Fiqh-as-Sunnah


Fiqh-as-Sunnah, Osa 1: Tayammum, puhdistautuminen ilman vettä

Määritelmä: Kirjaimellisesti tayammum tarkoittaa "aikomusta, tarkoitusta". Islamin laissa se viittaa "aikomukseen tai tarkoitukseen ottaa maata pyyhkiäkseen sillä kasvonsa ja kätensä ja valmistaakseen siten itsensä rukoukseen jne."

Osa 1, sivu 63a: Todiste sen laillisuudesta

Sen todistaa Koraani, sunna ja ijmaa (yksimielisyys). Koraani sanoo: "Jos olette sairaita tai matkalla tai tulette käymälästä tai olette olleet yhteydessä naisten kanssa eikä teillä ole vettä saatavissa, niin ottakaa hienoa, puhdasta hiekkaa ja hangatkaa kasvonne ja kätenne sillä. Jumala on lempeä ja armahtava." (an-Nisaa 43). Sunnassa meillä taas on Abu Umaman kertoma hadith, jonka mukaan profeetta (SAAS) sanoi: "Koko maa on tehty minulle ja kansalleni puhtaaksi rukouspaikaksi. Milloin tahansa joku kansastani haluaa rukoilla, hänellä on aina jotain, jolla puhdistaa itsensä, eli maata." (Kertonut Ahmad.) Viimeisenä, siitä vallitsee yksimielisyys, että tayammum on laillinen osa shariaa, sillä se korvaa tietyissä olosuhteissa wudun tai ghuslin.

Osa 1, sivu 63b: Armonosoitus Allahilta

Tätä puhdistautumismuotoa pidetään armonosoituksena Allahilta muslimeille. Jabir kertoo profeetan (SAAS) sanoneen: "Minulle on annettu viisi asiaa, joita ei ole annettu kenellekään ennen minua: Minut on tehty voitokkaaksi sen pelon takia, joka ulottuu kuukauden matkan päähän; koko maa on tehty minulle rukouspaikaksi –missä tahansa ja kuka tahansa kansastani haluaa rukoilla, hän voi rukoilla; ja sotasaalis on tehty minulle lailliseksi, kun se ei ollut laillista kenellekään ennen minua. Minulle on annettu lupa toimia välittäjänä. Profeetat valittiin ennen vain omaa kansaansa varten, mutta minut valittiin koko ihmiskuntaa varten." (Kertoneet al-Bukhari ja Muslim.)

Osa 1, sivu 64: Syy sen laillisuuteen

Aisha sanoi: "Menimme Allahin lähettilään (SAAS) kanssa yhdelle hänen matkoistaan, kunnes saavuimme Baidaan. Tuolla paikalla yksi rannerenkaistani meni rikki ja putosi jonnekin. Allahin lähettiläs (SAAS) ja muut alkoivat etsiä sitä. Siellä ei ollut yhtään vettä eikä kenelläkään ollut vettä mukanaan. Ihmiset menivät sanomaan Abu Bakrille: Näetkö, mitä tyttäresi on tehnyt? Abu Bakr tuli luokseni profeetan (SAAS) ollessa nukkumassa pää reiteni päälla. Hän nuhteli minua ja sanoi, mitä ikinä Allah tahtoikaan hänen sanovan. Hän myös töni minua kylkeen. En voinut liikkua, koska profeetta (SAAS) nukkui sylissäni. Hän nukkui aamuun asti ilman, että saatavilla oli yhtään vettä. Silloin Allah ilmoitti jakeen tayammumista. As-Sayyid ibn Huzhain sanoi: Se ei ollut ensimmäinen siunaus Abu Bakrin perheeltä. Kameli, jolla ratsastin, nousi ylös, ja löysimme rannerenkaan sen alta." (Kertonut luotettavien ryhmä, paitsi at-Tirmidhi.)

Osa 1, sivu 64a: Kun vettä ei löydy, tai sen määrä on riittämätön puhdistautumiseen

Imran bin Husain sanoi: "Olimme matkalla Allahin lähettilään (SAAS) kanssa. Kun hän johti ihmisiä rukouksessa, yksi miehistä seisoi erillään. Hän kysyi tältä: Mikä esti sinua rukoilemasta? Hän sanoi: Tarvitsen kylvyn yön jälkeen eikä vettä ole. Hän sanoi: Käytä maata, sillä se riittää." (Kertoneet al-Bukhari ja Muslim.)

Abu Zharr kertoi profeetan (SAAS) sanoneen: "Maa riittää muslimin puhdistautumiseen, vaikka hän ei löytäisi vettä kahteenkymmeneen vuoteen." (Kertonut "neljä kertojaa". At-Tirmidhi luokittelee sen hassan sahihiksi.) Mutta ennen kuin henkilö tekee tayammumin, hänen on etsittävä vettä kaikista mahdollisista lähteistä. Vain jos hän on varma siitä, että vettä ei ole saatavana tai se on liian kaukana, hänen ei tarvitse etsiä sitä.

Osa 1, sivu 64b: Kun henkilö on loukkaantunut tai sairas

Jos henkilö on tässä tilanteessa ja arvelee veden pahentavan tilaansa (hänen ei tarvitse olla ehdottoman varma siitä, vaan hän voi perustaa mielipiteensä aiemmille kokemuksille tai jonkun tietoa omaavan kertomalle), hän voi suorittaa tayammumin. Jabir sanoi: "Olimme matkalla ja yksi meistä haavoittui. Myöhemmin hänellä oli märkä uni. Hän kysyi kumppaneiltaan: Voinko suorittaa tayammumin? He sanoivat: Et, jos sinulla on vettä. Hän suoritti ghuslin ja kuoli. Kun he tulivat Allahin lähettilään (SAAS) luokse, he kertoivat tapahtuneen hänelle. Hän sanoi: He surmasivat hänet, Allah surmaa heidät. Ettekö kysy, jos ette tiedä? Tietämättömän pelastus on kysyminen. Hän olisi voinut tehdä tayammumin ja pirskauttaa vettä haavalleen tai sitoa se jollakin ja pyyhkiä siteen päältä, ja sitten pestä loput kehostaan." Tämän kertoivat Abu Dawud, Ibn Maja, ad-Daraqutni ja Ibn as-Sakin, joka sanoi sen olevan sahih.

Osa 1, sivu 65: Jos vesi on niin kylmää, että se voi fyysisesti vahingoittaa käyttäjäänsä

Tämä on sallittua vain, jos henkilö ei löydä ketään lämmittämään vettä, tai hän ei voi käyttää yleisiä pesupaikkoja. Amr ibn al-Aas kertoi osallistumisestaan retkeen. Hänellä oli märkä uni eräänä erittäin kylmänä yönä ja hän pelkäsi, että ghuslin suorittaminen voisi aiheuttaa hänelle kuoleman. Hän rukoili aamurukouksen kumppaniensa kanssa. Sitten hän meni Allahin lähettilään (SAAS) luokse kysymään asiasta. Muhammed (SAAS) sanoi: "Oi Amr, rukoilitko kumppaniesi kanssa, vaikka olit yönjälkeisen kylvyn tarpeessa? Amr mainitsi jakeen: "Do not kill yourselves, Allah is merciful to you" profeetalle (SAAS). Profeetta (SAAS) vain nauroi eikä sanonut mitään. (Kertoneet Ahmad, Abu Dawud, al-Hakim, ad-Daraqutni, Ibn Hibban ja al-Bukhari muallaq-muodossa.) Tämä esimerkki kuvasi profeetan (SAAS) sanatonta hyväksyntää.

Osa 1, sivu 65a: Kun vettä on lähistöllä, mutta henkilö ei halua hakea sitä, koska pelkää

Jos joku pelkää henkensä, perheensä tai omaisuutensa puolesta (esimerkiksi vihollisen ollessa lähellä, jos itse on vankina jne.), hän voi suorittaa tayammumin. Se on myös sallittua, jos vettä on, mutta henkilöllä ei ole keinoa päästä siihen käsiksi, tai hän pelkää saavansa syytöksiä sen hakemisesta.

Osa 1, sivu 65b: Jos henkilö säästää vettä myöhempää käyttöä varten

Tämä voi tapahtua metsästyskoiraa varten, taikinaan, ruuanlaittoon tai poistamaan lian, joka on pakko poistaa. Imaami Ahmad sanoo: "Monet seuralaisista tekivät tayammumin säästääkseen vettä juotavaksi." Ali sanoi, että matkustavainen, joka tulee epäpuhtaaksi aviollisen kanssakäymisen tai märän unen takia, voi suorittaa tayammumin, jos hän pelkää muuten joutuvansa kärsimään janoa. "Hänen tulisi suorittaa tayammum eikä ghuslia." (Kertonut ad-Daraqutni.) Ibn Taimiyyah sanoo: "Jos henkilön täytyy suorittaa tarpeensa, mutta hänellä on vain vähän vettä, on parempi hänen rukoilla tayammumin avulla ja suorittaa tarpeensa, kuin pitää puhtautensa ja rukoilla ennen tarpeidensa tekemistä."

Osa 1, Sivu 66: Henkilö voisi saada vettä, mutta pelkää rukouksen ajan menevän ohitse ennen sen saamista

Hän voi tehdä tayammumin ja rukoilla, eikä hänen tarvitse toistaa rukoustaan (veden hankkimisen jälkeen).

Osa 1, sivu 66a: Tayammumiin käytettävä maa-aines

Sen täytyy olla puhdasta maata: hiekkaa, kiviä, kipsiä jne. Allah sanoo: "Perform tyammum with pure soil," ja kaikki arabian kielen tuntijat ovat yhtä mieltä siitä, että "maa" on mitä tahansa, mikä peittää maanpinnan, multaa tai muuta ainesta.

Osa 1, sivu 66b: Kuinka tayammum suoritetaan

Ensiksi henkilöllä pitää olla aikomus (katso osa puhdistautumisesta rukousta varten). Sitten hän lausuu Allahin nimen, lyö maahan käsillään ja pyyhkii kasvonsa ja kätensä ranteita myöten. Mikään ei ole autenttisempaa ja selvempää kuin se, mitä Ammar kertoi. Hän sanoi: "Tulimme sukupuolisesti epäpuhtaiksi eikä meillä ollut vettä, joten pyörähdimme maassa ja rukoilimme. Tämä kerrottiin profeetalle (SAAS) ja hän sanoi: Tämä olisi riittänyt teille, ja hän löi käsillään maahan, puhalsi niihin ja pyyhki sitten kasvonsa ja kätensä niillä."(Kertoneet al-Bukhari ja Muslim). Toisessa tekstissä hän toteaa: "Teille olisi riittänyt, että olisitte lyöneet maata käsillänne, puhaltaneet niihin ja sitten pyyhkineet kasvonne ja kätenne kyynärpäihin asti." (Kertonut ad-Daraqutni.)

Tämä hadith osoittaa, että yksi lyönti maahan on riittävä ja että kädet on pyyhittävä vain ranteisiin asti. Kuuluu sunnaan, että henkilö, joka tekee tayammumin maa-aineksella, puhaltaa käsiinsä ensin, jotta ei tekisi kasvojaan pölyisiksi tai likaisiksi.

Osa 1, sivu 66c: Mitä tayammum tekee sallituksi

Sen tehtyään henkilö on puhdas ja voi tehdä mitä tahansa niistä asioista, jotka edellyttävät puhdistautumista, kuten rukoilu ja Koraanin piteleminen. Hänen ei tarvitse tehdä sitä rukouksen aikaan ja hän voi rukoilla niin monta rukousta kuin haluaa (kunhan hänen puhtautensa ei peruunnu), aivan samoin kuin tavallisen wudun jälkeen. Abu Zharr kertoi profeetan (SAAS) sanoneen: "Maa riittää muslimille puhdistautumiseen, vaikka hän ei löytäisi vettä kahteenkymmeneen vuoteen. Mutta jos hän sitten koskettaa vettä tarkoituksenaan puhdistautua jne, on se hyvä hänelle." Tämän ovat kertoneet Ahmad ja at-Tirmidhi, joka sanoi sen olevan sahih.

Osa 1, sivu 66d: Mikä peruuttaa tayammumin

Veden saatavilla olon lisäksi kaikki se, mikä peruuttaa wudun, peruuttaa myös tayammumin. Jos henkilö rukoilee tayammumin tekemisen jälkeen ja sitten löytää vettä, hänen ei tarvitse toistaa rukoustaan, vaikka aikaa siihen olisikin jäljellä. Abu Said al-Khudri sanoi: "Kaksi miestä lähti matkalle. Rukouksen aika koitti, ja koska heillä ei ollut vettä, he suorittivat tayummumin. Sitten he löysivät vähän vettä saman rukouksen aikana. Toinen heistä teki rukouksensa uudelleen suorittaen ensin wudun ja toinen ei. Kun he tapasivat Allahin lähettilään (SAAS), he kysyivät häneltä, mikä oli oikea tapa toimia tuossa tilanteessa. Hän sanoi sille miehelle, joka ei toistanut rukoustaan: Olet toiminut sunnan mukaisesti ja rukouksesi on sinulle riittävä. Toiselle hän sanoi: Sinä saat kaksinkertaisen palkkion." (Kertoneet Abu Dawud ja anNasai.) Jos jonkun saataville tulee vettä, ennen kuin hän rukoilee tai päättää rukouksensa tayammumin jälkeen, hänen rukouksestaan tulee pätemätön, sillä tällöin hänen täytyy puhdistautua vedellä. Jos henkilö on aviollisen kanssakäymisen tai märän unen jälkeisessä epäpuhtauden tilassa, tai hän on nainen, jolla on ollut kuukautiset, ja hän rukoilee tayammumin jälkeen, ei hänen tarvitse toistaa rukoustaan, vaikka vettä löytyisi, mutta hänen täytyy tehdä ghusl vedellä heti, kun se on mahdollista. Umar sanoi: "Profeetta (SAAS) johti ihmisiä rukouksessa ja jälkeenpäin hän näki miehen, joka ei ollut rukoillut. Hän sanoi: Miksi et rukoillut kanssamme? Mies vastasi: Olin sukupuolisesti epäpuhdas, eikä ollut vettä. Hän sanoi hänelle: Käytä maata, ja se riittää sinulle. Imran mainitsi sitten, että he myöhemmin löysivät vettä. Profeetta (SAAS) toi miehelle astiallisen vettä ja käski tämän suorittaa ghuslin." (Kertonut al-Bukhari.)

Osa 1, sivu 67: Pyyhkiminen kipsin, siteen tai vastaavan päältä

On sallittua pyyhkiä minkä tahansa tyyppisen siteen tai sairaan tai vahingoittuneen ruumiinosan päältä. Tästä seikasta on monia haditheja, ja vaikka ne kaikki ovatkin heikkoja, niiden monet ketjut vahvistavat toinen toisiaan, tehden niistä varteenotettavia. Jabirin kertoma hadith (lainattu edellä) kertoo tarinan miehestä, joka oli matkalla ja haavoittui. Nukkuessaan hän näki märän unen, minkä jälkeen hän kysyi kumppaneiltaan, voisiko hän tehdä tayammumin. He sanoivat, ettei hän voisi, joten hän teki ghuslin ja kuoli sen johdosta. Kun tämä kerrottiin profeetalle (SAAS), tämä sanoi: "He surmasivat hänet, surmatkoon Allah heidät. Ettekö kysy sellaisesta, mitä ette tiedä? …Hänelle olisi ollut riittävää tehdä tayammum ja tipauttaa vähän vettä haavansa päälle tai muutoin pyyhkiä sen päältä, ja sitten pestä loput kehostaan." Tämän kertoivat Abu Dawud, Ibn Maja, ad-Daraqutni ja Ibn as-Sakin, joka luokitteli sen sahihiksi. Ibn Umarilla oli tapana tehdä niin.

Tosiasiassa onkin pakollista pyyhkiä sellaisten kipsien tai haavasidosten päältä wudussa tai ghuslissa, sen sijaan että pesisi loukkaantuneet osat. Tämä on tehtävä, vaikka henkilön täytyisi lämmittää siihen vettä. Jos hän arvelee vahingoittavansa sairasta tai loukkaantunutta osaa tai että hänen tilansa pahenee, tai se lisää hänen tuskiaan, hän voi pyyhkiä vahingoittuneet osat vedellä. Jos hän pelkää senkin olevan vahingoksi, hänen tulisi peittää ruumiinosa kääreellä ja sitten varovasti pyyhkiä sen yli. Hänen ei tarvitse olla puhtauden tilassa, kun haava tai vamma sidotaan. Tällaiselle pyyhkimiselle ei myöskään ole mitään aikarajaa, vaan sitä voidaan käyttää niin kauan kuin henkilön tila vaatii. Kääreen tai kipsin poistaminen peruuttaa pyyhkimällä puhdistautumisen, samoin kuin lopullinen paraneminen.

Osa 1, sivu 68: Sellaisen rukous, jolla ei ole mitään keinoa puhdistautua

Se, joka ei voi saada käsiinsä vettä tai maata, voi rukoilla sellaisena kuin on, eikä hänen tarvitse toistaa rukoustaan myöhemmin. Tämä perustuu siihen, mitä Muslim kirjasi Aishan kertoneen. Hän oli lainannut jonkin korun Asmalta, ja se putosi ja meni rikki. Allahin lähettiläs (SAAS) lähetti joitakin ihmisiä etsimään sitä. Tuli rukouksen aika ja heidän oli rukoiltava ilman puhdistautumista. Kun he tulivat profeetan (SAAS) luo, he valittivat tästä hänelle, ja tayammumin jakeet ilmoitettiin. Usaid ibn Huzhair sanoi: "Antakoon Allah sinulle hyvän palkkion. Allah ei koskaan ilmoita sinuun liittyvää määräystä ilman, että hän poistaa sillä jonkin hankaluuden ja antaa muslimeille jonkin edun." Seuralaiset rukoilivat epäpuhtauden tilassa, mutta profeetta (SAAS) ei nuhdellut heitä eikä kehottanut heitä toistamaan rukoustaan. An-Nawawi sanoo: "Se on vahvin todiste (tästä kysymyksestä)."

Takaisin

Koko aineiston copyright © Pirjo