Islamopas.com

Etsi
Koraani Kirjasto Faq Moskeijaopas Yhteys
Islamopas
Uskontunnsutus "Shahada"

Islamin viisi pilaria:

"Ei ole muuta Jumalaa kuin Allah, ja Muhammed on Hänen sanansaattajansa"

Jokaista tekoa, joka tehdään tietoisena Jumalan tahdosta ja tarkoituksena täyttää se, pidetään islamissa Jumalan palvontana. Viisi pilaria muodostavat pohjan, jolle hengellinen elämä perustuu. Muhammed (saas), Allahin profeetta, sanoi, että islamin perustana on viisi pilaria:

  1. Uskontunnustus: todistaa, että ei ole muuta Jumalaa kuin Allah, ja että Muhammed (saas) on Hänen sanansaattajansa
  2. Suorittaa rukoukset
  3. Antaa Zakat (almut)
  4. Paastota Ramadan-kuun ajan
  5. Tehdä pyhiinvaellusmatka Mekkaan.

Shahada kuuluu seuraavasti:

" ÄSH-HÄDU(todistan) ÄN LÄÄ-ILÄÄHÄ(ettei ole muuta Jumalaa) ILLA-ALLAAH(kuin Allah), WA ÄSH-HÄDU(ja todistan) ÄNNÄÄ MUHÄMMADAN RASUL-ALLAAH(että Muhammed on Hänen sanansaattajansa) "

Ensimmäinen uskontunnustuksen osio ilmaisee ehdotonta monoteismia. Mitään jumalallisuutta ei ole Allahin, Jumalan rinnalla. Hän on Ainoa, jonka tahtoon ihmisen tulee alistua. Mutta kuka on Jumala? Jumala on Luoja ja Lainsäätäjä, joka on luonut maailmankaikkeuden ja ihmiset, ja antanut sekä luonnonlait että ilmoitetun lain. Profeetta Muhammedin (saas) esimerkkiä (Sunna) on muslimin myös noudatettava. Muhammedin rooli ja asema on ilmaistuna uskontunnustuksen toisessa osiossa.