Fiqh-as-SunnahFiqh-as-Sunnah, Osa 2: Ylimääräiset rukoukset

Osa 2, sivu 1a: Niiden merkitys

At-tatawwu eli nawafil- tai ylimääräiset rukoukset on säädetty korvaamaan mahdollisia puutteita fard salahin (pakollisten rukousten) suorittamisessa. Salahissa on hyviä merkityksiä, joita missään muussa palvontamuodossa ei ole. Abu Huraira kertoo profeetan (SAAS) sanoneen: "Ensimmäinen asia, josta ihmiset joutuvat tilille Ylösnousemuksen päivänä, on rukoukset. Herramme sanoo enkeleille, vaikka Hän tietää itse paremmin: Tarkastakaa palvelijani rukous, suorittiko hän sen kunnolla vai oliko siinä huolimaton. Ja jos hän suoritti sen kunnolla, se lasketaan hänen hyväkseen, mutta jos hän laiminlöi sitä millään tavoin, Allah sanoo: Katsokaa, onko palvelijallani ylimääräisiä rukouksia. Jos hänellä on yhtään ylimääräisiä rukouksia, Allah sanoo: Korvatkaa puutteet palvelijani pakollisissa rukouksissa hänen ylimääräisillä rukouksillaan. Sen jälkeen kaikkia hänen tekojaan tutkitaan samalla tavalla." (Abu Dawud).

Abu Umama kertoo profeetan (SAAS) sanoneen: "Allah ei kuuntele mitään muuta orjaltaan niin kuin hän kuuntelee niitä kahta rakaa (rukouksessa), jotka hän tekee. Armo laskeutuu palvelijan pään päälle niin kauan kuin hän pysyy rukouksessa." (Ahmad ja at-Tirmidhi). As-Sayuti luokittelee sen määreellä sahih. Teoksessa al-Muwatta Malik sanoo: "Olen kuullut, että profeetta (SAAS) on sanonut: ‘Yritä pysyä suoralla tiellä, vaikka et voikaan tehdä sitä täydellisesti; ja tiedä, että parhaimpia teoistasi on salah, ja ainoastaan (todellinen) uskova säilyttää wudunsa." Muslim kertoo Rabia ibn Malik al-Aslami kuulleen profeetan (SAAS) sanoneen: "Pyydä (mitä vain)." Rabia sanoi: "Pyydän, että saisin olla seuralaisesi Paratiisissa." Profeetta (SAAS) sanoi: "Onko muuta?" Rabia sanoi: "Siinä kaikki." Profeetta (SAAS) sanoi hänelle: "Auta sitten minua polvistumalla paljon (i.e. tekemällä ylimääräisiä rukouksia)."

Osa 2, sivu 2: Ylimääräisten rukousten tekeminen omassa kodissa

Ahmad ja Muslim kertovat Jabirin kuulleen, että Allahin lähettiläs (SAAS) sanoi: "Jos joku teistä suorittaa rukouksensa moskeijassa, hänen tulisi rukoilla myös kotonaan, sillä Allah on tehnyt rukoilemisesta kotona (hänelle) keinon parantaa itseään." Ahmad kertoo Umarin kuulleen, että Allahin lähettiläs (SAAS) sanoi: "Miehen nawafil salah kodissaan on valo ja joka tahtoo, hänen pitäisi valaista kotinsa."

Abdullah ibn Umar kertoo profeetan (SAAS) sanoneen: "Tehkää osa rukouksistanne kotonanne älkääkä tehkö kodeistanne hautoja." Tämän ovat toistaneet Ahmad ja Abu Dawud. Abu Dawud kertoo Zaid ibn Thabitilta luotettavasti lainattuna, että Allahin lähettiläs (SAAS) sanoi: "Henkilön salah hänen kotonaan on parempi hänen salahinsa minun moskeijassani, paitsi fard salah." Tämä hadith todistaa, että on parempi suorittaa nawafil-rukouksensa kotonaan, sillä kotona tehdyt rukoukset ovat paremmat kuin moskeijassa tehdyt. An-Nawawi sanoo: "Profeetta, sallallahu aleihi wasallam, kehotti suorittamaan nawaflin kotona, sillä tällöin rukoukset ovat yksityisempiä, niillä on pienempi vaara tulla tehdyksi näyttämisen halusta ja ne voivat olla puhtaampia virheistä, jotka pyyhkivät hyviä tekoja pois. Edelleen tämä on siunaukseksi kodille, sillä armo ja enkelit laskeutuvat sen ylle, kun taas Saatana pakenee sieltä."

Osa 2, sivu 2a: Ylimääräiset rukoukset, niiden pidentäminen

On suositeltavaa pidentää resitoimista rukoilemalla monta rakaa. Luotettavien ryhmä, paitsi Abu Dawud, kertoo al-Mughirah ibn Shubahin sanoneen: "Profeetta, sallallahu aleihi wasallam, seisoi rukoilemassa, kunnes hänen jalkansa tai säärensä turposivat. Kun häneltä kysyttiin tästä, hän sanoi: ’Enkö olisi kiitollinen orja?" Abu Dawud kertoi Abdullah ibn Hubshi al-Khathamin sanoneen, että profeetalta (SAAS) kysyttiin: "Mikä on paras teko?" Hän sanoi: "Qiyaamin (rukouksen seisomisen) pidentäminen." Sitten häneltä kysyttiin: "Mikä on parasta hyväntekeväisyyttä?" Hän vastasi: "Sellaisen uhraus, jolla on vähän annettavaa." Sitten kysyttiin: "Mikä on paras muutto?" Hän vastasi: "Muuttaminen pois siitä, minkä Allah on kieltänyt?" Sitten kysyttiin: "Mkä on paras jihad?" Hän vastasi: "Kun joku kamppailee monijumalaisia vastaan omaisuudellaan ja sielullaan." He kysyivät: "Millainen on kunniallisin kuolema?" Hän vastasi: "Sen, jonka veri vuotaa ja jonka hevonen haavoittuu."

Osa 2, sivu 3: On sallittua suorittaa ylimääräisiä rukouksia julusissa (istuen)

On hyväksyttävää tehdä nawafil istuen, vaikka henkilö pystyisi seisomaan. On myös sallittua suorittaa osa näistä rukouksista istuen ja osa seisten, vaikka se kaikki sisältyisi yhteen rakaan (i.e. henkilö istuu osan ensimmäisestä rakasta ja sitten seisoo loput siitä, tai päinvastoin). Kaikki tämä on hyväksyttävää eikä siinä ole mitään moitittavaa. Henkilö voi istua siten kuin tahtoo, vaikka onkin suositeltavinta istua risti-istunnassa. Muslim kertoo Alqaman kysyneen Aishalta: "Kuinka profeetta (SAAS) teki kaksi rakaa istuallaan?" Hän vastasi: "Hän resitoi istuen ja kun hän halusi tehdä rukun, hän nousi seisomaan ja kumartui."Ahmad, Abu Dawud, at-Tirmidhi, an-Nasai ja Ibn Maja kertovat hänen sanoneen: "En koskaan nähnyt Allahin lähettilään istuvan resitoidessaan yörukouksessa, ennen kuin hän tuli vanhaksi. silloin hän istui, kunnes jäljellä oli kolme- tai neljäkymmentä jaetta resitoinnista, jolloin hän nousi seisomaan, resitoi loppuun ja teki rukun…"

Osa 2, sivu 3a: Erityyppiset nawafil-rukoukset

Nawafil voidaan jakaa kahteen tyyppiin: yleisiin ja ja erityisiin rukouksiin. Termillä nawafil kutsutaan niitä rukouksia, joita tehdään fard salahin lisäksi, kuten profeetta (SAAS) teki.

An-Nawawi sanoo: "Jos joku päättää tehdä nawafil-rukouksia eikä tee mitään aikomusta rukoilla tiettyä (rakat) määrää, hän voi päättää rukoilun yhden rakan jälkeen tai tehdä kaksi rakaa tai lisätä sen kolmeen tai sataan tai tuhanteen rakaan, ja niin edelleen. Jos hän rukoilee jonkin rakamäärän tietämättä, kuinka monta niitä oli, ja sitten päättää rukouksensa, hänen salahinsa on silti pätevä." Tästä ei ole mielipide-eroavaisuuksia. Shafilaiset ovat yhtä mieltä siitä ja ash-Shafilta on tästä kertova teksti.

Al-Baihaqilla on kertojaketjuineen lainaus, jonka mukaan Abu Zharr rukoili monta rakaa ja sitten lopetti salahinsa. Al-Ahnaf ibn Qais kysyi häneltä: "Tiedätkö, lopetitko parittomaan vai parilliseen lukuun?" Hän vastasi: "Vaikka en tietäisi, Allah tietää. Kuulin ystäväni Abu al-Qasimin sanovan: ‘Ei yksikään orja tee sajdahia Allahille ilman, että Allah korottaa hänet asteella ja pyyhkii pois hänen syntejään sen ansiosta." Tämän on kertonut ad-Darimi teoksessaan Musnad, ja sen ketju on sahih, mutta huomattakoon, että sen yhden kertojan luotettavuudesta on erimielisyyttä.

Erityisiin nawafil-rukouksiin viitataan termillä al-sunan ar-ratibah, eli sunnarukoukset, joilla on määrätty järjestys, lukumäärä ja niin edelleen. Näihin lukeutuvat fajrin, duhrin, asrin, maghribin ja ishan sunnarukoukset.

Osa 2, sivu 4: Fajrin kaksi rakaa

On joukko haditheja, jotka korostavat aamunkoiton sunnarukousten tekemisen palkintoa. Esimerkiksi: Aisha kertoo profeetan (SAAS) sanoneen kahdesta rakasta ennen fajria "Ne ovat rakkaammat minulle kuin koko maailma." Tämän ovat kertoneet Ahmad, Muslim ja at-Tirmidhi. Abu Huraira kertoo profeetan (SAAS) sanoneen: "Älkää hylätkö fajrin kahta rakaa, vaikka teitä vastaan hyökkäisi ratsuväki." Tämän vahvistavat Ahmad, Abu Dawud, al-Baihaqi ja at-Tahawi. Hadithin viesti on se, että fajrin kahta rakaa ei tule jättää tekemättä mistään syystä, ei edes vihollisen hyökätessä eikä mitä hankalimmissa olosuhteissa. Aisha sanoo: "Allahin lähettiläs (SAAS) ei ollut niin tarkka mistään ylimääräisistä rukouksista, kuin hän oli kahden rakan rukoilemisesta ennen salatul fajria."Tämän ovat kertoneet al-Bukhari, Muslim, Ahmad ja Abu Dawud. Hän myös kertoo profeetan (SAAS) sanoneen: "Kaksi rakaa ennen fajria ovat parempaa kuin tämä maailma ja kaikki mitä siinä on." Tämän ovat kertoneet Ahmad, Muslim, at-Tirmidhi ja an-Nasai. Ahmad ja Muslim kertovat hänen myös sanoneen: "En ole koskaan nähnyt hänen (profeetan, SAAS) kiirehtivän niin innokkaasti hyviin tekoihin kuin hän kiirehti rukoilemaan kaksi rakaa ennen aamurukousta."

Osa 2, sivu 4a: Niiden suorittaminen nopeasti

On tunnettua, että profeetta (SAAS) lausui hyvin lyhyen resitaation kahdessa rakassa ennen aamunkoittoa. Hafsa kertoo: "Profeetta rukoili kaksi rakaa ennen fajria minun talossani ja hän teki sen hyvin nopeasti." Nafi toteaa: "Abdullah [Ibn Umar] teki sen myös hyvin nopeasti." Tämän ovat kertoneet Ahmad, al-Bukhari ja Muslim. Aisha kertoo: "Profeetta rukoili kaksi rakaa ennen aamurukousta talossani niin nopeasti, että ihmettelin, oliko hän resitoinut Fatihan niissä vai ei." Tämän ovat kertoneet Ahmad ja muita. Hän sanoi myös: "Kun profeetta rukoili kaksi rakaa ennen aamurukousta, arvioin hänen resitointinsa kestoksi ajan, joka kuluu al-Fatihan lausumiseen." Tämän ovat kertoneet Ahmad, an-Nasai, al-Baihaqi, Malik ja at-Tahawi. On suositeltavaa resitoida samaa, mitä on kerrottu profeetan (SAAS) sanoneen: Aisha kertoo, että profeetta (SAAS) lausui hiljaa seuraavaa kahdessa rakassa ennen salatul fajria:

"Sano: »Te, jotka ette usko!" (al-Kafiruun 1) ja "Sano: Hän, Jumala on yksi." (al-Ikhlaas 1)

Tämän ovat kertoneet Ahmad ja at-Tahawi. Hän resitoi ne al-Fatihan jälkeen, sillä eihän ole rukousta ilman al-Fatihan lausumista, kuten aiemmin on todettu. Hän kertoo myös profeetan (SAAS) sanoneen: "Nämä ovat kaksi kaikkein siunatuinta suuraa" ja hän resitoi ne kahdessa rakassa ennen aamurukousta. Tämän ovat kertoneet Ahmad ja Ibn Maja. Jabir kertoo, että eras mies seisoi rukoillakseen kaksi rakaa ennen aamurukousta ja lausui: "Sano: »Te, jotka ette usko!" ensimmäisessä rakassa, kunnes pääsi suuran loppuun. Profeetta (SAAS) sanoi: "Tuo orja tuntee Herransa." Toisessa rakassa hän lausui: "Sano: Hän, Jumala on yksi…" suuran loppuun. Profeetta (SAAS) sanoi: "Tuo (Allahin) orja uskoo Herraansa." Talha sanoi: "Rakastan lausua noita kahta suuraa niissä kahdessa rakassa." Tämän ovat kertoneet Ibn Hayyan ja at-Tabarani. Ibn Abbas kertoo, että profeetta (SAAS) resitoi seuraavaa kahdessa rakassa ennen aamurukousta: "Sano: »Me uskomme Jumalaan, siihen, mitä on ylhäältä ilmoitettu meille"(al-Imran 83) ja samoin suurasta al-Imran: 'Te Pyhän kirjan omistajat, tulkaa yhteisymmärrykseen meidän kanssamme"(al-Imran 63) Tämän on kertonut Muslim.

Osa 2, sivu 5: Fajrin ensimmäinen raka

Ensimmäisessä rakassa, al-Fatihan jälkeen, hän resitoi jakeen "Sano: »Me uskomme Jumalaan, siihen, mitä on ylhäältä ilmoitettu meille ja mitä on ilmoitettu Aabrahamille, Ismaelille, Iisakille ja Jaakobille sekä (Israelin) sukukunnille, siihen, mitä Mooses, Jeesus ja profeetat ovat saaneet Herraltansa; me emme tee mitään erotusta heidän välillään, ja Hänen tahtoonsa ja johdatukseensa olemme alistuneet." (al-Imran 83)

Osa 2, sivu 5a: Fajrin toinen raka

Toisessa rakassa hän resitoi: "Sano (juutalaisille ja kristityille) : »Te Pyhän kirjan omistajat, tulkaa yhteisymmärrykseen meidän kanssamme (uskonnon asiasta), että meillä olisi samoin kuin teilläkin, ettemme palvele muuta kuin ainoata Jumalaa emmekä aseta ketään Hänen rinnalleen, emmekä kukaan pidä toistamme herrana, (emme pidä herrana ketään muuta) paitsi Jumalaa.» Jos he kääntyvät pois, niin sanokaa: »Olkaa todistajina, että me olemme Jumalalle alamaisia!» (al-Imran 63)

Hän myös kertoo, Abu Dawudin tallentamassa versiossa, että ensimmäisessä rakassa profeetta (SAAS) resitoi: " Sano: »Me uskomme Jumalaan..." (al-Imran 63)

Toisessa rakassa hän resitoi: " Ja kun Jeesus havaitsi heissä epäuskoa, sanoi hän: »Ketkä haluavat olla minun seuraajiani Jumalan työssä?» Opetuslapset vastasivat: »Me olemme Jumalan seuraajia, . . . " (al-Imran 51)

Aishan kertomuksesta, joka mainittiin aiemmin, voi päätellä, että on sallittua resitoida vain al-Fatiha kussakin rakassa.

Osa 2, sivu 6: Pyyntörukoukset kahden sunnarakan jälkeen ennen fajrin rukousta

An-Nawawi sanoo teoksessa al-Azhkar: "Ibn as-Sannin kirjassa on kerrottu Abu al-Malihilta kuultuna (jonka nimi oli Aamr ibn Usamah) hänen isänsä valtuutuksella, että hänen isänsä oli rukoillut kaksi aamurukouksen rakaa (ennen salatul fajria) ja profeetta (SAAS) oli rukoillut kaksi rakaa hänen lähellään, ja hän oli kuullut profeetan sanovan, istuessaan:

'Oi Allah, Jibrilin, Israfilin, Mikailin ja Muhammedin Herra, etsin turvaa Sinusta tulelta" …kolme kertaa.

Hän myös kertoo Anasin kuulleen profeetan (SAAS) sanovan: "Joka sanoo perjantaiaamuna ennen salatul fajria: 'Etsin Allahin anteeksiantoa, ei ole muuta jumalaa kuin Hän, Elävä, Elättäjä, ja kadun Hänen edessään’ kolme kertaa, hän saa Allahilta syntinsä anteeksi, vaikka ne olisivat yhtä runsaat kuin meren vaahto."

Osa 2, sivu 6a: Makuulle asettuminen kahden fajrin sunnarakan jälkeen

Aishah sanoo: "Kun profeetta oli rukoillut kaksi fajrin (sunna) rakaa, hän asettui makuulle oikealle kyljelleen." Tämän on kertonut luotettavien ryhmä. He myös kertovat hänen raportoineen: "Kun Allahin lähettiläs oli rukoillut kaksi (sunna) rakaa ennen fajria, hän meni makuulle, jos olin unessa tai puhui minulle, jos olin valveilla."

Tästä seikasta on melkoisesti erimielisyyttä. Ilmeisesti on suositeltavaa tehdä niin, jos henkilö rukoilee nämä sunnarakat omassa talossaan eikä moskeijassa. Ibn Hajar sanoo teoksessaan Fath al-Bari: "Jotkut varhaisista oppineista olivat sitä mieltä, että on suositeltavaa tehdä niin, jos rukoilee omassa talossaan, mutta ei moskeijassa." Tämän on kertonut Ibn Umar. Jotkut oppineistamme vahvistavat tätä kantaa toteamalla, että ei ole todisteita profeetan (SAAS) koskaan tehneen niin moskeijassa. On myös aito kertomus Ibn Umarilta, että "hän heitti pienillä kivillä kaikkia, jotka tekivät niin moskeijassa", ja tämän kertoi Ibn Abi Shaibah. Imaami Ahmadilta kysyttiin tästä ja hän sanoi: "En tee niin, mutta jos joku tekee, se on hyvä."

Osa 2, sivu 7: Fajrin sunnarakatien suorittaminen myöhässä

Abu Huraira kertoo profeetan (SAAS) sanoneen: "Jolta jää tekemättä kaksi fajrin (sunna) rakaa ennen kuin aurinko nousee, (hänen) pitäisi rukoilla ne sitten." Tämän on kertonut al-Baihaqi. Sen ketjun an-Nawawi sanoo olevan hyvä.

Qais ibn Umar kertoo menneensä aamurukoukseen ja tavanneensa profeetan (SAAS) rukoilemasta fajria. Vaikka Qais ei ollutkaan rukoillut sunnarukousta, hän liittyi profeettaan (SAAS) ja rukoili hänen kanssaan. Kun hän oli lopettanut salatul fajrin, hän rukoili kaksi rakaa (sunna) rukousta. Allah lähettiläs (SAAS) kulki hänen ohitseen ja tiedusteli: "Mikä tuo rukous on?" Qais kertoi hänelle, mitä oli tapahtunut. Profeetta (SAAS) vaikeni eikä sanonut mitään. Tämän ovat kertoneet Ahmad, Ibn Khuzaima, Ibn Hibban, at-Tirmidhi, Abu Dawud ja Ibn Maja. Al-Iraqi sanoo sen ketjun olevan hasan.

Ahmad, al-Bukhari ja Muslim kertovat Imran ibn Hussainilta kuultuna, että erään matkan aikana profeetta (SAAS) nukkui fajrin ajan ylitse, ja herättyään ja odotti auringon nousevan vähän ja sitten määräsi muaddhinin esittämään adhanin. Sitten profeetta (SAAS) rukoili fajrin sunnan, minkä jälkeen hän määräsi iqaman tehtäväksi ja rukoili salatul fajrin. Tämä hadith osoittaa selvästi, että henkilön on korvattava sunnarukous ennen tai jälkeen auringonnousun, riippumatta siitä, jäikö häneltä vain sunna tekemättä vai puuttuvatko sekä sunna että fard ja onko tähän kelvollista syytä vai ei. Se voidaan korvata yksinään tai yhdessä pakollisen aamurukouksen kanssa

Osa 2, sivu 7a: Dhuhrin sunnarukous

On kerrottu, että dhuhrin sunnarakat ovat neljä, kuusi tai kahdeksan.

Osa 2, sivu 7b: Neljää rakaa koskevat kertomukset

Ibn Umar sanoi: "Opimme ja säilytimme profeetalta kymmenen rakaa (sunnarukouksia): kaksi ennen dhuhria ja kaksi sen jälkeen, kaksi maghribin jälkeen hänen talossaan, kaksi ishan jälkeen hänen talossaan ja kaksi rakaa ennen fajria." Tämän on kertonut al-Bukhari.

Al-Mughira ibn Sulaiman kertoi kuulleensa Umarin sanovan: "Profeetta ei koskaan jättänyt tekemättä kahta rakaa ennen dhuhria ja kahta rakaa sen jälkeen, kahta rakaa maghribin jälkeen, kahta rakaa ishan jälkeen ja kahta rakaa ennen fajria." Tämän on kertonut Ahmad ja sen ketju on hyvä.

Osa 2, sivu 8: Kuutta rakaa koskevat kertomukset

Abdullah ibn Shaqiq sanoi: "Kysyin Aishalta profeetan rukouksesta ja hän sanoi: ‘Hän rukoili neljä rakaa ennen dhuhria ja kaksi sen jälkeen." Tämän ovat kertoneet Ahmad, Muslim ynnä muita.

Umm Habiba bint Abu Sufyan kertoo Allahin lähettilään (SAAS) sanoneen: "Joka rukoilee kaksitoista rakaa päivällä ja yöllä, hänelle rakennetaan talo paratiisiin: neljä rakaa ennen dhuhria ja kaksi sen jälkeen, kaksi rakaa maghribin jälkeen, kaksi rakaa ishan jälkeen ja kaksi rakaa ennen fajria." Tämän on kertonut at-Tirmidhi, joka sanoi sen olevan hasan sahih. Muslim kertoo sen lyhyesti.

Osa 2, sivu 8a: Kahdeksaa rakaa koskevat kertomukset

Umm Habiba kertoo profeetan (SAAS) sanoneen: "Siltä, joka rukoilee neljä rakaa ennen dhuhria ja neljä sen jälkeen, Allah kieltää hänen lihaansa joutumasta tuleen." Tämän ovat kertoneet Ahmad, Abu Dawud, an-Nasai, Ibn Maja ja at-Tirmidhi, joka sanoo sen olevan sahih.

On kerrottu, että Abu Ayyub al-Ansari rukoili neljä rakaa ennen dhuhria. Ihmiset sanoivat hänelle: "Jatkoit tuota rukousta liian kauan!" Hän sanoi: "Näin Allahin lähettilään (SAAS) tekevän niin. Kysyin siitä häneltä ja hän sanoi: ’Se on aika, jolloin taivaiden ovet avataan ja toivon, että hyvät tekoni nostetaan (taivaaseen) sen aikana." Tämän on kertonut Ahmad ja sen ketju on hyvä.

Osa 2, sivu 8b: Neljän rakan ansiot ennen dhuhria

Aisha sanoi: "Profeetta ei koskaan jättänyt rukoilematta neljää rakaa ennen dhuhria ja kahta rakaa ennen fajria missään tilanteessa." Tämän ovat kertoneet Ahmad ja al-Bukhari. Hänen kertomanaan on myös kuultu, että neljän rakan aikana hän pidensi qiyamia (sitä osaa, jolloin resitoidaan Koraania) ja teki rukun ja sujudin siinä täydellisesti. Ei ole ristiriitaa Ibn Umarin hadithin, joka toteaa profeetan (SAAS) rukoilleen kaksi rakaa ennen dhuhria, ja toisen hadithin välillä, jonka mukaan profeetta (SAAS) rukoili neljä rakaa ennen dhuhria. Ibn Hajar kirjoittaa teoksessa Fath al-Bari: "On parasta katsoa niiden kuvailevan eri olosuhteita, eli että joskus hän rukoili kaksi rakaa ja toisinaan taas neljä rakaa. Jotkut sanovat sen johtuvan siitä, että moskeijassa hän rukoili vain kaksi rakaa ja kotonaan hän rukoili neljä rakaa. Toisaalta se voisi olla niin, että hän rukoili kaksi rakaa kotonaan ja sitten meni moskeijaan ja rukoili siellä vielä kaksi rakaa. Ibn Umar näki vain sen, mitä hän rukoili moskeijassa eikä mitä hän rukoili kodissaan, mutta Aisha oli perillä näistä molemmista. Ensimmäistä tulkintaa vahvistaa se, mitä Ahmad ja Abu Dawud kertoivat Aishan sanoneen, nimittäin että profeetta (SAAS) rukoili neljä rakaa kotonaan ennen dhuhria ja sitten hän lähti moskeijaan."

Abu Jafar at-Tabari sanoo: "Useimmiten hän rukoili neljä rakaa ja silloin tällöin hän rukoili kaksi rakaa." Jos henkilö rukoilee neljä rakaa ennen tai jälkeen keskipäivän rukouksen, on suositeltavaa rukoilla ne kahdessa kahden rakan jaksossa, vaikka onkin sallittua yhdistää ne tekemällä vain yhden taslimin neljän rakan päätteeksi, sillä profeetta (SAAS) sanoi: "Yön ja päivän rukoukset ovat kahden (rakan) yksikköjä." Tämän on kertonut Abu Dawud ja sen ketju on sahih.

Osa 2, sivu 9: Dhuhrin menetetyn sunnan korvaaminen

Aisha kertoo, että jos profeetta (SAAS) menetti neljä rakaa ennen dhuhria, hän rukoili ne jälkeenpäin. Tämän on kertonut at-Tirmidhi, joka sanoo sen olevan hasan gharib. Ibn Maja kertoo hänen sanoneen: "Jos profeetta menetti neljä rakaa ennen dhuhria, hän rukoili ne kahden dhuhrin jälkeisen rakan päätteeksi."

Edellä kerrottu pätee sunnarukousten korvaamiseen ennen dhuhria. Mitä tulee kahden dhuhrin jälkeisen sunnarakan korvaamiseen, siitä on seuraavat Ahmadin tallentamat kertomukset.

Umm Salama sanoo: "Profeetta rukoili dhuhrin, ja sitten hän sai vähän varoja ja istuutui jakamaan niitä (ja jatkoi tämän tekemistä), kunnes muadhdhin esitti asrin adhanin. Hän rukoili asrin ja tuli luokseni, sillä oli minun päiväni, ja rukoili kaksi nopeata rakaa. Minä sanoin: ‘Mitä nuo rakat ovat, oi Allahin lähettiläs?’ Onko sinut määrätty tekemään ne?’ Hän sanoi: ‘Ei, ne ovat kaksi rakaa, jotka teen dhuhrin jälkeen, mutta minua pidätteli näiden varojen jakaminen, kunnes asrin adhan tehtiin, ja vihasin niiden menettämistä." Tämän ovat kertoneet al-Bukhari, Muslim ja Abu Dawud hiukan eri sanoin.

Osa 2, sivu 9a: Maghribin sunna

On sunna rukoilla kaksi rakaa maghribin jälkeen. Aikaisemmin mainittiin Ibn Umarin kertoneen, että profeetta (SAAS) ei jättänyt niitä tekemättä. Mitä niiden sisältöön tulee, on suositeltavaa resitoida al-Fatihan jälkeen: " Sano: »Te, jotka ette usko! (Kafiruun 1) ja "Sano: »Hän, Jumala on yksi (al-Ikhlaas 1) salatul maghribin sunnarukouksessa.

Ibn Masuud sanoo: "En osaa laskea, kuinka monesti kuulin Allahin lähettilään resitoivan kahdessa rakassa maghribin jälkeen ja kahdessa rakassa ennen fajria ’ Sano: »Te, jotka ette usko! (Kafiruun 1) ja "Sano: »Hän, Jumala on yksi" (al-Ikhlaas 1)" Tämän ovat kertoneet Ibn Maja ja at-Tirmidhi. Jälkimmäisen luokitus sille on hasan.

On suositeltavaa rukoilla tämä sunnarukous kotona. Mahmud ibn Labid kertoo, että profeetta (SAAS) rukoili maghribin Abd al-Ashhalin heimon joukossa. Taslimin jälkeen hän kehotti heitä: "Tehkää nämä kaksi rakaa taloissanne." Tämän ovat kertoneet Ahmad, Abu Dawud, at-Tirmidhi ja an-Nasai. On jo mainittukin, että profeetta (SAAS) rukoili ne kotonaan.

Osa 2, sivu 10: Ishan sunna

On jo mainittu hadith, jonka mukaan profeetta (SAAS) rukoili kaksi rakaa ishan jälkeen.
Takaisin

Koko aineiston copyright © Pirjo