Etsi Islam-oppaasta


YHTEYSTIEDOT   KIRJASTO   KORAANI   FAQ   MOSKEIJAOPAS   MULTIMEDIA  

Tänään on
IN ENGLISH


 Jumalan olemassaolo
  Jumalan ominaisuudet

  Koraani
  Tiede
  Luominen
  Sikiönkehitys
  Muuta

  Mitä on Islam?
  Uskonkappaleet
  Islam. Tärkeät päivät
  Monoteismi
  Kääntyminen Islamiin palaaminen
  Islam.Kalenteri
  Vääriä käsityksiä
  Väärinymmärtäminen
  Muuta

  Viimeinen profeetta
  Profeetan hadithit
  Seuraajat
  Muuta

  Uskontunnustus
  Rukous
  Almut
  Paasto
  Pyhiinvaellus

  Sääntöja ruuasta
  Lisäaineet
  Alkoholi
  Sianliha
  Muuta

  Suomeksi
  English
  Svenska
  Arabiaksi

  Hyviä linkkejä
  Audio
  Ilmainen lataaminen
  Basaari
  Sanasto
  FAQ


Kääntyminen Islamiin palaaminen

Joillakin ihmisillä on se käsitys, että islamiin siirtyminen vaatii julkisen tunnustuksen oppineiden miesten ja korkea-arvoisten sheikkien edessä, ja vielä jonkin juridisen instituution tai muun auktoriteetin antaman todistuksen. Haluamme lukijoiden tietävän, että mitään sellaisia vaatimuksia tai ehtoja ei tarvita kääntymisessä, sillä Allah Kaikkivaltias tuntee sydämen kaikki salaisuudet. Kuitenkin neuvomme kaikkia, jotka ovat ottaneet islamin uskonnokseen, rekisteröitymään sopivan viranomaisen luona. Se helpottaa pyhiinvaellusmatkalle pääsyä ja myös sitä, että uskova kuoltuaan saa arvokkaan hautauksen.

Jos jolla kulla on vilpitön halua tulla muslimiksi ja hän on vakuuttunut siitä, että islam on totuuden uskonto, jonka Allah antoi koko ihmiskunnalle, tulisi hänen viivyttelemättä lausua "Shahada", uskontunnustus. Pyhä Koraani on selkeä tämän asian suhteen. Allah vahvistaa:

"Oikea uskonto Jumalan edessä on Islaam"

(Koraani 3:18)

Toisessa Pyhän Koraanin jakeessa Allah kertoo:
"Tänä päivänä Minä olen saattanut täydelliseksi teidän uskontonne ja sallinut mielisuosioni ylenpalttisesti tulla teidän osaksenne: olen armossani antanut Islaamin teidän uskonnoksenne."

(Koraani 5:3)

Muhammed (saas), Allahin profeetta sanoi: Islamin perusta on viisi pilaria:

  1. Todistaa, ettei ole muuta Jumalaa kuin Allah ja että Muhammed (saas) on Hänen sanansaattajansa
  2. Suorittaa rukoukset
  3. Antaa Zakat (almuvero)
  4. Paastota Ramadan-kuussa
  5. Tehdä pyhiinvaellusmatka Mekkaan.

Uskontunnustus (Shahada) kuuluu seuraavasti: "ÄSH-HÄDU (todistan) ÄN LÄÄ ILÄÄHÄ (ettei ole muuta Jumalaa) ILLA ALLAAH (kuin Allah), WÄ ÄSH-HÄDU (ja todistan) ÄNNÄÄ MUHAMMADAN RASUL-ALLAAH (että Muhammed on Hänen sanansaattajansa).

Ei kuitenkaan riitä, että joku vain toistaa tunnustuksen suullaan, joko yksinään tai todistajien kuullen; tärkeämpää on sydämen vankkumaton ja luja usko. Jos jollakin on aito totuudenkaipuu ja hän alistuu täydellisesti Allahin tahtoon, syntyy hän totisesti uudelleen islamissa. Usko tulee inspiroimaan häntä hänen ponnistellessaan kohti täydellisyyttä, ja vähitellen kohottamaan hänet sielujen aateliin. Allahin valo tulee hehkumaan hänen sydämessään, kunnes hän saavuttaa ideaalin ja usko ruumiillistuu hänessä.

Seuraava askel, henkilön ilmoitettua selkeästi olevansa muslimi, on tunkeutua uskontunnustuksen ytimeen, mikä on Allahin Ykseys. Se käy sydämen tiedon avulla, antamalla sen juurtua syvälle ja vaikuttaa kaikkiin henkilön sanoihin ja tekoihin. Mitä sitten merkitsevät Shahadan ensimmäiset sanat? ÄSH-HÄDU ÄN LÄÄ ILÄÄHÄ ILLA ALLAAH" Se on totuus siitä, että mikään jumala ei ole ihmisen palvonnan arvoinen paitsi Allah, sillä ketään muuta jumalaa ei Hänen rinnallaan ole. Epäjumalien palvominen on silkkaa turhamaisuutta eikä hyödytä ketään. Ylistäkäämme Allahia, Ainoaa, Ikuista, joka yksin ansaitsee tulla palvotuksi, sillä Hän on rajattomassa anteliaisuudessaan lahjoittanut meille elämän ja huolehtinut kaikista luoduista. Ihmisten tulee polvistua Allahin eteen ja palvoa Häntä, sillä Hän ainoastaan on palvontamme arvoinen.

Shahadan toinen osa, "WÄ ÄSH-HÄDU ÄNNÄÄ MUHAMMADAN RASUL-ALLAAH", tarkoittaa, että profeetta Muhammed (saas) on Allahin palvelija ja valittu sanansaattaja. Tästä ei ole epäilystäkään. Muslimin kuuluu totella profeetan määräyksiä, uskoa hänen sanoihinsa, seurata hänen opetustaan, välttää sitä, minkä hän kielsi, pitää häntä esimerkkinä elämässään ja rukoilla vain Allahia sen ilmoitetun sanoman mukaan, jonka hän välitti ihmiskunnalle.

Mitä sitten tarkoittaa palvonta? Se on sitä, että rehellisesti ja nöyrästi osoittaa kunnioitusta Allahia kohtaan. Syvemmässä merkityksessä se on sitä, että täydellisesti alistuu Allahin tahtoon ja elää seuraten Hänen lakejaan sisäisesti ja ulkoisesti, sanoissa ja teoissa. Palvonta jaetaan kahteen osaan:

  1. Näkyvä (ulkoinen eli julkinen)
  2. Näkymätön (sisäinen eli salattu)
Näkyvä palvonta sisältää sellaiset teot, kuten Shahadan lausuminen, rukousten suorittaminen, Zakatin antaminen, Pyhän Koraanin ääneenlukeminen, Allahin kiittäminen ja ylistäminen, rituaalipesun suorittaminen ennen rukousta jne. Tämäntyyppiseen palvontaan liittyy ruumiillisia toimintoja ja riittejä. Näkymätöntä palvontaa on uskoa Allahiin, Tuomiopäivään, enkeleihin, Allahin kirjoihin, Hänen proteettoihinsa ja Jumalalliseen kohtaloon. Tällaiseen palvontaan ei liity ruumiinliikkeitä, mutta se liikuttaa varmasti sydäntä, ja siten sillä on vaikutuksensa siihen, miten ihminen elämänsä elää. Kaikki palvonta, joka ei kohdistu Allahiin, on polyteismia ja erkanemista islamista.

Seuraava askel sille, joka juuri on kääntynyt islamiin, on puhdistaa koko kehonsa käymällä kylvyssä, ja omistautua islamin säännöille ja periaatteile kokonaisuudessaan, poistamatta tai lisäämättä mitään. Sen jälkeen hänen tulee sanoutua irti kaikesta taikauskosta ja kaikista epäjumalanpalvonnan muodoista. Luopua pahasta ja pyrkiä hyveellisyyteen. Tämä kaikki on seurausta uskontunnustuksesta. LÄÄ ILÄÄHÄ ILLA-ALLAAH. Allah sanoo Pyhässä Koraanissa: ".se, joka hylkää saatanan ja uskoo Jumalaan, hän pitää kiinni mitä lujimmasta kädensijasta, joka ei murru." Meidän on otettava huomioon huudahtaessamme sydämemme syvyydestä, että ei ole muuta Jumalaa kuin Allah, että samalla meidän tulee rakastaa, kunnioittaa, uskoa ja totella islamin lakeja, jotka sitovat kaikkia muslimeja. Ne vaativat, että rakastamme vain Allahin tähden ja luovumme jostakin vain Allahin tähden.

Lopetamme pyytäen nöyrästi Allahilta, että Hän puhdistaisi niiden sydämen ja sielun, jotka vilpittömästi ja perään antamatta etsivät totuutta, ja siunaisi uskovien yhteisöä. Amin.

Lue uusista muslimeista:

-Yusuf Islam (Cat Stevens)
-MyJourney
-Newmuslims
-Stories of Newmuslims
-Stories of Converts
-Converts to Islam

-Lataa kotiin iso kokoelma kääntyneiden kertomuksia:
   converts.doc (Word-asiakirja)

-Uusia kääntymyskertomuksia webbissä


  Copyright © 2000-2018 Pirjo
www.islamopas.com


Hyviä linkkejä Islamista:


Videoita:

Turning Muslim in Texas
Islam the Treasure UncoveredSvenska:

IslamguidenEnglanniksi:

IslamWay Sisters
Plain Truth
Islamic Medicine
Islamway
Islamweb
Al-Islam
Islam-qa
Islam-guide
Discover Islam
New MuslimsArabiaksi:

Binbaz
Islam-qa
Islamway
Islamweb
Al-Islam