Islamopas.com

Etsi
Koraani Kirjasto Faq Moskeijaopas Yhteys
Islamopas
Mitä on hijab: alistamista vai vapautusta?

Kirj: Mary C. Ali

"Miksi musliminaisten on peitettävä päänsä?"Tämä on kysymys, joka askarruttaa niin muslimeja kuin ei-muslimejakin. Monille naisille se on muslimina olon todellinen koetinkivi. Vastaus kysymykseen on hyvin yksinkertainen - musliminaiset käyttävät HIJABIA (pään ja vartalon peittävää vaatetusta), koska Allah on kehottanut heitä siihen.

"Profeetta, sano vaimoillesi ja tyttärillesi ja uskovaisille naisille, että heidän tulee hunnuttaa kasvonsa; näin on sopivinta, jotta heidät kunniallisiksi naisiksi huomataan, niin ettei heitä tunkeilevasti lähestytä; Jumala on kaikessa viisas ja laupias"

(Koraani 33:59)

Muita vähäisempiä syitä on esimerkiksi ehto, jonka mukaan sekä miesten että naisten tulee olla vaatimattomia. Silloin heitä molempia arvioidaan heidän älynsä ja ominaisuuksiensa mukaan, ei ulkonäön tai seksuaalisuuden perusteella. Eräs iranilainen koulutyttö ilmaisi asian näin: "Me tahdomme miesten lakkaavan kohtelemasta meitä seksiobjekteina, kuten heidän tapanaan on ollut. Tahdomme heidän olevan piittaamattomia ulkonäöstämme ja sen sijaan kiinnittävän huomionsa persoonallisuuteemme ja mielipiteisiimme. Tahdomme heidän ottavan meidät vakavasti ja kohtelevan meitä tasavertaisina; ei jahtaavan meitä vartalomme ja fyysisen vetovoimamme vuoksi."Musliminainen, joka peittää päänsä, tuo samalla julki identiteettinsä. Jokainen, joka hänet näkee, tietää hänen olevan muslimi ja omaavan korkean moraalin. Monista itsensä peittävistä musliminaisista säteilee arvokkuutta ja varmuutta; he näyttävät mielellään muslimeilta. Kunniallisina, vaatimattomina ja puhtaina he eivät halua seksuaalisuutensa joutuvan miesten ulottuville pienimmässäkään määrin. Nainen, joka peittää itsensä, piilottaa seksuaalisuutensa, mutta antaa naiseutensa näkyä.

Musliminaisten hijab on ollut kiistanalainen aihe jo vuosisatoja ja luultavasti tulee olemaan jatkossakin. Jotkut oppineet henkilöt eivät näe asiassa olevan mitään keskustelunvaraa, ja pitävät kasvojen peittämistä pakollisena, kun taas valtaosa on sitä mieltä, että sitä ei vaadita. Jotkut keskilinjaa edustavat esittävät, että asiaa koskevat ohjeet ovat epämääräisiä ja antavat tilaa omalle arvioinnille tilanteesta riippuen. Profeetan (SAAS) vaimoja vaadittiin peittämään kasvonsa, jotta miehet eivät ajattelisi heitä seksuaalisesti, olivathan he "uskovien äitejä", mutta tämä vaatimus ei ulottunut muihin naisiin. Sana "hijab"tulee arabiankielisestä sanasta "hajaba", joka tarkoittaa peittämistä näkyviltä tai piilottamista. Nykyisin hijab merkitsee musliminaisen vaatimatonta pukeutumista. Kysymys kuuluu siis, mitä oikeastaan tulisi peittää?Koraanin sanoin:

"Sano uskovaisille miehille, että he luovat katseensa maahan ja hillitsevät halujaan. Tämä on heille säädyllisintä, ja Jumala tietää mitä he tekevät. Sano myös uskovaisille vaimoille, että luovat silmänsä maahan ja hillitsevät halujaan eivätkä näyttele sulouttaan tavallisuudesta poiketen ja että huntu verhoaa heidän povensakin. Älkööt he näyttäkö sulouttaan muille kuin miehilleen..."

(Koraani 24:30-31)

Nämä Koraanin jakeet sisältävät kaksi olennaisinta määräystä: Naisen ei tule näyttää kauneuttaan tai koristuksiaan, muutoin kuin mitä pakostakin tulee näkyviin, kuten tuulen puhaltaessa hänen vaatteisiinsa; ja päähuivi tulee asettaa siten, että se peittää hiukset, niskan ja poven.

Islamissa ei ole mitään määrätyntyylistä asua tai tiettyä vaatetta, joita muslimien tulisi pitää. Joitakin vaatimuksia asun on kuitenkin täytettävä. Ensimmäinen vaatimus koskee sitä osaa kehosta, joka on peitettävä. Islamissa on kaksi ohjeiden ja määräysten lähdettä: ensiksi Koraani, Allahin ilmoitettu sana, ja toiseksi Haditheli Profeetta Muhammedin (SAAS), Allahin ihmisille valitseman esikuvan, perimätieto. Seuraavassa on eräs Profeetan (SAAS) perimätieto:

"Aisha (RA) kertoi Asman, Abu Bakrin (RA) tyttären, tulleen Allahin (SWT) lähettilään luo ohuissa vaatteissa: Tämä lähestyi häntä sanoen:

'Oi Asma! Kun neito tulee murrosikään, ei ole sopivaa hänen näyttää muuta kuin tämä ja tämä.' Ja hän osoitti tytön kasvoja ja käsiä."

(Abu Dawood)

Toinen vaatimus on väljyys. Vaatetuksen on oltava tarpeeksi väljää, jotta naisen ruumiin muodot eivät näy. Yksi suositeltava tapa kätkeä kehon muodot on käyttää viittaa muiden vaatteiden päällä. Jos asu kuitenkin on muutoin tarpeeksi väljä, erillistä ulkovaatetta ei tarvita. Paksuus on kolmas vaatimus. Vaatteen tulee olla niin paksu, etteivät ihon väri tai kehon muodot näy sen lävitse. Profeetta Muhammed (SAAS) totesi, että hänen Ummansa myöhemmissä sukupolvissa olisi

"naisia, jotka olisivat pukeutuneita, mutta alastomia, ja päässään heillä olisi kuin kamelin kyttyrä. Kirotkaa heitä, sillä he todella ovat kirotut."

(Muslim)

Edelleen yksi vaatimus on kaiken kaikkiaan arvokas ja kunnollinen ulkoasu. Naisten ei pitäisi vaatteilla vetää miesten huomiota itseensä. Niiden ei tulisi olla niin kiiltäviä ja säihkyviä, että kaikkien huomio kiinnittyy vaatteeseen ja naiseen. Muitakin ehtoja vielä on:

Naisten ei tule pukeutua siten, että he näyttävät miehiltä. "Ibn Abbas kertoi:

'Profeetta (SAAS) kirosi miehet, jotka näyttävät naisilta ja naiset, jotka näyttävät miehiltä."

(Bukhari)

Naisten ei tule pukeutua samalla tavalla kuin uskottomat. Vaatetuksen tulee olla vaatimatonta, ei liian ylellistä eikä liian resuistakaan, toisten ihailun tai sympatian keräämiseksi.

Usein unohdetaan, että nykyaikainen länsimainen pukeutuminen on uusi keksintö. Tarkasteltaessa naisten asua niinkin vähän kuin seitsemänkymmentä vuotta sitten, havaitsemme sen muistuttavan hijabia. Noita toimeliaita ja lujasti työtä tekeviä länsimaisia naisia ei haitannut heidän asunsa, joka koostui pitkistä, peittävistä puvuista ja erilaisista päähineistä. Hijabia käyttävät musliminaiset eivät pidä sitä epäkäytännöllisenä tai esteenä heidän toimissaan millään elämänalueilla. Hijab ei ole pelkästään peittävä asu, vaan tärkeämpi osa sitä on käyttäytyminen, tavat, puhe ja julkinen esiintyminen. Vaatteet ovat vain yksi osa kokonaisuutta.Musliminaisen asua koskevat perusvaatimukset koskevat myös muslimimiehen vaatetusta, eron ollessa lähinnä peittämisen aste. Häveliäisyys vaatii, että navan ja polvien välinen alue on peitettynä kaikkien muiden, paitsi vaimon katseilta. Miesten vaatteiden ei tulisi muistuttaa naisten asua, eikä se saa olla tiukka tai provokatiivinen. Muslimin olisi pukeuduttava siten, että hän osoittaa muslimi-identiteettinsä. Miehet eivät saa pitää yllään kultaa tai silkkiä; naisille ne molemmat ovat sallittuja.

Pukeutumissääntöjä ei ole tarkoitettu rajoitukseksi niin miehille kuin naisillekaan, vaan ne pikemminkin auttavat yhteisöä toimimaan oikealla, islamilaisella tavalla.