Islamopas.com

Etsi
Koraani Kirjasto Faq Moskeijaopas Yhteys
Islamopas
Maapallo

Koraani ja nykytiede

Palatkaamme nyt maapallolle:

Tutkikaamme esimerkiksi tätä Al-Zumar-suuran jaetta:

"Etkö ole huomannut, kuinka Jumala lähettää vettä taivaasta, ja johtaa sen lähteisiin maan sisään."

(Koraani 39:21)

Tällaiset käsitykset näyttävät meistä nykyään aivan luonnollisilta, mutta meidän ei tule unohtaa, että ne eivät ole vallinneet kauaa. Vasta 1500-luvulla Bernard Palissyn myötä saimme ensimmäisen johdonmukaisen kuvauksen veden kiertokulusta. Ennen tätä ihmiset puhuivat teoriasta, jonka mukaan valtameren vesi tuulten vaikutuksesta työntyi kohti mannerten sisäosia. Sitten se palasi valtamereen suuren syvänteen kautta, jota Platonin ajoista lähtien on kutsuttu nimellä Tartarus. 1600-luvulla sellainen suuri ajattelija kuin Descartes uskoi tähän teoriaan, ja jopa 1800-luvulla puhuttiin vielä Aristoteleen teoriasta, jonka mukaan vesi tiivistyi kylmissä vuorten onkaloissa ja muodosti lähteitä ruokkivia maanalaisia järviä. Nykyään tiedämme, että tämän aiheuttaa sadeveden suodattuminen. Jos vertaa nykyaikaisen hydrologian (=vesistötiede) tosiasioita lukuisista Koraanin jakeista löydettäviin tietoihin, ei voi välttyä huomaamasta merkittävää yhtäpitävyyttä näiden kahden välillä.

Geologia on äskettäin havainnut poimutusilmiön, joka on muodostanut vuorijonot. Samoin on tehty havaintoja maankuoresta, joka on kuin jähmeä vaippa jolla elämme, kun taas syvemmät kerrokset ovat kuumia ja nestemäisiä, ja siten karuja minkäänlaiselle elämälle. Tiedetään myös, että vuorten vakaus on sidoksissaa poimuttumisilmiöön, sillä poimut tarjoavat perustan vuorten muodostamille korkeuseroille.

Verratkaamme nyt modernia käsitystä yhteen Koraanin monista jakeista. Se on otettu suurasta Al-Naba`.

"Emmekö ole tehnyt maan lakeudeksi ja vuoret paaluiksi? "

(Koraani 78:6-7)

Geologisten poimujen syvimmät perustat ovat paalut (awtad), jotka on työnnetty maaperään kuten teltan kiinnityspaalut. Puolueeton tarkkailija ei voi välttyä huomaamasta, ettei tässäkään kohdin esiinny minkäänlaisia ristiriitoja nykyisen tietämyksen kanssa.

Mutta ennen kaikkea ihastuin Koraanin väittämiin elävistä olennoista, niin kasveihin, eläimiin kuin erityisesti niiden lisääntymiseenkin.

Minun täytyy jälleen painottaa sitä tosiasiaa, että vasta nykyaikana tieteellinen edistys on tehnyt monien vastaavien jakeiden sisällön meille ymmärrettävämmäksi. Koraanissa on myös muita jakeita, joita on helpompi ymmärtää, mutta jotka sisältävät hyvin tärkeän biologisen merkityksen. Näin on suuran Al-Anbiya`laita, josta osaa olen jo lainannut.

"Eivätkö uskottomat huomaa, että taivaat ja maa olisivat sulautuneita yhteen, kunnes Me erotimme ne toisistansa? Vedestä Me teimme kaikki elolliset olennot. Eivätkö he sittenkään usko?"

(Koraani 21:30)

Tämä vahvistaa sen modernin käsityksen, että elämän alkuperä on vedessä. Muhammedin (saas) aikana yksikään maa ei ollut edistynyt kasvitieteessä tarpeeksi voidakseen vakiinnuttaa sellaisen säännön, että kasveilla on sekä mies- että naispuolisia osia. Kuitenkin voimme lukea seuraavaa suuraa Ta-Ha

"Hän lähettää teille sateen taivaasta. Siellä me tuotamme pareja kasveista kukin erikseen."

(Koraani 20:53)

Nykyään tiedämme hedelmän tulevan kasveista, joilla on sukupuolisia ominaisuuksia (jopa kun se tulee hedelmöittymättömästä kukasta kuten banaani). Suurassa Al-Ra`d sanotaan:

"Ja kaikkia hedelmiä Hän on maan päälle luonut pareittain."

(Koraani 13:3)

Eläinten lisääntymisen pohtiminen herätti ajatuksia omasta lisääntymisestämme. Tutkimme tätä piakkoin.

Fysiologiasta Koraanissa on yksi jae, joka minusta vaikuttaa erittäin merkittävältä: tuhat vuotta ennen verenkierron keksimistä ja noin 1300 vuotta ennen suolistossa tapahtuvan ruoansulatusprosessin löytämistä, Koraanin jae kuvasi maidon ainesosien lähdettä näiden havaintojen mukaisesti. Ymmärtääksemme tämän jakeen meidän on tiedettävä, että suolistossa tapahtuu kemiallinen reaktio ja että ruoasta eriytyvät ainekset siirtyvät suolistosta verisuoniin monimutkaisen järjestelmän - joskus maksan - kautta riippuen kemiallisesta luonteestaan. Veri kuljettaa ne kaikkiin elimiin, esimerkiksi maitorauhasiin.

Menemättä yksityiskohtiin sanokaamme vain, että pohjimmiltaan tietyt ainekset joutuvat suolistoseinämän suoniin, ja siirtyvät verenkiertoon. Tämä käsite täytyy ymmärtää täysin, jos haluamme käsittää seuraavan Koraanin jakeen Al-Nahl-suurasta

"Totisesti teille on karjastannekin opetus. Me annamme teille juomaa sen sisältä, suoliston ja veren välistä, puhdasta maitoa joka tuntuu juodessa suloiselta. "

(Koraani 16:6)