Islamopas.com

Etsi
Koraani Kirjasto Faq Moskeijaopas Yhteys
Islamopas
Jumalanpalvelun Käsite Islamissa

Jumalanpalvelu islamissa on käsite, jonka usein myös muslimit väärinymmärtävät. Jumalanpalveluksi käsitetään yleensä rituaalisten toimintojen, kuten rukousten, paaston, hyväntekeväisyyden, jne, suorittaminen. Ne muodostavat kuitenkin vain osan jumalanpalvelusta islamissa. Islamin perinteellinen jumalanpalvelun käsite onkin hyvin laaja ja käsittää melkein kaiken ihmisen toiminnan alalta. Käsitettä voidaan kuvata esim sanoilla: Jumalanpalvelua on kaikki se ihmisen toiminta, fyysinen ja psyykkinen, jota Jumala rakastaa. Toisin sanoen jumalanpalvelu on kaikkea mitä ihminen sanoo tai tekee miellyttääkseen Jumalaa. Tähän tietysti kuuluvat rituaalit ja uskot, sosiaalinen toiminta ja henkilökohtaiset, toisten ihmisten hyvinvointia parantavat teot.

Islam käsittää ihmisen kokonaisuutena. Hänen täytyy antautua täydellisesti Allahille (Allah on Jumala arabiaksi; kääntäjän huomautus) kuten Koraani käski Profeetta Muhammedia:

"Sano: "Minun rukoukseni ja hartauteni, minun elämäni ja kuolemani kuuluvat Jumalalle, koko maailman Herralle: Hänellä ei ole ketään vertaista. Tämä on minulle määrätty, ja minä olen ensimmäinen Jumalan alamaisista."

(Koraani 6:163)

Luonnollinen seuraumus tästä antautumisesta on, että ihmisen toiminta seuraa sen sääntöjä, jolle antaudutaan. Islam, joka on myös elämäntapa, vaatii että sen seuraajat muokkaavat elämänsä sen oppien mukaiseksi joka näkökulmasta, sekä uskonnollisesta että maallisesta. Tämä saattaa kuulostaa oudolta niistä ihmisistä, joiden mielestä uskonto on henkilökohtainen suhde Jumalan ja ihmisen välillä, ja sillä ei ole mitään tekemistä ihmisen maallisen toiminnan kanssa.

Oikeastaan islam ei anna paljon arvoa rituaaleille jos ne toimitetaan mekaanisesti eikä niillä ole merkitystä ihmiselle henkisesti.

Koraani puhuttelee uskovia ja heidän Kirjojen kansat naapureitaan (Kirjojen kansoiksi kutsutaan juutalaisia ja kristittyjä; kääntäjän huomautus), jotka riitelivät heidän kanssaan Qibla'n (rukoussuunta) muuttamisesta seuraavassa säkeessä:

"Hurskautta ei ole se, että käännätte kasvonne Itään tai Länteen, vaan hurskaita ovat ne, jotka uskovat Jumalaan ja Viimeiseen päivään, enkeleihin, Pyjään kirjaan ja profeettoihin ja rakkaudesta Häneen antavat omaisuudestaan omaisilleen, orvoille, köyhille, vaeltajille, kerjäläisille ja orjien vapautamiseksi sekä harrastavat oikeata rukouselämää, antavat almuja, tehytyään jonkun sopimuksen täyttävät sen, jotka ovat kärsivällisiä ahdistuksessa, vastoinkäymisessä ja puutteen aikana; nämä ovat niitä, jotka ovat vanhurskaita, niin, nämä ovat jumalaapelkääväisiä."

(Koraani 2:176)

Ylläkuvatut hurskaat teot ovat vain osa jumalanpalvelusta. Profeetta kertoi meille uskosta, joka on jumalanpalvelun perusta, että "se koostuu yli kuudestakymmenestä osasta: korkein niistä on usko Jumalan ykseyteen, ei ole muuta Jumalaa kuin Allah ja alimmalla jumalanpalvelun tasolla on roskien poistaminen ihmisten tieltä."

Kunniallinen työ on islamissa jumalanpalvelua. Profeetta sanoi: "Sille, joka on illalla väsynyt työnteosta, annetaan synnit anteeksi."Tiedon etsiminen on yksi korkeimmista jumalanpalvelumuodoista. Profeetta sanoi seuraajilleen, että "tiedonhankinta on jokaisen muslimin (uskonnollinen) velvollisuus."Toisessa sanonnassaan hän sanoi : "Tunnin mittainen opiskelu on parempi kuin 70 vuoden rukoilu."Profeetta kertoo meille, että kohtelias käytös ja yhteistyöhalukkuus ovat myös jumalanpalvelua kun ne tehdään Allahin vuoksi: "Ystävän tapaaminen hymy huulilla on hyväntekeväisyyttä, kanssaihmisen auttaminen eläimensä kuormaamisessa on hyväntekeväisyyttä ja veden lisääminen naapurin ämpäriin on hyväntekeväisyyttä."

Huomioimisen arvoista on myös, että velvollisuuksien täyttäminen katsotaan jumalanpalveluksi. Profeetta kertoo, että minkä tahansa rahamäärän käyttäminen perheensä hyväksi on hyväntekeväisyyttä; ihminen palkitaan, jos raha on laillisin keinon hankittua tuloa. Ystävällisyys perheenjäseniä kohtaan on jumalanpalvelua, kuten puolison syöttäminen suupaloin. Ei ainoastaan edellämainitut, mutta myös monet muut Profeetan meille näyttämät teot ovat jumalanpalvelua. Profeetta kertoi seuralaisilleen, että heidät palkitaan jopa vaimojensa seksuaalisten tarpeiden tyydyttämisestä. Seuralaiset kysyivät hämmästyneinä: "Kuinka meidät voidaan palkita sellaisesta, jonka tekemisestä saamme suurta nautintoa?" Profeetta puolestaan kysyi heiltä: "Jos tyydyttäisitte halunne laittomasti niin eikö teitä silloin rangaistaisi siitä?""Kyllä", he myönsivät, johon Profeetta puolestaan vastasi sanoen: "Niinpä halujenne tyydyttäminen laillisesti palkitaan."Tämä tarkoittaa, että ne ovat eräänlaista jumalanpalvelua. Islamissa seksuaalista kanssakäymistä vastakkaisen sukupuolen kanssa ei pidetä likaisena ja synnillisenä tekona, jota tulisi välttää. Se on syntiä ainoastaan avioliiton ulkopuolella.

Edellisistä keskusteluista käy ilmi, että jumalanpalvelun käsite islamissa on hyvin laaja ja siihen kuuluu ihmisen kaikki myönteiset toiminnat. Tämä on tietenkin sulassa sovussa islamin kaikenkäsittävän luonteen kanssa; islam on elämäntapa. Se säätelee ihmisen elämää kaikilla alueilla: henkilökohtaisella, sosiaalisella, taloudellisella, poliittisella ja henkisellä. Islam tarjoaa ohjausta kaikilla näillä juuri mainituilla tasoilla, seuraamalla annettuja yksityiskohtaisia ohjeita uskova elää islamilaisella tavalla. Ihmiselle on hyvin rohkaisevaa huomata, että kaikki hänen jokapäiväiset toimintonsa ovat Jumalan mukaan jumalanpalvelua. Tämän tosiasian tulisi johdattaa ihminen etsimään Jumalan hyväksyntää teoissaan ja yrittää aina toimittaa ne parhaalla mahdollisella tavalla välittämättä siitä toimiiko hän yksin vai valvottuna. Hänellä on aina vakituinen Valvoja, joka tietää kaiken, Jumala.

Keskustelu ei-rituaalisista jumalanpalvelustavoista ensin ei suinkaan tarkoita, että tavanomainen jumalanpalvelus olisi vähempiarvoista. Jumalanpalvelurituaalit oikeassa hengessä toimitettuina itseasiassa korottovat ihmisen moraalia ja henkeä auttaen häntä elämään elämäänsä Jumalan johdatuksessa. Salah'illa (rukous) on avainasema jumalanpalvelurituaalien joukossa kahdestakin syystä: ensiksi, siitä tuntee uskovan muslimin. Toiseksi, se suojaa ihmistä epämiellyttäviltä ja pahantapaisilta tavoilta mahdollistaen hänen suoran kontaktinsa Luojaansa viidesti päivässä. Rukouksessa ihminen uudistaa sopimuksensa Jumalan kanssa ja etsii Hänen johdatustaan aina uudelleen ja uudelleen:

"Sinua ainoata palvelemme, Sinua huudamme avuksi. Ohjaa meidät oikeata tietä"

(Koraani 1:4-5)

Tosiasiassa Salah (rukous) on ensimmäinen käytännöllinen uskon ilmaus ja myös etumaisin ehto uskovan ihmisen onnistumiseen elämässä:

"Totisesti, uskovaiset menestyvät, ne jotka nöyrtyvät rukoillessaan"

(Koraani 23:1-2)

Myös Profeetta Muhammed (RH) korosti rukouksen tärkeyttä toisella tavalla sanomalla: "Ne, jotka rukoilevat säännöllisesti ja ajallaan löytävät valon, todisteen uskostaan ja syyn pelastukseensa Tuomiopäivänä."

Salah'in (rukous) jälkeen Zakat (almu) on tärkeä islamin pilari. Koraanissa Salah ja Zakat mainitaan monesti yhdessä. Kuten Salah, Zakat on uskon ilmaus siitä, että Jumala omistaa kaiken maailmankaikkeudessa; se, mitä ihminen omistaa on hänelle uskottu, ja uskottuna hänen tulee antaa omistaan kuten Jumala on määrännyt:

"Uskokaa Jumalaan ja Hänen sananjulistajaansa ja antakaa almuja siitä, minkä haltijaksi Me olemme teidät asettanut"

(Koraani 57:7)

Zakah on hurskauden osoitus, joka kuten Salah, tuo uskovan lähemmäs Herraansa. Zakat on myös keino vaurauden uusjakoon tavalla, joka vähentää eri yhteiskunta luokkien ja ryhmien välisiä eroja. Se edistää osaltaan sosiaalista tasapainoa. Puhdistamalla rikkaan sielun itsekkyydestä ja köyhän sielun kateudesta ja yhteiskuntaa vastaan tuntemastaan kaunasta, se pysähdyttää luokkavihaan johtavat tiet ja mahdollistaa veljeyden ja solidaarisuuden purojen juoksun.

Siam (paasto Ramadan kuukauden päivien valoisina tunteina) on myös islamin pilari.

Paastoamisen päätarkoitus on puhdistaa muslimi "sisäisesti" kun taas toiset Sharian näkökohdat puhdistavat hänet "ulkopuolelta". Tälläinen puhtaus saa muslimin etsimään totuutta ja sitä mikä on hyvää ja karttamaan valhetta ja sitä mikä on pahaa. Tämän voimme aistia seuraavassa Koraanin jakeessa:

"Teidän, jotka uskotte, tulee paastota, samoin kuin piti paastota niidenkin, jotka ennen teitä elivät, jotta karttaisitte pahaa."

(Koraani 2:183)

Perimätiedon mukaan Profeetta Muhammed (RH) kertoi Allahin sanoneen : "Hän jättää syömisen, juomisen ja seksuaalisen nautintosna minun tähteni."Jumala suuressa anteliaisuudessaan palkitsee ihmisen.

Paastoaminen herättää ihmisen omantunnon ja vahvistaa yhteenkuuluvaisuuden tunnetta yhteiskunnassa täten lisäten ihmisen vastuuntuntoa. Paastoaminen tarjoaa myös kuukauden mittaisen levon ihmisruumiin ruoansulatusjärjestelmälle. Sen tarkoituksena on myös muistuttaa ihmisiä niistä kanssaveljistään ja -sisaristaan, jotka elävät puutteessa pidemmissä jaksoissa ehkäpä koko elämänsä ajan. Ihminen ymmärtää toisten kärsimyksiä ja täten lisää hänen sympatiaansa vähemmän onnekkaita kohtaan.

Viimeisenä mainitaan Al-Hajj (pyhiinvaellus Mekkaan Jumalan taloon). Tämä on erittäin tärkeä islamin pilari, joka osoittaa selvästi ainutlaatuista yhtenäisyyttä hälventäen ihmisten välisiä eroja. Muslimit saapuvat kaikista maailman kolkista pukeutuneena samanlaisiin asuihin, vastaten pyhiinvaelluskutsuun samalla tavalla ja samalla kielellä; LABBAIK ALLAHUMMA LABBAIK (Tässä olen Sinun palveluksessasi, Herra). Hajjin aikana ihminen noudattaa ankaraa itsekuria ja itsehillintää. Hajjin aikana ei ainoastaan kunnioiteta pyhiä asioita vaan myös kasvien ja lintujen elämää suojellaan niin että kaikki saavat olla rauhassa:

"Näin olkoon. Ja ken pitää kunniassa Jumalan pyhät määräykset, hänelle se on parhaaksi Herransa edessä."

Koraani 22:30)

"Näin tulee olemaan. Jos joku kunnioittaa jumalan määräyksiä, tämä johtuu varmasti hänen sydämensä hurskaudesta."

(Koraani 22:32)

Pyhiinvaellus antaa eri muslimi ryhmistä, luokista, järjestöistä ja hallituksista oleville uskoville eri puolilta islamilaista maailmaa mahdollisuuden tavata vuosittaisessa kokouksessa, jonka ajan ja paikan määrää Yksi Jumala. Jokainen muslimi saa kutsun osallistua. Kenelläkään ei oikeutta kieltää toisen osanottoa. Jokaiselle pyhiinvaelta-jalle taataan täysi turvallisuus ja vapaus, kunhan hän itse ei vaaranna pyhiinvaelluksen turvallisuutta. Ylläolevan perusteella voidaan sanoa, että rituaaliin kuuluva tai kuulumaton jumalanpalvelu islamissa harjoituttaa muslimia rakastamaan Luojaansa eniten. Hän saa tästä rakkaudesta peräänantamatonta voimaa tehdäkseen tyhjäksi kaiken pahan ja sorron ihmiskunnasta ja Jumalan sanan vallitsevaksi maailmassa.