Islamopas.com

Etsi
Koraani Kirjasto Faq Moskeijaopas Yhteys
Islamopas








Kuinka rukous suoritetaan

Wudu (rituaalipesu)

Rukousta edeltää rituaalinen puhdistautuminen (abluutio), joka on määrätty Koraanissa. Näin Wudu suoritetaan:

 1. Pese kädet ranteita myöten kolme kertaa. Aloita oikeasta kädestä.
 2. Huuhtele suu kolme kertaa ottamalla vettä oikeaan käteen. Vedä vettä nenään ja puhalla se ulos kolme kertaa.
 3. Pese kasvot kolme kertaa siten, että kasvot kastuvat hiusrajasta leukaan ja korvasta korvaan.
 4. Pese oikea käsivarsi kyynärpäätä myöten kolme kertaa ja toista sama vasemmalle käsivarrelle.
 5. Kostuta kädet ja pyyhkäise käsillä kevyesti hiusten ylitse otsasta niskaan ja takaisin.
 6. Kostuta kädet ja pese korvat peukaloa ja etusormea käyttäen.
 7. Pese oikea jalka nilkkaa myöten kolme kertaa unohtamatta kantapäätä. Tee sama vasemmalle jalalle.

Puhdistautumisen jälkeen tulee lausua uskontunnustus.

Ensimmäinen raka (ensimmäinen rukouksen liikesarja)

 1. Pesun jälkeen, aloita seisten puhtaassa paikassa kasvot Kaabaan päin ja nosta kädet korvien tasalle (kuva 1) sekä sano "Allahu akbar" (Allah on suurin). Aseta sitten kädet rinnalle oikea käsi vasemman päälle ( kuva 2).
 2. Lausu Koraanin ensimmäinen suura (kappale), al-Fatiha. Lausu sitten jokin muu katkelma Koraanista. Tämä koskee kahta ensimmäistä rakaa rukouksessa. Kolmannessa ja neljännessä rakassa lausutaan ainoastaan al-Fatiha.
 3. Tämän jälkeen sanotaan "Allahu akbar", kumarretaan ja asetetaan kämmenet polvien päälle sanoen "Subhaana Rabbi al'Athiim" kolme kertaa. Se merkitsee "Kunnia olkoon Herrani, joka on kaikkein suurin" (kuva 3).
 4. Sitten suoristaudutaan sanoen: "Sami'Allahu liman hamidah," mikä merkitsee "Totisesti, Allah kuuntelee sitä, joka ylistää Häntä". Heti sen perään sanotaan: "Rabbana walakal hamd" eli "Oi Herramme, kaikki ylistys olkoon Sinun" (kuva 4).
 5. Sitten polvistutaan maahan (sujud) sanoen: "Allahu akbar". Otsa ja nenä maahan painautuneena sanotaan "Subhana Rabbi al A'ala" kolme kertaa, mikä merkitsee: "Oi Herra, kunnia kuuluu Sinulle, Korkeimmalle" (kuva 5).
 6. Tämän jälkeen noustaan istumaan polvien päälle, sanoen "Allahu akbar". Tässä asennossa lausutaan: "Allaahumma ghfirlii" kerran, kaksi tai kolme kertaa, se tarkoittaa: "Oi Allah, anna minulle anteeksi!" (kuva 6).
 7. Sen jälkeen kumarrutaan taas maahan, sanoen "Allahu akbar", ja kumartuneena sanotaan: "Subhana Rabbi al A'ala" kolme kertaa.
 8. Nyt noustaan jälleen seisomaan sanoen "Allahu akbar" ja tästä alkaa toinen raka.

Toinen raka

Seisten suorana lausutaan al-Fatiha ja sen jälkeen jokin toinen Koraanin katkelma tai suura. Sitten suoritetaan toinen raka samalla tavoin kuin ensimmäinenkin. Mutta sen sijaan, että noustaisiin seisomaan toisen kumartumisen (sujud) jälkeen, noustaan polvi-istuntaan ja lausutaan seuraavasti (tämä on arabiaksi Tahyad) (kuva 7):

"At-tahijaatu lillahi-i, was-salawatu, wattajjibatu, Assalamu alaika ajjuhan-Nabiju wa rahmatul-lahi wa barakatuhu, assalamu alajna wa ala 'ibadillahi-s-saalihiin. Ashhadu an la ilaha illal-lah wa ashhadu anna Muhammedan rasulallah".

"Kaikki kiitos, kaikki rukoukset, ja kaikki rahallinen palvelu kuuluvat Allahille. Rauha olkoon Sinun kanssasi, oi Profeetta, samoin kuin Allahin armo ja siunaukset. Rauha olkoon meidän kanssamme, kaikkien oikeamielisten Allahin orjien kanssa". Uskontunnustusta lausuttaessa (joka alkaa sanalla "ashhadu") kohotetaan oikean käden etusormea. Jos rukoukseen sisältyy vain kaksi rakaa, kuten aamurukoukseen (Fajr), jatketaan istuvassa asennossa sanomalla:

"Allaahumma salli'ala Muhammadin wa'ala aali Muhammadin, kama sallajta 'ala Ibrahiima wa 'ala aali Ibrahiima wa baarik 'ala Mohammadin wa 'ala aali Muhammadin kama baarakta 'ala Ibrahiima wa 'ala aali Ibrahiima innaka Hamiidun Majiid".

eli "Oi Allah, lähetä armo ja kunnia Muhammedille ja hänen perheelleen samoin kuin olet lähettänyt armon ja kunnian Ibrahimille ja hänen perheelleen; ja lähetä siunauksesi Muhammedille ja hänen perheelleen samoin kuin olet lähettänyt siunauksesi Ibrahimille ja hänen perheelleen. Totisesti, olet Kunnioitettu, Suuri." Tämän jälkeen päätetään rukous sanomalla: "Assalaamu aleikum wa rahmatu-llaah" (rauha ja Allahin armo olkoon kanssasi) kääntäen samalla pää oikealle. Sitten sanotaan sama kääntäen pää vasemmalle (kuva 8). Mutta jos rukoukseen kuuluu kolme rakaa, kuten Maghrib-rukoukseen, tai neljä rakaa, kuten Dohr-, Asr- tai Isha-rukoukseen, noustaan seisomaan Tahyadin jälkeen ja aloitetaan kolmas raka.

Kolmas raka

Kolmas raka suoritetaan samalla tavalla kuin kaksi ensimmäistä, paitsi että Fatiha-suuran jälkeen ei lueta muuta Koraanin kappaletta. Jos kyseessä on Maghrib-rukous (auringonlaskun rukous), lopetetaan kolmannen rakan jälkeen samalla tavalla kuin aamurukouksessa. Tätä lopetusta kutsutaan nimellä "Tashahud" (siihen sisältyy myös Tahyat), ja lopuksi sanotaan tervehdys "Assalaamu aleikum wa rahmatu-llaah". Jos rukoillaan Dohria, Asria tai Ishaa (keskipäivän, iltapäivän tai iltarukousta), noustaan seisomaan kolmannen rakan toisen kumartumisen jälkeen ja rukoillaan vielä yksi raka samaan tapaan kuin kolmaskin. Sen jälkeen päätetään rukous Tashahudiin ja lopputervehdyksiin.

Jos tahdot tietää tarkemmin rukoilemisesta, on olemassa hyvä kirjanen "Islamin rukousopas", alkuteos M.A.K. Saqib: A Guide to Prayer in Islam, suomennos Helsingin Islam Kulttuurikeskus.