Koraani - Taistelurintaman suura (AS-SAFF)

Johdanto

KUUDESKYMMENES ENSIMMÄINEN SUURA: Taistelurintaman (As~Saff) Ilmoitettu Mekassa (14 jaetta )

As~Saff, »Taistelurintama»; otsake johtuu sanonnasta neljännessä jakeessa. Tässä noudatetussa Koraanin alkutekstissä selitetään, että tämä suura on ilmoitettu Mekassa, vaikka sen sisältö ilmeisesti viittaa medinalaiseen kauteen. Se lienee ilmoitettu silloin, kun Profeetta ja hänen toverinsa olivat leiriytyneinä Mekan laaksoon Hudeibijen aseleponeuvottelujen aikana. Perimätiedon mukaan arvellaan muutamien jakeiden tähän viittaavan. Siinä tapauksessa ilmoituksen ajankohta olisi Hedzran kuudes vuosi.

 
Aloitan JUMALAN, laupiaan Armahtajan, nimeen

1. 
Kaikki, mitä on taivaassa ja maassa, julistaa Jumalan kunniaa, sillä Jumala on kaikkivoipa, viisas.
2. 
Uskovaiset, miksi lupaatte sanoilla sellaista, mitä ette tee?
3. 
Jumalan silmissä on inhottavaa se, että lupaatte sellaista, mitä ette tee.
4. 
Jumala rakastaa totisesti niitä, jotka taistelevat Hänen retkillään taistelurintamassa, joka on kuin kivimuuri.
5. 
Muistakaa, kuinka Mooses sanoi kansalleen: »Miksi kiusaatte minua, vaikka tiedätte, että olen Jumalan teitä varten lähettämä sananjulistaja?» Mutta kun he halusivat poiketa totuudesta, Jumala antoi heidän sydämensä harhautua, sillä Jumala ei ohjaa väärintekijöitä.
6. 
Ja kun Jeesus, Marian poika, sanoi: »Israelin lapset, totisesti olen sananjulistaja, jonka Jumala on lähettänyt teille vahvistamaan Toorasta sen, mikä annettiin ennen minua, ja ilmoittamaan ilosanoman sananjulistajasta, joka on tuleva minun jälkeeni ja jonka nimi on oleva Ahmad.» Mutta kun Ahmad tuli heidän luokseen selvin todistein, he sanoivat: »Tämä on ilmeistä noituutta.»
7. 
Kuka on jumalattomampi kuin se, joka keksii valheen Jumalaa vastaan juuri silloin, kun häntä kutsutaan islaamiin? Jumala ei kaitse väärintekijöitä.
8. 
He tahtovat suullaan puhaltaa sammuksiin Jumalan kynttilän, mutta Jumala tekee valonsa täydelliseksi, vaikka uskottomat ovat sitä vastaan.
9. 
Hän on lähettänyt sananjulistajansa tuomaan opastuksen ja totuuden uskonnon, jotta Hän saattaisi sen voittoon kaikkien muiden uskontojen rinnalla, vaikka monijumalaiset ovatkin sitä vastaan.
10. 
Te uskovaiset, osoitanko teille tien, jolla voitte pelastua tuskallisesta kurituksesta?
11. 
Uskokaa Jumalaan ja Hänen sananjulistajaansa ja asettakaa voimanne, rikkautenne ja henkenne Jumalan asian palvelukseen; näin on teille parasta, jospa sen ymmärtäisitte.
12. 
Hän antaa teille syntinne anteeksi ja sallii teidän astua puutarhoihin, joiden kautta joet virtaavat, ja ihaniin asuntoihin autuuden puutarhoissa; tämä on ylin autuus.
13. 
Ja vielä toinen asia, joka on teille mieluinen, teitä odottaa: apu Jumalalta ja lähellä oleva voitto. Julista ilosanoma uskovaisille!
14. 
Te uskovaiset, tukekaa Jumalan asiaa, niinkuin Jeesus, Marian poika, sanoi opetuslapsilleen: »Ketkä tahtovat olla auttajiani Jumalan asiassa?» Opetuslapset vastasivat: »Me olemme Jumalan auttajia.» Ja osa Israelin lapsista uskoi, mutta osa ei uskonut; silloin Me autoimme uskovia heidän vihollisiaan vastaan, niin että he pääsivät voitolle.

Kuvaus
Nimi: الصف
Ilmoitettu: Medinassa
Jakeita: 14
Aikajärjestyksessä: 109
Kuuntele arabiaksi ja englanniksi

Huomioikaa

että KAIKKI Koraanin käännökset (tulkinnat) väistämättä sisältävät virheitä. Alkuperäisellä kielellään (arabiaksi) Koraani on suoraa Allahin (JUMALAn) Puhetta ihmiskunnalle profeetta Muhammedin (rauha hänelle) välityksellä. Millään Koraanin käännöksellä ei enää ole tätä "virallista" ja täydellistä asemaa, vaikkakin se voi olla valtavan hyödyllinen aloittelevalle opiskelijalle, joka haluaa tietää lisää islamista.
Kuuntele arabiaksi