Islamopas.com

Etsi
Koraani Kirjasto Faq Moskeijaopas Yhteys
Islamopas
Luominen Koraanissa

Koraani - Jumalan sanoja, jotka annettiin profeetta Muhammedille (rauha hänelle) arkkienkeli Gabrielin välityksellä 23 vuoden aikana - ei sisällä pelkästään kehotuksia ja kieltoja, palkintoja ja rangaistuksia, vaan myös koko luomisen salaisuuksia. Viime vuosikymmenten aikana ihmiset ovat onnistuneet paljastamaan osan näistä salaisuuksista tiedemiesten ja heidän tutkimustensa avulla. Esimerkiksi voimme ottaa Koraanin ensimmäisenä annetun jakeen:

"Lue julki Herrasi nimeen, joka on luonut, luonut ihmisen hyytyneestä verestä."

(Koraani 96:1,2

Käsitteen "riippuva pisara" ovat orientalistit kääntäneet "hyytyneeksi vereksi", vaikka arabiankielinen teksti on selvä ja puhuu vain pisarasta. Lääketieteen edistyessä saatiin selville, että hedelmöittynyt munasolu vaeltaa, kunnes se saapuu kohtuun ja kiinnittyy siellä kohdunseinämään. Kuuluisa valokuvaaja Lennart Nilsson Karolinska institutetista Tukholmasta onnistui kuvaamaan koko tapahtumaketjun munasolun irtoamisesta hedelmöittymiseen, ja sitten hän seurasi kamerallaan hedelmöittyneen munasolun kulkua koko matkan kohtuun, johon se kiinnittyy. Ihmeellinen kuvallinen selitys sille, mitä Koraani kertoo eräässä toisessa jakeessa:

"Me olemme totisesti luonut ihmisen siemenestä yhdistäen sen toiseen. Me aiomme kasvattaa häntä, ja niin olemme antanut hänelle kuulon ja näön."

(Koraani 76:2)

Sekoitettu/yhdistetty pisara ei voi tarkoittaa muuta kuin hedelmöitynyttä munasolua. Koko raskauden kulkua Koraani kuvailee seuraavasti:

"Senjälkeen kehitimme siemenestä verenalun, ja hyytyneestä verestä kehitimme lihanrungon; lihanrungossa rakensimme luut ja luut ympäröimme lihalla. Tämän jälkeen saatoimme hänet uuteen hahmoon."

(Koraani 23:14)

Edelleen Koraani kertoo lapsen saavan kuulon ennen näköä. Tämän ovat tiedemiehet vahvistaneet.

Luominen

Leila Coyne, tutkijaryhmän johtaja Nasan "Ames Research Centre"ssä Kaliforniassa lausui huhtikuussa 1985 lehdistötilaisuudessa, että elämä on voinut saada alkunsa keraamisesta savesta, pikemminkin kuin vedestä. On ilmennyt, että keraamisella savella on kaksi ominaisuutta, jotka ovat elämälle välttämättömiä: se varastoi ja johtaa energiaa. Energia esim. radioaktiivisesta lähteestä on voinut tehdä siitä kuin kemiallisen tehtaan, jossa epäorgaaninen raaka-aine on järjestäytynyt ja sitten muuntunut monimutkaisemmiksi molekyyleiksi, joista elämä alkoi noin 4 miljardia vuotta sitten. Tr. Graham Cairns-Smith Glasgown yliopistosta, joka päätyi "keraamisen saven hypoteesiin" jo vuonna 1960, oli samaa mieltä. Savi oli tavallista vanhojen valtamerten rannoilla. Se läpikävi jatkuvia muutoksia vastauksena ympäristön vaatimuksille, jolloin tapahtuu se, mitä kutsutaan "virheiksi" ja näin savesta tuli ideaalinen ympäristö kemialliselle evoluutiolle. Analysoidessaan tavallista keraamista savea tiedemiehet havaitsivat, että sellainen "virhe" normaalisti tapahtuu toistuvasti saven muodostaessa kiteitä. Tämä luo oletettavasti edellytykset materiaalin kyvylle vangita energiaa ja säilyttää sitä useita tuhansia vuosia. Keraaminen savi on mielenkiintoista, sillä sanoohan Allah Koraanissa:

"Hän loi ihmisen maan tomusta kuin saviastian"

(Koraani 55:14)

"Totisesti, Me olemme luonut ihmisen valajan savesta, mustasta, haisevasta liejusta"

(Koraani 15:26)

Eksegeetit sanovat, että vanha savi tarkoittaa savea, joka tuottaa pahanhajuisia kaasuja kuten metaania, ammoniakkia ja rikkivetyä. Tr. M.A. Elbar Kairon yliopiston lääketieteellisestä tiedekunnasta sanoo: joka kerran käydessäni Lontoossa minua kiehtoo erityisesti Luonnonhistoriallisessa museossa oleva suuri kuva, joka näyttää kuinka nämä vanhasta savesta syntyneet kaasut muodostavat aminohappoja ja sitten muuntavat ne proteiineiksi. Tärkeimmät näistä proteiineista ovat nukleiinihapot, jotka sisältävät RNA:n ja DNA:n rakennusaineita. Mitä "virheeseen" tulee, Tr. Coyne sanoo: "Kun sinun olisi pitänyt saada alumiiniatomeja, ehkä löydätkin magnesiumia sen sijasta ja siellä, missä pitäisi olla silikonia, saatkin "virheen" tuloksena alumiinia. Kiteet kasvavat nopeasti ja tietynlaisten hydrotermisten ehtojen vallitessa niillä on tyypillisesti monia puutteita. Ne vangitsevat elektroneja, säilyttävät ne ja varastoivat niitä äärimmäisen pitkiksi ajoiksi. On tärkeää huomata, että keraaminen savi ei ole samaa kuin tomu. Ames Research Centren tiedemiesten tekemissä analyyseissä käytettiin tavallista keraamista savea, jollaista savenvalajat käyttävät ruukkuihinsa ja juuri sentyyppisestä savesta Allah puhuu Koraanissa. Yhteinen tekijä tässä on vesi, sillä ilman vettä eivät kasvit, eläimet tai ihmiset voi elää. Pakistanilainen tiedemies M.H. Zuberi, joka toimi Regional Cooperation For Developmentin pääsihteerinä, on sitä mieltä, että ne "virheet", joista Tr. Coyne puhuu, saattavat olla tarkoituksellisia tapahtumia sellaisten monimutkaisten kemiallisten molekyylien tuottamiseksi, kuin DNA-molekyylit ovat. Tulevaisuuden tutkimus tullee vahvistamaan niiden säännönmukaisuuden, inshaallah. Tr. Zuberin teoria on se, että eri molekyylejä tarvittiin eläinten tuottamiseksi ja siksi ne valettiin savessa. Ensimmäiset yksinkertaiset kemialliset yhdistelmät tuottivat ruohoa ja kasvilajeja. Virheisiin viittaaminen on vain yksi tiedemiesten hämmentävistä tavoista vältellä puhumista luojasta. Siitä tulee mieleeni keskustelu Nils Bohrin ja Einsteinin välillä, jolloin Bohr oli sitä mieltä, että "sattumalla" (virheellä) oli suuri osa luomisessa ja johon Einstein vastasi, ettei Jumala luodessaan heittänyt arpaa.

Makea Ja Suolainen Vesi

Toinen ilmiö, joka on saanut tieteellisen selityksen, on se, miksi makea ja suolainen vesi eivät sekoitu kohdatessaan meressä. Kalvo makean ja suolaisen veden välissä estää sekoittumisen. Amerikkalaiset tiedemiehet ovat tämän vahvistaneet. Eräs lundilainen tiedemies leikkii ajatuksella kuljettaa makeaa vettä merta pitkin niihin maihin, joissa siitä on puutetta. Tästä ilmiöstä Koraani sanoo:

"Juuri Hän pitää erillään kahdenlaiset vedet. Toinen on makea, janoisia virkistävä vesi, toinen taas suolainen ja katkera, ja kummankin välille Hän on asettanut aitauksen ja ylipääsemättömän esteen"

(Koraani 25:53)

Eräs ilmiö, jonka Allah myös mainitsee Koraanissa ja joka on hiljattain tieteellisesti vahvistettu, on että jäävuoria (jääkomeettoja) putoaa avaruudesta. Tr. Louis Frank, fyysikko Iowan yliopistosta, tutki satelliitti DynamiC Explorerin keräämiä tietoja vuosien 1981 ja 1986 välillä. Satelliitti otti ultraviolettikuvia maasta. Niissä kuvissa tr. Frank havaitsi useita ilmakehään puhjenneita reikiä. Hänellä ei ollut selitystä niille, mutta hän päätyi siihen, että reiät olisivat voineet olla jäisten komeettojen aiheuttamia. Nämä komeetat voitiin nähdä teleskoopilla. Tr. Clayne Yeates, fyysikko Jet Propulsion Laboratorysta Passadenasta, onnistui vahvalla teleskoopilla Kit Peakin observatoriossa Arizonassa valokuvaamaan näitä jääkomeettoja 150.000 kilometrin etäisyydellä maasta. Tästä Allah sanoo Koraanissa:

"Etkö huomaa, miten Jumala ajelee pilviä, sitten kerää ne yhteen ja sijoittaa ne kerroksittain toistensa päälle, jolloin näet sateen virtaavan niiden uumenista. Hän myös lähettää taivaasta maahan kokonaisia raevuoria ja antaa niiden pudota kenen päälle haluaa ja sivuuttaa ketkä haluaa"

(Koraani 24:43)

Näiden komeettojen saapuessa ilmakehään ne hajoavat rakeiksi ja sitten kosteudeksi. Lopulta kosteus tulee alas sateena ja yhtyy maan vedenkiertoon. Jäävuoria putoaa keskimäärin 10 miljoonaa vuosittain (27.397/pvä ja 19/min). Tr. Frankin laskelmat osoittavat, että tuo vesimäärä vastaa tuuman syvyistä vesimäärää koko maapallon pinnalla joka 10.000. vuosi. Maapallo on 4,9 miljardia vuotta vanha ja jos tätä on tapahtunut koko ajan, niin tämä prosessi on varustanut maapallon sen tarvitsemalla vedellä.

Onko Universumi Ikuinen Vai Luotu Tyhjästä?

Kuuluisa medisiinari ja filosofi Avicenna (980 - n. 1037) oli samaa mieltä kuin Aristoteles siitä, että universumi oi ikuinen. Sitten tuli Al-Ghazali (1058 - 1111) ja kritisoi sekä Aristotelesta että Avicennaa. Al-Ghazali nojautui Koraaniin: (21:30). "Hän pystytti vuoret maan pinnalle, siunasi maan ja varusti sen ravinnolla neljässä päivässä, yhtä runsaasti kaikille tarvitsijoille. Sitten tuli vuoro taivaan, joka oli pelkkää usvaa" (41:10-11) Koraanin kieli on kuvakieltä, ja kun siinä sanotaan "usva", on se lähimpänä sitä, miten kaasua on voitu kuvailla. Se on sitä kaasua, jota professori Hannes Alfvén kuvailee artikkelissaan (881 I-24):

"On nyt ilmeistä, että maailmankaikkeus suurimmaksi osaksi koostuu plasmasta eli ionisoidusta sähköäjohtavasta kaasusta".

" M.H. Zubairi, pakistanilaistiedemies, siteerasi seuraavaa Sir Bernard Lovellin puheesta elokuussa 1978 British Association for Advancement of Sciencen tilaisuudessa: "Ja sitten tuli "Big Bang!", kun valtavan, rajattoman maailmankaikkeutemme kaikki aine ja energia oli tiivistyneenä yhteen ainoaan nollapisteeseen, jolla oli mittaamaton tiheys ja lämpötila. "Infernaalinen tulipallo" oli heitetty. Sekunti alun jälkeen tuli kriittinen jakso, jolloin heliumin enemmyys vedyn suhteen maailmankaikkeudessa määräytyi. Sinä hetkenä, yhdessä sekunnin miljoonasosassa lämpötila laski joihinkin tuhansiin miljooniin asteisiin." Oli hämmästyttävää ajatella, sanoi Sir Lovell, että: "jos protonien välinen vetovoima olisi ollut vain muutamaa prosenttia voimakkaampi, olisi kaikki vety muuttunut heliumiksi tässä laajentumisvaiheessa ja silloin ei mitään galakseja, tähtiä eikä mitään elämää olisi syntynyt." Tämä sekunnin miljoonasosa on kuvattuna Koraanissa:

"Jumala luo, mitä tahtoo: kun hän päättää jonkun asian, sanoo hän vain: "Tapahtukoon!" ja niin tapahtuu"

(Koraani 3:46)

Kysyttäessä "Jodell Banks Radio Telescopen" johtajalta, kuka oli laittanut massan sinne ennen räjähdystä, vastasi hän pahoitellen: "Nykyajan ihminen luottaa aivan liikaa tiedemiehiin eikä tahdo kehittää henkistä puoltaan, kuten hänen esi-isänsä tekivät". Luimme edellä Koraanin jakeista 41:10-11.. Eräiden eksegeettien mukaan luku seitsemän ei tarkoita täsmälleen seitsemää, vaan arabiassa se viittaa monikkoon, eli seitsemään tai enempään. Mitä päiviin tulee, tässä ei tarkoiteta meidän päiviämme, jotka ovat seurausta maan kiertämisestä akselinsa ympäri, vaan Allah sanoo Koraanissa: "Päivä jonka pituus on kuin tuhat vuotta" jälleen jakeessa 22:47 "onhan Herrallesi yksi päivä kuin tuhat vuotta, jolla te aikaa laskette" ja jakeessa 70:4 "päivänä, jonka pituus on viisikymmentä tuhatta vuotta". Yksi päivä Jumalan laskuissa tarkoittaa siis valtavan pitkää ajanjaksoa; toisin sanoen luomisen päivä ei ole verrannollinen meidän ajanlaskumme mukaiseen päivään, vaan se on metafora pitkälle kehityskaudelle. Tarvitsee vain ajatella miljardien galaksien välisiä välimatkoja; niiden pelkkä ajatteleminenkin on pyörryttävää. Valovuosinakin mitattuna välimatkat ovat ällistyttäviä.

Luomisen Kuusi Vaihetta Koraanin Mukaan

Kuusi kehityskautta (päivää) voivat olla seuraavat:

  1. Taivaat ja maa olivat yksi ja ne erotettiin toisistaan.
  2. Taivaat olivat usvaa (kaasua, plasmaa).
  3. Järjestykseen saattaminen, seitsemän taivaan ja seitsemän maan luominen kahdessa päivässä, auringonvalon ja pimeyden, päivän ja yön luominen.
  4. Maan jäähtymisen ajanjakso, vuorien muodostuminen
  5. Vesi ja kasvullisuus maapallolla sekä eläimet vedessä ja maalla. "Kumpi on vaikeampi luoda, teidät vai taivas, jonka Hän on rakentanut? Hän on sen korkealle kohottanut ja sille muodon antanut; yöksi Hän täyttää sen pimeydellä, ja siitä hän vetää taas esiin päivänvalon. Ja sitten hän ulotti maan avaraksi ja kohotti sen vedet pinnalle sekä levitti laitumet; vuoret Hän sijoitti lujasti paikoilleen"(Koraani 79:27-32).
  6. Aadamin ja hänen vaimonsa luominen ja asettaminen asumaan maapallolle. "Hän loi ihmisen maan tomusta kuin saviastian."(Koraani 55:14).

Koraani antaa selkeän kuvan siitä, että maailmankaikkeus on liikkeessä. Muutamia esimerkkejä:

"Etkö näe, että Jumala antaa yön seurata päivää ja päivän yötä, ja Hän säätää auringon ja kuun liikkeet; kumpikin kulkee kohti määrättyä hetkeään"

(Koraani 31:29)

"Juuri Hän saattaa auringon paistamaan ja kuun loistamaan ja on määrännyt sille asentonsa, niin että te voitte tietää vuosien kulun ja ajanlaskun."

(Koraani 10:5)

"Että maapallo ei ole täysin pyöreä, käy ilmi seuraavasta jakeesta: "Eivätkö he ajattele, että Me lähestymme tätä maata ja teemme sen rajoja ahtaammiksi."

(Koraani 13:41)

"Eikä auringon ole sallittu kulkea kuuta nopeammin, yhtä vähän kuin yön on sallittu niellä päivää; vaan kaikki kulkee omaa rataansa."

(Koraani 36:40)

Nyt olen kuvaillut, mitä Allah sanoo Koraanissa universumin luomisesta. Esille nousee kysymys siitä, onko universumi ikuinen? Kuinka se tulee päättymään? Käydessään läpi Koraanin tekstiä, löytää kauhistuttavan skenaarion tuomiopäivän tulosta; seuraavassa muutamia jakeita kuvan selventämiseksi:

"ylösnousemuspäivänä koko maa on Hänen käsissään ja Hän käärii taivaat oikeaan käteensä."

(Koraani 39:67)

"sinä päivänä, jolloin maa ja vuoret vapisevat, jolloin vuoret muuttuvat lentäväksi hiekaksi." (73:14).

"kun maan ääret tasoittuvat ja se suistaa ulos sisuksensa ja tyhjentyy"

(Koraani 84:3-4)

"Hetki lähestyy ja kuu jakautuu"

(Koraani 54:1)

"Kun taivas rikki repeytyy, kun tähdet hajalle pirstoutuvat, kun virrat tulvivat vuolaina, ja haudat avautuvat."

(82:1-4)

"Kun aurinko menee umpeen, kun tähdet sammuvat"

(Koraani 81:1-2)

Ainoa, joka voi täydellä varmuudella sanoa, kuinka kaikki alkoi ja kuinka se tulee päättymään, on Hän joka saattoi sanoa maailmankaikkeudelle vain "Ole!" ja se oli.