Koraani - Epäuskoisten suura (AL-KAFIRUN)

Johdanto

SADAS YHDEKSÄS SUURA: Epäuskoiset (Al-Kafirun) Ilmoitettu Mekassa (6 jaetta )

Al-Kafirun, »Epäuskoiset», saa nimensä ensimmäisessä jakeessa esiintyvästä sanasta. Se ilmoitettiin siihen aikaan, jolloin epäjumalainpalvojat olivat pyytäneet Profeettaa sovinnolliseen ratkaisuun uskon asioissa.

 
Aloitan JUMALAN, laupiaan Armahtajan, nimeen

1. 
Sano: »Te, jotka ette usko!
2. 
En palvele sitä, mitä te palvelette,
3. 
ettekä te palvele Häntä, jota minä palvelen.
4. 
Enkä koskaan aio palvella sellaista, mitä te palvelette,
5. 
ettekä te koskaan Häntä, jota minä palvelen.
6. 
Teillä on tuomionne ja minulla palkkani.»

Kuvaus
Nimi: الكافرون
Ilmoitettu: Mekassa
Jakeita: 6
Aikajärjestyksessä: 18
Kuuntele arabiaksi ja englanniksi

Huomioikaa

että KAIKKI Koraanin käännökset (tulkinnat) väistämättä sisältävät virheitä. Alkuperäisellä kielellään (arabiaksi) Koraani on suoraa Allahin (JUMALAn) Puhetta ihmiskunnalle profeetta Muhammedin (rauha hänelle) välityksellä. Millään Koraanin käännöksellä ei enää ole tätä "virallista" ja täydellistä asemaa, vaikkakin se voi olla valtavan hyödyllinen aloittelevalle opiskelijalle, joka haluaa tietää lisää islamista.
Kuuntele arabiaksi