Islamopas.com

Etsi
Koraani Kirjasto Faq Moskeijaopas Yhteys
Islamopas
Ennustaminen

5. oppitunti

Kuten edellisellä oppitunnilla mainittiin, on ihmisiä, jotka väittävät omaavansa tietoa näkymättömästä ja tulevaisuudesta. Heidät tunnetaan useilla eri nimillä, kuten ennustaja, näkijä, meedio, merkkienlukija, maagikko, astrologi jne. Ennustajat käyttävät erilaisia menetelmiä ja välineitä, joiden avulla he väittävät saavansa tietonsa, esimerkiksi teelehdet, viivojen piirtäminen, numeroiden kirjoittaminen, käsistä lukeminen, horoskooppien laatiminen, kristallipallosta katsominen jne. Tällä oppitunnilla käsitellään erilaisia ennustamistapoja, paitsi magiaa, joka otetaan esille seuraavalla kerralla. Ne ihmiset, jotka harjoittavat okkultismia ja väittävät voivansa paljastaa näkymättömän ja ennustaa tulevaisuuden, voidaan jakaa kahteen ryhmään:

 1. Ne, joilla ei ole mitään todellista kykyä tai salaisuutta, vaan he vain kertovat asiakkailleen yleisistä, useimpia ihmisiä koskettavista asioista. He suorittavat useimmiten joitakin tarkoituksettomia rituaaleja ja antavat sitten laskelmoidut arvauksensa. Jotkut heidän arvailuistaan toteutuvat siksi, että ne koskevat niin tavallisia tapahtumia. Useimmilla ihmisillä on taipumus muistaa vain ne harvat asiat, jotka toteutuvat, ja unohtaa pian ne, jotka eivät toteudu. Tämä johtuu siitä, että jonkin ajan kuluttua kaikki ennustukset puolittain unohtuvat ja painuvat alitajuntaan, kunnes jokin tapahtuma saa ne jälleen palaamaan muistiin. Esimerkiksi on tullut tavaksi länsimaissa julkaista vuoden alussa joukko useiden kuuluisien meedioiden ennustuksia. Kun Amerikassa tehtiin tutkimus eri ennustuksista vuonna 1980, havaittiin, että parhaiten onnistuneellakin meediolla oli vain 25 % oikein.
 2. Toinen ryhmä ovat ne, jotka ovat saaneet kontaktin dzinneihin (henkiin). Tämä ryhmä on hyvin tärkeä, sillä heidän toimintaansa liittyy pahimmanlaatuista Shirkiä, ja siinä mukana olevat tietävät yleensä paljonkin ja edustavat todellista Fitnaa (kiusausta) sekä muslimeille että ei-muslimeille.

Dzinnien maailma

Jotkut ihmiset ovat yrittäneet kieltää dzinnien olemassaolon, vaikka heille on omistettu kokonainen kappale Koraanissa, suura al-Dzinn (72). Vedoten sanan Dzinn kirjaimelliseen merkitykseen, joka tulee verbistä Janna, Yajunnu (peittää, piilottaa), he väittävät sanan Dzinn oikeastaan viittaavaan "älykkäisiin muukalaisiin". Toiset ovat jopa väittäneet dzinnin olevan ihminen, jolla on vihainen luonne. Mutta totuus on, että dzinnit ovat Allahin luotuja, jotka elävät yhtaikaa ihmisen kanssa maan päällä. Allah loi dzinnit ennen ihmistä ja Hän käytti niiden luomiseen toisenlaista ainetta kuin ihmisen. Allah sanoi:

"Totisesti, Me olemme luonut ihmisen valajan savesta, mustasta, haisevasta liejusta. Ja dzinnin me loimme jo aikaisemmin palavasta tulesta."

(Koraani 15:26-27)

Heidät nimitettiin dzinneiksi, koska he olivat ihmisen silmälle näkymättömiä. Iblis (Saatana) on yksi dzinneistä, vaikka hän olikin enkeleiden joukossa, kun Allah määräsi heidät kumartamaan Aadamin edessä. Kun hän kieltäytyi kumartamasta ja häneltä kysyttiin, miksi, Allah sanoi:

"Tämä vastasi: »Olen parempi kuin hän: Sinä olet luonut minut tulesta, ja hänet loit maan tomusta."

(Koraani 38:76)

'Aisha kertoi profeetan (saas) sanoneen [1]:

"Enkelit luotiin valosta ja dzinnit savuamattomasta tulesta."

Allah sanoi myös:,

"Kun Me lausuimme enkeleille: »Kumartakaa ihmistä, niin he kumartuivat kaikki paitsi saatana. Hän oli dzinni ja siksi tottelematon Herransa käskylle."

(Koraani 18:50)

Täten on väärin sanoa hänen olevan langennut enkeli tai jokin vastaava.

Dzinnit voidaan jakaa kolmeen lajiin sen mukaan, millaista niiden olemassaolo on. Profeetta (saas) sanoi: "On kolmea lajia dzinnejä: yhdet niistä lentelevät koko ajan ilmassa, toiset ovat olemassa käärmeinä ja koirina, ja kolmas on maahan sidoksissa oleva laji, joka asuu yhdessä paikassa tai vaeltelee ympäriinsä." [2]

Dzinnit jakautuvat vielä kahteen ryhmään niiden uskon mukaan: muslimit (uskovat) ja kaafirit (uskottomat). Allah viittaa uskoviin dzinneihin suurassa al-Dzinn seuraavasti:

"Sano: »Minulle on ilmoitettu, että osa dzinneistä kuunteli ja sanoi: 'Totisesti olemme kuulleet luettavan ihmeellistä Koraania, joka ohjaa oikeaan, ja me uskomme siihen emmekä koskaan tahdo asettaa ketään muuta Jumalamme rinnalle. Totisesti Hän ei - ääretön on Herramme majesteetti - ole ottanut vaimoa eikä lasta. Vain mielettömät joukostamme sepittävät sopimattomia asioita Jumalasta."

(Koraani 72:1-4)

"Joukostamme ovat eräät totisesti Herralle alistuneita muslimeja, ja toiset jumalattomia. Ne, jotka ovat muslimeja, ovat niitä, joiden päämääränä on vanhurskaus. Mitä taasen tulee jumalattomiin, kuluttaa heidät helvetin tuli."

(Koraani 72:14-15)

Niihin dzinneihin, jotka eivät usko, viitataan monilla eri nimillä sekä arabiaksi että ruotsiksi: Ifreet, Shaytaan, Qareen, demonit, paholaiset, henget, kummitukset jne. Ne yrittävät johdattaa ihmistä harhaan monin tavoin. Sitä, joka kuuntelee niitä ja toimii niiden hyväksi, kutsutaan ihmis-Shaytaaniksi (paholaiseksi). Allah sanoo:

"Niinmuodoin olemme Me jokaiselle profeetalle asettanut vastustajia, nimittäin riivaajia ihmisten ja dzinnien joukosta,"

(Koraani 6:112)

Jokaisella ihmisellä on oma erityinen dzinninsä, joka seuraa häntä, ja jota kutsutaan nimellä Qareen (eli seuralainen). Se on osa ihmisen koetta tässä elämässä. Tämä dzinni yllyttää hänen alhaisimpia halujaan ja yrittää koko ajan saada häntä poikkeamaan siitä, mikä on oikein. Profeetta (saas) puhui tästä suhteesta seuraavasti:

"Jokainen on saanut oman seuralaisen dzinnien joukosta." Sahaabit kysyivät: "Oletko sinäkin, oi Allahin sanansaattaja?" Ja profeetta (saas) vastasi: "Minäkin, vaikka Allah onkin auttanut minua häntä vastaan ja hän on luovuttanut. Nyt hän ainoastaan kehottaa minua tekemään hyvää."

[3]

Profeetta Sulaymaanille (Salomonille) annettiin ihmeellinen valta dzinnien yli, merkkinä siitä, että hän oli profeetta. Allah sanoi:

"Ja hänen sotajoukkonsa, jotka käsittivät raakalaisia sekä sivistyneitä, myöskin lentäväin parvia , koottiin Salomon eteen katselmusta varten"

(Koraani 27:17)

Mutta tätä kykyä ei annettu kenellekään muulle. Kenenkään muun ei ole sallittu kontrolloida dzinnejä eikä kukaan siihen pysty. Profeetta (saas) sanoi: "Totisesti, eräs Ifreet dzinnien joukosta sylkäisi minua viime yönä ja yritti rikkoa Salaahini (rukoukseni). Allah kuitenkin antoi minun voittaa hänet ja tahdoin sitoa hänet yhteen talon pilareista, jotta te kaikki voisitte nähdä hänet aamulal. Silloin muistin veljeni Sulaymaanin rukoukset [4]:

"Herra, armahda minua ja anna minulle valtakunta, joka ei joudu kenellekään kelvottomalle perinnöksi"

(Koraani 38:35)

Ihminen ei voi hallita dzinnejä, koska se oli erityinen ihme, joka annettiin vain profeetta Sulaymanille. Tosiasiassa yhteys dzinneihin muutoin kuin oman kokemuksen tai onnettomuuden kautta luodaan useimmiten häpeällisten aktien kautta, jotka uskonnossa ovat inhottuja ja kiellettyjä. [5] Pahat dzinnit, joita näin kutsutaan, lisäävät niiden kanssa yhteistyössä olevien syntejä ja epäuskoa Jumalaa kohtaan. Niiden päämäärä on vetää niin monia muita kuin mahdollista mukaan suurimpaan syntiin, palvomaan muita Jumalan sijasta tai Hänen rinnallaan.

Eräänlaisen yhteyden dzinneihin ottavat ne, jotka ennustavat, ja dzinnit voivat kertoa heille tietyistä tapahtumista tulevaisuudessa. Profeetta (saas) kuvaili, kuinka dzinnit keräävät tietoa tulevasta. Hän kertoi, että dzinnit voivat matkata alempiin taivaisiin ja kuulla jotakin tulevaisuudesta, kun enkelit puhuvat siitä keskenään. Sitten ne palaavat maan pinnalle ja kertovat tietonsa yhteyshenkilöilleen ihmisten keskuudessa. [6] Tätä tapahtui usein ennen kuin Muhammedista (saas) tuli profeetta, ja ennustajilla oli usein erittäin oikeita tietoja. Heistä saattoi tulla hyvin arvostettuja kuninkaallisissa hoveissa ja tietyissä uskonnoissa ympäri maailman heitä jopa palvottiin.

Sen jälkeen, kun profeetta Muhammed (saas) aloitti tehtävänsä, tilanne muuttui. Allah asetti enkelit vartioimaan tarkasti alempia taivaita, ja useimmat dzinnit ajettiin tiehensä meteorien ja kuumien lentävien kappaleiden avulla. Allah kuvaili tätä ilmiötä Koraanissa seuraavassa dzinnien lausumassa:

"Me todellakin etsimme nousua taivaaseen, mutta havaitsimme sen olevan täynnä voimakkaita vartijoita ja liekkejä. Katso, meillä oli tapana istua muutamilla paikoilla kuullaksemme, mutta se, joka nyt yrittää kuunnella, kohtaa hänelle varatun liekin."

(Koraani 72:8-9)

Allah sanoi myös:

"Ja Me sitä vartioimme jokaista karkoitettua pahaahenkeä vastaan. Mutta joka haluaa kuunnella (sanaa) salakähmäisesti, sitä seuraa tulinen liekki ."

(Koraani 15:17-18)

Ibn'Abbas sanoi: "Kun profeetta (saas) ja ryhmä hänen seuralaisiaan lähtivät Ukaadhin markkinoille, kokoontuivat paholaiset kuuntelemaan uutisia taivaasta. Meteoreja sinkoili heidän päälleen, jolloin ne palasivat omiensa joukkoon. Kun niiltä kysyttiin, mitä oli tapahtunut, ne kertoivat sen omilleen. Jotkut niistä tuumivat, että jotakin oli täytynyt tapahtua, joten ne levittäytyivät ympäri maan löytääkseen syyn. Eräät niistä tapasivat profeetan (saas) ja hänen seuralaisensa näiden tehdessä Salaahia (rukousta) ja kuulivat Koraania lausuttavan. Ne ajattelivat, että tämän täytyi olla sitä, mikä oli estänyt niitä kuulemasta. Palattuaan taas kansansa pariin ne kertoivat [7]:

"Totisesti olemme kuulleet luettavan ihmeellistä Koraania, joka ohjaa oikeaan, ja me uskomme siihen emmekä koskaan tahdo asettaa ketään muuta Jumalamme rinnalle."

(Koraani 72:1-2)

Niinpä dzinnit eivät enää voineet hankkia tietoja tulevasta yhtä helposti, kuin ne olivat voineet ennen profeetan (saas) ilmaantumista. Sen takia ne nyttemmin sekoittavat tietoihinsa paljon valheita. Profeetta (saas) sanoi:

"Ne (dzinnit) välittivät tietonsa edelleen alas, kunnes ne tavoittivat jonkin maagikon ja ennustajan. Joskus meteoriitti hävitti ne, ennen kuin ne saivat tietonsa viedyksi eteenpäin. Jos ne ehtivät välittää tietonsa ennen kuin niihin osui, olivat ne jo lisänneet siihen yli sata valhetta."

[8]

Aisha kertoi, että kun hän kysyi Allahin lähettiläältä (saas) niistä, jotka osasivat ennustaa, tämä vastasi, että he eivät ole mitään. Silloin Aisha mainitsi, että joskus ennustajat pystyivät näkemään asioita, jotka olivat tosia. Profeetta (saas) sanoi:

"Se on vain osa totuutta, jonka dzinni on varastanut ja lörpöttelee ystävänsä korvaan; mutta se sekoittaa siihen sata valhetta."

[9]

Kerran, kun Umar ibn al-Khattab oli istumassa, hänet ohitti tyylikäs mies (Sawad ibn Qarib). Umar sanoi: "Jos en ole väärässä, tuo henkilö seuraa edelleen ennen islamia ollutta uskontoaan tai ehkäpä hän on yksi sen ennustajista." Hän määräsi miehen tuotavaksi eteensä ja kysyi tältä siitä, mitä epäili. Mies vastasi: "En ikinä ole nähnyt sellaista päivää, kun muslimi kohtaa tuollaisia syytöksiä." Umar sanoi: "Totisesti olen vakuuttunut siitä, että voit kertoa minulle jotakin." Silloin mies sanoi: "Olin heidän ennustajansa tietämättömyyden aikana." Umar kysyi: "Kerro minulle, mikä oli merkillisintä, jonka naisdzinnisi kertoi sinulle." Mies sanoi: "Eräänä päivänä, kun olin markkinoilla, hän tuli luokseni hyvin huolestuneena ja sanoi: 'Etkö ole nähnyt dzinnien epätoivoa niiden kokeman häpeän jälkeen? Ja kuinka ne vainoavat naaraskameleita ja niiden ratsastajia?" [10] Umar huomautti: "Tuo on totta." [11]

Dzinnit voivat myös kertoa ihmiskontakteilleen suunnitellusta tulevaisuudesta. Esimerkiksi kun joku tulee meedion luo, meedion dzinni saa tietoa henkilön Qareenilta (jokaisen omalta dzinniltä) siitä, millaisia suunnitelmia hän on tehnyt ennen meedion luokse tuloaan. Niinpä meedio pystyy kertomaan hänelle, että hän tulee tekemään sitä tai tätä tai menemään tänne tai tuonne. Tämän menetelmän avulla oikea meedio voi saada tietoonsa yksityiskohtia muukalaisen menneisyydestä. Hän voi kertoa kävijälle tämän vanhempien nimet, missä hän syntyi, millainen hänen lapsuutensa oli jne. Taito kertoa menneisyydestä on tunnusomaista oikealle meediolle, joka on saanut yhteyden dzinneihin. Koska dzinnit voivat matkata ja nähdä suuria alueita yhdellä kertaa, ne voivat myös kerätä suuria määriä tietoja salatuista asioista, kadotetuista tavaroista ja unohdetuista tapahtumista. Todisteita tästä taidosta voi löytää Koraanista, tarinassa profeetta Sulaymaanista ja Bilgeesistä, Saaban kuningattaresta. Kun kuningatar Bilgees tuli tapaamaan profeettaa, tämä pyysi dzinnejä hakemaan hänen valtaistuimensa hänen maastaan. " Eräs väkevä dzinni sanoi: »Tuon sen sinulle ennen kuin nouset paikaltasi; totisesti, minä olen väkevä ja luotettava tähän tehtävään.» Eräs toinen, joka tunsi (pyhää) Kirjaa, lausui: »Tuon sen sinulle ennen kuin ehdit silmääsi räpäyttää.» Ja kun Salomo näki valtaistuimen edessään, hän lausui: »Tämä tapahtuu Herran armosta; Hän koettelee minua, osaanko olla kiitollinen vai olenko kiittämätön. Ken kiittää, hän tekee sen omaksi parhaakseen, ja jos joku on kiittämätön, niin Herrani on joka tapauksessa suopea, armollinen." (Koraani 27:39-40)

Islamin säännöt ennustamisesta

Ennustamiseen liittyvien häpeällisten ja valheellisten seikkojen perusteella islam on erittäin vahvasti sitä vastaan. Islam vastustaa kaikenlaista seurustelua niiden kanssa, jotka harjoittavat ennustamista, paitsi tarkoituksena neuvoa heitä jättämään kielletyt toimensa.

Meedion luona käymisestä

Profeetta (saas) antoi periaatteet, jotka selkeästi kielsivät kaikenlaiset yhteenotot meedioihin. Sofia ilmoitti Hafsan (profeetan vaimon) kertoneen, että profeetta (saas) sanoi: "Sellaisen rukousta, joka menee meedion luo ja kysyy tältä jotakin, ei tulla hyväksymään 40 päivään ja yöhön." [12] Hadithissa mainittu rangaistus koskee niinkin yksinkertaista asiaa, kuin yhteenottoa meedioon ja jonkin asian kysymistä tältä pelkästä uteliaisuudesta. Kieltoa tukee vielä Muaawiyah Ibn al-Kakam as-Salameen hadith, jossa hän sanoi: "Oi Allahin sanansaattaja (saas), totisesti joukossamme on ihmisiä, jotka käyvät selvänäkijöiden luona." Profeetta (saas) vastasi: "Älä käy heidän luonaan."[13] Noin ankara rangaistus on määrätty pelkästä ennustajan luona käymisestä, koska käynti on ensimmäinen askel kohti ennustuksiin uskomista. Jos joku menee sinne ja epäilee kuultunsa totuudellisuutta, ja jokin ennustuksista sattuu osumaan kohdalleen, alkaa hän uskoa niihin ja ruveta todella harrastamaan asiaa. Se, joka menee ennustajalle ja jolle ennustetaan, on edelleen velvollinen suorittamaan rukouksensa noiden 40 päivän ajan, vaikka ei saakaan mitään palkintoa siitä. Jos hän kokonaan hylkää rukoilemisen, hän on tehnyt toisen vakavan synnin.

Meedioon uskomisesta

Islamin lain mukaan sellainen, joka menee ennustajalle ja uskoo, että tämä tuntee näkymättömän ja tulevaisuuden, on Kafir (uskoton). Abu Hurayrah ja al-Hasan molemmat kertoivat profeetan (saas) sanoneen: "Kuka hyvänsä menee meediolle ja uskoo siihen, mitä tämä sanoo, on epäillyt sitä, mikä on ilmoitettu Muhammedille." [14] Sellaiseen uskominen merkitsee niiden Allahille kuuluvien ominaisuuksien antamista luoduille, jotka koskevat kykyä nähdä näkymätöntä ja tulevaa. Seurauksena tästä on rikkomus Tawhid al-Asmaa was-Sifaatia vastaan ja se edustaa Shirkiä tällä Tawhidin osa-alueella. Kufria (epäuskoa) koskevat säännöt sisältävät myös meedioista kertovien tai heidän kirjoittamiensa kirjojen lukemisen ja heidän kuuntelemisensa radiosta tai TV:stä, sillä nämä ovat tavanomaisimpia tapoja, joilla meediot nykyisin julkaisevat ennustuksiaan.

Allah tekee selväksi Koraanissa, että kukaan toinen kuin Hän ei tiedä näkymätöntä. Ei edes profeetta Muhammed (saas). Allah sanoi:

"Hänen hallussaan ovat kaiken näkymättömän avaimet; ei kukaan muu sitä tunne kuin Hän yksin. Hän tietää kaiken maan päällä ja meressä; Hänen tietämättään ei ainoakaan lehti putoa, ei piile yksikään jyvä maan uumenissa eikä ole kosteata eikä kuivaa, joka ei olisi selvästi (Jumalan) kirjoissa."

(Koraani 6:59)

Sitten Hän sanoi profeetta Muhammedille (saas):

"Sano: »Ei ole minun vallassani itse itseäni hyödyttää tai vahingoittaa, kaikki on Jumalan vallassa; mutta jos tuntisin salatun, ympäröisin itseni hyvällä, eikä paha minuun ulottuisi."

(Koraani 7:188)

Ja Hän sanoi myös:

"Sano edelleen: »Ei kukaan taivaassa tai maan päällä, paitsi Jumala, tiedä näkymättömiä."

(Koraani 27:65)

Sen tähden kaikki ne menetelmät, joita oraakkelit, meediot ja vastaavat kaikkialla maailmassa käyttävät, ovat muslimeilta kiellettyjä. Käsien viivojen, teelehtien, korttien ja tähtien merkkien väitetään kaikkien antavan tietoja tulevaisuudesta niille, jotka niihin uskovat. Mutta Allah on vahvistanut ilman epäilyksiä, että vain Hän yksin tietää tulevaisuuden:

"Totisesti, Jumala tietää tuomion hetken, Hän lähettää sateen maan päälle ja Hän tietää, mitkä ihmiskohtalot äitien kohtuihin kätketyt ovat. Yksikään sielu ei aavista, mitä hänen on huomenna koettava, eikä sitä, missä maassa hän on kuoleva. Totisesti, Jumala on tietävä, tarkkanäköinen."

(Koraani 31:34)

Muslimien on oltava erityisen varuillaan, kun he kirjoista tai lehdistä lukevat tai joiltakin henkilöiltä kuulevat väitteitä, että jollakin olisi tietoa tulevaisuudesta tai näkymättömästä. Esimerkiksi kun muslimimeteorologi ennustaa huomiseksi sadetta, lunta tai muuta, hänen on lisättävä lopuksi lause "In Shaa Allah" (jos Allah tahtoo). Samaten jos muslimilääkäri ilmoittaa potilaalleen, että tämä tulee synnyttämään lapsensa 9 kuukauden kuluttua tai sinä ja sinä päivänä, hänen on lisättävä lause "In Shaa Allah", koska sellainen lausunto on vain arvio, joka perustuu tiettyihin ennakkotietoihin.

Lisää tietoa aiheesta:

Viitteitä

 1. Sahih Muslim
 2. Koonnut at-Tabari ja al-Haakim
 3. Sahih Muslim
 4. Sahih Al-Bukhari ja Sahih Muslim
 5. Abu Ameenah Bilal Philips, Ibn Taymeeyah's Essay on the Jinn (Riyadh: Tawheed Publication, 1989) s. 21
 6. al-Bukhari ja Sahih Muslim
 7. Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, at-Tirmidhi ja Ahmad
 8. Sahih Al-Bukhari ja at-Tirmidhi
 9. Sahih Al-Bukhari ja Sahih Muslim
 10. Kun dzinnejä estettiin salakuuntelemasta enkeleitä, niiden oli pakko seurata arabeja saadakseen selville, miksi heitä estettiin.
 11. Sahih Al-Bukhari
 12. Sahih Muslim
 13. Ibid., vol 4 s 1209, no 5532
 14. Sunan Abu Dawud jah al-Bayhaqi

Kirjallisuutta:

 • "The Fundamentals of TAWHEED", Dr Abu Ahmeenah Bilal Philips (osa 5)