Koraani - Hartauskokouksen suura (AL-JUM´AH)

Johdanto

KUUDESKYMMENES TOINEN SUURA: Hartauskokous (Al-Jumáh) Ilmoitettu Medinassa (11 jaetta )

Al-Jumáh, »Hartauskokous», johtuu vastaavasta sanasta yhdeksännessä jakeessa, missä teroitetaan mieliin, että on noudatettava kutsua yhteisrukoukseen. Perimätiedon mukaan jakeet 9-11 viittaavat siihen tilaisuuteen, jossa Profeetan parhaillaan saarnatessa moskeijassa karavaani saapui Medinaan rumpujen päristessä ja seurakunta kahtatoista miestä lukuunottamatta riensi ulos katsomaan sitä. Jos, kuten eräs perimätieto väittää, se oli Dahjah al-Kalbin karavaani, on tapaus sattunut ennen Hedzran viidettä vuotta, koska Dahjah oli muslimi jo Hedzran viidentenä vuonna.

Suura on ilmoitettu Hedzran toisen ja neljännen vuoden välillä.

 
Aloitan JUMALAN, laupiaan Armahtajan, nimeen

1. 
Kaikki, mitä on taivaassa ja maassa, julistaa Jumalan, kuninkaan, pyhimmän, kaikkivoivan, viisaan kunniaa.
2. 
Hän on oppimattoman kansan keskuudesta lähettänyt sananjulistajan, joka esittää heille Hänen tunnusmerkkinsä, puhdistaa heidät ja opettaa heille Pyhää kirjaa ja viisautta, vaikka he tätä ennen elivät ilmeisessä harhassa,
3. 
ja lähettää sen toisillekin heistä, jotka eivät vielä ole heihin liittyneet; Jumala on kaikkivoipa, viisas.
4. 
Tämä on Jumalan armo. Hän antaa sen kenelle tahtoo, sillä Jumala on valtavan armon Herra.
5. 
Niiden, joiden vastuulle oli annettu Toora ja jotka eivät sitä noudattaneet, käy kuin aasin, joka kantoi kirjakuormaa. Pahoin käy niille, jotka hylkäävät Jumalan ilmoitukset, sillä Jumala ei kaitse väärintekijöitä.
6. 
Sano: »Juutalaiset, jos vakuutatte olevanne Jumalan suosimia ennen muita ihmisiä, niin toivokaa silloin itsellenne kuolemaa, jos totuus on teille kallis.»
7. 
Mutta he eivät milloinkaan toivo sitä kättensä tekojen tähden, jotka heitä tilille odottavat; Jumala tuntee hyvin väärintekijät.
8. 
Sano: »Kuolema, jota pakenette, on totisesti kohtaava teidät, ja silloin teidät palautetaan Hänen luokseen, joka tuntee näkymättömän ja näkyvän, ja Hän on paljastava teille, mitä olette tehneet.»
9. 
Uskovaiset, kun kuuluu kutsu rukoukseen perjantaina, niin kiiruhtakaa palvelemaan Jumalaa ja jättäkää kauppatoimet. Tämä on teille parasta, jos haluatte ymmärtää.
10. 
Mutta kun hartaus on päättynyt, hajaantukaa kukin suunnallenne ja etsikää Jumalan armoa pitäen Hänet lujasti mielessänne, jotta menestyisitte.
11. 
Mutta kun he näkevät jossakin kauppaa tehtävän tai huviteltavan, he rientävät sinne ja jättävät sinut yksin seisomaan. Sano: »Se, mikä on Jumalasta, on parempi kuin huvi ja kaupanteko: niin, Jumala on paras huoltaja.»

Kuvaus
Nimi: الجمعة
Ilmoitettu: Medinassa
Jakeita: 11
Aikajärjestyksessä: 110
Kuuntele arabiaksi ja englanniksi

Huomioikaa

että KAIKKI Koraanin käännökset (tulkinnat) väistämättä sisältävät virheitä. Alkuperäisellä kielellään (arabiaksi) Koraani on suoraa Allahin (JUMALAn) Puhetta ihmiskunnalle profeetta Muhammedin (rauha hänelle) välityksellä. Millään Koraanin käännöksellä ei enää ole tätä "virallista" ja täydellistä asemaa, vaikkakin se voi olla valtavan hyödyllinen aloittelevalle opiskelijalle, joka haluaa tietää lisää islamista.
Kuuntele arabiaksi