Islamopas.com

Etsi
Koraani Kirjasto Faq Moskeijaopas Yhteys
Islamopas
Korkeamman voiman olemassaolo

Mohammad Al-Ghazali

Islam rakentuu itsestäänselvälle uskolle Jumalan olemassaoloon. Uskoa Häneen pidetään Islamin lakien perustana. Koraanista voi löytää kymmenittäin vakuuttavia todisteita, jotka saavat muslimit elämään varmana sen totuudellisuudesta.

Eräällä oppineella on osuva kuvaus tähän aiheeseen liittyvistä teorioista.

Siihen sisältyy neljä pääteoriaa:

Ensimmäinen teoriaon se, että koko olevaisuus on pelkkää kuvitelmaa. Tämä koskee sekä aineellista että aineetonta maailmaamme, s.o. että maa, jonka pinnalla kuljemme ja ajoneuvot, joilla liikumme, ovat vain kuviteltuja. Joukko sekä vanhoja että uusia filosofeja uskoivat tähän teoriaan, vaikka väite kuulostaakin absurdilta eikä ansaitse sen enempää huomiota.

Toinen teoriaon se, että maailma on tosi, ja syntynyt itsestään absoluuttisesta ei-olevaisesta. Se on siten syntynyt ilman ulkoista vaikutusta. Tämä teoria on yhtä absurdi kuin ensimmäinen väittämäkin, sillä se on vastoin sääntöä, jonka mukaan kaikella on perimmäinen syynsä, kuten tiedekin on todennut.

Kolmas väiteon, että tämä maailma olisi ikivanhaa materiaa ilman alkua tai loppua, ja että erilaiset olennot olisivat syntyneet monimutkaisten ja sattumanvaraisten prosessien seurauksena. Tämän olettamuksen mukaan maailma olisi itse itseään ruokkiva ja aktivoiva kokonaisuus, sarja keskinäisiä vuorovaikutuksia. Tämä väittämä tahtoo todistaa, että hyvin rakennettu linna ei ole lahjakkaan arkkitehdin teos, vaan hiekkaa ja sementtiä sekä muuta ainetta, josta keskinäisen vuorovaikutuksen tuloksenä on syntynyt linna.

Kuinka tämän maailmankaikkeuden synnyn täydellisyyden ja kaiken siinä liikkuvan äärimmäisen hienouden takana voisikaan olla esim. hiekka, jolla kävelemme tai ilma, jota hengitämme, ikään kuin ne olisivat sen kaiken luoneet! Nykyajan ihmiset ovat täysin tietoisia niistä tapahtumasarjoista, joita tarvitaan kasvin kehittymiseksi ja siksi pitäisikin olla itsestään selvää, että sellaisen ihmeen täytyy olla jonkin aikaansaama. Tämä johdattaa meidät:

Neljänteen teoriaan,eli Allahin, Ylistetyn olemassaoloon. Tämä olettamus on ainoa todennäköinen selitys luomisen historialle, ja se on ainoa hyväksymisen arvoinen teoria.

"Hän on teidät luonut yhdestä olennosta, ja te olette saaneet asuinsijan sekä lepopaikan. Olemme nyt selittänyt tunnusmerkit ymmärtäväisille ihmisille ".

(Koraani 6:98)

"Sellainen on Hän, joka tuntee sekä salatut että ilmeiset asiat, Hän on kaikkivaltias, kaikkein armollisin. Kaiken Hän on tehnyt parhaimmalla tavalla ja aloittanut luomalla ihmisen kosteasta savesta. Sitten Hän loi hänen siemenensä mitättömän näköisestä nesteestä. Sen jälkeen Hän täydensi hänet ja puhalsi häneen henkensä, ja Hän on antanut teille kuulon ja näön sekä sielun. Mutta niukasti te osoitatte kiitollisuutta ".

(Koraani 32:6-9)

Koraani on tiennäyttäjä ja todiste, joka opettaa ja johdattaa ihmistä tuntemaan Luojaansa. Kaikki todisteet toimivat yhteen ja herättävät ihmisen ymmärtämään ympäristöään ja johtavat hänet uskomaan Allahiin Hänen merkkejään punnittuaan.

"Maan päällä on tunnusmerkkejä niille, joilla on varmuus; niin myöskin omissa sieluissanne. Ettekö siis näe niitä?".

(Koraani 51:20-21)

Kerrotaan Persian keisarin Anusharwanin maanneen eräänä yönä selällään tutkien taivasta ja sanoneen: "Oi avaruus, sinä olet rakennus, jossa on jättiläismäisen suuri katto ja sisälläsi suuri mysteerio. Seisotkohan sinä pilarien päällä vai onko sinut ripustettu johonkin; vannon, että se kuningas, joka vallallaan sinua tukee, on suuri ja hän on sinut taiten ja viisaasti muotoillut ja joka tätä suuruutta ei ajattele, on mieletön."