Koraani - Nooan suura (NUUH)

Johdanto

SEITSEMÄSKYMMENES ENSIMMÄINEN SUURA: Nooa (Nuuh) Ilmoitettu Mekassa (28 jaetta )

Nuuh, »Nooa»; nimi johtuu sisällöstä, profeetta Nooan saarnasta. Kuuluu varhaiseen mekkalaiseen ryhmään.

 
Aloitan JUMALAN, laupiaan Armahtajan, nimeen

1. 
Totisesti Me lähetimme Nooan oman kansansa eteen sanoen: »Varoita kansaasi, ennenkuin tuskallinen rangaistus sen yllättää!»
2. 
Hän julisti: »Kansa, totisesti olen julkinen varoittajasi.
3. 
Palvelkaa Jumalaa, tarkoin täyttäen velvollisuutenne Häntä kohtaan, ja olkaa kuuliaisia minulle,
4. 
niin Hän antaa teille syntinne anteeksi ja myöntää teille armonaikaa. Mutta totisesti, kun Jumalan määräaika täyttyy, ei sitä voida pitkittää. Kunpa sen uskoisitte!»
5. 
Hän sanoi: »Herra, katso, olen vedonnut kansaani päivin ja öin,
6. 
mutta saarnani on heissä vain lisännyt vastahakoisuutta.
7. 
Ja katso, vaikka kuinka usein olisin heitä kutsunut, jotta Sinä voisit antaa heille anteeksi, tukkivat he sormin korvansa ja kietoutuvat vaatteisiinsa torjuen kaiken itsepintaisesti ja paisuen ylpeydessään.
8. 
Silloin totisesti saarnasin heille äänekkäästi
9. 
huusin kaikkien kuullen, haastoinpa heille myös kahden kesken
10. 
sanoen: 'Pyytäkää Herraltanne anteeksiantoa - Hän on totisesti armahtavainen -
11. 
Hän lähettää päällenne pilvet ja runsaan sateen,
12. 
enentää teille rikkautta ja lapsia sekä luo teitä varten paratiisin virtoineen.
13. 
Miksi ette pyydä armolahjoja Jumalalta?
14. 
Totisesti, Hänhän on luonut teidät eri vaiheiden kautta.
15. 
Ettekö näe, kuinka Jumala on luonut seitsemän taivasta toinen toisensa yläpuolelle?
16. 
Hän on myös asettanut niille kuun valoksi ja auringon lampuksi.
17. 
Jumala on kasvattanut teidät maasta,
18. 
Hän käskee teidän myöskin palata siihen ja antaa teille ylösnousemuksen.
19. 
Teitä varten Jumala on levittänyt maan ääret
20. 
vaeltaaksenne sen avarilla teillä.'»
21. 
Nooa sanoi: »Herra, totisesti he ovat olleet minua kohtaan uppiniskaisia ja pitäneet niitä esikuvinaan, joiden rikkaus ja lapset vain lisäävät heidän turmelustaan.
22. 
He ovat punoneet monia juonia
23. 
ja sanovat: 'Älkää suinkaan hylätkö jumalianne, Waddia ja Suwaa, Jaguutia, Jaukia ja Nasria!'
24. 
Näin he ovat totisesti johtaneet monia harhaan, ja villitys käy yhä suuremmaksi jumalattomien keskuudessa.»
25. 
Heidät hukutettiin vääryyksiensä tähden, ja heidän oli käytävä tuleen, eikä heillä ollut muita auttajia kuin Jumala.
26. 
Ja Nooa sanoi: »Herra, älä jätä maan päälle ainoatakaan jumalatonta asumaan!
27. 
Totisesti, jos säästät heistä ketään, he johtavat palvelijasi harhaan ja siittävät irstaita ja epäuskoisia jälkeläisiä.
28. 
Herra, anna anteeksi minulle ja vanhemmilleni; niin myös jokaiselle, joka uskossa astuu talooni, sekä kaikille uskoville, miehille ja naisille! Mutta jumalattomille tuota turmio!»

Kuvaus
Nimi: نوح
Ilmoitettu: Mekassa
Jakeita: 28
Aikajärjestyksessä: 71
Kuuntele arabiaksi ja englanniksi

Huomioikaa

että KAIKKI Koraanin käännökset (tulkinnat) väistämättä sisältävät virheitä. Alkuperäisellä kielellään (arabiaksi) Koraani on suoraa Allahin (JUMALAn) Puhetta ihmiskunnalle profeetta Muhammedin (rauha hänelle) välityksellä. Millään Koraanin käännöksellä ei enää ole tätä "virallista" ja täydellistä asemaa, vaikkakin se voi olla valtavan hyödyllinen aloittelevalle opiskelijalle, joka haluaa tietää lisää islamista.
Kuuntele arabiaksi