Islamopas.com

Etsi
Koraani Kirjasto Faq Moskeijaopas Yhteys
Islamopas
Paasto (Saum)

Islamin viisi pilarila

Ramadan on islamilaisen kuuvuodenyhdeksäs kuukausi ja islamin paastokuukausi. Paasto on yksi islamin peruspilareista. Sekä miehet että naiset paastoavat, mutta Koraani antaa erivapauden raskaana oleville ja imettäville naisille. Sairaiden ja matkalla olevien ei myöskään pidä paastota ja kun naisen menstruaatio alkaa ramadanin aikana, hänen ei tule paastota, vaan suorittaa puuttuvat päivät myöhempänä ajankohtana. Lasten ei tarvitse paastota, mutta kun he alkavat tulla murrosikään ja heidän katsotaan olevan uskonnollisessa mielessä varttuneita, rohkaistaan heitä kokeilemaan paastoamista ainakin muutaman päivän ajan tai osan päivästä.

Paasto kestää aamunsarastuksesta auringonlaskuun ja sinä aikana muslimi ei saa syödä eikä juoda. Seksuaalinen kanssakäyminen on silloin myös kielletty. Paastoa kuvaillaan Koraanissa suuran 2 jakeissa 183-185:

"Teidän, jotka uskotte, tulee paastota, samoin kuin piti paastota niidenkin, jotka ennen teitä elivät, jotta karttaisitte pahaa. (Paastottava on) määrätyt päivät. Mutta jos joku teistä on sairas tai matkoilla, on hänen paastottava joinakin muina päivinä, ja niiden, jotka siihen pystyvät, on paaston korvaukseksi ravittava joitakin köyhiä. Jos joku vapaaehtoisesti tekee hyvän työn, on se hänelle parempi. Mutta paastoaminen on teille kuitenkin kaikkein parasta (s.o. paastoamalla parhaiten täytätte Jumalan tahdon); tämä olkoon sanottu teille tiedoksi. "Ramadaan" on se kuukausi, jolloin Koraani annettiin opastukseksi ihmisille ja selväksi todistukseksi (Jumalan) johdatuksesta, jotta hylättäisiin paha ja valittaisiin hyvä; tämän kuukauden aikana paastotkoon se teistä, joka on kotioloissaan, mutta jos joku on sairas tai matkoilla, on hänen sen sijaan (muuna aikana) paastottava yhtä monta muuta päivää. Jumala tahtoo tehdä sen teille helpoksi eikä tarkoita sitä teille taakaksi, - jotta paastopäivienne luku täyttyisi ja te ylistäisitte Jumalaa Hänen johdatuksensa tähden sekä olisitte Hänelle kiitollisia."

(Koraani 2:183-185)

Koska islamissa noudatetaan kuukalenteria, ajoittuu paastokuukausi aurinkovuoteen nähden vuosi vuodelta aikaisemmaksi.

Voiman yö:

Voiman yö eli arabiaksi Laylat al-qadr on nimitys yhdelle ramadanin öistä, jonka tarkasta ajankohdasta on erimielisyyttä. Koraani kertoo, että tuona yönä ensimmäinen ilmestys lähetettiin profeetta Muhammedille (saas). Suurassa 97:3-5 sanotaan seuraavaa:

"Siunattu yö on arvokkaampi kuin tuhat kuukautta. Silloin laskeutuvat enkelit ja suuri henki Herransa käskyn mukaan kaikenlaisiin tehtäviin. Silloin vallitsee rauha ja kestää aamunkoittoon saakka."

(Koraani 97:3-5)

Eid-ul-Fitr:

Ramadan-kuukausi päättyy Eid-ul-Fitr-juhlaan. Silloin juhlimme paastokauden päättymistä. Tämä juhlapäivä on niin tärkeä, että monet muslimit Suomessa ottavat päivän vapaata työstä tai koulusta juhliakseen sitä perheensä parissa. Noustaan ylös aikaisin aamulla, pukeudutaan uusiin vaatteisiin ja lähdetään moskeijaan osallistumaan erityiseen juhlarukoukseen. Jälkeenpäin perheet vierailevat toistensa luona ja vaihtavat hyvän Eidin toivotuksia. Kättelyt ja halaukset rukouksen jälkeen ovat suurenmoinen osoitus keskinäisestä rakkaudesta. Eid antaa muslimeille tunteen veljeydestä ja kaikki kauna ja epäsopu olisikin silloin unohdettava ja aloitettava puhtaalta pöydältä.

Kodin koristaminen Eid-juhlaa varten on hauska perheen yhteinen tehtävä, ja voimme myös askarrella itse Eid-kortteja tai lahjoja!

Lapset saavat joskus lahjoja, makeisia tai rahaa. Mutta tulisi muistaa, että tärkeätä Eidissä eivät ole lahjat, vaan todella se on Allahin muistelemisen aikaa ja aikaa tuntea iloa siitä, että olemme täyttäneet velvollisuutemme Häntä kohtaan. Sille, joka on osallistunut paastoamiseen, on juhlalla sitäkin suurempi merkitys!

Lisää tietoa aiheesta: