Islamopas.com

Etsi
Koraani Kirjasto Faq Moskeijaopas Yhteys
Islamopas
Alkoholi ja islam

Dr. Ahmad Hussein Sakr

ALKOHOLIN ALKUPERÄ

Koraanissa käytetään sanaa "khamr" alkoholipitoisista juomista. Alun peren sanalla tarkoitettiin viinirypäleiden käynyttä mehua. Sana viittaa kaikkiin käyttämällä valmistettuihin juomiin ja analogisesti kaikkiin juomiin tai lääkkeisiin, joilla on huumaava vaikutus. Yleensä alkoholipitoiset juomat jaetaan kahteen päätyyppiin: niihin, jotka valmistetaan tislaamalla korkean alkoholipitoisuuden saamiseksi (viina), kuten viski, konjakki tai gini, ja niihin, jotka tuotetaan pelkästään käymisen avulla, kuten viini, olut, mallasjuomat ja vastaavat. Islamin alkoholijuomien kielto koskee näitä molempia juomatyyppejä. Käytettyjen juomien historia ulottuu aina kivikauteen asti ja oletettavasti aikaisemmaksikin, kun taas tislausprosessin keksi noin v. 800 j.Kr. eräs arabialainen alkemisti nimeltään Jabir ibn-Hayyan (länsimaailmassa tunnettu nimellä "Geber"). Sana "alkoholi" on arabialaista alkuperää; arabialainen alkusana "alghool" tarkoittaa "kummitusta" tai "pahaa henkeä". Voidaan olettaa, että Jabir ibn-Hayyan on ehdottanut tuota nimeä aineen näkyvimpien vaikutusten perusteella.

Toisaalta Encyclopaedia Britanica 1966 mainitsee, että "yleisesti hyväksytään, että alkoholi-sana on johdettu arabian kielen sanasta kuhl, kohl tai kohol, mikä tarkoittaa 'erittäin hienoa ainetta'. Alkohol eli "erittäin hieno aine" viittasi useimmiten hienojakoiseen antimonsulfidi-pulveriin, jota käytettiin kosmeettisesti silmäluomen mustaamiseen. Pikku hiljaa sana alkoholi alkoi merkitä esanssia." Arabian sana khamara tarkoittaa ensisijaisesti "peittää", kun taas khamura tarkoittaa käyttää. Siten khamrin (käyneiden juomien) juominen johtaa "peittämiseen" eli yksilön ajattelukyvyn sumenemiseen, toisin sanoen käyttäytymiseen ilman tervettä ajatteluprosessia. Profeetta Muhammedin (rauha hänelle) aikana olivat viinirypäleet, taatelit, vehnä, ohra sekä hunaja käyneiden juomien raaka-aineina. Vaikka alkoholia nykyään voidaankin saada muista lähteistä, katsotaan sen yhä olevan kiellettyä sen huumaavan vaikutuksen takia. Islam korostaa alkoholin vaikutusta ihmisiin eikä sen alkuperää.

ALKOHOLIKIELTO

Tietoa alkoholin kieltämisestä islamissa voidaan löytää suoraan Jumalan (Allahin) sanoista Koraanissa, samoin kuin profeetta Muhammedin (rauha hänelle) perimätiedosta. Alkoholipitoisten juomien kielto mainitaan Koraanissa kolmesti. Koraanin suurassa (kappaleessa) "Lehmä" Jumala sanoo:

"He kysyvät sinulta, onko viini ja uhkapeli sallittua. Sano: Molempiin sisältyy suuri synti, vaikkakin niistä on joitakin etuja ihmisille: kuitenkin on synti suurempi kuin hyöty."

(Koraani 2:219)

Suurassa "Naiset" Jumala sanoo:

"Te, jotka uskotte, älkää käykö rukoilemaan ollessanne humalassa, ennen kuin tiedätte mitä sanotte."

(Koraani 4:43)

ja suurassa "Katettu pöytä":

"Te, jotka uskotte! Päihdyttävät juomat ja uhkapelit ja uhripalvelus pystytettyjen kivien edessä sekä nuolilla arpominen ovat pelkkää riettautta, paholaisen aikaansaamaa; karttakaa kaikkea tätä, jotta olisitte onnelliset. Saatana vain pyrkii kylvämään kaunaa ja vihaa teidän keskuuteenne väkijuomien ja uhkapelin avulla pitääkseen teidät loitolla Jumalan muistelemisesta ja rukoilemisesta; ettekö sitä vastustaisi?"

(Koraani 5:90-91)

Kaikki nämä Koraanin jakeet liittyvät alkoholijuomien nauttimisen kieltämiseen. Ne ilmoitettiin yllä mainitussa järjestyksessä, mutta eri aikoina ja eri tilanteissa. Viimeinen jae tekee alkoholin ehdottomasti kielletyksi. Mitä profeetta Muhammedin (rauha hänelle) sanontoihin aiheesta tulee, on niitä useita, esimerkiksi seuraavasti:

 1. Todistamiskysymyksestä on Aisha, profeetan vaimo, kertonut Muhammedin (rauha hänelle) sanoneen: "Kaikenlainen alkoholi, joka päihdyttää (huumaa) on kiellettyä."
 2. Mitä tulee siihen määrään, joka päihtymiseen tarvitaan, on Jabir, yksi profeetan seuralaisista kertonut Muhammedin (rauha hänelle) sanoneen: "Jos suuri määrä jotakin ainetta aiheuttaa päihtymyksen, on silloin pienikin määrä tuota ainetta kielletty."
 3. Rukoukseen ja katumukseen liittyen kertoi Abdullah ibn Umar, yksi profeetan seuralaisista ja toisen kalifin (I) poika, profeetta Muhammedin (rauha hänelle) sanoneen: "Jos joku juo alkoholijuomaa, ei Jumala hyväksy hänen rukoustaan neljäänkymmeneen päivään, mutta jos hän katuu, antaa Jumala hänelle anteeksi.Kalifi (tai khalif, khalifa) on arabiankielinen nimitys niille hallitsijoille, jotka seurasivat profeetta Muhammedia (rauha hänelle) islamilaisen yhteiskunnan johdossa.
 4. Paratiisiin pääsystä Tuomiopäivänä on sama auktoritatiivinen lähde kertonut, että profeetta Muhammed (rauha hänelle) sanoi: "On kolme ihmistä, joilta Jumala on kieltänyt Paratiisin: se, joka on riippuvainen alkoholijuomista, vastuuton poika ja se, joka jatkuvasti epäilee naisväkeään aviorikoksesta."
 5. Islamin asenteesta alkoholipitoisia juomia kohtaan on sama lähde kertonut, että profeetta Muhammed (rauha hänelle) sanoi: "Alkoholijuomat ovat paheen ja epäsiveyden äiti."Edelleen sanoo sama lähde profeetan sanoneen: "Se, joka juo alkoholia, tulee laiminlyömään rukouksensa ja ehkä tekemään rikoksen, josta voi seurata suuri häpeä (t. verikosto)."
 6. Mitä tulee Jumalan vihaan alkoholipitoisia juomia kohtaan, eivät ainoastaan ne, jotka juovat, ole Jumalan kirouksen alaisia, vaan myös kaikki ne, jotka suoraan tai epäsuorasti ovat tekemisissä niiden kanssa. Anas, eräs profeetan seuralaisista, on kertonut Muhammedin (rauha hänelle) sanoneen: "Jumalan kirous lankeaa kymmenen ihmisryhmän päälle, jotka ovat tekemisissä alkoholin kanssa: (seuraavassa joitakin) ne, jotka valmistavat sitä, jotka pitävät sitä hallussaan, jotka myyvät sitä, jotka käyttävät alkoholista saatua rahaa, jotka ostavat sitä ja jotka hankkivat sitä jollekulle muulle."Näistä luotettavista tiedoista käy selvästi ilmi, että kaikentyyppinen alkoholi on laitonta muslimeille sekä juotuna että kaupankäynnin välineenä. Tämä koskee kaikenlaisia viinejä, viinaa, käyneitä juomia, puhdasta alkoholia tai vastaavia aineita.

KIELLON SYITÄ

On monia syitä, miksi alkoholipitoiset juomat ovat islamissa kiellettyjä. Seuraavassa on joitakin syitä, joihin me muslimit uskomme:

 1. Alkoholia pidetään paheena.
 2. Alkoholi on yksi Saatanan monista töistä.
 3. Alkoholin nauttiminen synnyttää kaunaa ja vihaa ihmisten välille.
 4. Alkoholi estää ihmisiä muistamasta Jumalaa.
 5. Se estää/myöhästyttää muslimeja suorittamasta päivittäisiä rukouksiaan. Vaikka he rukoilisivat, he eivät ole täysin selvillä sen merkityksestä, mitä he tekevät tai sanovat.
 6. Alkoholin juojilta evätään Paratiisi.
 7. Alkoholin juojia pidetään islamissa niihin verrattavina, jotka palvovat epäjumalia, mikä sekin on ehdottomasti kielletty islamissa.
 8. Jos henkilö juo alkoholia, häntä ei voida pitää uskovana.
 9. Alkoholi aiheuttaa monenlaista pahaa yhteiskunnassa.
 10. Muslimit katsovat, että Jumalan profeetat eivät maistaneet alkoholijuomia ja että alkoholi oli kielletty kaikissa jumalallisesti ilmoitetuissa alkuperäiskirjoituksissa.
 11. Alkoholijuomilla on tiettyjä etuja, mutta se synti ja haitta, joka niiden nauttimisesta seuraa, on paljon suurempi kuin edut.
 12. Alkoholi saattaa Jumalan (Allahin) kirouksen niiden päälle, jotka sitä juovat, kuten niidenkin, jotka istuttavat tai viljelevät sen raaka-ainetta, valmistavat, myyvät tai käyvät kauppaa sillä, sekä niiden, jotka osallistuvat juominkeihin.
 13. Alkoholi on syynä moniin auto-onnettomuuksiin.
 14. Alkoholista johtuu monien perheiden hajoaminen.
 15. Alkoholin vaikutuksen alaisena tehdään suuri määrä rikoksia, kuten murhia, raiskauksia jne.

Yllä luetelluista syistä tekevät uskontoaan harjoittavat muslimit parhaansa pysyäkseen erossa alkoholijuomista ja juhlista, joissa sitä tarjoillaan, miellyttääkseen Kaikkivaltiasta Jumalaa.

KESKUSTELUA

Paljon on pohdittu sitä, kuinka alkoholin kieltäminen voitaisiin toteuttaa yhteiskunnassa. Oletetaan, että maan talous kärsisi vahinkoa, jos alkoholijuomien valmistus kiellettäisiin, että yrityksiä joutuisi konkurssiin, maanviljelijät menettäisivät tulojaan sekä köyhtyisivät ja monet viini- ja viinakaupat kärsisivät. Kun islam ilmoitettiin, kävivät Arabian kansat kauppaa alkoholilla ja se oli heille tuottoisa liiketoimi. Sitä käytettiin sosiaalisissa tilaisuuksissa sekä lämmittelyyn kylminä erämaan öinä. Islam ei kieltänytkään alkoholin käyttöä yhtäkkisesti ja kerta kaikkiaan, vaan islam vei progressiivisesti ja asteittain tielle kohti kieltoa, askel askeleelta. Islam valmisti kansaa henkisesti ja aineellisesti hyväksymään islamin lopullisen moraalin, joka kulminoitui alkoholin ehdottomaan kieltämiseen. On kautta historian osoittautunut, että ne lait, jotka säätelevät ihmisen käyttäytymistä ja joiden kohteena on itse synnin tekijä, kuten on alkoholin kohdalla, ovat vaikeimmin läpivietäviä. Siksi islam lähestyi ongelmaa alkoholin kieltämisestä myönteisellä tavalla. Muslimeja opetettiin elämään uskontonsa moraalisääntöjen mukaan alusta alkaen. Sitten he oppivat, että alkoholilla on sekä etu- että haittapuolia, mutta että sen nauttimisen haitat ovat suuremmat kuin hyödyt (Koraani 2:219). Islamin kannattajat jätettiin sitten itse pohtimaan näitä seikkoja, kunnes totuus kävi heille selväksi.

Kerrotaan, että joku islamin alkuaikoina suoritti rukouksensa humaltuneena, eikä siten tehnyt sitä oikealla tavalla. Siksi tuli Koraanin ilmestys profeetta Muhammedille (hyväksyköön Jumala hänen rukouksensa ja antakoon hänelle rauhan) muistuttamaan islamin kannattajia siitä, että heidän oli oltava täysin tietoisia tekemisistään ja aistit terävinä aina, kun he valmistautuivat rukoilemaan. Koska muslimien on rukoiltava viidesti päivässä, oli heidän automaattisesti jätettävä viinanjuonti ymmärtääkseen rukoustensa sisällön. Lopulta muslimit saivat kuulla, että viina oli Saatanan töitä ja pahe, joka heidän oli ainiaaksi hylättävä saavuttaakseen menestyksen. Sanotaan muslimien, kuultuaan Koraanin jakeen, joka lopullisesti kielsi alkoholin juomisen (Koraani 5:90-91), kaataneen hallussaan olleen alkoholin Medinan kaduille ja jättäneen täysin tapansa juoda alkoholia. Jos alkoholi kiellettäisiin ei-muslimimaassa, ei näin ollen riittäisi, että hallitus toimeenpanisi lain. Kansalaisia pitäisi samaan aikaan kouluttaa moraalisesti, henkisesti, tieteellisesti ja sosiaalisesti. Ensimmäiset muslimit olivat tietoisia siitä, että alkoholilla oli tärkeä osuus heidän liiketoimissaan, mutta he pitivät kiinni enemmän moraalisista opetuksistaan kuin tuontapaisista liiketoimista. Alkoholijuomien käytön taloudellista aspektia voidaan valaista seuraavan yhteenvedon avulla Hollisin ja Krusichin tutkimuksen (1971) avulla. Tutkimuksessaan he käsittelivät esim. mikä suhde on alkoholilla ja rikollisuudella, alkoholilla ja moottoriajoneuvo-onnettomuuksilla, alkoholilla ja kotona, työssä sekä vapaa-ajan viettopaikoissa tapahtuvilla onnettomuuksilla, alkoholilla ja sairauksilla, alkoholilla ja avioeroilla, alkoholilla ja työttömyydellä sekä alkoholilla ja saastumisella. He totesivat: ".jokaista dollaria kohti, jonka Tennesseen valtio saa kerätyksi alkoholiveroilla Memphis Shelbyn maakunnassa, maksaa se valtiolle 2,28 dollaria; jokaista dollaria kohti, jonka Shelby Memphis sai samana verona, maksoi se "countylle" 11,08 dollaria; ja jokaista dollaria kohti, jonka Memphisin kaupunki sai, maksoi se kaupungille 4,39 dollaria."

Mitä tulee alkoholinkäyttöön kylmällä ilmalla kehon lämmittämiseksi, tekee profeetta Muhammedin (rauha hänelle) lausuma selväksi, että alkoholi on kielletty myös niiltä ihmisiltä, jotka elävät kylmässä ilmastossa. Jos heidän tarvitsee lämmitellä, he voivat käyttää jotakin muuta ravintoa tai juomaa, joka ei humalluta, esim. hunajaa. Islam on voimakkaasti puhunut hunajan käytön puolesta erilaisiin tarkoituksiin ja ihmisten on helppo käyttää hyväkseen sen nopeavaikutteista energiaa kuin myös ravinto-aineita, ilman niitä sivuvaikutuksia, joita alkoholilla normaalisti on. Jos jollakin jo on kotonaan alkoholijuomia, mitä hänen tulisi niille tehdä? Suositellaan, että kyseinen henkilö tuhoaisi ne tai halutessaan muuttaisi ne etikaksi.

Mainittakoon, että alkoholin muuntaminen etikaksi ei ole islamissa kiellettyä. Jotkut muslimit , jotka katsovat olevat velvoitettuja hankkiutumaan eroon alkoholijuomista, ovat ottaneet varhaisista muslimeista esimerkkiä. Hehän kaatoivat alkoholin Medinan kaduille. Heidän mielestään alkoholi on kirous ja Saatanan tekosia ja sitä on täydellisesti vältettävä. Toiset muslimit ovat sitä mieltä, että alkoholi olisi muutettava etikaksi turhan tuhlauksen välttämiseksi. Lopullisen vastauksen on tultava hallinnolta, joka tietää, mikä olisi parasta juuri heidän maassaan. Aikaisemmin mainittiin, että kaikenlainen alkoholi on muslimeilta kielletty, riippumatta sen valmistustavasta tai etyylipitoisuudesta. Monet lääkeaineet USA:ssa sisältävät huomattavia määriä alkoholia. Sen oletetaan vaikuttavan parantavasti joissakin sairauksissa tai sitä käytetään joidenkin lääkeaineiden sitojana.

Islam on tässäkin suhteessa ollut hyvin tarkka. Kerrotaan erään Tariz ibn Suwaid -nimisen miehen kysyneen profeetta Muhammedilta (rauha hänelle) alkoholin käyttämisestä lääkkeenä, ja profeetta sanoi hänelle, että alkoholi ei ollut lääkettä vaan sairaus. Se tarkoittaa, että muslimit eivät saa käyttää alkoholia sisältäviä lääkkeitä, mikäli se ei ole ehdottoman välttämätöntä. Poikkeukset rajoittuvat vain äärimmäisiin hätätapauksiin. Sen tähden olisi tärkeää, että Amerikan lääkeyritykset ottaisivat huomioon oman maansa 3 miljoonaa muslimia ja muidenkin maiden, jos ne valmistavat lääkkeitä vientiin.

Toinen esim. Pohjois-Amerikan muslimeja kohtaava ongelma on se, että suuri määrä kaupan olevia elintarvikkeita sisältää alkoholia. Koska ne sisältävät alkoholia, muslimit eivät voi niitä syödä. Melkein poikkeuksetta lentoyhtiöiden ruokalistat, erityisesti kansainvälisillä lennoilla, sisältävät ruokaa (ja jälkiruokaa), jossa on alkoholia. Sellainen, joka ei ole hyvin perillä eri juomien nimistä ja mausta, voi helposti vahingossa nauttia noita ruokia ja tahtomattaan siis rikkoa erästä uskontonsa perusmääräystä vastaan. Toinen ongelma on suuvesien käyttö. Koska suurin osa niistä sisältää alkoholia, on muslimien pidättäydyttävä niiden käytöstä, vaikka he eivät nielisi niitä ja pesisivät suunsa käytön jälkeen. Alkoholin käyttämisestä antiseptisena aineena ja hajuvesissä ovat keskustelleet monet muslimitutkijat. Jotkut heistä kieltävän sitä sisältävien hajuvesien käytön, mutta sallivat antiseptisen käytön. Heidän perustelunsa on se, että alkoholin katsotaan olevan Rizh (likaista) taikka pahe, ja siksi sitä ei pidä käyttää missään muodossa, jos sen jäämiä ei pestä pois. Öljypohjaisia tuoksuja suositellaan alkoholipohjaisten vaihtoehtona. Toiset muslimioppineet sallivat alkoholin käytön sekä parfyymeissä että antiseptisissä aineisesa. Heidän perustelunsa on, että tällöin alkoholia käytetään liuoksena ulkoisesti eikä juomana.

Huumeiden kuten marijuanan, hashiksen, LSD:n tai muiden vastaavien käyttö tai väärinkäyttö on myös kielletty, koska islam keskittyy niiden terveysvaikutuksiin eikä kaupalliseen arvoon. Kuten aiemmin on mainittu, ei islamin lainsäädäntö salli muslimin syödä tai juoda kiellettyjä elintarvikkeita missään olosuhteissa, paitsi jos se tapahtuu tietämättä, pakon alaisena tai äärimmäisissä hätätapauksissa.

Lähteitä:

 • Sakr, M.H., Dietary Regulations and Food Habits of Muslims,J.Amer. Dietetic Assoc., 58, 123-126, (1971).
 • Khan, M.A., Jensen, K., and Krougt, H.J., Alcohol-induced hangover. A double blind comparison of pyritinol and placebo in preventing hangover symptoms. Q.J. Stud Alcohol, 34: 1195-1201, 1973.
 • Kline, J.A., Rozynko, V.V., and Flint, G., Personality Characteristics of male native American Alcohol patients, Jnt. J. Addict, 8: 729-732. 1973.
 • Lieber, G.S., Hepatic and metabolic effects of Alcohol (1966 to 1973), Gastroenterology, 65: 821-846, 1973.
 • Mello, N. D., A Review of Methods to Induce Alcohol Addiction in Animals, Pharmacol Biochem Behav., 1: 89-101, 1974.
 • Zambrano, S. S., Mazzotta, J. F., and Sherman, D.s Cardiac dysfunction in unselected chronic alcoholic patients: noninvasive screening by systolic time iner vals, Am Herat J, 87: 318-320, 1974.
 • Nash, Harvey, Alocohol and Caffeine, Thomas Publishing Co., Phila., IL, 1962
 • Chambers, F. T., Jr., Alcoholism, Thomas Publishing Co., Springfield, IL,1968.
 • Hewitt, D. W., Alcoholism, Lea and Febiger Publishing Co., Phila., 1957.
 • Jellinek, E. M., The Disease Concept of Alcoholism, College and University Press, New Haven, Conn., 1960. 11. Kissin, B., The Biology of Alcoholism, Plemun Press, New York, N. Y., 1971.
 • New York Academy of Sciences, Alcohol and Food in Health and Diseases, Academy of Sciences, N.Y., 1966. 13. Williams, R. J., Alcoholism: the nutritional appro ach, University of Texas Press, Austin, 1959.
 • Karpman, B., The Hangover, Thomas Publishing Cc. Springfield, IL, 1957.
 • Krause, M. and Hunscher, M., Geographic and Cultural Dietary Variations in Food, Nutrition and DietTherapy, Ch, 13, Elfth ed., Saunders Co., Phila., 1972.
 • Sabiq, S., Fiqhus-Sunnah, (Arabic), 9: 28-86, Al-Bayan publishing House, Kuwait, 1968
 • Aziz, F., Alcoholism, Bulletin Islamic Med. Assoc 5(2): 12, 1974.
 • Roueche, Berton, Alcohol: Its History (folklore) Effect on Human Body, Groves Press, Inc, N. Y., 1962.
 • Encyclopedia Britanica Ins., Encyclopedia Britanica, William Benton Publisher, Chicago, 1966.
 • Ali, A.Y., The Holy Qur'an: text, translation and co mentary, Chapter 16, "The Bee", Verse 68-69, Al Arabiyah Publishing House, Beirut, Lebanon, 1968.
 • Bailey, B. L., Alcohol and Your Health, Charles Publishing Co., Los Angeles, 1973.
 • Mattice, M. R., Bridges' Food and Beverage Analysis, Third Edition, pp 365- 374, Lea and Febiger, Phila., PA.
 • (undated).
 • Kastrap, E. K., Facts and Comparisons, Facts and Comparisons, Inc., St. Louis, MO., 1972.