Fiqh-as-Sunnah


Fiqh-as-Sunnah, Osa 1: Puhdistautuminen rukousta varten (wudu)

Puhdistautuminen rukousta varten tarkoittaa kasvojen, käsien, käsivarsien, pään ja jalkojen huuhtelemista vedellä.

Osa 1, sivu 25a: Osa islamin lakia

Perusteet tälle tosiasialle löytyvät kolmesta tärkeimmästä islamin lain lähteestä:

-1- Koraani. Allah sanoo Koraanissa: "Te, jotka uskotte! Noustessanne rukoilemaan peskää kasvonne ja kätenne kyynärpäätä myöten, pyyhkikää päänne ja peskää jalkanne nilkkoja myöten."(al-Maaida 6).

-2- Sunna. Abu Huraira kertoi Allahin lähettilään (SAAS) sanoneen: "Allah ei hyväksy sellaisen rukousta, jonka puhdistautuminen on peruuntunut, kunnes hän suorittaa sen uudestaan."(Kertoneet al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud ja at-Tirmidhi.)

-3- Yksimielinen käsitys. Oppineet ovat yksimielisiä siitä, että rituaalinen puhdistautuminen on osa islamin lakia. Se on siten tunnustettu kuuluvaksi uskonnon perusasioihin.

Osa 1, sivu 25b: Sen hyvät seuraamukset

Monet hadithit todistavat puhdistautumisen hyvistä seuraamuksista. Seuraavassa vain muutamia:

-1- Abdullah ibn as-Sunnabiji totesi Allahin lähettilään (SAAS) sanoneen: "Kun palvelija suorittaa puhdistautumisen ja huuhtelee suunsa, hänen väärät tekonsa poistuvat sieltä. Ja kun hän huuhtelee sieraimensa, hänen väärät tekonsa poistuvat sieltä. Ja kun hän pesee kasvonsa, hänen väärät tekonsa huuhtoutuvat pois, kunnes ne valuvat alas hänen ripsiltään. Kun hän pesee kätensä, hänen väärät tekonsa huuhtoutuvat pois, kunnes ne valuvat alas hänen kynsiltään. Kun hän pyyhkii päänsä, hänen väärät tekonsa huuhtoutuvat pois, kunnes ne valuvat alas hänen korviltaan. Kun hän pesee jalkansa, hänen väärät tekonsa huuhtoutuvat pois, kunnes ne valuvat alas hänen varpaidensa välistä. Sen jälkeen hänen kulkunsa moskeijaan ja rukouksensa siellä tuovat hänelle ylimääräisen palkkion." (Kertoneet Malik, an-Nasai, Ibn Maja ja al-Hakim.)

-2- Anas kertoi Allahin lähettilään (SAAS) sanoneen: "Jos henkilöllä on hyviä luonteenpiirteitä, Allah tekee kaikista hänen teoistaan hyviä. Jos henkilö puhdistaa itsensä rukousta varten, hän vapautuu kaikista synneistään ja hänen rukouksensa tuo hänelle ylimääräistä palkkiota." (Kertoneet Abu Yala, al-Bazzar ja at-Tabarani kokoelmassa al-Ausat.)

-3- Abu Huraira kertoi Allahin lähettilään (SAAS) sanoneen: "Kerronko teille teosta, jolla Allah pyyhkii pois synnit ja nostaa henkilön arvoa?" He sanoivat: Kernaasti, oi Allahin lähettiläs." Hän sanoi: "Puhdistautumisen suorittaminen hankalissa olosuhteissa, lukuisten askelten kulkeminen kohti moskeijaa ja (seuraavan) rukouksen odottaminen, kun (edellinen) rukous on tehty." Se on ribat. (Kertoneet Malik, Muslim, at-Tirmidhi ja an-Nasai.)

-4- Abu Huraira myös kertoi, kuinka Allahin lähettiläs (SAAS) kulki hautausmaan ohi ja sanoi: "Rauha olkoon ylläsi, oi uskovien koti. Jos Allah tahtoo, tapaamme pian, vaikka toivoisin voivani tavata veljeni." He kysyivät: "Emmekö me ole veljiäsi, oi Allahin lähettiläs?" Hän sanoi: "Te olette seuralaisiani. Veljiäni ovat he, jotka tulevat (meidän) jälkeemme." He sanoivat: "Kuinka tunnistat kansamme ihmiset, jotka tulevat jälkeesi, oi Allahin lähettiläs?" Hän sanoi: "Jos miehellä olisi joukko valko-otsatukkaisia hevosia mustaotsatukkaisten hevosten laumassa, tunnistaisiko hän omat hevosensa?" He sanoivat: "Tietenkin, oi Allahin lähettiläs." Hän sanoi: "He (veljeni) tulevat minua vastaan valkoiset kohdat loistaen wudun jäljiltä, ja otan heidät vastaan paikallani. Mutta heistä jotkut ajautuvat pois läheltäni kuin eksyneet kamelit. Kutsun silloin heitä. Mutta heistä tullaan sanomaan: ’He muuttivat asioita jälkeesi’ja silloin minä sanon: ’Menkää pois, menkää pois." (Kertonut Muslim.)

Osa 1, sivu 27: Puhdisatutumisen pakolliset osat

Puhdistautumisessa on tiettyjä osia, jotka, jos niitä ei suoriteta oikean islamilaisen käytännön mukaisesti, tekevät sen pätemättömäksi.

Osa 1, sivu 27a: Aikomus

Tämä merkitsee halua tehdä tietty asia ja miellyttää Allahia noudattamalla Hänen käskyään. Se on puhtaasti sydämen asia, sillä kielellä (ääneen lausutulla toteamuksella tms.) ei ole mitään tekemistä sen kanssa. Sen ääneen lausuminen ei kuulu islamin lakiin. Aikomuksen välttämättömyyttä todistaa seuraava: Umar kertoi profeetan (SAAS) sanoneen: "Jokainen teko perustuu aikomukseen (sen taustalla) ja jokainen tulee saamaan, mitä on aikonut…" (Kertonut "viiden ryhmä")

Osa 1, sivu 27b: Kasvojen peseminen

Tämä tarkoittaa veden valelua hiusrajasta aina leuan alle ja korvasta korvaan.

Osa 1, sivu 27c: Käsivarsien peseminen kyynärpäihin asti

Kyynärpäät on pestävä myös, sillä profeetta (SAAS) teki niin.

Osa 1, sivu 27d: Pään pyyhkiminen

Tämä merkitsee pään pyyhkimistä käsillä. Ei riitä, että käsi vain lasketaan päähän tai että päätä kosketetaan märin sormin. Koraanin sanojen "… pyyhkikää päänne…"ilmeinen merkitys ei ole se, että koko pää pitäisi pyyhkiä. On kerrottu profeetan (SAAS) pyyhkineen päänsä kolmella eri tavalla:

-1- Koko pään pyyhkiminen. Abdullah ibn Zaid kertoi, että profeetta (SAAS) pyyhki koko päänsä käsillään. Hän aloitti otsasta, siirtyi siitä taaksepäin ja toi sitten kätensä takaisin eteen. (Kertonut "viiden ryhmä")

-2- Vain turbaanin pyyhkiminen. Amru ibn Umayya sanoi: "Näin Allahin lähettilään (SAAS) pyyhkivän turbaaninsa ja kenkänsä." (Kertoneet Ahmad, al-Bukhari ja Ibn Maja). Bilal kertoi profeetan (SAAS) sanoneen: "Pyyhkikää kenkänne ja päähineenne."(Kertonut Ahmad) Umar sanoi kerran: "Olkoon Allah puhdistamatta sitä, joka ei pidä turbaanin pyyhkimistä puhdistautumisena."Tästä aiheesta ovat kertoneet monia haditheja al-Bukhari, Muslim ja muut. Useimmat oppineet hyväksyvät ne oikeiksi.

- 3 –Pään etuosan ja turbaanin pyyhkiminen

Al-Mughira ibn Shubah kertoi, että Allahin lähettiläs (SAAS) wudua tehdessään pyyhki päänsä etuosan, turbaaninsa ja sukkansa. (Kertonut Muslim) Ei kuitenkaan ole yhtään vahvaa hadithia, jonka mukaan hän olisi pyyhkinyt osan päätään, vaikka suura al-Maaida ilmeisesti viittaa siihen. Ei ole liioin riittävää pyyhkiä vain joitakin suortuvia, jotka erkanevat päästa tai asettuvat pään sivuille.

Osa 1, sivu 28: Jalkojen ja kantapäiden peseminen

Tämän vahvistavat toistuvat (mutawatir) kertomukset profeetan (SAAS) teoista ja lausumista. Ibn Umar sanoi: "Profeetta jäi meistä jälkeen eräällä matkoistamme. Hän saavutti meidät, kun olimme jo myöhässä iltapäivän rukouksesta. Aloimme tehdä wudua ja olimme pyyhkimässä jalkojamme, kun profeetta sanoi: ‘Voi kantapäitä, pelastakaa ne helvetin tulelta’ toistaen sen kahdesti tai kolmesti." (Kertoneet al-Bukhari ja Muslim)

Sanomattakin on selvää, että edellä olevat velvollisuudet ovat niitä, jotka Allah on maininnut (al-Maaida 6).

Osa 1, sivu 28a: Määrätyn järjestyksen noudattaminen

Allah mainitsi velvollisuudet tietyssä järjestyksessä. Hän myös erotti sen, mitä tulee jalkoihin ja käsiin – ne molemmat on pestävä – ja toisaalta päähän, joka tarvitsee vain pyyhkiä. Arabian epäjumalanpalvojat eivät eritelleet asioita, jos siitä ei ollut heille jotakin hyötyä. Tapa, jolla Allah neuvoi puhdistautumisen, teki siitä heille helpommin ymmärrettävän. Al-Maaida 6 selittää, mikä on pakollista ja siihen pätee profeetan yleinen toteamus: "Aloita sillä, millä Allah aloitti."Profeetta (SAAS) piti tapanaan noudattaa sitä järjestystä ja piti sitä yhtenä puhdistautumisen periaatteista. Ei ole kerrottu, että profeetta (SAAS) koskaan olisi poikennut tuosta järjestyksestä. Wudu on osa palvontaa, ja palvonnassa ei ole tilaa muiden kuin määrättyjen asioiden tekemiselle.

Osa 1, sivu 28c:

Tämä kohta käsittelee niitä toimia, jotka liittyvät wuduun, mutta eivät ole pakollisia, sillä profeetta (SAAS) ei noudattanut niitä ehdottomasti eikä nuhdellut ketään niiden pois jättämisestä. Ne ovat seuraavia:

Osa 1, sivu 29: Allahin nimen mainitseminen aluksi

Jotkut heikot hadithit mainitsevat tämän toimen, ja kaikki näiden hadithien kertojaketjut puoltavat sitä, että sille on joitakin perusteita. Kaiken kaikkiaan se on hyvä teko sellaisenaan ja yleisesti islamin lain mukainen.

Osa 1, sivu 29a: Hammashygienia

Tähän kuuluu tikun tai vastaavan käyttäminen hampaiden puhdistamiseen. Paras väline tähän on Hijazissa kasvavasta arak-puusta tehty tikku. Tämä toimenpide vahvistaa ikeniä, ehkäisee hammassairauksia, auttaa ruuansulatusta ja helpottaa virtsaamista. Tätä sunnaa täydentää jonkin välineen käyttäminen, joka poistaa kellastumat hampaan pinnalta ja puhdistaa suun, kuten esimerkiksi hammasharja. Abu Huraira kertoi profeetan (SAAS) sanoneen: "Jos se ei tuottaisi yhteisölleni liian suurta hankaluutta, olisin määrännyt käyttämään hammasharjaa jokaisen wudun yhteydessä. (Kertoneet Malik, ash-Shafi, al-Baihaqi ja al-Hakim) Aisha kertoi profeetan (SAAS) sanoneen: "Hammasharja puhdistaa suun ja miellyttää Herraa." (Kertoneet Ahmad, an-Nasai ja at-Tirmidhi)

Hammasharjan käyttäminen on hyvä milloin tahansa, mutta erityisen hyvä se on seuraavissa yhteyksissä:

-1- puhdistautuminen rukousta varten,

-2- rukous,

-3- Koraanin lukeminen,

-4- nukkumasta nouseminen ja

-5- kun suun maku on muuttunut. Paastoavat ja paastoamattomat henkilöt voivat käyttää sitä päivän alkaessa tai päättyessä, tai mihin aikaan päivästä tahansa. Amr ibn Rabia sanoi: "Olen nähnyt Allahin lähettilään (SAAS) lukemattomia kertoja käyttävän hammasharjaa, kun hän paastosi." (Kertoneet Ahmad, Abu Dawud ja at-Tirmidhi)

Kun hammasharjaa käytetään, on sunna puhdistaa se jälkeenpäin. Aisha sanoi: "Kun profeetta (SAAS) käytti hammasharjaansa, hän antoi sen sitten minulle. Minä pesin sen, käytin sitä, pesin sen uudestaan ja annoin sitten takaisin hänelle."(Kertoneet Abu Dawud ja al-Baihaqi)

Kuuluu sunnaan, että henkilö, jolla ei ole hampaita, voi käyttää sormiaan suunsa puhdistamiseen. Aisha kysyi: "Oi Allahin lähettiläs, kuinka hampaattoman henkilön tulisi puhdistaa suunsa?" "Laittamalla sormet suuhunsa", hän vastasi. (Kertonut at-Tabarani)

Osa 1, sivu 30: Käsien pesu kolmasti aloitettaessa

Tämä perustuu Aus ibn Aus al-Thaqafin hadithiin, joka sanoo: "Näin Allahin lähettilään (SAAS) suorittavan puhdistautumisen, ja hän pesi kätensä kolme kertaa." (Kertoneet Ahmad ja an-Nasai) Abu Huraira kertoi profeetan (SAAS) sanoneen: "Kun joku teistä nousee ylös herättyään, hänen ei tulisi laittaa kättään ruoka-astiaan, ennen kuin hän on pessyt sen kolmasti, sillä hän ei tiedä, missä hänen kätensä oli (hänen nukkuessaan)." (Kertonut "viiden ryhmä", al-Bukhari ei maininnut kertojen määrää.)

Osa 1, sivu 30a: Suun huuhteleminen kolme kertaa

Laqit ibn Sabra kertoi profeetan (SAAS) sanoneen: "Kun joku puhdistautuu, hänen tulisi huuhtoa suunsa." (Kertoneet Abu Dawud ja al-Baihaqi)

Osa 1, sivu 30b: Veden vetäminen nenään ja pois puhaltaminen kolmasti

Abu Huraira kertoi profeetan (SAAS) sanoneen: "Kun joku teistä suorittaa puhdistautumisen, hänen tulisi imea vettä sieraimiinsa ja sitten puhaltaa se ulos". (Kertoneet al-Bukhari, Muslim ja Abu Dawud.)

On sunna vetää vesi sieraimiinsa oikeasta kädestä ja niistää se ulos vasemman kätensä avulla. Ali pyysi kerran vettä puhdistautumista varten, huuhtoi suunsa, imi vettä sieraimiinsa ja niisti sen ulos vasemmalla kädellään. Hän teki sen kolmasti ja sanoi sitten: "Tällä tavoin profeetta (SAAS) puhdistautui." (Ahmad ja an-Nasai.)

Sunna toteutuu, kun suuhun ja sieraimiin laitetaan vettä tavalla millä hyvänsä. Profeetan (SAAS) tapa oli tehdä nämä asiat yhdellä kertaa. Abdullah ibn Zaid sanoi: "Profeetalla oli tapana huuhtoa suunsa ja sieraimensa yhdellä kädellä (samanaikaisesti, yhdessä). Hän teki sen kolme kertaa." Yhdessä kertomuksessa sanotaan, että "hän huuhteli suunsa ja nenänsä kolmella vedenammennuksella."(Kertoneet al-Bukhari ja Muslim.) Kuuluu myös sunnaan käyttää runsaasti vettä tämän sunnan yhteydessä, paitsi paastotessa. Laqit pyysi profeetalta: "Kerro minulle puhdistautumisestasi." Hän vastasi: "Tee puhdistautuminen kokonaan ja täydellisesti ja anna veden valua sormiesi välistä. Käytä paljon vettä, kun imet sitä sieraimiisi, paitsi jos paastoat."(Kertonut "viiden ryhmä." At-Tirmidhi sanoo sen olevan sahih.)

Osa 1, sivu 31: Parran harominen sormilla

Aisha kertoi, että Allahin lähettiläällä oli tapana haroa partaansa sormillaan. (Kertoneet Ibn Maja ja at-Tirmidhi, joka luokitteli sen sahihiksi .)

Anas sanoi, että kun Allahin lähettiläs suoritti puhdistautumista, hän otti kämmenellisen vettä, asetti sen leukansa alle ja juoksutti sormensa partansa läpi. Hän sanoi: Näin minun Herrani, Allah, käski minua tekemään." (Kertoneet Abu Dawud, al-Baihaqi ja al-Hakim.)

Osa 1, sivu 31a: Veden valuttaminen sormien ja varpaiden välistä

Ibn Abbas sanoi, että Allahin lähettilään (SAAS) suorittaessa puhdistautumista hän pyyhki sormillaan sormiensa ja varpaidensa välit. (Kertonut viiden ryhmä, paitsi Ahmad.) On myös kerrottu, että on parempi poistaa korut, kuten esimerkiksi sormukset, rannerenkaat jne, kun puhdistaudutaan rukousta varten. Vaikka nämä kertomukset eivät olekaan täysin luotettaviksi hyväksyttyjä, niitä on seurattava, sillä ne tukevat yleisesti kokonaisen ja täydellisen puhdistautumisen periaatetta.

Osa 1, sivu 31b: Jokaisen pesemisen toistaminen kolme kertaa

Tämä on sunna, jota profeetta (SAAS) melkein aina noudatti. Jos hän toimi toisin, se oli ainoastaan sen osoittamiseksi, että muutkin tavat olivat sallitut. Amr ibn Shuaib kertoi kuulleensa isältään, että hänen isoisänsä oli sanonut: "Beduiini tuli Allahin lähettilään (SAAS) luo kysymään puhdistautumisesta rukousta varten. Tämä näytti hänelle, kuinka pestä kaikki osat kolmeen kertaan ja sanoi: ’Tämä on puhdistautuminen. Joka tekee enemmän kuin tämän, on tehnyt väärin, ylittänyt rajat ja ryhtynyt pahaan." (Kertoneet Ahmad, an-Nasai ja Ibn Maja.) Uthman myös kertoi Allahin lähettilään (SAAS) toistaneen kunkin pesemisen kolme kertaa. (Kertoneet Ahmad, Muslim ja at-Tirmidhi.) On myös todisteita siitä, että hän suoritti kunkin pesemisen vain kerran tai kahdesti. Useimpien kertomusten mukaan hän pyyhki päänsä vain kerran.

Osa 1, sivu 31c: Kunkin toimen aloittaminen oikealta puolelta

Aisha sanoi: "Allahin lähettiläs (SAAS) tahtoi aina aloittaa oikealta puolelta, kun hän puki kengät jalkaansa, suoristi hiuksiaan ja pesi (puhdisti) itsensä." (Kertoneet al-Bukhari ja Muslim.) Abu Huraira kertoi profeetan (SAAS) sanoneen: "Kun pukeudut tai peseydyt, aloita oikealta puolelta."(Kertoneet Ahmad, Abu Dawud, at-Tirmidhi ja an-Nasai.)

Osa 1, sivu 32: Raajojen hankaaminen vedellä

Tämä tarkoittaa käsien käyttämistä ruumiinosia vedellä hangattaessa. Abdullah ibn Zaid kertoi, että Allahin lähettiläälle (SAAS) tuotiin ruukullinen vettä, jota hänellä oli tapana käyttää puhdistautumiseen rukousta varten, ja sitten hän hankasi vedellä käsivartensa. (Kertonut Ibn Khuzaima.) Hän myös kertoi, että Allahin lähettiläs (SAAS) suoritti puhdistautumisen ja hankasi sitten raajansa. (Kertoneet Abu Dawud at-Tayalisi, Ahmad, Ibn Hibban ja Abu Yala.)

Osa 1, sivu 32a: Toimien peräkkäisyys

Kukin ruumiinosa tulee pestä aivan toinen toisensa perästä määrätyssä järjestyksessä (erottamatta eri osien pesua jollakin toimella, joka ei liity puhdistautumiseen). Tämä on sekä varhaisten että myöhempien muslimisukupolvien käytäntö.

Osa 1, sivu 32b: Korvien pyyhkiminen

Kuuluu sunnaan pyyhkäistä korvien sisäpuoli etusormilla ja ulko-osat peukaloilla. Pään pyyhkimiseen käytettyä vettä käytetään myös korviin, koska korvat ovat osa päätä. Al-Miqdam ibn Mad Yakrih kertoi profeetan (SAAS) pyyhkineen päänsä ja korvansa, sisä- ja ulkopuolelta, kun hän suoritti puhdistautumista. Hän myös työnsi sormensa korvaan. (Kertoneet Abu Dawud ja at-Tahawi.)

Kuvaillessaan profeetan (SAAS) puhdistautumista Ibn Umar sanoi: ""Hän pyyhki päänsä ja korvansa yhdellä pyyhkäisyllä." (Kertoneet Ahmad ja Abu Dawud.) Yhdessä kertomuksessa todetaan: "Hän pyyhki korviensa sisäpuolet etusormellaan ja ulkopuolet peukalollaan."

Takaisin

Koko aineiston copyright © Pirjo