Islamopas.com

Etsi
Koraani Kirjasto Faq Moskeijaopas Yhteys
Islamopas
Virhekäsitys 2: Muslimit palvovat Muhammedia

Islamin mukaan profeetta Muhammed (SAAS) oli viimeinen Jumalan sanansaattajista. Hän oli, kuten kaikki muutkin Jumalan profeetat - kuten Nooa, Aabraham, Mooses ja Jeesus (AS) - tavallinen ihminen. Kristityt ajattelevat virheellisesti, että muslimit palvovat Muhammedia (SAAS), sillä he tekevät sen virheellisen rinnastuksen, että koska he kerran palvovat Jeesusta, pitäisi muslimien palvoa Muhammedia (SAAS). Tämä on yksi syy siihen, että he niin pitkään kutsuivat muslimeja "muhamettilaisiksi". Muhammed (SAAS) ei koskaan, kuten ei Jeesuskaan (AS), väittänyt itsellään olevan sellaista jumalallista asemaa.

Muhammed (SAAS) kutsui ihmisiä palvomaan ainoastaan Kaikkivaltiasta Jumalaa, ja hän (SAAS) korosti aina ihmisyyttään, jotta kukaan ei lankeaisi samoihin erheisiin kuin kristityt Jeesuksen suhteen. Suojellakseen kansaansa profeetta Muhammed (SAAS) viittasi aina itseensä "Jumalan orjana ja lähettiläänä". Muhammed (SAAS) oli valittu Jumalan viimeiseksi lähettilääksi. Hänen tuli välittää viesti, ei pelkästään sanoina, vaan myös ollen itse elävänä esimerkkinä ihmisille. Muslimit rakastavat ja kunnioittavat häntä mm. sen vuoksi, että hänellä oli korkein moraali, minkä ihminen voi saavuttaa ja koska hän toi totuuden, Jumalan totuuden - mikä merkitsi täydellistä alistumista Jumalan tahtoon.

Jo aikaisessa vaiheessa Jumala ilmoitti, että Muhammed (SAAS) oli "lähetetty armona koko ihmiskunnalle", kertoen samalla sen, että islamin sanoma tulisi leviämään koko maapallolle. Muslimit ponnistelevat yltääkseen niihin esimerkillisiin ominaisuuksiin, jotka Muhammedilla (SAAS) oli, mutta he eivät millään tavalla PALVO häntä. Edelleen islam opettaa muslimeja kunnioittamaan kaikkia Jumalan profeettoja ja sanansaattajia, mutta kunnioittaminen ja rakastaminen ei ole samaa kuin palvominen. Kaikki todelliset muslimit tietävät, että kaikki palvonnan muodot ja rukoukset kohdistuvat suoraan Kaikkivaltiaaseen Jumalaan, Ykseydessään. Muslimi tietää, että jos hän palvoisi Muhammedia (SAAS) tai ketä tahansa muuta kuin Jumalaa, hän tekisi kaikkein suurimman synnin islamin mukaan. Vaikka henkilö väittäisi olevansa muslimi, hän ei ole sitä, jos hän palvoo tai rukoilee muita kuin Jumalaa.

Islamin uskontunnustus kuuluu:

"Todistan, ettei ole ketään muuta palvonnan arvoista kuin Allah yksin; ja todistan, että Muhammed on Hänen orjansa ja sanansaattajansa."