Islamopas.com

Etsi
Koraani Kirjasto Faq Moskeijaopas Yhteys
Islamopas
Jeesus, yksi Islamin profeetoista

Översättning: Inga-Lill Cadimi

Profeetta Jeesus, rauha ja Allahin siunaukset hänelle, on kaikkien uskovien muslimien rakastama kaikkialla maailmassa. Jeesuksen sanomaan uskominen on eräs Koraaniin kuuluvista periaatteista. .

Koraanin kertomus Jeesuksesta, rauha ja Allahin siunaukset hänelle, alkaa kuvauksella hänen ihmeenomaisesta syntymästään.

"Ja katso, enkelit sanoivat: "Maria, Jumala ilmoittaa sinulle hyvän sanoman, että hänen Sanansa tulee sinulle. Hänen nimensä on oleva Messias, Jeesus, Marian poika, Hän on kuuluisa tässä ja tulevassa elämässä, yksi niistä, jotka korotetaan Jumalan läheisyyteen. Hän on puhuva ihmisille kehdostaan samoin kuin täysi-ikäisenä ja on oleva yksi vanhurskaista."

(Koraani 3:44-45)

Maria tuli raskaaksi ihmeen kautta, ja hän matkusti yksinäiseen paikkaan, jossa odotti Jeesuksen syntymää:

"Silloin Maria vastaanotti hänen lupauksensa ja siirtyi kauas syrjäiseen paikkaan. Sitten synnytystuskat pakottivat hänet nojautumaan taatelipalmun runkoon. Hän lausui: "Voi, kun olisin kuollut ennen tätä ja minut olisi kokonaan unohdettu.!"

(Koraani 19:22-23)

Myös jakeissa 19:34-35 Jumala antaa selvän vastauksen kysymykseen Jeesuksen asemasta: Tällainen on Jeesus, Marian poika. Tämä on tosi sanoma, josta he kuitenkin kiistelevät. Jumalan ei ole soveliasta hankkia itselleen poikaa; kunnia olkoon Hänelle! Kun Hän päättää jonkin asian, Hänen tarvitsee vain sanoa: "Tapahtukoon!" ja se tapahtuu."

Koraani vahvistaa, että Jeesuksella ei ole maallista isää, mutta että tämä ei tee hänestä jumalaa tai jumalan poikaa. Sitä paitsi on ilmeistä, että Aadam olisi lähempänä tätä asemaa, koska hänellä ei ollut isää eikä äitiäkään. Koraani muistuttaa meitä heidän molempien ihmeellisestä luomisesta jakeessa 3:58: "Katso, Jeesus on Jumalan edessä samankaltainen kuin Aadam: Hän loi hänet (Aadamin) maan tomusta, sitten Hän sanoi hänelle: "Ole!" ja hän oli (elävä sielu)."

Koraani kiistää kolminaisuuden ja ajatuksenkin siitä, että Jumalalla olisi poika tai "oheisjumala" Hänen rinnallaan. Jumala tietää, että ihmiset joskus luovat omia ajatusrakennelmiaan ja mielipiteitään Jumalasta (jumalista) ja että heidän saattaa olla vaikea tajuta omia erehdyksiään. Jumala kertoo meille Koraanissa tuomiopäivän dialogista Jumalan, Jeesuksen ja muiden profeettojen välillä. Jeesukselta tullaan tuolloin kysymään toiminnastaan profeettana: Ja Jumala sanoi:

"Ja kun Jumala sanoo: "Oi Jeesus, Marian poika! Oletko sanonut ihmisille: "Ottakaa minut ja minun äitini kahdeksi jumalaksenne Jumalan ohella", hän (Jeesus) vastaa: "Ylistys olkoon Sinulle, en voinut sanoa sellaista, johon minulla ei ollut oikeutta; jos oliisn niin sanonut, Sinä olisit varmasti sen tietänyt; Sinä tiedät, mitä on minun mielessäni, mutta minä en tiedä, mitkä ovat Sinun aivoituksesi; totisesti olet Sinä suuri näkymättömien asioiden tuntija. En minä sanonut heille muuta, kuin minkä Sinä minulle uskoit: "Palvelkaa Jumalaa, minun Herraani ja teidän Herraanne! Ja minä pidin vaarin heistä niin kauan, kuin minä olin heidän keskuudessaan, mutta kun Sinä annoit minun kuolla, Sinusta tuli heidän kaitsijansa, ja Sinä olet kaiken tapahtuvan todistaja."

(Koraani 5:116-117)

Jeesus oli yksi lenkki profeettojen ketjussa, jotka Jumala lähetti aina jonkin kansan ryhdyttyä poikkeamaan oikealta tieltä. Jeesus oli juutalaisia varten lähetetty profeetta, vaikka useimmat heistä kielsivätkin hänet. Hän myös ennusti vielä yhden profeetan tulemisen:

"Ja kun Jeesus, Marian poika, sanoi: "Israelin lapset, totisesti olen sananjulistaja, jonka Jumala on lähettänyt teille vahvistamaan Toorasta sen, mikä annettiin ennen minua, ja ilmoittamaan ilosanoman sananjulistajasta, joka on tuleva minun jälkeeni ja jonka nimi on oleva Ahmad."

(Koraani 61:6)

Profeetta, josta Jeesus ennusti, mainitaan sekä Vanhassa että Uudessa Testamentissa. Vanhassa Testamentissa on useita profetioita, jotka eivät sovi kehenkään muuhun kuin profeetta Muhammediin (SAAS).

Yksi niistä on Viidennessä Mooseksen kirjassa, 18:18-19 :

"Siksi minä annan heidän omien jälkeläistensä joukosta nousta profeetan, joka on sinun kaltaisesi; minä panen sanani hänen suuhunsa, ja profeetta puhuu kaiken, minkä minä hänen puhuttavakseen annan. Jos joku ei kuuntele niitä sanoja, jotka hän minun nimissäni puhuu, minä itse vaadin tilille sen miehen."

Jokaisen, joka tuntee profeetta Muhammedin (SAAS) elämäkerran, on helppo todeta, että kukaan muu ei vastaa tuota kuvausta paremmin kuin hän. Sekä Mooses että Muhammed (SAAS) syntyivät tavalliseen perheeseen, menivät naimisiin, perustivat uskovien yhteisön, toimeenpanivat suurenmoiset Jumalan lait ja kuolivat luonnollisen kuoleman.

Jeesus puolestaan ennustaa seuraavasti, Johanneksen evankeliumi 16:13,14:

"Kun Totuuden Henki tulee, hän johtaa teidät tuntemaan koko totuuden. Hän ei näet puhu omissa nimissään, vaan puhuu sen, minkä kuulee, ja ilmoittaa teille, mitä on tuleva. Hän kirkastaa minut, sillä sen, minkä hän teille ilmoittaa, hän saa minulta."

Profeetta Muhammed (SAAS) oli ainoa sanansaattaja Jeesuksen jälkeen, ja hänen sanomansa on lopullinen ilmoitus Jumalalta, joka pysyy ikuisesti uskovien keskuudessa. Kukaan profeetoista ei ylistänyt Jeesusta enemmän kuin profeetta Muhammed (SAAS). Koraani tunnustaa hänen ihmeensä, jopa sellaiset, joita ei ole mukana Raamatun kertomuksissa. Mariaa pidetään naisista siveimpänä ja parhaimpana heistä Paratiisissa. Mitä tulee siihen tapaan, jolla profeetta (SAAS) sai ilmestyksensä, tulevat Raamatun sanat tässäkin suhteessa vahvistetuiksi.

Profeetan (SAAS) seuralaiset todistivat kerta kerran jälkeen, kuinka profeetta (SAAS) välittömästi toisti ilmestyksen, jonka hän sai enkelin välityksellä, seuralaisten läsnäollessa, lisäämättä tai poistamatta siitä mitään. Jeesus ei saanut monia seuraajia sille oikealle tielle, jolle hän kutsui. Vain muutama opetuslapsi seurasi häntä. Mutta Jumalalla oli muita suunnitelmia hänen varalleen.

Kun hänen uskoton kansansa tahtoi surmata hänet, Jumala otti Jeesuksen taivaisiin.

"Ja kun Jeesus havaitsi heissä epäuskoa, sanoi hän: "Ketkä haluavat olla minun seuraajiani Jumalan työssä?" Opetuslapset vastasivat: "Me olemme Jumalan seuraajia, me uskomme Jumalaan; todista, että olemme Hänen tahtoonsa ja johtoonsa alistuneet. Herramme, Me uskomme siihen, mitä olet ilmoittanut, ja me seuraamme Sinun profeettaasi; merkitse meidät siis tunnustajien joukkoon." He (epäuskoiset juutalaiset) juonittelivat, mutta Jumalakin juonitteli (heitä vastaan); ja Jumala on todella taitavin Suunnittelija. Ja Jumala sanoi: "Jeesus, katso, Minä otan sinut, sitten olen ylentävä sinut luokseni ja vapauttava sinut niistä, jotka ovat uskottomia, sekä asettava ne, jotka sinua seuraavat, uskottomien yläpuolelle aina Ylösnousemuksen päivään saakka. Aikanaan on teidän kaikkien palattava minun luokseni, ja minä olen ratkaiseva sen, mistä te keskenänne kiistelitte."

(Koraani 3:51-54)

Tämä tarkoittaa sitä, että Koraanin mukaan Jeesusta ei koskaan ristiinnaulittu! Jumala pelasti hänet ja joku toinen ristiinnaulittiin hänen sijastaan. Juutalaisten syytöksiä Mariaa kohtaan ja heidän suunnitelmiaan tappaa Jumalan heille valitsema profeetta on pidettävä uskottomien synteinä.

"ja siksi, etteivät he uskoneet (Jeesukseen), vaan levittivät kauhistuttavaa parjausta Mariasta ja sanoivat: "Me olemme totisesti surmanneet Messiaan, Jeesuksen, Marian pojan, Jumalan lähettilaan" - mutta he eivät olleet surmanneet eivätkä ristiinnaulinneet häntä, vaan siltä vain näytti heistä, ja ne, jotka siitä kiistelevät, ovat itsekin epätietoisia; heillä ei ollut varmaa tietoa, vaan he kehittelivät ainoastaan olettamuksia. Todellisuudessa he eivät ole surmanneet häntä (lopullisesti), vaan Jumala on ottanut hänet luokseen, sillä Jumala on mahtava ja viisas. Eikä Pyhän kirjan omaavien joukossa ole ketään, jolla ei olisi oikeata uskoa häneen ennen kuolemaansa, (muuten) Ylösnousemuksen päivänä hän on todistava heitä vastaan."

(Koraani 4:156-159)

Tämä jae merkitsee myös sitä, että Jeesus tulee palaamaan tähän maalliseen elämään ja että kaikki "kirjan kansoihin" kuuluvat ihmiset eli juutalaiset ja kristityt, tulevat uskomaan häneen ennen kuin hän kuolee! Koraanin mukaan Jeesus tulee siis saamaan hyvityksen sekä juutalaisilta että kristityiltä. Uskovat muslimit ovat jo hänelle tämän oikeutuksen antaneet uskomalla Koraanin sanomaan ja kaikkeen, mitä se kertoo suuresti rakastetusta ja kunnioitetusta profeetta Jeesuksesta, Marian pojasta, rauha ja Allahin siunaukset hänelle!