Islamopas.com

Etsi
Koraani Kirjasto Faq Moskeijaopas Yhteys
Islamopas
Ihmisen luominen

Koraani ja nykytiede

Koraanissa kuvattu ihmisen lisääntyminen haastaa sikiöopin tutkijat etsimään sille inhimillistä selitystä. Vasta biologisten tieteiden synnyttyä, ja erityisesti mikroskoopin keksimisen jälkeen, ihminen pystyi ymmärtämään tällaiset väittämät. On mahdotonta, että 600-luvun alkupuolella elävä ihminen olisi pystynyt ilmaisemaan tällaisia ajatuksia. Mikään ei vihjaa tuon ajan Lähi-Idän ja Arabian ihmisten tietäneen tästä aiheesta sen enenpää kuin Euroopassa tai missään muuallakaan asuvat ihmiset. Meidän päivinämme monet Koraania ja luonnontieteitä perinpohjaisesti tuntevat muslimit ovat tunnistaneet selvästi, että Koraanin lisääntymistä käsitteleviä jakeita ja inhimillistä tietämystä voi verrata toisiinsa. Tulen aina muistamaan 18-vuotiaan Saudi-Arabiassa kasvatetun muslimin selityksen Koraanissa kuvattuun lisääntymiskysymykseen. Viitaten Koraaniin hän sanoi: "Mutta tämä kirja tarjoaa meille kaiken olennaisen tiedon aiheesta. Kouluaikanani Koraania käytettiin selittämään miten lapset syntyvät; teidän seksikasvatuskirjanne ovat hiukan myöhässä."

Kun vertaamme keskenään Muhammedin (saas) aikaisia taikauskoisia käsityksiä, Koraanin sisältöä ja nykyistä tietämystä, hämmästymme kuinka yhtäpitäviä Koraani ja nykyinen tietämys ovat. Sitäpaitsi Koraanissa ei ole viittauksia Muhammedin (saas) ajan virheellisiin käsityksiin.

Tarkastelkaamme nyt Koraanin jakeita, joissa tarkasti kuvataan hedelmöittövän nesteen monimutkaisuutta ja sitä tosiasiaa, että äärettömän pieni määrä nestettä riittää varmistamaan hedelmöittymisen.

Munasolun kiinnittymistä naisen sukuelimeen kuvataan täydellisesti useissa jakeissa sanalla `Alaq, joka on myös sen suuran otsikko, jossa se esiintyy:

"Hän loi ihmisen sellaisesta, joka takertuu."

(Koraani 96:2)

En usko, että sanalle `Alaq on muuta järkevää käännöstä kuin sen alkuperäinen merkitys.

Sikiön kehittymistä (naisen) kohdun sisällä kuvataan vain lyhyesti, mutta kuvaus on tarkka. Siihen viittaavat yksinkertaiset sanat vastaavat täsmälleen sikiön kasvun perusvaiheita. Tämän me voimme lukea suuran Al-Mu`minun jakeesta 14:

"Sitten Me muodostimme pisarasta sellaisen joka takertuu, ja siitä teimme "jauhetun lihanpalan" ja siitä luut ja ne Me peitimme "ehjällä lihalla". Tämän jälkeen saatoimme hänet uuteen hahmoon. Siunattu olkoon siis Jumala, luojista paras."

(Koraani 23:14)

Ilmaus "jauhettu lihanpala" (mudgna) vastaa tarkalleen sikiön ulkonäköä sen kehityksen tietyssä vaiheessa kuten tunnettua, luut kehittyvät tämän massan sisällä ja sitten lihakset peittävät ne. Tätä tarkoittaa ilmaus "ehjä liha" (lahm).

Sikiö käy läpi vaiheen, jolloin jotkut sen osat ovat samassa suhteessa kuin myöhemmin yksilössä, ja toiset osat eivät. Ehkä tämä on suuran Al-Hajj jakeen 5 merkitys. Se kuuluu seuraavasti:

"olemmehan totisesti luonut teidät tomusta, sitten pisarasta, sitten selaaisesta joka takertuu, sitten "jauhetusta lihakimpaleesta", sopusuhtaisesta muodoltaan ja myös epäsuhtaisesta."

(Koraani 22:5)

Seuraavana meillä on viittaus aistien ja sydämen (tunteet/ymmärtämys) ilmaantumiseen suurassa Al-Sajda

"Hän on antanut teille kuulon ja näön sekä sydämet."

(Koraani 32:9)

Tässä ei ole mitään ristiriitaista nykyisen tieteen kanssa ja sitäpaitsi Muhammedin (saas) ajan virheellisistä käsityksistä ei yksikään ole pujahtanut Koraaniin.