Islamopas.com

Etsi
Koraani Kirjasto Faq Moskeijaopas Yhteys
Islamopas
Virhekäsitys 5: Muhammad (SAAS) kirjoitti Koraanin

Ymmärtääkseen tätä virhekäsitystä, on huomattava, että mikään muu uskonnollinen kirjoitus ei niin selvästi ja toistuvasti väitä tulleensa suoraan Kaikkivaltiaalta kuin Pyhä Koraani. Koraanin sanoin: "Jos se ei olisi Jumalasta lähtöisin, niin he löytäisivät siitä lukuisia ristiriitaisuuksia" (Koraani 4:82). Sinä aikana, kun Koraani ilmoitettiin, arabikansa saattoi havaita Koraanin kielen olevan ainutlaatuista ja eroavan huomattavasti siitä kielestä, jota profeetta Muhammed (SAAS) normaalisti käytti. Tuon ajan arabit tunnettiin kauniista runoudestaan ja Muhammed (SAAS) tiedettiin luku- ja kirjoitustaidottomaksi! Koraani kertoo selvästi, ettei Muhammed (SAAS) osannut lukea tai kirjoittaa, joten jos tämä ei olisi ollut totta, olisivat Muhammedin (SAAS) aikalaiset nostaneet protestin ja hylänneet hänet.

Tällaisesta ei kuitenkaan ole kerrottu. Oli tietenkin ihmisiä, jotka torjuivat Muhammedin (SAAS) sanoman, aivan kuten muidenkin profeettojenkin sanoma torjuttiin, mutta ei edellä kerrotusta syystä. Päinvastoin, Muhammedilla (SAAS) oli tuhansittain uskollisia seuraajia, ja islam levisi Espanjasta lännessä aina Kiinaan idässä, ja vain yhdessä vuosisadassa! Ajattelemisen arvoista on se, että vaikka Koraani ei ole runoutta, lopettivat arabit enemmän tai vähemmän runojen kirjoittamisen Koraanin ilmestymisen jälkeen.

Voidaan sanoa Koraanin olevan arabialaisen kirjallisuuden 'par excellence' ja Muhammedin (SAAS) aikalaiset ymmärsivät, että he eivät voineet aikaansaada mitään sen vertaista! Mutta on vieläkin helpompaa todistaa, että Muhammed SAAS) ei voinut omata niin laajoja tietoja kuin Koraani sisältää, kuten tietoja historiallisista tapahtumista, aikaisemmista profeetoista ja luonnonilmiöistä. Koraani sanoo useassa kohdin, ettei Muhammed (SAAS) eikä hänen kansansa tiedä noita asioita - joten jos tämä taaskaan ei olisi ollut totta, olisivat hänen aikalaisensa varmastikin protestoineet tuota väitettä vastaan. Riittää, kun sanotaan, että Koraani ei ole pelkästään eniten luettu ja parhaiten säilynyt kirjoitus maailmassa, vaan se on myös vertaansa vailla jo kielellisesti ja hengellisesti, sekä jäljittelemätön viestinsä selkeydessä ja puhtaassa totuudellisuudessaan.