Islamopas.com

Etsi
Koraani Kirjasto Faq Moskeijaopas Yhteys
Islamopas
Almut (Zakat)

Arabiankielisen sanan "Zakat" kirjaimellinen merkitys on puhdistaminen. Zakatin tekninen sisältö on se summa rahaa tai muuta vastaavaa, joka muslimin on annettava huonommassa asemassa olevalle ja siten siihen oikeutetulle ihmiselle. Jos muslimi on säästänyt tietyn summan rahaa eikä ole koskenut siihen yhteen vuoteen, täytyy hänen maksaa siitä 2,5 % Zakatia. Jos kyseisellä henkilöllä on velkoja, vähennetään velka ensin säästösummasta, ennen kuin jäljelle jäävästä summasta lasketaan Zakatin suuruus.

Zakat ei ole ainoastaan vapaaehtoinen avustus jollekin henkilölle tai jotakin tarkoitusta varten. Se ei myöskään ole veroa, jonka jokin hallitus kantaisi ihmisiltä. Se on pikemminkin Jumalan säätämä velvollisuus, jonka muslimit suorittavat koko yhteiskunnan parhaaksi. Sanaan Zakat, Koraanissa käytetyssä merkityksessä, sisältyy- paitsi hyväntekeväisyys, almut, kymmenykset, virallinen vero, vapaaehtoinen auttaminen - myös jumalatietoisuus ja niin hengelliset kuin moraalisetkin motiivit.

Zakatin jakaa joko muslimi itse suoraan tai hän voi antaa sen jakamisen jonkin instituution tehtäväksi. Koraanin mukaan kerätyt varat on jaettava seuraavasti:

"Almut ovat vain köyhiä ja puutteessa olevia varten, sekä niille, jotka toimivat hyväntekeväisyyden palveluksessa; myös niitä varten, joiden sielut on voitettava (Jumalan) rakkauteen; edelleen orjien ja velkaorjien lunnaiksi; avustukseksi Jumalan retkelle ja niinikään maankulkijalle."

(Koraani 9:60)

Tämä tarkoittaa, että seuraavat muslimit ovat oikeutettuja Zakatiin: köyhät ja puutteenalaiset muslimit, uudet muslimikäännynnäiset (islamiin palanneet), sotavangit, velalliset muslimit, ne muslimivirkamiehet, jotka muslimihallitsija on määrännyt keräämään Zakatin, ne muslimit, jotka tutkimuksen, opiskelun tai islamilaisen tiedon levittämisen kautta työskentelevät Jumalan asian hyväksi ja matkustavaiset muslimit, jotka ovat vieraassa maassa tarviten apua.

Näihin kategorioihin kuuluva asianmukainen Zakatin vastaanottaja on sellainen, jolla ei ole tarpeeksi elämän välttämättömyyksiin tai jolla on hyvin vähän.