Islamopas.com

Etsi
Koraani Kirjasto Faq Moskeijaopas Yhteys
Islamopas
Kirje Taaguutin merkityksestä

Muhammad bin Abdulwahab

Bismillahirrahman arrahim

Sinun tulee tietää, olkoon Allah sinulle armollinen, että ensimmäinen asia, jonka Allah määräsi Aadamin lapsille, oli kieltää Taaguut (epäjumalien palvonta) ja uskoa Allahiin. Todiste tästä on se, että Allah sanoo:

"Totisesti olemme kutsunut jokaisen kansan keskuudesta lähettilään näin lausumaan: »Palvelkaa Jumalaa ja välttäkää syntisiä."

(koraani 16:36)

Kuinka sinun sitten tulee kieltää Taaguut? Siten, että sinun on uskottava minkään muun kuin Allahin palvonnan olevan väärin, jätettävä sellainen palvonta ja vihattava sitä, kiellettävä sellaisen harjoittajat ja pidettävä heitä vihollisinasi. Mutta "Allahiin uskomisen" sisältö on se, että uskot Allahin olevan ainoa jumala, jota on palvottava, palvomatta ketään muuta Hänen rinnallaan. Ja sinun on oltava täysin vilpitön kaikessa Allahin palvonnassasi, jolloin sinun palvontasi on puhdas kaikesta muun kuin Hänen palvomisestaan. Sinun tulee rakastaa kaikkia niitä, jotka ovat vilpittömiä palvoessaan Häntä ja olla heidän ystävänsä kaikin tavoin. Sinun on vihattava niitä, jotka tekevät Shirkiä (palvovat jotakin muuta Hänen rinnallaan) ja oltava heidän vihollisensa. Ja tämä on Aabrahamin (Ibrahimin) uskonto, josta ainoastaan houkka kääntyy pois. Ja tästä on esimerkki jakeessa, jossa Allah sanoo:

"Totisesti on teille oivana esimerkkinä Aabraham ja ne, jotka häneen liittyivät, kun he sanoivat kansalleen: »Meillä ei ole mitään tekemistä teidän ja sen kanssa, jota palvelette Jumalan rinnalla. Me kiellämme teidät, teidän ja meidän välillämme vallitsee viha aina siihen saakka, kunnes uskotte yhteen Jumalaan."

(koraani 60:4)

Taaguut on yleisnimitys kaikelle palvonnalle, joka kohdistuu muihin kuin Allahiin, sille jota palvotaan, jota seurataan tai jota totellaan, mikäli se on samalla tottelemattomuutta Allahia ja Hänen lähettilästään (saas) kohtaan. Kaikki mainitut ovat Taaguut. On monia, jotka voivat olla Taaguut ja ne voi jakaa viiteen kohtaan:

Ensimmäinen on Shaytaan (Saatana), joka houkuttelee kaiken muun kuin Allahin palvomiseen, ja tästä todistaa se, kun Allah sanoo:

"Enkö Minä velvoittanut teitä, Aadamin lapset, olemaan palvelematta perkelettä? Totisesti hän on teidän ilmivihollisenne."

(koraani 36:60)

Toinen on sortava hallitsija, joka muuttaa Allahin lakeja, ja tästä todisteena ovat Allahin sanat:

"Etkö ole katsellut niitä, jotka väittävät uskovansa siihen, mikä on ilmoitettu sinulle ja mikä on ilmoitettu ennen sinua? He haluavat (kiistellessään) vedota Taaguut~epäjumalaan, vaikka heidät on velvoitettu luopumaan hänestä. Mutta Saatana tahtoo johdattaa heidät äärimmäiseen harhaan."

(koraani 4:60)

Kolmas on sellainen, joka saattaa voimaan sellaiset lait, jotka eivät ole Allahin lähettämiä, ja tästä todistavat Allahin sanat:

"Joka ei käytä Jumalan ilmestystä oikein, on uskoton."

(koraani 5:44)

Neljäs on sellainen, joka väittää tuntevansa näkymättömän, jonka vain Allah voi tietää, ja todiste tästä ovat seuraavat Allahin sanat:

"Hän tietää silmiltä salatut, mutta ei ilmoita salaisuuksiaan muille paitsi valitsemalleen sananjulistajalle, ja tälle Hän asettaa suojelijan käymään hänen edellään ja samoin hänen jäljessään."

(koraani 72:26-27)

Ja Allah ta'aala sanoi:

"Hänen hallussaan ovat kaiken näkymättömän avaimet; ei kukaan muu sitä tunne kuin Hän yksin. Hän tietää kaiken maan päällä ja meressä; Hänen tietämättään ei ainoakaan lehti putoa, ei piile yksikään jyvä maan uumenissa eikä ole kosteata eikä kuivaa, joka ei olisi selvästi (Jumalan) kirjoissa."

(koraani 6:59)

Viides on sellainen, jota palvotaan Allahin rinnalla ja joka hyväksyy sen. Tästä todistavat Allahin sanat:

"Ja jos joku heistä sanoisi: »Totisesti, minä olen jumala kuten Hänkin», niin sellaiselle Me annamme palkaksi helvetin. Tällä tavoin Me palkitsemme vääryyden harjoittajat."

(koraani 21:29)

Ja sinun on tiedettävä, että ihminen ei voi uskoa Allahiin, jos hän ei kiellä Taaguutia, sillä tästä todisteeksi käyvät Allahin sanat:

"ja se, joka hylkää saatanan ja uskoo Jumalaan, hän pitää kiinni mitä lujimmasta kädensijasta, joka ei murru. Jumalahan on kuuleva, tietävä."

(koraani 2:256)

Oikea tie on Muhammedin (saas) uskonto, ja harhaanjohtava on Abi Jahilin, ja alurwa alwuthqa on uskontunnustus - ei ole muuta Jumalaa kuin Allah - sisältäen hylkäämisen ja hyväksymisen: kaiken sellaisen palvonnan hylkäämisen, joka ei kohdistu Allahiin, ja kaiken sellaisen palvonnan hyväksymisen, joka kohdistuu Allahiin yksin, ilman kumppaneita.

Ashhadu an la ilaaha illa anta astaghfiruka wa atubu ileik.

Se, mikä käännöksessä on oikein, on Allahilta, ja se mikä on väärin, johtuu kääntäjän puutteista.