Islamopas.com

Etsi
Koraani Kirjasto Faq Moskeijaopas Yhteys
Islamopas
Ilmoituksen valo

Koraani ja nykytiede

Johdanto

Mitä elämä on?

Ihmisen olemassaolo tässä maailmassa ja koko tämän maailmankaikkeuden luominen ei ole pelkkää sattumaa. Tämä maailmankaikkeus, sen jokainen yksittäinen atomi, ilmaisee ja osoittaa meille Rakastavan, Armahtavan ja Kaikkiavaltiaan Luojan olemassaolon. Ilman Luojaa mitään ei voi olla olemassa. Jokainen yksittäinen sielu tietää olevansa olemassa ja olevansa riippuvainen Luojasta - jokainen tietää varmasti ettei voi luoda itse itseään. Siksi hänen velvollisuutensa on tuntea mestarillinen Luojansa - Jumala (Swt)!

Ihmiskunta

Ihminen on ainutlaatuinen olento. Jumala (Swt) asettaa ihmisen Edustajakseen tai Sijaisekseen hallitsemaan kaikkia muita tämän maailman olentoja. Ihmiselle on annettu erityinen kyky, JÄRKI, joka erottaa hänet eläimistä. Profeetta (saas) sanoo:

"Jumala (swt) ei ole luonut mitään Järkeä parempaa tai mitään täydellisempää tai kauniinpaa kuin Järki..."

Yhdessä tämän arvostelu- ja huomiokyvyn kanssa ihmiselle on annettu vapaus (vapaa tahto) valita itselleen elämäntapa, joka on hänen asemansa arvoinen Jumalan (swt) Edustajan tai vajota alemmaksi kuin alhaisin eläin tai muu olento. Ihminen syntyy puhtaana ja synnittömänä. Hänelle on annettu vapaa tahto tehdä hyviä tekoja tai antautua synteihin.

Jumalallinen Ohjaus

Yltäkylläisestä Rakkaudestaan ja Armostaan ihmiskuntaa kohtaan Jumala (swt) ei ole jättänyt meitä pimeyteen löytämään oikeaa polkua vain yrityksen ja erehdyksen kautta. Yhdistettynä älylliseen järkeilykykyymme, Jumala (swt) soi meille JUMALALLISEN OHJAUKSEN, joka hahmottaa pääpiirteissään totuuden ja tiedon tunnusmerkit ja olemassaolomme todellisuuden tässä ja tulevassa elämässä.

Ilmoituset

Ihmiskunnan alusta lähtien Jumala (swt) lähetti Profeettoja välittämään Hänen ilmoituksensa ja kutsumaan ihmisiä TODELLISEN RAUHAN ja Ainoan Jumalan (swt) TOTTELEMISEN polulle. Tätä on ISLAM. Tämä viesti välitettiin peräkkäisille ihmissukupolville eri Profeettojen kautta - kaikki he kutsuivat samalle polulle.

Kuitenkin myöhempien sukupolvien ihmiset vääristivät jokaisen Jumalalta (swt) aikaisemmin tulleen viestin tai ilmoituksen. Tämän tuloksena Jumalan (swt) puhdas ilmoitus tahrittiin myyteillä, taikauskolla, epäjumalanpalveluksella ja järjenvastaisilla filosofisilla ideologiolla. Jumalan (swt) uskonto hukkui uskontojen ylenpalttisuuteen.

Ihmiskunnan historia on katsaus ihmisen ajelehtimiseen valon ja pimeyden välillä, mutta Jumala (swt) Yltäkylläisessä Rakkaudessaan ihmiskuntaa kohtaan ei ole hylännyt meitä.