Islamopas.com

Etsi
Koraani Kirjasto Faq Moskeijaopas Yhteys
Islamopas
Johdanto

Koraani ja nykytiede

Tri Maurice Bucaille on huomattava ranskalainen kirurgi ja tiedemies, joka on kirjoittanut kirjan "The Bible, the Quran ja Science" ("Raamattu, Koraani ja Tiede"). Se sisältää Bucaillen tutkimuksen tuloksista juutalais-kristillisestä ilmoituksesta ja Koraanista. Kirja on ainutlaatuinen lisä uskonnon ja tieteen alan kirjallisuuteen.

Merkittävänä tiedemiehenä Bucaille valittiin tutkimaan faarao Merneptahin muumioita. Saudi-Arabian vierailunsa aikana hänelle näytettiin Pyhän Koraanin jakeita, joissa Jumala (swt) sanoo, että faaraon kuollut ruumis tullaan säilyttämään "merkkinä" jälkimaailmalle. Tri Bucaille on puolueeton tiedemies, joka (myös kristittynä) oli perehtynyt raamatulliseen versioon faaraon tarinasta. Tässä versiossa faarao hukkui ajaesaan takaa Profeetta Moosesta (as). Bucaille oli myös myönteisesti yllättynyt lukiessaan Koraanin ennustaneen tarkasti tuon saman faaraon ruumiin säilyttämisestä Mooseksen ajoilta tähän päivään asti, sillä se oli asia joka oli ollutmaailmalle tuntematon viimepäiviin asti. Tämä seikka johti tri Bucaillen tutkimaan Koraania perin pohjin opittuaan ensin arabian kielen. Hänen Koraania ja Raamattua vertailevan tutkimuksensa lopullinen johtopäätös on, että Koraanin väittämät tieteellisistä ilmiöistä ovat täydellisesti modernin tieteen mukaisia, kun taas raamatulliset kertomukset samoista aiheista eivät ole tieteellisesti lainkaan hyväksyttäviä.

Tämä kirjanen, joka on tri Bucaillen pitämä luento aiheesta "Koraani ja moderni tiede" Lontoon Commonwealth Instituutissa, tarjoaa opastuksen kohti Islamin ikuista totuutta.

Koraani ja moderni tiede

9. joulukuuta 1976 Ranskan Lääketieteen Akatemiassa pidettiin epätavallinen luento. Sen otsikko ol "Fysiologiset ja Embryologiset tosiseikat Koraanissa" (embryologia = sikiöoppi). Esittelin siinä tutkimustani Koraanissa olevista tietyistä fysiologiaa ja lisääntymistä koskevista väittämistä. Syy, miksi pidin esitelmäni oli se, että meillä on nykyään jo niin paljon tietoa näistä aloista, että on mahdotonta selittää kuinka Koraanin aikaan tuotettu teksti saattoi sisältää käsityksiä, joista vasta hiljattain on päästy perille.

Mikään inhimillinen teos ei vielä ole sisältänyt väittämiä, jotka olisivat samalla tavoin sen ajan tietotasoa korkeammalla ja joita voisi verrata Koraaniin. .

Tämän lisäksi vertaileva tutkimus Raamatussa (vanha Testamentti ja Evankeliumit) olevasta samankaltaisesta materiaalista näytti toivotulta. Näin muodostui projekti modernin tieteen ja kunkin moniteistisen uskonnon pyhien kirjoitusten kohtaamisesta. Tämä johti kirjan (The Bible, the Quran ja Sciece" julkaisuun. Sen ensimmäinen ranskankielinen painos ilmertyi toukokuussa 1976 (Segiers, Pariisi). Hiljattain siitä on julkaistu englannin- ja arabiankieliset painokset.

Ei ole yllättävää, että uskonto ja tiede ovat aina olleet islamissa kaksossisarten asemassa ja että tänään, aikana jolloin tiede on ottanut niin suuria edistysaskeleita, ne ovat edelleen yhteydessä toisiinsa. Sitäpaitsi tiettyjä tieteellisiä tosiseikkoja käytetään ymmärtämään paremmin Koraanin tekstiä. Lisäksi tällä vuosisadalla, jolloin useille ihmisille tieteellinen totuus on merkinnyt uskonnon kuolemaa, tieteelliset löydöt ovat kuitenkin valaisseet Koraanin yliluonnollista ominaisuutta puolueettomassa Islamin ilmoituksen tutkimuksessa.

Huolimatta siitä mitä useat ihmiset sanovat, tieteellinen tieto näyttää omalta osaltaan johtavan Jumalan (swt) olemassaolon pohdintaan.

Alkaessamme ennakkoluulottomasti ajatella metafyysisiä opetuksia, jotka voidaan johtaa nykyisestä tiedosta (esimerkiksi tietomme aineen pienimmistä osasista tai olemassaolomme ongelmasta) me todellakin havaitsemme monia syitä pohtia Jumalan (swt) olemassaoloa. Ajatellessamme ainutlaatuista syntymää ohjaavaa ja elämää ylläpitävää rakennetta, se todennäköisyys, että kaikki olisi sattuman summaa pienenee ja pienenee, samalla kun tietämyksemme ja edistyksemme tällä alalla kasvaa. Näin emme voi enää hyväsyä tiettyjä käsityksiä, esimerkiksi seuraavaa käsitystä, jonka esitti ranskalainen lääketieteen Nobel-palkinnon saaja. Hän yritti saada ihmiset myöntämään elävän aineen olevan itsestään syntynyt satunnaisten yhteensattumien summana tiettyjen ulkopuolisten vaikutusten alaisena ja pohjautuvan yksinkertaisiin kemiallisiin alkuaineisiin.

Väitetään, että elävät organismit syntyvät tästä johtaen ainutlaatuiseen kokonaisuuteen nimeltä ihminen. Minusta näyttää siltä, että ne tieteen edistysaskeleet, jotka olemme ottaneet ymmärtääksemme korkeampien olentojen ihmeellistä monimutkaisuutta, tarjoavat vahvoja todisteita vastakkaisen teorian puolesta: toisin sanoen, systemaattinen rakennelma ohjaa elämän ilmiöiden ainutlaatuista järjestystä.

Monin paikon Koraani johdattaa tämänkaltaiseen yleiseen pohdintaan yksinkertaisin sanakääntein. Mutta se myös sisältää tarkempaa tieteellistä materiaalia, joka on suoraan yhteydessä moderniin tieteen löytämiin tosiseikkoihin: nämä vetävät puoleensa nykyajan tiedemiehiä.