Etsi Islam-oppaasta


YHTEYSTIEDOT   KIRJASTO   KORAANI   FAQ   MOSKEIJAOPAS   MULTIMEDIA  

Tänään on
IN ENGLISH


 Jumalan olemassaolo
  Jumalan ominaisuudet

  Koraani
  Tiede
  Luominen
  Sikiönkehitys
  Muuta

  Mitä on Islam?
  Uskonkappaleet
  Islam. Tärkeät päivät
  Monoteismi
  Kääntyminen Islamiin palaaminen
  Islam.Kalenteri
  Vääriä käsityksiä
  Väärinymmärtäminen
  Muuta

  Viimeinen profeetta
  Profeetan hadithit
  Seuraajat
  Muuta

  Uskontunnustus
  Rukous
  Almut
  Paasto
  Pyhiinvaellus

  Sääntöja ruuasta
  Lisäaineet
  Alkoholi
  Sianliha
  Muuta

  Suomeksi
  English
  Svenska
  Arabiaksi

  Hyviä linkkejä
  Audio
  Ilmainen lataaminen
  Basaari
  Sanasto
  FAQ


Islamin viisi pilaria:

Uskontunnsutus "Shahada"


""Ei ole muuta Jumalaa kuin Allah, ja Muhammed on Hänen sanansaattajansa""
Jokaista tekoa, joka tehdään tietoisena Jumalan tahdosta ja tarkoituksena täyttää se, pidetään islamissa Jumalan palvontana. Viisi pilaria muodostavat pohjan, jolle hengellinen elämä perustuu. Muhammed (saas), Allahin profeetta, sanoi, että islamin perustana on viisi pilaria:

  1. Uskontunnustus: todistaa, että ei ole muuta Jumalaa kuin Allah, ja että Muhammed (saas) on Hänen sanansaattajansa
  2. Suorittaa rukoukset
  3. Antaa Zakat (almut)
  4. Paastota Ramadan-kuun ajan
  5. Tehdä pyhiinvaellusmatka Mekkaan.
Shahada kuuluu seuraavasti:

"ÄSH-HÄDU (todistan) ÄN LÄÄ-ILÄÄHÄ (ettei ole muuta Jumalaa) ILLA-ALLAAH (kuin Allah), WA ÄSH-HÄDU (ja todistan) ÄNNÄÄ MUHÄMMADAN RASUL-ALLAAH (että Muhammed on Hänen sanansaattajansa) "

Ensimmäinen uskontunnustuksen osio ilmaisee ehdotonta monoteismia. Mitään jumalallisuutta ei ole Allahin, Jumalan rinnalla. Hän on Ainoa, jonka tahtoon ihmisen tulee alistua. Mutta kuka on Jumala? Jumala on Luoja ja Lainsäätäjä, joka on luonut maailmankaikkeuden ja ihmiset, ja antanut sekä luonnonlait että ilmoitetun lain. Profeetta Muhammedin (saas) esimerkkiä (Sunna) on muslimin myös noudatettava. Muhammedin rooli ja asema on ilmaistuna uskontunnustuksen toisessa osiossa.


  Copyright © 2000-2018 Pirjo
www.islamopas.com


Hyviä linkkejä pilareista:

Videoita:

Pillars of Islam: The Spiritual DimensionsSvenska:

IslamguidenEnglanniksi:

IslamWay Sisters
Learn How to Pray

To Hajj

Arabiaksi:

Binbaz
Islam-qa
Ayat Quraniyah
Alminbar
Hajj & Umrah