Islamopas.com

Etsi
Koraani Kirjasto Faq Moskeijaopas Yhteys
Islamopas
Astrologia

6. oppitunti

Entiset muslimioppineet ovat joukolla viitanneet alueeseen, johon kuuluu tähdistä ja planeetoista ennustaminen, nimellä Tanjeem, ja he jakavat sen 3 päähaaraan voidakseen analysoida ja luokitella ilmiötä islamin lakien mukaan.

1. Ensimmäinen laji edustaa uskoa, jonka mukaan maanpäälliset olennot ovat taivaankappaleiden vaikutuksen alaisia, ja tulevia tapahtumia voidaan lukea havainnoimalla noiden taivaankappaleiden liikkeitä. Tämä uskomus, joka on tullut tunnetuksi astrologiana, juontaa juurensa Mesopotamiaan 3000 vuotta ennen Kristusta ja se täydellistyi kreikkalaisten sivilisaation aikana. Varhaisempi mesopotamialainen muoto saavutti Intian ja Kiinan noin 600 vuotta ennen Kristusta, mutta Kiina omaksui siitä vain sen osan, joka koski tulevaisuuden ennustamista tähtien avulla. Mesopotamiassa astrologia oli kuninkaallinen instituutio, jossa kuninkaan maista ja terveydestä haettiin enteitä tulkitsemalla taivaan merkkejä. Takana oli uskomus, että taivaankappaleet olivat mahtavia jumalia. Kun tämä uskomus tähtien jumalallisuudesta tuotiin Kreikkaan, 400 vuotta ennen Kristusta, tuli siitä kreikkalaisten lähde heidän planeettoja koskeville tiedoilleen. Kreikassa astrologia tuli muidenkin kuin kuninkaallisten piirien saataville, jos jollakin vain oli siihen varaa.

Yli 2000 vuoden ajan astrologialla oli suurempi vaikutus uskontoon, filosofiaan ja uskottomien tieteeseen, kuin kristinopilla. Sekä Dante että Tuomas Akvinolainen hyväksyivät 1200-luvulla astrologisia vaikutteita filosofioihinsa. Sama usko oli myös saabialaisilla, joiden keskuuteen profeetta Ibrahim (Aabraham) lähetettiin. Saabialaiset palvoivat aurinkoa, kuuta ja tähtiä ja kumarsivat niille. He myös rakensivat erityisiä palvontapaikkoja, joihin sijoitettiin taivaankappaleita esittäviä patsaita ja kuvia. He uskoivat, että taivaankappaleiden sielu asettui kuviin ja patsaisiin, niiden kanssa voitiin viestiä ja ne vastasivat ihmisten tarpeisiin. Tätä astrologian muotoa pidetään Kufrina (epäuskona), koska se tuhoaa Tawhid al-Asmaa was-Sifaatin (Allahin nimien ja ominaisuuksien ykseyden). Sellainen usko antaa planeetoille, tähdille ja galakseille Jumalan ainutlaatuisia ominaisuuksia, joista tärkein on Qadar (kohtalo).

Ne, jotka harjoittavat astrologiaa, ovat siten uskottomia, koska he väittävät omaavansa tietoa tulevasta, jota vain Allahilla voi olla. Väittämällä itsellään olevan jotakin Allahin jumalallisesta tiedosta, he väärin perustein luulottelevat antavansa heihin uskoville ihmisille mahdollisuuden välttää onnettomuus, jonka Allah on määrännyt heille tai saavuttaa menestys, jota Allah ei ole määrännyt heille. Astrologia on myös luokiteltu Haramiksi (kielletyksi), mikä perustuu Ibn Abbasin hadithiin, jonka mukaan profeetta (saas) sanoi: "Se, joka hankkii itselleen tietoa minkä hyvänsä tyyppisen astrologian avulla, on hankkinut itselleen tietoa magialla. Mitä enemmän sellaista tietoa hän hankkii, sitä enemmän hän lisää syntiään. [2]

2. Toista muotoa edustavat ne, jotka väittävät, että Allah tahtoo taivaankappaleiden liikkeiden osoittavan tulevia tapahtumia maan päällä. [3] Tämä oli niiden muslimiastrologien usko, jotka opiskelivat ja harjoittivat babylonialaista tähdistäennustamisen tiedettä. Astrologia tuotiin myöhäisempien Umajjad-kalifien hoveihin, samoin kuin varhaisten Abbasidienkin. Kullakin kalifilla oli neuvonantajanaan oma astrologi, joka ennusti, minä päivänä tämän tulisi hoitaa asioitaan ja varoitti tätä uhkaavasta vaarasta. Koska astrologiaa pidettiin muslimimassojen keskuudessa Kufrina, tekivät ne muslimit, jotka halusivat harjoittaa sitä, asiassa kompromissin muuttaakseen sen islamilaisittain hyväksyttäväksi. Seuraus tästä oli, että astrologisten ennustusten sanottiin olevan Allahin tahdon mukaisia. Mutta tämä muoto on myös Haram (kielletty) ja ne, jotka sitä harjoittavat, katsotaan myös Kaafireiksi (uskottomiksi), koska ei ole mitään todellista eroa tämän ja uskottomien katsomuksen välillä. Allahin mahti annetaan taivaankappaleille, ja ne, jotka väittävät voivansa tulkita niitä, väittävät samalla omaavansa tietoa tulevasta, mikä tieto kuuluu vain Allahille. Tosin jotkut myöhemmät oppineet ovat alkaneet tulkita jumalallista lakia löyhemmin ja sallineet tämäntyyppisen astrologian siksi, että se on laajalle levinnyttä ja monien muslimien hyväksymää.

3. Kolmas ja viimeinen tähtien aseman tulkitsemisen muoto on se, jota käyttävät merenkulkijat ja autiomaassa vaeltajat voidakseen määrittää sijaintinsa. Sitä käyttävät myös maanviljelijät päätelläkseen vuodenaikojen vaihtumisen ja osatakseen esimerkiksi istuttaa oikeana aikana. Nämä ja vastaavat menetelmät ovat ainoita astrologian muotoja, jotka ovat muslimeille Halal Koraanin ja Sunnan mukaan. Perustelu tälle poikkeukselle on seuraavassa Koraanin jakeessa:

"Hän teille on luonut tähdet johtamaan teitä maan ja meren pimeydessä"

(Koraani 6:97)

Al-Bukhari on kirjannut seuraavan Qataadahin lausuman [4]: "Totisesti Allah teki tähdet suunnannäyttäjiksi ja paholaisten kivittämiseen. Niinpä se, joka etsii jotakin muuta tähdistä, on tehnyt luvattomia arveluja. Hän on eksynyt päämäärästään, menettänyt osansa hyvästä elämästä ja ryhtynyt sellaiseen, mistä hänellä ei ole tietoa. Totisesti, jotka niin tekevät, ovat välinpitämättömiä Allahin määräyksistä. He ovat itse keksineet tähtien jumalallisuuden ja väittävät, että jos menee naimisiin sen ja sen tähden alla, tapahtuu sitä ja sitä, ja jos matkustaa sen ja sen tähden alla, löytää sitä ja sitä. Kautta elämäni, jokaisen tähden alla syntyy punainen, musta, pieni, suuri, ruma tai kaunis eläin. Mutta eivät tähdet, eläimet eivätkä linnut tiedä mitään näkymättömästä. Allah olisi opettanut sen Aadamille, jos Hän olisi halunnut opettaa sen jollekin. Hän loi hänet omilla käsillään, sai enkelit kumartamaan hänelle ja opetti hänelle kaikkien asioiden nimet."

Rajoitukset, jotka Qataadah antoi tähtien käyttämisessä, perustuvat jakeeseen 97 suurassa al-An'aam, joka aikaisemmin mainittiin. Myös seuraava jae kertoo tästä asiasta:

"Olemmehan koristanut koko alimman taivaan valoilla, joista on tullut aseita paholaisia vastaan"

(Koranen 67:5)

Profeetta (saas) kertoi, että dzinnit joskus matkustivat alempiin taivaisiin kuuntelemaan salaa enkeleitä, kun nämä keskustelivat siitä, mitä maailmassa tulisi tapahtumaan. Sitten dzinnit palasivat maan pinnalle kertomaan kuulemastaan niille, jotka ennustivat tulevaa. Hän selitti myös, että Allah käytti putoavia tähtiä (meteoriitteja) dzinnien pois ajamiseen ja estämään niiden salakuuntelua, paitsi harvoissa tapauksissa. Sitten profeetta (saas) sanoi, että niiden lausumat, jotka osasivat ennustaa, olivat joidenkin harvojen tosiasioiden ja satojen valheiden sekoitusta. [5] Muslimien tulee karttaa käyttämästä tähtiä muuhun kuin sellaiseen tarkoitukseen, mistä Allah on selvästi kertonut, tai mikä on lähellä sitä.

Muslimiastrologien perusteluja

Muslimit, jotka ovat sekaantuneet astrologiaan, ovat yrittäneet käyttää joitakin Koraanin jakeita hyväkseen tukeakseen ja oikeuttaakseen tekojaan. Esimerkiksi joissakin uudemmissa käännöksissä suura al-Buruudz on käännetty englanniksi kappaleeksi, joka kertoo "eläinradan merkeistä" (zodiacal signs) [6], ja sen ensimmäinen jae on käännetty jumalalliseksi valaksi "kautta eläinradan merkkien". Tämä on tietysti virheellinen ja harhaanjohtava käännös sanasta "Buruudz". Sana tarkoittaa tosiasiassa "tähtien muodostelmaa" eikä "eläinradan merkkejä". Eläinradan merkit ovat vain eläinten hahmoja, jotka antiikin babylonialaiset ja kreikkalaiset siirsivät olemassaolevien tähtikuvioiden päälle. Siksi tätä jaetta ei mitenkään voida käyttää tukemaan pakanallista tähtienpalvontaa. Tällä maalailevalla kuvauksella ei ole mitään tekemistä tähtikuvioiden kanssa. Sitä paitsi tähtien liikkeet avaruudessa tulevat muuttamaan nyt olemassaolevia tähtikuvioita radikaalisti ajan myötä.

Aikaisemmin seuraavaa suura an-Nahlin jaetta käytettiin oikeuttamaan astrologien toimintaa kalifien hoveissa: "Samaten viitat. Ja myöskin tähtien mukaan ihmiset löytävät suuntansa." (suura 16:16)

Muslimi-"astrologit" väittävät tämän tarkoittavan sitä, että tähdet ovat merkkejä, jotka paljastavat näkymättömän ja joiden antamien tietojen avulla ihmiset voivat saada ohjausta tulevaisuutensa suhteen. [7] Mutta Ibn Abbaas, jota profeetta (saas) kutsui nimellä Turjumaan al-Qur'aan (Koraanin merkityksen selittäjä), sanoi, että tässä jakeessa mainitut "viitat" tarkoittivat tienviittoja tai maamerkkejä päivänvalon aikana. Ne eivät lainkaan viitanneet tähtiin. Ja hän jatkoi sanomalla, että "myöskin tähtien mukaan ihmiset löytävät suuntansa" tarkoitti, että ne ohjasivat ihmisä öisin heidän matkatessaan maalla tai merellä. [8] Toisin sanoen tämä jae tarkoittaa samaa kuin jae 97 suurassa al-An'aam.

Joka tapauksessa näiden tai muiden Koraanin jakeiden käyttäminen puolustuksena astrologian väärän tieteen tutkimiselle tai soveltamiselle on täysin vailla pohjaa. Se on ristiriidassa monien muiden Koraanin jakeiden kanssa, jotka vahvistavat vain Allahin tietävän tulevaisuuden, ja se sotii myös monia Haditheja vastaan, jotka selvästi vastustavat astrologian harjoittamista ja siihen uskomista, sekä muita samansukuisia valheellisia tieteitä.

Esimerkiksi profeetan (saas) seuralainen Ibn Abbaas kertoi hänen sanoneen: "Kuka tahansa opettelee rahtusenkin tähdistäennustamista, on opetellut saman verran magiaa." [9] Abu Mahjam myös raportoi profeetan (saas) sanoneen: "Se, mitä eniten pelkään kansaani kohtaavan minun jälkeeni, on sen johtajien vääryydet, tähtiin uskominen ja jumalallisen kohtalon kieltäminen." [10] Siksi islamissa ei ole mitään kestävää pohjaa astrologian harjoittamiselle tai siihen uskomiselle. Sellainen, joka yrittää vääntää uskonnollisen kirjoituksen sanat sopimaan omiin turhiin haluihinsa, tekee saman kuin juutalaiset tekivät. He ottivat jakeita Toorasta erilleen asiayhteydestään ja muuttivat tietoisesti sanojen merkityksen. [11]

Islamin säännöt horoskoopeista

Ei ainoastaan horoskooppien harrastaminen ole Haraam, vaan myös astrologin luona vieraileminen ja hänen ennustustensa kuunteleminen, tähdistäennustamisesta kertovien kirjojen ostaminen, tai oman horoskoopin lukeminen on kiellettyä! Koska astrologiaa käytetään enimmäkseen tulevaisuuden ennustamiseen, voidaan sitä harjoittavia pitää ennustajina. Tämän seurauksena sellaiseen, joka etsii omaa horoskooppiaan, pätee seuraava profeetan (saas) lausuma: "Sellaisen rukousta, joka käy ennustajan luona ja kysyy tältä jotakin, ei hyväksytä 40 päivään ja yöhön." .[12]

Kuten aiemmalla oppitunnilla mainittiin, tämän Hadithin rangaistus seuraa pelkkää käyntiä astrologin luona ja jonkin asian kysymiltä tältä, vaikka epäilisi tämän sanoja. Jos epäilee sitä, onko astrologin tieto totta vai valhetta, epäilee myös sitä, onko vai eikö ole jotakuta muuta Allahin rinnalla, joka voi nähdä näkymättömän ja tietää tulevaisuuden. Tämä on eräs Shirkin laji, koska Allah on selvästi sanonut:

"Hänen hallussaan ovat kaiken näkymättömän avaimet; ei kukaan muu sitä tunne kuin Hän yksin."

(Koraani 6:59)

"Sano edelleen: »Ei kukaan taivaassa tai maan päällä, paitsi Jumala, tiedä näkymättömiä."

(Koraani 27:65)

Jos joku uskoo horoskooppinsa ennustuksiin, olivatpa ne astrologin lausumia tai kirjaan kirjoitettuja, lankeaa suoraan Kufriin (epäuskoon), kuten profeetta (saas) on sanonut: "Kuka tahansa, joka lähestyy selvännäkijää tai ennustajaa ja uskoo siihen, mitä tämä sanoo, on epäillyt sitä, mikä on ilmoitettu Muhammedille." [13]

Kuten edellinen, tähtää tämäkin Hadith kirjaimellisesti ennustajiin, mutta yhtä hyvin se voi tarkoittaa astrologeja. Molemmat väittävät heillä olevan tietoa tulevasta. Astrologin väitteet sotivat yhtä lailla Tawhidia vastaan kuin tavallisen ennustajankin. Hän väittää, että ihmisten persoonallisuus määräytyy tähtien mukaan ja että heidän tulevat tekonsa ja kohtalonsa on kirjoitettu tähtiin. Tavallinen ennustaja väittää, että teelehtien kuviot kupin pohjalla tai kämmenen viivat kertomat hänelle samat asiat. Molemmissa tapauksissa on kyse henkilöistä, jotka sanovat kykenevänsä luotujen esineiden muotojen perusteella saamaan tietoa näkymättömästä.

Astrologiaan uskominen ja horoskoopit ovat selkeästi islamin kirjoitusten ja sen hengen vastaisia. Se, joka hakeutuu niiden pariin, on tosiasiassa tyhjä sielu, joka ei ole maistanut todellista Imaania (uskoa). Nämä keinot edustavat turhaa yritystä välttää Qadar (kohtalo). Tietämättömät luulevat, että jos he tietävät, mitä huominen tuo tullessaan, he voivat varautua siihen jo tänään. Siten he muka voisivat välttää pahan ja varmistaa itselleen sen, mikä on hyvää. Kuitenkin Allahin sanansaattaja (saas) sai tietää Allahilta, että hänen pitäisi sanoa:

"mutta jos tuntisin salatun, ympäröisin itseni hyvällä, eikä paha minuun ulottuisi. Minä olen vain varoittaja ja ilosanoman saattaja uskovaisille"

(Koraani 7:188)

Todellisten muslimien velvollisuus on siis pysyä poissa näistä asioista. Ei tule käyttää sormuksia, riipuksia tai vastaavia, joissa on tähtimerkkejä, vaikka niihin ei uskoisikaan. Ne on järjestelmällisesti tehtailtu puolustamaan Kufria ja niitä on kokonaan vältettävä. Kukaan uskova muslimi ei saa kysyä toiselta, mikä hänen tähtimerkkinsä on, tai yrittää arvata sitä. Samoin ei pidä lukea horoskooppeja lehdistä tai kuunnella niitä luettavan. Ja jokaisen muslimin, joka sallii astrologisten ennustusten määrätä tekemisiään, on syytä etsiä Allahin anteeksiantoa ja uudistaa islaminsa.

Viitteitä

 1. Tayseer al-'Azeez al-Hameed, s 441
 2. Sunan Abu Dawud ja Ibn Majjah
 3. Tayseer al-Azeez al- Hameed, s 442
 4. Johtava oppinut, joka opiskeli profeetan (saas) seuralaisten johdolla.
 5. Sahih Al-Bukhari ja Sahih Muslim
 6. A. Yusuf Ali. The Holy Qur'an (Käännös)
 7. Tayseer al-'Azeez al-Hameed, s 444
 8. Koonnut Ibn Jareer at-Tabaree, Tafseet. (Jaami' al-Bayaan 'an ta'weel al-Qur'aan)
 9. Sunan Abu Dawud ja Ibn Maajah
 10. Koonnut Ibn Asaakir ja autenttiseksi nimennyt as-Suyootee (Tayseer al'Azeez al-Hameed s 445)
 11. Ks suura 4:47 ja 5:13, 41
 12. Sahih Muslim
 13. Sunan Abu Dawud och Ahmad

Kirjallisuutta:

 • "The Fundamentals of TAWHEED", Dr Abu Ahmeenah Bilal Philips (osa 6)