Islamopas.com

Etsi
Koraani Kirjasto Faq Moskeijaopas Yhteys
Islamopas
Koraani

Koraani on Jumalan sanaa, jonka profeetta Muhammed (SAAS) sai ilmestyksinä enkeli Gabrielin välityksellä. Arabit olivat tuohon aikaan hyvin lahjakkaita runoilijoita ja kaunopuhujia. Profeetat ovat aina tuoneet mukanaan ihmeitä, jotka sopivat heidän omaan aikaansa ja senaikaisten ihmisten tietämyksen tasoon. Mooseksen aikaan taikominen oli hyvin arvostettu laji Egyptissä ja ihmiset uskoivat taikuuteen. Mooseksen ihmetekoja ei kukaan taikuri voinut ylittää ja sitä kautta kääntyivät monet ihmiset uskoon. Jeesuksen aikaan olivat lääkärintaidot korkealla tasolla. Hän tuli ja herätti ihmisiä kuolleista, mihin mikään lääketiede ei koskaan ole kyennyt.

Koraani puhuttelee kauniilla sanoillaan, jumalallisilla merkityksillään, tarinoillaan ja kerronnallaan, jonka kaltaista kukaan ihminen ei pysty jäljittelemään. Se on oivallisin joka suhteessa ja suurin ihme on se, että Muhammed (SAAS) ei osannut lukea saati kirjoittaa, eikä häntä tunnettu minään runoilijana. Jumala, Korkein, sanoo:

"Totisesti tämä on ylevä Koraani, joka tauluille kirjoitettuna on hyvin säilynyt."

(Koraani 85:21-22)

"Totisesti tämä on ylevä Koraani, hyvin säilyneenä kirjassa. Sitä saavat koskettaa vain puhtaat. Sen lähetti maailmojen Herra."

(Koraani 56:77-80)

Koraanissa Jumala, Korkein, sanoo, että hän tulee suojelemaan sitä kaikilta muutoksilta, lisäyksiltä, poistoilta ja muulta vääristelyltä. Jumala lupaa Koraanissa, että se pysyy aina samana kirjana. Jumala sanoo, että Hän, joka lähetti Koraanin alas, myös huolehtii sen säilyttämisestä. Jumala haastaa ihmiset ja paholaiset ja koko luomakunnan aikaansaamaan jotakin Koraanin vertaista, jos he siihen kykenevät ja Jumala antaa profeettojensa tehdä ihmeitä, jotka ylittävät heidän aikalaistensa parhaat saavutukset; muuten ne eivät ihmeitä olisikaan. Muhammedin (SAAS) aikaan arabit olivat tunnettuja kaunopuheisuuden lahjoistaan. Koraani tuli kertomaan vieläkin kaunopuheisemmin luomisesta ja elämän synnystä. Tiede tuo esille runsaasti uusia tosiasioita, jotka kuitenkin ovat jo olleet Koraanissa. Jokainen voi hakea Koraanista todisteita sille, että tiede on oikeassa. Tiede, joka ei sovi yhteen Koraanin kanssa, on vailla perusteita. Jumala on korkein opettaja ja kaiken oppimamme täytyy tulla Jumalalta.

Koraani koottiin Muhammedin (SAAS) aikana nahan- ja luunpalasille sekä kivitauluihin ja joka päivä Ramadan-kuussa Koraania luettiin Muhammedin edessä (SAAS). Toinen kalifi Omar antoi yhdistää kaikki palaset ja säilyttää niitä tyttärensä Hafsan luona, joka oli ollut naimisissa Muhammedin (SAAS) kanssa. Kolmas kalifi Osman kirjoitutti ne puhtaaksi. Siihen aikaan elivät vielä kaikki muslimit, jotka saattoivat lukea ja kirjoittaa alkuperäistä Koraania ja monet heistä jäljensivät sitä. Profeetta Muhammed (SAAS) ja useimmat hänen seuralaisistaan osasivat Koraanin ulkoa. On mahdotonta muuttaa mitään Koraanissa, sillä on niin monia, jotka osaavat sen ulkoa.

Jumala on lähettänyt monia profeettoja eri paikkoihin julistamaan totuuden oppia eri puolille maailmaa. Osaa profeetoista emme tunne, koska ajalliset ja maantieteelliset välimatkat ovat olleet suuret ja kansat ovat eläneet erillään toisistaan. Mutta Jumala on Kaikkitietävä ja Hän on koko ajan tiennyt ajan tulevan, jolloin tiede tekee suuria keksintöjä helpottamaan kommunikointia ja tuomaan ihmiset lähemmäs toisiaan. Näin voidaan tärkeitä asioita levittää ilman profeettojen apua. Sen tähden Muhammed (SAAS) on profeetoista viimeinen.

Jumala on luvannut pitää huolta Koraanista ja suojella sitä, ja Hän tietää, että Hänen sanansa levittäminen tulee helpommaksi uusien yhteyksien avulla.

Koraani ja sunna

Koraani on Jumalan viimeksi ilmestynyttä sanaa ja Islaamin oppien ja lakien peruslähde. Koraani käsittelee uskon perusteita, moraalia, ihmisyyden historiaa, Jumalanpalvontaa, tiedettä, viisautta, ihmisen ja Jumalan välistä suhdetta sekä kaikkia ihmisen sosiaalisen elämän puolia ja keskinäisiä suhteita. Laaja opastus terveeseen ja harmoniseen yhteiskuntajärjestelmään, johon sisältyy sosiaalinen oikeudenmukaisuus, talous, politiikka, lainsäädäntö, oikeustiede ja kansainväliset suhteet, on myös tärkeä osa Koraania.

Profeetta Muhammed (SAAS) ei itse ollut luku- eikä kirjoitustaitoinen. Koraani tuli hänelle ilmestyksinä ja hän välitti ne edelleen seuraajilleen, jotka opettelivat ne ulkoa ja kirjoittivat ne muistiin profeetan johdolla. Koraanin alkuperäinen ja täydellinen teksti on kaikkien saatavilla arabiaksi, eli sillä kielellä, jolla Jumala sen ilmoitti. Tekstiä on käännetty monille kielille, mutta käännökset eivät ole verrattavissa arabiankieliseen alkuperäistekstiin.

Sunna (Muhammedin perimätieto) koostuu profeetta Muhammedin (SAAS) opetuksista, hänen sanonnoistaan (hadith) ja teoistaan, jotka hänen seuraajansa tarkoin keräsivät ja tallensivat.

Koraani on Jumalan sanaa, kun taas Muhammedin (SAAS) sunna on Koraanin käytännön tulkintaa. Muhammedin (SAAS) tehtävänä oli välittää Koraani sellaisena kuin hän sen sai, selittää sitä ja toteuttaa sitä täydelleen elämässään. Sunnaa pidetään Islaamin toisena lähteenä ja sen tulee olla täydellisessä sopusoinnussa ensimmäisen lähteen, Koraanin kanssa. Se on mittapuu ja jos jonkin perimätiedon ja Koraanin välillä on ristiriitaa, pitäytyy muslimi Koraaniin, mutta mikään aito Muhammedin (SAAS) perimätieto ei voi olla ristiriidassa Koraanin kanssa.