Fiqh-as-SunnahOsa 1, sivu 164: Rukouksen sunna. Muistelemisen ja pyyntörukousten sanat taslimin jälkeen

Henkilön on sunna käyttää muisteluun ja pyytämiseen niitä sanoja, joita profeetan (SAAS) on kerrottu käyttäneen. Monista kertomuksista mainittakoon seuraavat:

-1- Thauban kertoi: "Kun profeetta (SAAS) lopetti rukouksensa, hän etsi Allahin anteeksiantoa ja sanoi sitten: ‘Oi Allah, Sinä olet rauha ja rauha on Sinulta. Sinä olet täydesti hyvä, Oi Ylistetty ja Kunnioitettu." Tämän on kertonut "ryhmä", paitsi al-Bukhari. Muslimilla on lisäys: "Walid sanoi: ‘Kysyin al-Auzailta: Kuinka hän etsi Allahin anteeksiantoa? Hän sanoi: Sanomalla "Etsin Allahin anteeksiantoa, etsin Allahin anteeksiantoa, etsin Allahin anteeksiantoa."

-2- Eräänä päivänä profeetta (SAAS) otti Muazh ibn Jabalia kädestä ja sanoi hänelle: "Oi Muazh, rakastan sinua." Muazh vastasi: "Uhrattakoon isäni ja äitini puolestasi, oi Allahin lähettiläs, rakastan sinua." Sitten profeetta (SAAS) sanoi: "Neuvon sinua, oi Muazh, sano jokaisen rukouksen lopuksi: ’Oi Allah, auta minua muistamaan Sinua, kiittämään Sinua, ja tekemään täydelliseksi Sinun palvontasi." Tämän ovat kertoneet Ahmad, Abu Dawud, an-Nasai, Ibn Khuzaima, Ibn Hibban ja al-Hakim, joka sanoi sen olevan sahih al-Bukharin ja Muslimien kriteerien mukaan. Abu Huraira kertoi Allahin lähettilään (SAAS) sanoneen: "Yritätkö tehdä parhaasi pyyntörukouksessa? Sano sitten: ’Oi Allah, auta meitä muistelemaan Sinua, antamaan Sinulle kiitoksemme ja täydellistämään Sinun palvontasi."

-3- Abdullah ibn Zubair kertoi: "Kun profeetta (SAAS) teki taslimin rukouksen lopussa, hän sanoi: ‘Ei ole muuta jumalaa kuin Allah Yksin. Hänellä ei ole kumppania, Hänelle kuuluu herruus ja Hänen on ylistys. Hänellä on valta kaikkien asioiden yli.

Ei ole muuta mahtia eikä voimaa kuin Allah. Emme palvo kuin Häntä. Hänelle kuuluu varallisuus, kunnia ja paras ylistys. Ei ole muuta jumalaa kuin Allah, ja uskonto on vilpittömästi Hänelle, vaikka uskottomat sitä inhoavat." (Kertoneet Ahmad, al-Bukhari ja Muslim. )

-4- Al-Mughira ibn Shuba kertoi, että profeetalla (SAAS) oli tapana sanoa jokaisen pakollisen rukouksen lopussa: "Ei ole muuta jumalaa kuin Allah, Yksin. Hänellä ei ole kumppania. Hänen on herruus ja ylistys. Hänellä on valta kaikkien asioiden ylitse. Oi Allah, kukaan ei voi pidättää sitä, minkä Sinä olet suonut eikä kukaan voi antaa sitä, minkä Sinä olet pidättänyt. Omaisuus ei hyödytä haltijaansa Sinua vastaan." (Kertoneet Ahmad, al-Bukhari ja Muslim.)

-5- Abu Umama kertoi profeetan (SAAS) sanoneen: "Ketään, joka resitoi valtaistuimen jakeen 244 suurasta al-Baqara joka rukouksen lopussa, ei mikään estä astumasta Paratiisiin, paitsi että (hänen) on kuoltava (ensin)." (Kertoneet an-Nasai ja at-Tabarani.)

Ali kertoi profeetan (SAAS) sanoneen: "Jokainen, joka lausuu valtaistuimen jakeen jokaisen pakollisen rukouksen lopuksi (jälkeen), on Allahin suojeluksessa seuraavaan rukoukseen saakka." Tämän on kertonut at-Tabarani ja sen ketju on hasan.

-6- Abu Huraira kertoi profeetan (SAAS) sanoneen: "Joka ylistää Allahia jokaisen rukouksen jälkeen kolmekymmentä kolme kertaa, kiittää Allahia kolmekymmentä kolme kertaa ja vahvistaa Allahin suuruutta kolmekymmentä kolme kertaa ja sanoo sitten: ’Ei ole muuta jumalaa kuin Allah, Yksin. Hänellä ei ole kumppania. Hänen on herruus ja Hänen on ylistys ja Hänellä on valta kaikkien asioiden ylitse’, saa anteeksi, vaikka hänen syntinsä olisivat yhtä runsaat kuin meren vaahto." (Tämän ovat kertoneet Ahmad, al-Bukhari, Muslim ja Abu Dawud.)

-7- Kaab ibn Ajra kertoi profeetan (SAAS) sanoneen: "On joitakin sanontoja, jotka, jos henkilö lausuu ne jokaisen pakollisen rukouksen lopussa, häntä ei torjuta. (Niitä ovat) Allahin ylistäminen kolmekymmentä kolme kertaa, Allahin kiittäminen kolmekymmentä kolme kertaa ja Hänen suuruutensa vahvistaminen kolmekymmentä neljä kertaa." (Kertonut Muslim.)

-8- Sumayy kertoi kuulleensa Abu Salehilta Hurairan valtuuttamana, että köyhät maastamuuttajat menivät Allahin lähettilään (SAAS) luo ja sanoivat: "Rikkaat ovat saaneet korkeat asteet ja ikuiset palkkiot." Profeetta sanoi: "Miksi niin?" He sanoivat: "He rukoilevat kuten me ja he paastoavat kuten me. (Mutta) he antavat almuja ja me emme anna almuja. He vapauttavat orjia ja me emme vapauta orjia" Allahin lähettiläs (SAAS) sanoi heille: "Opettaisinko teille jotakin, jonka avulla voitte saavuttaa ne, jotka ovat ohittaneet teidät, jonka avulla voitte ohittaa ne, jotka tulevat jälkeenne ja kukaan ei tule olemaan teitä parempi, paitsi jos hän tekee kuten te?" He sanoivat: "Kernaasti, oi Allahin lähettiläs." Hän sanoi heille: "Ylistäkää Allahia kolmekymmentä kolme kertaa, kiittäkää Häntä kolmekymmentä kolme kertaa ja vahvistakaa Hänen suuruuttaan kolmekymmentä neljä kertaa." Niin palasin Abu Salehin luo ja kerroin hänelle, mitä he olivat sanoneet. Hän tarttui käteeni ja sanoi: ’Allahu akbar, subhaan Allah, al-hamdu lillah, Allahu akbar, subhaan Allah, al-hamdu lillah...’ kunnes niitä kaikkia oli kolmekymmentä kolme." (Kertoneet al-Bukhari ja Muslim.)

-9- Profeetta (SAAS) tapasi sanoa kaikkia seuraavia kaksikymmentä viisi kertaa: Subhaan Allah, al-hamdu lillah, Allahu akbar ja La ilaha illa Allah, wa ashadu anna la sharika lahu. Lahu al-mulk wa lahu al-hamd wa huwa ala kulli shaian qadir (Ei ole muuta jumalaa kuin Allah, Yksin. Hänellä ei ole kumppania. Hänen on herruus, Hänen on ylistys ja Hänellä on valta kaikkien asioiden ylitse.)

-10- Abdullah ibn Amr kertoi profeetan (SAAS) sanoneen: "On kaksi piirrettä, jotka, jos henkilö noudattaa niitä, aiheuttavat hänelle pääsyn Paratiisiin. Ne ovat helppoja tekoja, mutta hyvin harvat suorittavat ne." Ihmiset sanoivat: "Mitä ne ovat, oi Allahin lähettiläs?" He sanoivat: "Kiittää Allahia, todistaa Hänen suuruuttaan ja ylistää Häntä jokaisen pakollisen rukouksen lopussa kutakin kymmenen kertaa. Mennessään vuoteeseen henkilön tulee ylistää Allahia, kiittää Häntä ja vahvistaa Hänen suuruuttaan kutakin sata kertaa. Nuo ovat kaikkiaan vain 250 kielen tekoa, mutta silti ne ovat painoarvoltaan kuin 2500. Tekeekö kukaan teistä 2500 syntiä yhden päivän ja yön aikana?" He kysyivät: "Kuinka noin helppoja tekoja tekevät niin harvat?" Hän sanoi: "Saatana tulee rukoilevan luo hänen rukouksensa aikana ja muistuttaa häntä siitä ja siitä tarpeesta, ja hän jättää sanomatta (yllä mainitun). Hän tulee ihmisen luo vuoteeseen ja saa hänet nukkumaan, niin ettei hän voi sanoa niitä." Abdullah sanoi: "Olen nähnyt Allahin lähettilään laskevan niitä sormillaan." Tämän ovat kertoneet Abu Dawud ja at-Tirmidhi, joka sanoi sen olevan hasan sahih.)

-11- Alilta on kerrottu, että hän ja Fatima pyysivät palvelijaa helpottamaan työtään. Profeetta (SAAS) kieltäytyi ja sanoi Fatimalle: "Kerronko sinulle jostain paremmasta, kuin se mitä pyysitte?" He sanoivat: "Totta kai." Hän sanoi: "Nämä ovat sanat, jotka Gabriel, rauha hänelle, opetti minulle. Ylistäkää Allahia jokaisen rukouksen lopussa kymmenen kertaa, kiittäkää Häntä kymmenen kertaa ja vahvistakaa Hänen suuruuttaan kymmenen kertaa. Kun menette nukkumaan, ylistäkää Allahia kolmekymmentä kolme kertaa, kiittäkää Häntä kolmekymmentä kolme kertaa ja vahvistakaa Hänen suuruuttaan kolmekymmentä neljä kertaa." Ali sanoi: "Kautta Allahin, en koskaan jättänyt tekemättä sitä, minkä Allahin lähettiläs opetti meille."

-12- Abdurahman ibn Ghanim kertoi Allahin lähettilään (SAAS) sanoneen: "Jokainen, joka sanoo ‘Ei ole muuta jumalaa kuin Allah, Yksin. Hänellä ei ole kumppania. Hänen on herruus ja Hänelle kiitos. Hänen kädessään on kaikki hyvä. Hän antaa elämän ja kuoleman, ja Hänellä on valta kaikkien asioiden ylitse’ kymmenen kertaa auringonlaskun ja aamunkoiton rukousten jälkeen ennen nousemista ja lähtemistä, saa kirjoitetuksi itselleen jokaista toistoa kohti kymmenen hyvää tekoa ja pois pyyhityksi kymmenen pahaa tekoa. Häntä myös korotetaan kymmenen astetta, suojellaan kaikilta juonilta ja kirotulta Saatanalta. Mikään synti ei koidu hänen turmiokseen, paitsi epäjumalten palvominen, ja hän tulee olemaan henkilö, jolla on parhaat teot ja jonka ohittaa vain sellainen, joka tekee enemmän ja sanoo enemmän kuin hän." Tämän ovat kertoneet Ahmad ja at-Tirmidhi, mutta ilman lausetta "Hänen kädessään on kaikki hyvä."

-13- Muslim ibn al-Harith kertoi isänsä sanoneen: "Allahin lähettiläs (SAAS) sanoi minulle: ‘Kun rukoilet aamurukouksen ja ennen kuin puhut kenellekään, sano ’Oi Allah, etsin Sinusta turvaa Helvetin tulelta’ seitsemän kertaa. Jos kuolisit tuona päivänä, Allah kirjaa sinulle turvan Helvetin tulta vastaan. Kun rukoilet auringonlaskun rukouksen, sano ennen kuin puhut kenellekään ’Oi Allah, pyydän sinulta Paratiisia’ ja ’Oi Allah, etsin Sinusta turvaa Helvetin tulelta’ seitsemän kertaa. Jos kuolisit tuona yön, Allah kirjaa sinulle suojan Helvetin tulelta." (Kertoneet Ahmad ja Abu Dawud.)

-14- Al-Bukhari ja at-Tirmidhi kertoivat, että Saad ibn Abu Waqqas opetti lapsilleen seuraavat sanat: "Allahin lähettiläs etsi turvaa joka rukouksen lopussa (sanomalla): ’Oi Allah, etsin turvaa Sinusta pelkuruudelta. Etsin turvaa Sinusta saituudelta, etsin turvaa Sinusta vanhuuden höperyydeltä ja etsin turvaa Sinusa tämän mailman koettelmuksilta, ja etsin turvaa Sinusta haudan rangaistukselta."

-15- Abu Hatim kertoi profeetan (SAAS) sanoneen lopettaessaan rukoustaan: "Oi Allah, tee uskonnostani, joka ympäröi kaikki asiani, hyvä. Oi Allah, tee tästä maailmastani, jossa elän, hyvä. Oi Allah, etsin turvaa Sinun mielihyvästäsi Sinun vihaasi vastaan. Etsin turvaa Sinun anteeksiannostasi Sinun kostoasi vastaan. Etsin turvaa Sinusta Sinulta. Kukaan ei voi pidättää sitä, minkä Sinä olet suonut eikä kukaan voi antaa sitä, minkä Sinä pidätät. Kukaan omaisuuden haltija ei voi hyötyä varoistaan vastoin Sinun tahtoasi."

-16- Abu Dawud ja al-Hakim kertoivat, että jokaisen rukouksen lopuksi profeetta (SAAS) sanoi: "Oi Allah, anna minulle hyvinvointia ruumiissani. Oi Allah, anna minulle hyvinvointia kuulossani. Oi Allah, anna minulle hyvinvointia näössäni. Oi Allah, etsin turvaa Sinusta epäuskolta ja köyhyydeltä. Oi Allah, etsin turvaa Sinusta haudan rangaistukselta. Ei ole muuta jumalaa kuin Sinä."

-17- Ahmad, Abu Dawud ja an-Nasai kertoivat, ketjulla, joka sisältää heikon kertojan Dawud at-Tafawi, kuultuna Zaid ibn Arqamilta, että profeetalla (SAAS) oli tapana sanoa rukoustensa lopussa: "Oi Allah, Herramme, kaiken Herra. Todistan, että Sinä olet Herra, Sinä olet Yksi, sinulla ei ole kumppania. Oi Allah, Herramme, kaiken Herra. Todistan, että Muhammed on Sinun palvelijasi ja lähettilääsi. Oi Allah, Herramme, kaiken Herra. Todistan, että kaikki Sinun palvojasi ovat yhtä perhettä. Oi Allah, Herramme, kaiken Herra. Tee minusta ja perheestäni vilpittömiä Sinua kohtaan jokaisenä tämän elämän hetkenä ja Tuonpuoleisessa. Oi Ylhäinen ja Kunnioitettu, kuuntele ja vastaa. Allah on suurimmista suurin, taivaiden ja maan valo. Allah on suurimmista suurin, Allah on riittävä minulle ja Hän on siunatuin vartija. Allah on suurimmista suurin."

-18- Ahmad, Ibn Shaiba ja Ibn Maja kertoivat ketjulla, jossa on tuntematon kertoja, Umma Salaman sanoneen, että profeetta (SAAS) sanoi aamurukouksen taslimin jälkeen: "Oi Allah, pyydän Sinulta hyödyllistä tietoa, riittävää elantoa ja hyväksyttyjä tekoja."
Takaisin

Koko aineiston copyright © Pirjo