Fiqh-as-Sunnah


Fiqh-as-Sunnah, Osa 3: Vapaaehtoiset paastot

Profeetta (SAAS) on kehottanut meitä paastoamaan seuraavina päivinä: kuutena Shawwal-kuun päivänä, ensimmäisenä kymmenenä Zhul-Hijjah-kuun päivänä niille, jotka eivät mene pyhiinvaellukselle ja Muharram-kuun päivinä.

Osa 3, sivu 124b: Vapaaehtoiset paastot. Kuusi päivää Shawwal-kuussa

Abu Ayyub al-Ansari kertoi profeetan (SAAS) sanoneen: "Jokainen, joka paastoaa Ramadan-kuukauden ja sitten lisää siihen kuusi päivää Shawwal-kuussa, palkitaan kuin hän olisi paastonnut kokonaisen vuoden." Tämän on kertonut "luotettavien ryhmä", paitsi al-Bukhari ja anNasai.

Ahmadin mukaan nämä päivät voi paastota peräkkäin tai yksittäisinä, sillä kumpikaan tapa ei ole toista parempi. Hanafilaiset ja shafilaiset katsovat, että on suositeltavinta paastota ne peräkkäisinä päivinä Eidin jälkeen.

Osa 3, sivu 124c: Vapaaehtoiset paastot. Ensimmäiset kymmenen Zhul-Hijjah-kuun päivää, erityisesti Arafah-päivä, niille, jotka eivät suorita pyhiinvaellusta

-1- Abu Qatada kertoi Allahin lähettilään (SAAS) sanoneen: "Paastoaminen Arafah-päivänä sovittaa kahden vuoden synnit, sitä edeltävän ja sen jälkeisen. Ashuran päivänä paastoaminen sovittaa edeltävän vuoden synnit." Tämän on kertonut "luotettavien ryhmä", paitsi al-Bukhari ja at-Tirmidhi.

-2- Hafsa kertoi: "On viisi asiaa, joita profeetta (SAAS) ei koskaan jättänyt: Ashuran päivän paasto, paasto (ensimmäisinä) kymmenenä päivänä Zhul-Hijjah-kuussa, paasto kolmena päivänä joka kuussa ja kahden rakan rukoileminen ennen aamurukousta." Tämän ovat kertoneet Ahmad ja an-Nasai.

-3- Uqba ibn Amr kertoi Allahin lähettilään (SAAS) sanoneen: "Arafah’n päivä, uhripäivä ja tashriq-päivät ovat Eidejä meille – islamin kansalle – ja ne ovat syömisen ja juomisen päivät." Tämän ovat kertoneet "viisi kertojaa" paitsi Ibn Maja. At-Tirmidhi sanoo sen olevan sahih.

-4- Abu Huraira totesi: "Allahin lähettiläs (SAAS) kielsi paastoamisen Arafah’n päivänä siltä, joka on itse Arafah’lla." Tämän ovat kertoneet Ahmad, Abu Dawud, an-Nasai ja Ibn Maja.

At-Tirmidhi huomauttaa: "Oppineet suosivat paastoamista Arafah’n päivänä, jollei henkilö ole itse Arafah’lla."

-5- Umm al-Fadl sanoi: "Ihmiset olivat epätietoisia siitä, paastosiko profeetta (SAAS) Arafah’n päivänä. Lähetin hänelle vähän maitoa ja hän joi sen, ollessaan laatimassa käskyä Arafah’n ihmisille." Tämän ovat kertoneet al-Bukhari ja Muslim.

Osa 3, sivu 125: Vapaaehtoiset paastot. Paastoaminen Muharram-kuussa, erityisesti Ashuran päivänä sekä sitä välittömästi edeltävänä ja seuraavana päivänä

Abu Huraira kertoi: "Kysyin profeetalta (SAAS): ‘Mikä rukous on paras pakollisten rukousten jälkeen?’ Hän sanoi: ‘Rukous keskellä yötä.’ Minä kysyin: ‘Mikä paasto on paras Ramadanin jälkeen?’ Hän sanoi: ‘Allahin kuukausi, jota te kutsutte nimellä Muharram.’ Tämän ovat kertoneet Ahmad, Muslim ja Abu Dawud.

Muawiyya ibn Abu Sufyan kertoi kuulleensa Allahin lähettilään (SAAS) sanoneen: "Mitä tulee Ashuran päivään, teille ei ole pakollista paastota silloin, kuten mina teen. Joka haluaa, voi paastota ja joka ei halua, hän ei ole velvollinen tekemään sitä." Tämän ovat kertoneet al-Bukhari ja Muslim.

Aisha totesi: "Quraishilaiset paastosivat Ashuran päivänä ennen islamin aikoja, kuten profeettakin (SAAS). Kun hän tuli Medinaan, hän edelleen paastosi silloin ja määräsi ihmiset tekemään samoin. Sitten kun Ramadan-kuukauden paastoaminen tuli pakolliseksi, hän sanoi: ’Joka tahtoo paastota (Ashuran päivänä), voi tehdä niin ja joka tahtoo, voi jättää sen." Tämän ovat kertoneet al-Bukhari ja Muslim.

Ibn Abbas kertoi: "Profeetta (SAAS) tuli Medinaan ja havaitsi juutalaisten paastoavan Ashuran päivänä. Hän sanoi heille: ’Mikä tuo paasto on?’ He sanoivat: ‘Suuri päivä. Allah pelasti Mooseksen ja Israelin heimot vihollisilta tuona päivänä ja siksi Mooses paastosi sinä päivänä.’ Profeetta (SAAS) sanoi: ‘Meillä on suurempi oikeus Moosekseen kuin teillä’, ja hän paastosi sinä päivänä myös ja määräsi ihmiset paastoamaan sinä päivänä." Tämän ovat kertoneet al-Bukhari ja Muslim.

Al-Bukharin ja Muslimin mukaan Musa al-Ashari kertoi: "Juutalaiset viettivät Ashuran päivää juhlapäivänään. Profeetta (SAAS) sanoi: ‘Teidän (muslimien) tulee paastota silloin." Ibn Abbas kertoi: "Allahin lähettiläs (SAAS) paastosi Ashuran päivänä ja määräsi ihmiset paastoamaan silloin. Ihmiset sanoivat: ’Oi Allahin lähettiläs, se on päivä, jota juutalaiset ja kristityt viettävät.’ Profeetta (SAAS) sanoi: ’Kun seuraava vuosi tulee – jos Allah tahtoo – me paastoamme yhdeksäntenä.’ Profeetan (SAAS) kuolema tuli ennen seuraavaa vuotta."Tämän ovat kertoneet Muslim ja Abu Dawud. Yhden version sanamuoto kuuluu: "Jos elän seuraavaan vuoteen, paastoamme yhdeksäntenä", tarkoittaen kymmenentenä. Tämän ovat kertoneet Muslim ja Abu Dawud.

Oppineet ovat maininneet, että Ashuran paastoa on kolmentasoista:

-1- kolmen päivän paasto – eli 9., 10. ja 11. Muharram-kuuta

-2- paastoaminen 9. ja 10. päivänä ja

-3- paastoaminen vain 10. päivänä.

Osa 3, sivu 126: Avokätisyys kodin antimien suhteen Ashuran päivänä

Jabir kertoi Allahin lähettilään (SAAS) sanoneen: "Joka on antelias itselleen ja perheelleen Ashuran päivänä, hänelle Allah on antelias loppuvuotena." Tämän ovat kertoneet al-Baihaqi teoksessa ash-Shuab sekä Ibn Abdul-Barr. Hadithilla on muita ketjuja, mutta ne ovat heikkoja; kuitenkin yhdistettyinä nämä ketjut vahvistavat hadithin asemaa, kuten as-Sakhawi sanoi.

Osa 3, sivu 127: Paastoaminen suurimman osan Shaban-kuuta (Ramadania edeltävää kuukautta)

Profeetta (SAAS) paastosi suurimman osan Shaban-kuuta. Aisha sanoi: "En koskaan nähnyt Allahin lähettilään (SAAS) paastoavan kokonaista kuukautta, paitsi Ramadanina, enkä koskaan nähnyt hänen paastoavan enempää kuin Shaban-kuussa." Tämän ovat kertoneet al-Bukhari ja Muslim.

Usamah ibn Zaid tiedusteli: "Oi Allahin lähettiläs, en koskaan näe sinun paastoavan minään kuukautena niin kuin paastoat Shaban-kuussa." Profeetta vastasi: "Se on kuukausi, jota ihmiset laiminlyövät. Se on Rajabin ja Ramadanin välissä. Se on kuukausi, jona teot nostetaan Maailmojen Herran eteen. Rakastan sitä, että tekoni nostetaan, kun paastoan." Tämän ovat kertoneet Abu Dawud, an-Nasai ja Ibn Khuzaima teoksessaan Sahih.

Jotkut ihmiset paastoavat erityisesti 15. päivänä Shaban-kuuta, ajatellen, että se päivä sisältää enemmän palkkiota kuin muut päivät. Se on perusteeton väite.

Osa 3, sivu 127a: Paastoaminen "kiellettyinä" kuukausina

"Kielletyt" kuukaudet (jolloin tappaminen on kielletty) ovat Zhul-Qidah, Zhul-Hijjah, Muharram ja Rajab. On suositeltavaa paastota paljon näinä kuukausina.

Eräs mies Bahilasta tuli profeetan (SAAS) luo ja sanoi: "Oi Allahin lähettiläs (SAAS), minä olen se mies, joka tulin luoksesi ensimmäisenä vuonna." Profeetta (SAAS) sanoi: " Mikä on muuttanut sinut? Ennen olit paljon komeampi!" Hän vastasi: "En ole syönyt kuin öisin sen jälkeen, kun lähdin luotasi." Allahin lähettiläs (SAAS) kysyi: "Miksi rankaisit itseäsi? Paastoa kärsivällisyyden kuukausi (eli Ramadan) ja sitten yksi päivä joka kuukausi." Mies sanoi: "Lisää minulle jotakin siihen, sillä minulla on enemmän voimia kuin tuo." Profeetta (SAAS) vastasi: "Paastoa kaksi päivää (kuukaudessa)." Mies sanoi: "Lisää minulle enemmän." Profeetta (SAAS) sanoi kolme kertaa: "Paastoa kiellettyinä kuukausina ja sitten jätä paastoaminen." Hän osoitti kolmella sormellaan koukistaen niitä ja taas suoristaen ne. Tämän ovat kertoneet Ahmad, Abu Dawud, Ibn Maja ja al-Baihaqi ja sen ketju on hyvä.

Rajabin aikana paastoaminen ei sisällä enempää hyvää kuin mikään muu kuukausi. Sunnasta ei ole yhtään luotettavaa kertomusta, joka toteaisi siitä koituvan erikoista palkkiota. Kaikki, mitä siitä on kerrottu, ei ole tarpeeksi vahvaa todisteena käytettäväksi. Ibn Hajr sanoo: "Ei ole autenttista hadithia sen hyvyydestä, paastoamatta olemisesta sen aikana tai sen tiettyinä päivinä, eikä yörukousten rukoilemisesta pelkästään tuona kuuna."

Osa 3, sivu 128: Paastoaminen maanantaisin ja torstaisin

Abu Huraira kertoi, että eniten profeetta (SAAS) paastosi maanantaina ja torstaina. Häneltä kysyttiin tästä ja ja hän sanoi: "Teot esitellään joka maanantai ja torstai. Allah antaa anteeksi jokaiselle muslimille tai uskovalle, paitsi niille, jotka syrjivät toinen toisiaan. Hän sanoo (heistä): ‘Jättäkää heidät." Tämän on kertonut Ahmad ja sen ketju on sahih. Sahih Muslimissa kerrotaan, että profeetta (SAAS), kysyttäessä maanantaina paastoamisesta, sanoi: "Se on päivä, jona synnyin ja päivä, jona sain ilmestyksiä."

Osa 3, sivu 128a: Kolmena päivänä paastoaminen jokaisessa kuussa

Abu Zharr al-Ghafari kertoi: "Allahin lähettiläs (SAAS) määräsi meidät paastoamaan kolmena päivänä joka kuussa – eli täysikuun päivinä (kuukuukauden 13., 14. ja 15. päivä). Ja hän sanoi: ‘Se on kuin paastoaisi koko vuoden.’ Tämän ovat kertoneet an-Nasai ja Ibn Hibban, joka sanoi sen olevan sahih.

On kerrottu profeetan (SAAS) paastonneen lauantaina, sunnuntaina ja maanantaina yhdessä kuussa ja tiistaina, keskiviikkona ja torstaina seuraavassa kuussa. Hän paastosi myös kolme päivää kuun alussa tai ensimmäisenä torstaina ja kahtena kuun seuraavana maanantaina.

Osa 3, sivu 128b: Paastoaminen yhtenä päivänä ja paastoamatta oleminen seuraavana

Abu Salama ibn Abdurrahman kertoi kuulleensa Abdullah ibn Amrilta, että profeetta (SAAS) sanoi hänelle: "Olen kuullut, että sinä seisot rukoilemassa öisin ja paastoat päivisin." Abdullah vastasi: "Kyllä, oi Allahin lähettiläs (SAAS)." Profeetta (SAAS) sanoi: "Paastoa ja ole paastoamatta, rukoile ja nuku, sillä ruumiillasi, vaimollasi ja vieraillasi on oikeuksia sinuun. Sinulle on riittävästi kolmen päivän paastoaminen kuukausittain." Abdullah sanoi: "Halusin on ankarampi itselleni ja sanoin: "Oi Allahin lähettiläs, minulla on voimia enempään." Profeetta (SAAS) sanoi: "Paastoa sitten kolmena päivänä viikossa." Abdullah sanoi: "Minulla on voimia enempään." Profeetta (SAAS) sanoi: "Paastoa kuten profeetta David paastosi äläkä tee enempää kuin se." Abdullah kysyi: "Ja millainen oli profeetta Davidin paasto?" Profeetta (SAAS) vastasi: "Hän paastosi yhden päivän ja oli paastoamatta seuraavan." Tämän on kertonut Ahmad sekä muita.

Ahmad kertoi myös kuulleensa Abdullah ibn Amrilta profeetan (SAAS) sanoneen: "Allahin eniten rakastama paasto on Davidin paasto ja eniten rakastama rukous on Davidin rukous. Hän nukkui puolet yöstä, rukoili kolmanneksen yöstä ja sitten nukkui viimeisen kuudenneksen yöstä. Hän myös paastosi päivän ja söi seuraavana päivänä

Osa 3, sivu 129: Vapaaehtoista paastoa suorittavalle on sallittua rikkoa paastonsa

Umm Hani kertoi profeetan (SAAS) tulleen hänen huoneeseensa Mekan valloituksen päivänä. Hänelle tarjottiin jotakin juotavaa ja hän joi. Sitten hän tarjosi sitä Umm Hanille ja hän sanoi: "Minä paastoan." Profeetta (SAAS) sanoi: "Joka paastoaa vapaaehtoisesti, voi määrätä itsestään. Jos haluat, voit paastota ja jos haluat, voit rikkoa paastosi." Tämän ovat toistaneet Ahmad, ad-Daraqutni ja alBaihaqi. Al-Hakim myös kertoi sen ja sanoi sen ketjun olevan sahih. Hänen versiossaan sanotaan: "Ja jos henkilö haluaa, hän voi paastota ja jos hän haluaa, hän voi rikkoa paastonsa."

Abu Juhaifa sanoi: "Profeetta (SAAS) perusti veljeyden siteen Salmanin ja Abu ad-Dardan välille. Kerran Salman vieraili Abu ad-Dardan luona ja näki Umm ad-Dardan hyvin vaatimattomassa asussa. Hän sanoi tälle: ‘Mitä sinulle on käynyt?’ Hän sanoi: ‘Sinun veljelläsi Abu ad-Dardalla ei ole tarpeita tässä elämässä.’ Kun Abu ad-Darda saapui, hän valmisti vähän ruokaa Salmanille ja sanoi: ‘Syö, sillä minä paastoan.’ Salman sanoi: ‘En syö, ennen kuin sinä syöt.’ Niin hän söi. Kun oli yö, Abu ad-Darda nousi ylös rukoilemaan ja Salman sanoi: ‘Nuku’ ja hän teki niin. Yön loppupuolella Salman herätti Abu ad-Dardan ja sanoi: ’Rukoile nyt.’ Ja he rukoilivat. Salman sanoi hänelle: ‘Herrallasi on oikeuksia sinuun, sinulla on oikeuksia itseesi ja samoin on vaimollasi. Anna kullekin, mitä heille kuuluu.’ Abu ad-Darda meni profeetan (SAAS) luo ja kertoi tälle, mitä Salman oli sanonut. Profeetta (SAAS) sanoi: ’Salman on sanonut totuuden." Tämän ovat kertoneet al-Bukhari ja at-Tirmidhi.

Abu Said al-Khudri sanoi: "Valmistin ruokaa profeetalle (SAAS). Hän tuli luokseni joidenkin seuralaistensa kanssa. Kun ruoka tuotiin esille, yksi miehistä sanoi: ’Minä paastoan.’ Allahin lähettiläs (SAAS) sanoi: ‘Veljesi on kutsunut sinut luokseen ja hänellä on ollut kuluja sinun vuoksesi.’ Sitten hän pyysi (mieheltä): ‘Riko paastosi ja paastoa toisena päivänä sen sijaan, jos tahdot." Tämän on kertonut al-Baihaqi. Al-Hafizh sanoo sen ketjun olevan hasan.

Useimmat oppineet katsovat, että vapaaehtoista paastoa suorittava voi rikkoa sen. On kuitenkin suositeltavaa korvata se päivä myöhemmin. Edellä esitetty kanta on selvä ja autenttiset hadithit tukevat tätä mielipidettä.





Takaisin

Koko aineiston copyright © Pirjo