Islamopas.com

Etsi
Koraani Kirjasto Faq Moskeijaopas Yhteys
Islamopas
Virhekäsitys 6: Islamia levitettiin miekalla

Monille ei-muslimeille islamista puhuminen tuo mieleen uskonnolliset fanaatikot kamelien selässä, miekka iskuun kohotettuna toisessa kädessä ja Koraani toisessa. Tämä myytti, josta tuli suosittu Euroopassa ristiretkien aikana, on täysin vailla perusteita oleva uskomus. Ensiksikin Koraani sanoo selvästi, että "uskonnossa ei ole mitään pakkoa". Tähän viitaten, islamin mukaan ihmisen uskon tulee olla todellinen ja vilpitön, eikä sellaista tietenkään voida saada aikaan pakottamalla. Paljastaakseen, että islamin "levittäminen miekalla" on vain myytti eikä mitään muuta, kirjoitti (ei-muslimi) historioitsija De Lacy O'Leary:

"Historia todistaa kyllä, että legenda fanaattisista muslimeista, jotka rynnistävät kaikkialle maailmaan ja pakottavat voitetut vastustajansa islamiin miekka kurkulla, on yksi absurdeimmista myyteistä, jonka historiankirjoittajat koskaan ovat hyväksyneet."

(Islam at the Crossroads, London, 1923, s. 8).

Lienee myös yleisesti tiedossa, että muslimit hallitsivat Espanjaa yli 800 vuoden ajan. Tuona aikana aina siihen asti, kun muslimit häädettiin pois, elivät ei-muslimit siellä rauhassa harjoittaen kukoistavaa kauppaa, kokematta minkäänlaista vainoa. On mainitsemisen arvoista, että sekä kristityt että juutalaiset vähemmistöt ovat säilyneet Lähi-idän muslimimaissa vuosisatojen ajan. Sellaisissa maissa, kuten Egypti, Marokko, Palestiina, Libanon, Syyria ja Jordania, on kaikissa kristittyjä ja/tai juutalaisia kansanryhmiä. Jos islam olisi määrännyt kaikki ihmiset surmattaviksi, jotka eivät hyväksyneet islamia, kuinka silloin kaikki nämä ei-muslimit olisivat niin pitkään säilyneet hengissä näissä islamilaisen maailman keskuksissa? Jos ajatellaan niitä suhteellisen pieniä joukkoja, jotka levittivät islamia Espanjasta ja Marokosta lännessä aina Intiaan ja Kiinaan idässä, huomataan varsin pian, että he olivat aivan liian harvalukuisia voidakseen saada ihmiset omaksumaan islamin vastoin heidän tahtoaan. Sitä paitsi muslimien pystyttämät suuret valtakunnat ja sivilisaatiot olivat hyvin kestäviä, sillä niiden asukkaat olivat ylpeitä kuulumisestaan osana niihin.

Islamin levittämistä voidaan vertailla kristinuskon kannattajien toimiin, joilla keisari Konstantinuksen ajoista lähtien oli vapaus käyttää miekkaa - usein Raamatun jakeilla sitä perustellen. Tämä on hyvin tunnettua ja totta, erityisesti kun tarkastellaan Etelä-Amerikan ja Afrikan kolonisointia, missä alkuperäisväestöä systemaattisesti hävitettiin tai pakotettiin kääntymään. On myös mielenkiintoista palata historiassa taaksepäin mongolien invaasioon, heidän valloittaessaan suuria osia muslimivaltakunnasta. Sen sijaan, että olisivat tuhonneet uskonnon, omaksuivat he sen itse. Tämä on ainutlaatuinen tapahtuma historiassa - valloittajat omaksuivat valloitettujensa uskonnon! Koska mongolit olivat voittajia, heitä tuskin voitiin pakottaa uskontoon. Kysykääpä joltakin YHDESTÄ MILJARDISTA muslimista, jotka elävät tänä päivänä, onko heidät pakotettu uskomaan! Maailman tämän hetken suurin muslimivaltio on Indonesia, tuliko islam sinne väkivalloin? Missä olivat miekat silloin? Kuinka ketään voitaisiin pakottaa liittymään niin henkisesti rikastavaan ja niin vaativaan uskontoon kuin islam?