110. Avun Suura


JOHDANTO:

SADAS KYMMENES SUURA: Apu (An-Nasr) Ilmoitettu Mekassa (3 jaetta )

An-Nasr, »Apu», saa nimensä ensimmäisessä jakeessa esiintyvästä sanasta. Se on kaikkein viimeisimpiä ilmoituksia, tullut Profeetalle vain muutamaa viikkoa ennen hänen kuolemaansa. Vaikkakin se aina luetaan Medinaan kuuluvaksi, se perimätiedon mukaan on todellisuudessa ilmoitettu Mekassa niinä päivinä, jotka Profeetta vietti siellä jäähyväispyhiinvaellusmatkallaan. Ibn Hishämissa ja muualla sanotaan, että Profeetta tässä suurassa sai ensimmäisen ilmoituksen lähestyvästä kuolemastaan.
Suura on ilmoitettu Hedzran kymmenentenä vuonna.

Aloitan JUMALAN, laupiaan Armahtajan, nimeen.

1. Kun Jumalalta apu ja voitto tulee,

2. kun näet ihmisten suurin joukoin liittyvän Jumalan uskontoon,

3. silloin ylistä Herrasi kunniaa ja ano Hänen anteeksiantoaan. Totisesti, Hän palkitsee moninkertaisesti.

SISÄLLYS