Etsi Islam-oppaasta


YHTEYSTIEDOT   KIRJASTO   KORAANI   FAQ   MOSKEIJAOPAS   MULTIMEDIA  

Tänään on
IN ENGLISH


 Jumalan olemassaolo
  Jumalan ominaisuudet

  Koraani
  Tiede
  Luominen
  Sikiönkehitys
  Muuta

  Mitä on Islam?
  Uskonkappaleet
  Islam. Tärkeät päivät
  Monoteismi
  Kääntyminen Islamiin palaaminen
  Islam.Kalenteri
  Vääriä käsityksiä
  Väärinymmärtäminen
  Muuta

  Viimeinen profeetta
  Profeetan hadithit
  Seuraajat
  Muuta

  Uskontunnustus
  Rukous
  Almut
  Paasto
  Pyhiinvaellus

  Sääntöja ruuasta
  Lisäaineet
  Alkoholi
  Sianliha
  Muuta

  Suomeksi
  English
  Svenska
  Arabiaksi

  Hyviä linkkejä
  Audio
  Ilmainen lataaminen
  Basaari
  Sanasto
  FAQ


Islamin viisi pilaria:

Almut (Zakat)

Arabiankielisen sanan "Zakat" kirjaimellinen merkitys on puhdistaminen. Zakatin tekninen sisältö on se summa rahaa tai muuta vastaavaa, joka muslimin on annettava huonommassa asemassa olevalle ja siten siihen oikeutetulle ihmiselle. Jos muslimi on säästänyt tietyn summan rahaa eikä ole koskenut siihen yhteen vuoteen, täytyy hänen maksaa siitä 2,5 % Zakatia. Jos kyseisellä henkilöllä on velkoja, vähennetään velka ensin säästösummasta, ennen kuin jäljelle jäävästä summasta lasketaan Zakatin suuruus.

Zakat ei ole ainoastaan vapaaehtoinen avustus jollekin henkilölle tai jotakin tarkoitusta varten. Se ei myöskään ole veroa, jonka jokin hallitus kantaisi ihmisiltä. Se on pikemminkin Jumalan säätämä velvollisuus, jonka muslimit suorittavat koko yhteiskunnan parhaaksi. Sanaan Zakat, Koraanissa käytetyssä merkityksessä, sisältyy- paitsi hyväntekeväisyys, almut, kymmenykset, virallinen vero, vapaaehtoinen auttaminen - myös jumalatietoisuus ja niin hengelliset kuin moraalisetkin motiivit.

Zakatin jakaa joko muslimi itse suoraan tai hän voi antaa sen jakamisen jonkin instituution tehtäväksi. Koraanin mukaan kerätyt varat on jaettava seuraavasti:

"Almut ovat vain köyhiä ja puutteessa olevia varten, sekä niille, jotka toimivat hyväntekeväisyyden palveluksessa; myös niitä varten, joiden sielut on voitettava (Jumalan) rakkauteen; edelleen orjien ja velkaorjien lunnaiksi; avustukseksi Jumalan retkelle ja niinikään maankulkijalle."

(Koraani 9:60)

Tämä tarkoittaa, että seuraavat muslimit ovat oikeutettuja Zakatiin: köyhät ja puutteenalaiset muslimit, uudet muslimikäännynnäiset (islamiin palanneet), sotavangit, velalliset muslimit, ne muslimivirkamiehet, jotka muslimihallitsija on määrännyt keräämään Zakatin, ne muslimit, jotka tutkimuksen, opiskelun tai islamilaisen tiedon levittämisen kautta työskentelevät Jumalan asian hyväksi ja matkustavaiset muslimit, jotka ovat vieraassa maassa tarviten apua.

Näihin kategorioihin kuuluva asianmukainen Zakatin vastaanottaja on sellainen, jolla ei ole tarpeeksi elämän välttämättömyyksiin tai jolla on hyvin vähän.

  Copyright © 2000-2018 Pirjo
www.islamopas.com


Hyviä linkkejä pilareista:

Videoita:

Pillars of Islam: The Spiritual DimensionsSvenska:

IslamguidenEnglanniksi:

IslamWay Sisters
Learn How to Pray

To Hajj

Arabiaksi:

Binbaz
Islam-qa
Ayat Quraniyah
Alminbar
Hajj & Umrah