteutuu syötäessä pieni tai suuri määrä ruokaa, tai vain juotaessa tilkka vettä. Abu Said al-Khudri kertoi Allahin lähettilään (SAAS) sanoneen: "Ateria ennen aamun koittoa on siunattu, joten älkää hylätkö sitä, vaikka ottaisitte vain tilkan vettä. Totisesti, Allah ja enkelit rukoilevat niille, jotka nauttivat aamun koiton aterian." Tämän on kertonut Ahmad.

Osa 3, sivu 130c: Paastoaminen. Aamun koittoa edeltävän aterian aika

Aamun koiton aterian aika alkaa keskiyöstä ja loppuu aamun sarastukseen. Pidetään parhaana viivyttää sitä (niin lähelle aamun koittoa kuin mahdollista). Zaid ibn Thabit kertoi: "Söimme aamun koiton aterian Allahin lähettilään (SAAS) kanssa ja sitten nousimme rukoilemaan. Häneltä kysyttiin: ’Mikä oli noiden kahden asian välinen aika?’ Hän vastasi: ‘(Aika, joka kuluu siihen, että lausutaan) viisikymmentä jaetta." Tämän ovat kertoneet al-Bukhari ja Muslim.

Amr ibn Maimun lisää: "Muhammedin (SAAS) seuralaiset olivat ensimmäisiä rikkomaan paaston ja viimeisiä syömään ateriansa ennen aamun koittoa." Tämän on kertonut al-Baihaqi ja sen ketju on sahih.

Abu Zharr al-Ghafari kertoi profeetan (SAAS) sanoneen: "Minun kansani tulee aina pysymään siinä, mikä on hyvää, niin kauan kuin he kiirehtivät paaston rikkomista ja viivyttävät aamun koittoa edeltävää ateriaa." Tämän hadithin ketjussa on eras Sulaim ibn Abu Uthman, joka on tuntematon.

Osa 3, sivu 131: Paastoaminen. Epävarmuus fajrin ajasta

Jos joku on epävarma, onko fajrin aika alkanut vai ei, hän voi jatkaa syömistä ja juomista, kunnes on varma fajrin alkaneen. Hänen ei tule perustaa toimintaansa arvailuille tai epävarmuudelle. Allah on tehnyt päivittäisen paaston alkamisen merkit hyvin selviksi ja yksiselitteisiksi. Allah käskee (uskovia) Koraanissa: "syökää ja juokaa aamuhämäriin asti, kunnes vaalea lanka selvästi erottuu mustasta" (al-Baqara 187).

Eräs mies sanoi Ibn Abbasille: "Syön, kunnes epäilen, että aika on loppunut, ja silloin lopetan. Ibn Abbas huomautti: "Jatka syömistä, kunnes olet varma ajasta." Abu Dawud kertoi Ahmad ibn Hanbalin sanoneen: "Jos teillä on epäilyksiä fajrin suhteen, syökää, kunnes olette varmoja aamun koittaneen." Tämä on Ibn Abbasin, Atan, alAuzain ja Ahmadin kanta.

An-Nawawi sanoo, että: "Ash-Shafain seuraajat ovat yhtä mieltä siitä, että henkilö voi syödä, jos hän ei ole varma, onko aamu koittanut vai ei."

Osa 3, sivu 131a: Kiirehtiminen rikkomaan paasto

On suositeltavaa, että paastoava henkilö kiirehtii rikkomaan paaston, kun aurinko on laskenut. Sahl ibn Sad kertoi profeetan (SAAS) sanoneen: "Ihmiset pysyvät aina hyvässä, niin kauan kuin he kiirehtivät rikkomaan paastoa." Tämän ovat kertoneet al-Bukhari ja Muslim.

Paasto tulisi rikkoa parittomalla määrällä taateleita tai, jos niitä ei ole saatavilla, tilkalla vettä. Anas kertoi: "Allahin lähettiläs (SAAS) rikkoi paastonsa kypsillä taateleilla, ennen kuin hän rukoili. Jos niitä ei ollut saatavilla, hän söi kuivattuja taateleita. Jos niitä ei ollut saatavilla, hän joi vähän vettä." Tämän hadithin ovat kertoneet Abu Dawud ja al-Hakim, joka sanoi sen olevan hasan sahih, sekä at-Tirmidhi, joka sanoi sen olevan hasan. Sulaiman ibn Amr kertoi profeetan (SAAS) sanoneen: "Jos joku teistä paastoaa, hänen tulisi rikkoa paastonsa taateleilla. Jos taateleita ei ole saatavilla, sitten vedellä, sillä vesi puhdistaa." Tämän ovat kertoneet Ahmad ja at-Tirmizhi, joka sanoi sen olevan hasan sahih.

Edellä kerrottu hadith osoittaa myös, että on suositeltavaa rikkoa paasto kuvatulla tavalla ennen rukoilemista. Rukouksen jälkeen henkilö voi jatkaa syömistä, mutta jos ilta-ateria on valmis, hän voi aloittaa sillä. Anas kertoi Allahin lähettilään (SAAS) sanoneen: "Jos ruoka on jo tuotu esille, syökää ennen auringonlaskun rukousta älkääkä nauttiko ateriaanne kiireellä." Tämän ovat kertoneet al-Bukhari and Muslim.

Osa 3, sivu 132: Pyyntörukoukset paastoa rikottaessa ja paastottaessa

Ibn Maja kertoi Abdullah ibn Amr ibn al-Aasin kuulleen, että profeetta (SAAS) sanoi: "Paastoavalla henkilöllä on paastoa rikkoessaan pyyntörukous, jota ei torjuta. Kun Abdullah rikkoi paastonsa, hän sanoi: "Oi Allah, pyydän Sinua, Sinun armosi kautta, antamaan minulle anteeksi."

On vahvistettu, että profeetalla (SAAS) oli tapana sanoa: "Jano on mennyt, suonet on kostutettu ja, jos Allah tahtoo, palkkio on saavutettu. Mursal-muodossa on kerrottu hänen sanoneen: "Oi Allah, Sinun tähtesi olen paastonnut ja Sinun antimillasi rikon paastoni."

At-Tirmizhi kertoi, ja ketju on hyvä, profeetan (SAAS) sanoneen: "Kolmen ihmisen pyyntörukouksia ei torjuta: paastoavan, kun hän rikkoo paastonsa, oikeudenmukaisen hallitsijan ja sorretun henkilön."

Osa 3, sivu 132a: Pidättäytyminen kaikista toimista, jotka eivät sovellu paastoamiseen

Paastoaminen on palvontamuoto, joka tuo ihmisen lähemmäksi Allahia. Allah on määrännyt sen sielun puhdistamiseksi ja sen harjaannuttamiseksi hyviin tekoihin. Paastoavan henkilön on varottava kaiken sellaisen tekemistä, mikä voi saada hänet menettämään paastonsa hyödyt. Näin hänen paastonsa lisää hänen tietoisuuttaan Jumalasta, ja Allah sanoo Koraanissa: "Teidän, jotka uskotte, tulee paastota, samoin kuin piti paastota niidenkin, jotka ennen teitä elivät, jotta karttaisitte pahaa" (al-Baqara 183) Paastoaminen ei ole pelkästään pidättäytymistä ruuasta ja juomasta, vaan myös kaikesta muusta, minkä Allah on kieltänyt. Abu Huraira kertoi profeetan (SAAS) sanoneen: "Paasto ei ole vain (pidättäytymistä) syömisestä ja juomisesta, vaan myös turhasta puheesta ja kelvottomasta kielenkäytöstä. Jos jotakuta teistä solvataan tai kiusataan, hänen tulisi sanoa: ‘Minä paastoan, minä paastoan." Tämän ovat kertoneet Ibn Khuzaima, Ibn Hibban ja al-Hakim. Viimeksi mainittu sanoi sen olevan sahih Muslimin kriteerien mukaan.

Abu Huraira kertoi myös profeetan (SAAS) sanoneen: "Allah ei tarvitse sellaisen henkilön paastoa, joka ei jätä pahaa puhetta tai pahojen puheidensa mukaisia tekoja." Tämän on kertonut luotettavien ryhmä, paitsi Muslim.

Abu Huraira kertoi profeetan (SAAS) sanoneen: "Ehkäpä paastoava henkilö ei saa paastostaan muuta kuin nälän, ja ehkäpä yöllä rukouksessa seisova ei saa seisomisestaan muuta kuin unenpuutteen." Tämän ovat kertoneet an-Nasai, Ibn Maja ja al-Hakim. Viimeksi mainittu sanoi sen olevan sahih al-Bukharin kriteerien mukaan.

Osa 3, sivu 133: Paastoaminen. Hammastikun (harjan) käyttäminen

Paastoavan henkilön on suositeltavaa käyttää hammastikkua tai -harjaa. Ei ole väliä, käyttääkö hän sitä päivän alkaessa vai päättyessä. At-Tirmidhi vahvistaa: "Ash-Shafhi ei nähnyt mitään väärää hammastikun (harjan) käyttämisessä päivän alkaessa tai päättyessä." Profeetta (SAAS) käytti hammastikkuaan (harjaansa) paastotessaan.

Osa 3, sivu 133a: Paastoaminen. Anteliaisuus ja Koraanin tutkiminen

Anteliaisuus ja Koraanin opiskelu on suositeltavaa milloin tahansa, mutta erityisen tärkeitä nämä asiat ovat Ramadan-kuukauden aikana. Al-Bukhari kertoi Ibn Abbasin sanoneen: "Profeetta (SAAS) oli ihmisistä anteliain, mutta anteliaimmillaan hän oli Ramadanin aikana, kun hän tapasi (enkeli) Gabrielia. Hän tapasi häntä joka yö lukeakseen Koraania. Kun Gabriel tuli tapaamaan häntä, hän oli anteliaampi kuin nopea tuuli."

Osa 3, sivu 133b: Paastoaminen. Pyrkimys tehdä niin paljon palvontatöitä kuin mahdollista Ramadanin viimeisten kymmenen päivän aikana

Al-Bukhari ja Muslim kertoivat Aishalta kuultuna, että Ramadanin viimeisinä kymmenenä päivänä Allahin lähettiläs (SAAS) herätti vaimonsa öisin ja sitten pysyi loitolla heistä (tarkoittaen, että hän omistautui palvontateoille). Muslimin versiossa todetaan: "Hän ponnisteli (palvonnan teoissa) viimeisten kymmenen Ramadanin päivän aikana enemmän kuin minään muuna aikana." At-Tirmidhi kertoi tämän myös Alilta kuultuna.
Takaisin

Koko aineiston copyright © Pirjo