Fiqh-as-SunnahFiqh-as-Sunnah, Osa 1: Rukouksen edellytykset

Osa 1, sivu 109a: Tieto siitä, että rukouksen aika on alkanut

Jos henkilö on varma tai melko varma siitä, että rukousaika on alkanut, hän voi rukoilla. Ei ole tärkeää, kuinka hän päätyi tietämään sen.

Osa 1, sivu 109b: Puhdistautuminen suurista ja pienistä epäpuhtauksista

Allah sanoo Koraanissa: "Te, jotka uskotte! Noustessanne rukoilemaan peskää kasvonne ja kätenne kyynärpäätä myöten, pyyhkikää päänne ja peskää jalkanne nilkkoja myöten. Ja jos olette tahriintuneet, tehkää itsenne puhtaaksi." (al-Maaida 6) Ibn Umar kertoi profeetan (SAAS) sanoneen: "Allah ei hyväksy rukousta, jota ei ole tehty puhtauden tilassa eikä hän hyväksy almua, joka on varastettu sotasaaliista."(Kertonut luotettavien ryhmä.)

Osa 1, sivu 109c: Kehon, vaatteiden ja paikan puhtaus

Näiden kohteiden tulisi olla niin puhtaat fyysisistä epäpuhtauksista kuin mahdollista. Jos niitä ei ole mahdollista poistaa, henkilö voi rukoilla epäpuhtauksien vallitessa eikä hänen tarvitse toistaa rukoustaan. Ruumiillisesta puhtaudesta Anas kertoi profeetan (SAAS) sanoneen: "Olkaa puhtaat virtsasta, sillä suurin osa haudan rangaistuksista johtuu siitä." Tämän on kertonut ad-Daraqutni, joka sanoi sen olevan hasan.

Ali kertoi: Minulta tapasi vuotaa runsaasti eturauhasnestettä, joten pyysin erästä miestä kysymään profeetalta (SAAS) siitä (ujostelin kysyä häneltä, johtuen suhteestani häneen hänen tyttärensä kautta). Mies kysyi profeetalta (SAAS) ja tämä sanoi: "Puhdistaudu rukousta varten ja pese peniksesi." (Kertoneet al-Bukhari ja muita.)

Aisha myös kertoi Allahin lähettilään (SAAS) sanoneen naiselle, jolla oli pitkittynyttä vuotoa: "Pese veri pois ja rukoile."

Vaatteiden puhtaudesta on seuraavaa tietoa: Allah sanoo: "Puhdista vaatteesi" (al-Muddathir 4). Jabir ibn Sumra kertoi kuulleensa erään miehen kysyvän profeetalta (SAAS): "Voinko rukoilla samoissa vaatteissa, joissa olin yhteydessä vaimooni?" Hän sanoi: "Kyllä, mutta jos näet niissä joitakin tahroja, sinun on pestävä ne." Tämän hadithin ovat kertoneet Ahmad ja Ibn Maja. Sen kertojat ovat luotettavia. Muawiyya kertoi: "Kysyin Umm Habibalta: Rukoiliko profeetta (SAAS) samoissa vaatteissa, joita hän piti ollessaan yhdynnässä? Hän sanoi: Kyllä, jos niissä ei ollut tahroja." (Kertoneet Ahmad, Abu Dawud, an-Nasai ja Ibn Maja.) Abu Said kertoi profeetan (SAAS) riisuneen kenkänsä ja ihmisten hänen takanaan tehneen samoin. Kun hän lopetti rukouksen, hän kysyi: "Miksi riisuitte kenkänne?" He sanoivat: "Näimme sinun riisuvan omasi." Hän sanoi: "Gabriel tuli ja kertoi minulle, että niissä oli jotakin likaa. Sen tähden, kun joku teistä tulee moskeijaan, hänen tulisi kääntää kenkänsä ja tutkia ne. Jos hän löytää niistä likaa, hänen tulisi pyyhkiä niitä maahan ja rukoilla ne jalassa."Hadithin ovat kertoneet Ahmad, Abu Dawud, al-Hakim, Ibn Hibban ja Ibn Khuzaima. Viimeksi mainittu sanoo sen olevan sahih.

Tämä hadith osoittaa, että jos joku astuu moskeijaan (kengät jalassa) eikä ole tietoinen jostakin epäpuhtaudesta tai on unohtanut sen, mutta muistaa sen yhtäkkiä rukouksen aikana, hänen on yritettävä poistaa se ja jatkaa rukoustaan. Hänen ei tarvitse suorittaa sitä uudelleen. Mitä tulee rukouspaikan puhtauteen, Abu Huraira sanoi: "Eräs beduiini seisoi virtsaamassa moskeijassa. Ihmiset menivät ottamaan häntä kiinni. Profeetta (SAAS) sanoi: Jättäkää hänet rauhaan ja kaatakaa sangollinen vettä hänen virtsansa päälle. Teitä on opetettu olemaan lempeitä ihmisiä kohtaan, ei kohtelemaan heitä ankarasti. (Kertonut luotettavien ryhmä, paitsi Muslim.)

Kommenttinaan tähän aiheeseen ash-Shaukani sanoo: "Jos tuodut todisteet ovat luotettavia, ne johtavat päätelmään, että on pakollista pitää vaatteensa puhtaina. Henkilö, joka rukoilee epäpuhtauksia vaatteissaan, on hylännyt yhden rukouksen edellytyksistä. Mutta hänen rukouksensa ei kuitenkaan ole pätemätön." Ar-Rauzhat an-Nabiyyahissa todetaan: "Oppineiden enemmistö on sitä mieltä, että on pakollista puhdistaa kolme asiaa: keho, vaatteet ja rukouspaikka. Jotkut katsovat tämän olevan edellytys rukouksen kelvollisuudelle ja toiset sanovan sen vain olevan sunna. Tosiasia on, että se on pakollista. Joka tietoisesti rukoilee tahriintuneissa vaatteissa, on jättänyt täyttämättä yhden rukouksen edellytyksistä, mutta rukous on silti pätevä."

Osa 1, sivu 111: Auran peittäminen

Allah sanoo Koraanissa: "Te ihmisen (Aadamin) lapset, pukeutukaa juhlapukuihinne jokaisena hartaushetkenänne" (al-Araf 31). "Juhlapuvun" merkitys tässä on auran peittäminen. "Hartaushetken" merkitys on "rukous". Siten se tarkoittaa "peittäkää auranne joka rukouksessa." Salama ibn al-Aku sanoi profeetalle (SAAS): "Oi Allahin lähettiläs, voinko rukoilla pitkässä paidassa?" Hän sanoi: "Kyllä, mutta napita se kiinni, vaikka sitten okaalla." (Kertonut al-Bukhari teoksessaan Tarikh.)

Osa 1, sivu 111a: Miehen tulee peittää intiimit alueensa edestä ja takaa

On erimielisyyttä navan, reisien ja polvien suhteen. Kertomukset tästä ovat ristiriitaisia. Seuraavaa hadithia on käytetty osoittamaan, että nämä osat eivät kuulu miehen auraan:

Osa 1, sivu 111b: Miehen reiden näkyminen

Aisha sanoi: "Profeetta istui siten, että hänen reitensä näkyi, kun Abu Bakr pyysi lupaa tulla sisään ja sai sen. Sama tapahtui Umarin kanssa. Kuitenkin kun Uthman pyysi lupaa tulla sisälle, profeetta (SAAS) peitti itsensä vaatteillaan. Kun he lähtivät, minä sanoin: Oi Allahin lähettiläs, sinä annoit Abu Bakrille ja Umarille luvan tulla sisään, kun reitesi oli näkyvissä. Kun Uthman pyysi lupaa tulla sisälle, peitit itsesi vaatteilla. Hän sanoi: Oi Aisha, enkö ujostelisi miestä, jota, kautta Allahin, jopa enkelit ujostelevat?" (Kertoneet Ahmad ja al-Bukhari muallaq-muodossa.)

Anas sanoi: "Khaibarin taistelun aikana profeetan (SAAS) vaate valahti pois hänen lantioltaan, kunnes näin hänen ihonsa valkoisuuden." (Kertoneet Ahmad ja al-Bukhari.)

Ibn Hazm sanoo: "On oikein sanoa, että reisi ei ole osa auraa. Jos se olisi, niin kuinka Allah antaisi profeettansa (SAAS), joka on suojeltu (synniltä), paljastaa itsensä Anasin ja muiden nähtäväksi? Allah olisi estänyt häntä tekemästä niin. Jabirin mukaan, kuten kahdessa Sahihissa kerrotaan, profeetan (SAAS) ollessa nuori (ennen kuin hänestä tuli profeetta) hän oli kerran kantamassa Kaaban kiviä yllään pelkkä lannevaate. Hänen setänsä al-Abbas sanoi hänelle: Oi veljenpoika, mikset ota lannevaatettasi ja laita sitä olkapäällesi pehmusteeksi? Profeetta teki niin ja menetti tajuntansa. Koskaan sen jälkeen häntä ei nähty alastomana."

Muslimin mukaan Abu al-Aliya kertoi Abdullah ibn as-Samitin lyöneen kämmenellä hänen reittään ja sanoneen: "Kysyin Abu Zharrilta ja hän löi minun reittäni kuten minä löin sinun, ja hän sanoi: Kysyin Allahin lähettiläältä (SAAS) ja hän löi reittäni kuten minä löin sinun reittäsi ja sanoi: Tehkää rukouksenne, kun sen aika on…" Ibn Hazm sanoi: "Jos reisi olisi aura, miksi Allahin lähettiläs (SAAS) koskettaisi sitä?" Jos reisi olisi Abu Zharrin mielestä aura, miksi hän olisi lyönyt sitä kädellään? Samaa voitaisiin kysyä Abdullah ibn as-Samitilta ja Abu al-Aliyalta. Muslimille ei ole sallittua koskettaa toisen miehen intiimejä alueita, tai vaatteita sen päällä. Mies ei myöskään saa koskea naisen auraa peittäviä vaatteita.

Ibn Hazm mainitsee, että Hubair ibn al-Huwairith katseli Abu Bakrin reittä sen ollessa paljas ja että Anas ibn Malik tuli Qas ibn Shamasin luo hänen reitensä ollessa paljaana.

Kuitenkin seuraavia haditheja käytetään osoittamaan, että reidet ja niin edelleen ovat osa auraa:

Muhammad Jahsh kertoi: "Allahin lähettiläs (SAAS) kulki Mamarin ohitse, kun tämän reidet olivat paljaina. Hän sanoi tälle: Oi Mamar, peitä reitesi, sillä ne ovat aura." Tämän ovat kertoneet Ahmad, al-Hakim ja al-Bukhari Tarikhissa ja muallaq-muodossa Sahihissa.

Jurhad kertoi: "Allahin lähettiläs (SAAS) kulki ohitseni, kun viitta ylläni ei peittänyt reisiäni. Hän sanoi: Peitä reitesi, sillä ne ovat (osa) auraa." Tämän ovat kertoneet Ahmad, Abu Dawud ja at-Tirmidhi, joka sanoo sen olevan hasan, ja al-Bukhari muallaq-muodossa teoksessa Sahih.

Osa 1, sivu 113: Naisen aura ja hijab

Naisen aurasta ei ole vastaavanlaista erimielisyyttä. On todettu hänen koko vartalonsa olevan aura ja että se on peitettävä, paitsi kädet ja kasvot. Allah sanoo Koraanissa: " eivätkä näyttele sulouttaan tavallisuudesta poiketen" (eivät näytä koristuksiaan tai kauneuttaan, paitsi kätensä ja kasvonsa). On olemassa luotettavat kertomukset Ibn Abbasilta, Ibn Umarilta ja Aishalta, että profeetta (SAAS) sanoi: "Allah ei hyväksy aikuisen naisen rukousta, jos hän ei peitä itseään (khimarilla, hijabilla)." Tämän ovat kertoneet viisi luotettavaa kertojaa paitsi an-Nasai, sekä Ibn Khuzaima ja al-Hakim. At-Tirmidhi luokittelee sen sanalla hasan.

Umm Salama kertoo kysyneensä profeetalta (SAAS): Voiko nainen rukoilla pitkässä paidassa (kuten yöpaita) ja huivissa, ilman alusvaatetta? Hän sanoi: Jos paita on pitkä ja väljä ja se peittää hänen jalkateränsä." Tämän on kertonut Abu Dawud. Oppineet sanovat sen olevan sahih sen mauquuf-muodossa (Umm Salaman sanomana eikä profeetan, SAAS).

Kerrotaan myös Aishalta kysytyn: "Kuinka monta vaatetta yllään naisen tulee rukoilla?" Hän vastasi: "Kysy ali ibn Abu Talibilta ja tule sitten takaisin kertomaan, mitä hän sanoi." Alin vastaus oli: "Huivissa ja pitkässä, väljässä paidassa." Tämä kerrottiin Aishalle ja hän sanoi: "Hän puhui totta."

Vaatteiden tulee peittää aura, vaikka ne olisivatkin niin tiukat, että vartalon ääriviivat näkyvät. Jos vaatteet ovat niin ohuet, että henkilön ihonväri näkyy läpi, ne eivät sovellu rukoilemiseen.

Osa 1, sivu 113a: Suositus pukeutua kahteen vaatteeseen salatissa

On suositeltavaa, että henkilö pukeutuu ainakin kahteen vaatteeseen, mutta hän voi käyttää vain yhtä, jos hänellä ei ole enempää. Ibn Umar kertoi profeetan (SAAS) sanoneen: "Jos joku teistä aikoo rukoilla, hänen tulisi pukeutua kahteen vaatteeseen, sillä Allah on oikeutetuin siihen, että näytätte kauniilta hänen edessään. Jos jollakulla ei ole kahta vaatetta, hänen tulisi peittää itsensä viitalla rukoillessaan, mutta ei niin kuin juutalaiset." (Kertoneet at-Tabarani ja al-Baihaqi.)

Abdurazaq kertoi Ubayy ibn Kaabin ja Abdullah ibn Masuudin kiistelleen. Ubayy oli sitä mieltä, että oli sallittua rukoilla yhdessä vaatteessa, kun taas Ibn Masuud sanoi sen olevan sallittua vain, jos henkilöllä ei ollut muita vaatteita. Umar nousi puhujakorokkeelle ja sanoi: "Oikea kanta on tämä: Jos Allah antaa sinulle enemmän varoja, sinun tulee kantaa enemmän vaatteita. Mies voi kerätä vaatteita ylleen, tai rukoilla lannevaatteessa ja päällysviitassa, tai lannevaatteessa ja paidassa, tai lannevaatteessa ja kaftaanissa, tai housuissa ja viitassa, tai housuissa ja paidassa, tai housuissa ja kaftaanissa, tai nahkahousuissa ja kaftaanissa tai nahkahousuissa ja paidassa. Ja minä (kertoja) luulen, että hän sanoi: nahkahousuissa ja viitassa."

Buraida kertoi, että profeetta (SAAS) kielsi ketään rukoilemasta pukeutuneena huonosti kiedottu kankaanpala auransa peittona, ja rukoilemasta housuissa mutta ilman päällysviittaa. (Kertoneet Abu Dawud ja al-Baihaqi.) On kerrottu, että kun al-Hassan ibn Ali rukoili, hän puki ylleen parhaat vaatteensa. Häneltä kysyttiin tästä ja hän sanoi: "Totisesti, Allah on kaunis ja Hän rakastaa kauneutta, joten kaunistan itseni Herraani varten." Tällaiseen näkemykseen sopivat Allahin sanat: "Pukeutukaa juhlapukuihinne jokaisena hartaushetkenänne".

Osa 1, sivu 114: Pään paljastaminen rukouksen aikana

Ibn Asakir kertoi, että joskus profeetta (SAAS) otti pois lakkinsa ja laittoi sen eteensä sutraksi. Hanifilaisten mukaan mies voi rukoilla pää paljaana. Tosiasiassa he pitävät sitä parempana, jos niin tehdään nöyryydestä ja kunnioituksesta. Ei ole mitään todisteita siitä, että miehen olisi peitettävä päänsä rukoillessaan.

Osa 1, sivu 114a: Kiblan suuntaan kääntyminen

Kaikki oppineet ovat yksimielisiä siitä, että on käännyttävä Masjid al-Haramiin (Mekkaan) päin joka rukouksessa. Allah sanoo Koraanissa: " Käännä siis kasvosi Rauhoitetun temppelin suuntaan. Ja te, muslimit, missä olettekaan, kääntäkää rukoillessaane kasvonne sinne." ( al-Baqara 144).

Al-Barra kertoi: "Me rukoilimme Allahin lähettilään (SAAS) kanssa noin kuusi- tai seitsemäntoista kuukautta kohti Jerusalemia, jonka jälkeen hän kääntyi Kaabaan pain." (Kertonut Muslim.)

Osa 1, sivu 114b: Jos henkilö voi nähdä Kaaban, hänen on käännyttävä sitä kohden

Jos hän ei voi nähdä sitä, hänen on käännyttävä siihen suuntaan, sillä se on kaikki, mitä hän voi tehdä. Abu Huraira kertoi profeetan (SAAS) sanoneen: "Qibla on idän ja lännen välissä." Tämän ovat kertoneet Ibn Maja and at-Tirmidhi. Jälkimmäisen mielestä se on hasan sahih. Tämä hadith viittaa medinalaisiin ja keihin tahansa, jotka ovat samassa asemassa (eli ihmiset Syyriassa, Arabian niemimaalla ja Irakissa. Egyptiläisille qibla on idän ja etelän välissä.)

Osa 1, sivu 115: Jos henkilö ei pysty määrittämään qiblan suuntaa

Hänen tulisi kysyä sellaiselta, joka tietää. Jos hän ei löydä ketään, keneltä kysyä, hänen tulisi yrittää parhaansa mukaan määrittää se. Siinä tapauksessa hänen rukouksensa on pätevä eikä hänen tarvitse toistaa sitä, vaikka hän saisi myöhemmin selville olleensa kääntyneenä väärään suuntaan. Jos hänelle selvitetään hänen rukoillessaan, että hän seisoo väärään suuntaan, hänen tarvitsee vain kääntyä oikeaan suuntaan lopettamatta rukoiluaan. Tämä perustuu seuraavaan tapaukseen: Ibn Umar kertoi ihmisten olleen rukoilemassa aamurukoustaan Quban moskeijassa, kun eräs henkilö tuli heidän luokseen sanoen: "Allah on ilmoittanut profeetalle (SAAS) osan Koraania, jossa meitä käsketään kääntyä Kaabaan päin, joten kääntykää sinne päin." He käänsivät välittömästi kasvonsa Syyriasta Kaabaan päin." (Kertoneet al-Bukhari ja Muslim.)

Jos joku rukoilee arvioimaansa suuntaan ja haluaa sitten rukoilla uudestaan, hänen tulisi yrittää määritellä qiblan suunta uudestaan. Jos se osoittautuu toiseksi kuin mihin hän päätyi aikaisemmin, hänen tulee rukoilla uuteen suuntaan, toistamatta aiempaa rukoustaan.

Osa 1, sivu 115a: Kaksi tilannetta, jolloin ei tarvitse kääntyä Kaabaan päin

Ensimmäinen on se, kun rukoillaan vapaaehtoisia rukouksia matkatessa (ratsun selässä tai autossa jne.) Ajaja voi taivuttaa vähän päätään rukouksen taivutuksissa ja kumarruksissa, mutta hänen tulisi kumartaa vähän syvempään maahan kumarruksissa. Hän voi olla kasvot siihen suuntaan, mihin hän on kulkemassa.

Amr ibn Rabia kertoi: "Näin Allahin lähettilään (SAAS) rukoilevan ratsailla, ja hänen kasvonsa osoittivat siihen suuntaan, minne hän oli kulkemassa." Tämän hadithin ovat kertoneet Muslim, at-Tirmidhi ja al-Bukhari. Viimeksi mainittu lisäsi, että "hän taivutti päätään vähän."

Näin hän ei kuitenkaan tehnyt pakollisissa rukouksissa. Ahmad, Muslim ja at-Tirmidhi kertoivat, että hän rukoili ratsunsa selässä matkatessaan Mekasta Medinaan, ollen kääntyneenä poispäin Mekasta. Tästä Allah lähetti ilmestyksen: "Wherever you turn, you will find Allah's face." Ibrahim an-Nakhai sanoo: "He rukoilivat ratsujensa ja eläintensä selässä siihen suuntaan, minne heidän kasvonsa osoittivat." Ibn Hazm huomauttaa: "Tämän ovat kertoneet seuralaiset ja heitä seuraava sukupolvi matkustamisesta ja paikoillaan olosta." Toinen tällainen tilanne on, kun rukoillaan pakottavissa olosuhteissa, sairaana tai pelättäessä jotakin. Sellaisissa olosuhteissa on sallittua rukoilla kääntymättä qiblaan päin. Profeetta (SAAS) sanoi: "Jos määrään teitä tekemään jotakin, tehkää se, mihin pystytte." Allah sanoo: " Jos teillä on vaaran pelko, niin rukoilkaa vaikkapa käydessänne tai ratsun selässä" (al-Baqara 239). Ibn Umar lisäsi: "Kasvot qiblaan pain tai ei." (Kertonut al-Bukhari.)

Osa 1, sivu 116: Rukouksen suorittaminen, salah

Tästä aiheesta on monia profeetallisia haditheja. Tässä mainitsemme vain kaksi niistä, yksi hänen (SAAS) toiminnastaan ja toinen hänen lausumistaan.

Abdullah ibn Ghanam kertoi, kuinka Abu Musa al-Ashari kokosi kansansa yhteen sanoen: "Oi Asharin heimo, kokoontukaa yhteen ja kutsukaa koolle naisenne ja lapsenne, opettaaksenne heille, kuinka Allahin lähettiläs (SAAS) rukoili kanssamme Medinassa." He kaikki kokoontuivat katsomaan, kun hän suoritti puhdistautumisen. Sen jälkeen he odottivat, kunnes aurinko oli juuri ohittanut lakikorkeutensa ja oli vähän varjoa, ja sitten hän esitti adhanin. Hän asetti miehet riviin lähimmäksi itseään, lapset riviin miesten taakse ja naiset riviin lasten taakse. Iqaman jälkeen hän kohotti kätensä ja teki takbirin, lausui hiljaisesti Surah al-Fatihan ja toisen suuran, toisti takbirin ja kumarsi sanoen: "Kunnia olkoon Allahille ja ylistys Hänelle" kolme kertaa, jonka jälkeen hän sanoi: "Allah kuulee sitä, joka ylistää Häntä" ja suoristautui. Sitten hän teki takbirin ja kumartui maahan, teki toisen takbirin, nosti päänsä maasta (ja istui), toisti takbirin ja kumartui uudestaan maahan, jonka jälkeen hän sanoi viimeisen takbirin ja nousi seisomaan. Ensimmäisessä rakassa hän teki kuusi takbiria, ja yhden lisää noustessaan seisomaan toista rakaa varten. Lopetettuaan rukouksen hän kääntyi kansansa puoleen ja sanoi: "Huomatkaa tekemieni takbirien määrä ja opetelkaa taivutukseni ja maahan kumartumiseni, sillä näin profeetta (SAAS) rukoili meidän kanssamme tähän aikaan päivästä. (Sitten hän sanoi) Kun profeetta (SAAS) oli lopettanut rukouksensa, hän kääntyi ihmisiin päin sanoen: "Oi ihmiset, kuunnelkaa ja ymmärtäkää. Allahilla on orjia, jotka eivät ole profeettoja eivätkä marttyyreja, mutta joilta sekä profeetat että marttyyrit kadehtivat heidän läheisyyttään Allahiin." Eräs beduiini astui askeleen eteenpäin, osoitti Allahin lähettilästä (SAAS) ja sanoi: "Oi Allahin lähettiläs, kerro meille näistä ihmisistä." Profeetta oli mielissään beduiinin pyynnöstä ja sanoi: "He ovat monista kansoista ja heimoista, joilla ei ole mitään siteitä tai sukulaisuutta keskenään. He rakastavat toisiaan vain Allahin tähden. Ylösnousemuksen päivänä Allah tuo heille valopylväät, joiden päällä istua. Heidän kasvonsa ovat valoa ja heidän vaatteensa ovat valoa. Ihmiset ovat peloissaan Ylösnousemuksen päivänä, mutta he eivät pelkää. He ovat Allahin ystäviä, joilla ei ole mitään pelättävää eivätkä he murehdi.

Mitä tulee tämän kertomuksen aitouteen, sen ovat kertoneet Ahmad ja Abu Yala ja sen ketju on hasan. Al-Hakim sanoo sen ketjun olevan sahih.

Abu Huraira kertoi: "Eräs mies tuli moskeijaan ja rukoiltuaan hän meni profeetan (SAAS) luokse. Profeetta (SAAS) vastasi hänen tervehdykseensä ja sanoi: Mene takaisin rukoilemaan, sillä sinä et ole rukoillut. Tämä tapahtui kolme kertaa ja lopulta mies sanoi: Kautta Hänen, joka lähetti sinut Totuuden kanssa, en osaa parempaa kuin tämän, joten opeta minua. Hän sanoi: Kun nouset rukoilemaan, tee takbir ja lausu, mitä osaat Koraanista. Sitten kumarra, kunnes saavutat rauhallisen asennon ja sitten nouse, kunnes seisot suorassa. Sitten kumarra, kunnes istut tyynessä asennossa, ja kumarru maahan, kunnes saavutat tyyneyden kumarruksessasi. Tee näin koko rukouksessasi." (Kertoneet Ahmad, Muslim ja al-Bukhari.)

Nämä ovat yleisiä haditheja, joka kuvailevat sitä, kuinka profeetta (SAAS) rukoili tai mitä hän sanoi rukouksen suorittamisesta. Seuraavassa käsitellään rukouksen pakollisia toimia ja niitä toimia, jotka ovat sunna.

 
Takaisin

Koko aineiston copyright © Pirjo