Koraani - Nousevien Portaiden suura (AL-MAÁRIDZ)

Johdanto

SEITSEMÄSKYMMENES SUURA: Nousevat Portaat (Al-Maáridz) Ilmoitettu Mekassa (44 jaetta )

Al-Maáridz, »Nousevat portaat», nimi johtuu sanasta, joka,esiintyy kolmannessa jakeessa.

Kuuluu varhaiseen mekkalaiseen ryhmään.

 
Aloitan JUMALAN, laupiaan Armahtajan, nimeen

1. 
Eräs tiedonhaluinen kyseli, millainen on kuritus, joka on tuleva
2. 
epäuskoisten osaksi. Ei kukaan voi sitä estää.
3. 
Se tulee Jumalalta, nousevain portaitten Herralta.
4. 
Enkelit ja henki nousevat Hänen tykönsä päivänä, jonka pituus on viisikymmentä tuhatta vuotta.
5. 
Osoita siis jaloa kestävyyttä!
6. 
He kuvittelevat sen olevan kaukana,
7. 
mutta Me näemme sen läheltä.
8. 
Sinä päivänä, jolloin taivas on oleva kuin sulaa kuparia
9. 
ja vuoret kuin villaa,
10. 
jolloin ystävä ei kysy ystävää,
11. 
vaikka he näkevät toisensa. Syyllinen toivoisi tuona päivänä vapautuvansa vaivasta uhraamalla lapsensa,
12. 
vaimonsa ja veljensä,
13. 
sukulaisensa, jotka antoivat hänelle suojaa,
14. 
jopa kaikki, jotka maan päälle on luotu, kunhan hän niiden avulla lunastaisi itsensä.
15. 
Ei mitenkään! Sillä katso, tämä on leimuava liekki,
16. 
joka raastaa pois ihon
17. 
ja vaatii omakseen sen, joka kääntyi pois ja pakeni
18. 
ja joka ahnaasti kokosi rikkautta.
19. 
Totisesti on ihminen luotu epävakaiseksi mieleltään:
20. 
Kun jokin paha kohtaa häntä, hän on kärkäs valittamaan,
21. 
mutta kun jotakin hyvää annetaan hänen osalleen, hän on kiittämätön,
22. 
lukuunottomatta niitä, jotka rukoilevat,
23. 
jotka uskollisesti suorittavat rukouksensa,
24. 
niitä, joiden rikkaudessa on määrätty osa
25. 
kerjäläistä ja osatonta varten;
26. 
niitä, jotka uskovat tuomion päivään,
27. 
ja jotka pelkäävät Herransa kuritusta
28. 
ei kukaan, totisesti, saata säästyä kuritukselta, joka on heidän Herraltansa tuleva,
29. 
sekä lukuunottamatta niitä, jotka hillitsevät halujaan
30. 
paitsi vaimojensa ja orjattariensa suhteen, koska heissä silloin ei ole moittimista.
31. 
Toisin on niiden, jotka pyrkivät ylittämään tämän, sillä ne ovat lain rikkojia.
32. 
Ne, jotka ovat rehellisiä sopimuksissaan ja siinä, mitä heidän huostaansa on uskottu,
33. 
jotka ovat vilpittömiä todistaessaan
34. 
ja jotka ahkeroivat hartauden harjoituksissa,
35. 
saavat elää paratiisin kunniassa.
36. 
Mutta mitä ajattelevat uskottomat, jotka avosilmin rientävät sinun edelläsi,
37. 
oikealta ja vasemmalta, ryhmä toisensa jälkeen?
38. 
Kuvitteleeko heistä kukin pääsevänsä autuuden puutarhaan?
39. 
Totisesti ei! Totisesti he tietävät, mistä Me olemme luonut heidät.
40. 
Mutta ei! Vannon idän ja lännen Herran nimessä: »Totisesti Me voimme
41. 
nostaa heidän sijalleen ne, jotka ovat heitä paremmat, eikä Meitä voi tästä mikään estää.
42. 
Anna siis heidän jäädä turhien puheittensa varaan ja laskea leikkiä, kunnes heitä katsoo silmästä silmään se päivä, joka on heille ennustettu.
43. 
Sinä päivänä he tulevat esiin haudoistaan kiirehtien, aivan kuin maalia kohti kiitäen,
44. 
silmät maahan luotuina, häpeän valtaamina. Tämä on se päivä, joka heille ennustettiin.

Kuvaus
Nimi: المعارج
Ilmoitettu: Mekassa
Jakeita: 44
Aikajärjestyksessä: 79
Kuuntele arabiaksi ja englanniksi

Huomioikaa

että KAIKKI Koraanin käännökset (tulkinnat) väistämättä sisältävät virheitä. Alkuperäisellä kielellään (arabiaksi) Koraani on suoraa Allahin (JUMALAn) Puhetta ihmiskunnalle profeetta Muhammedin (rauha hänelle) välityksellä. Millään Koraanin käännöksellä ei enää ole tätä "virallista" ja täydellistä asemaa, vaikkakin se voi olla valtavan hyödyllinen aloittelevalle opiskelijalle, joka haluaa tietää lisää islamista.
Kuuntele arabiaksi