Islamopas.com

Etsi
Koraani Kirjasto Faq Moskeijaopas Yhteys
Islamopas
Usko Jumalan enkeleihin

Enkeleillä ei ole materiaalista olomuotoa eivätkä he ole ihmissilmin nähtäviä. He hoitavat näkymättöminä maailmankaikkeudessa Jumalalta saamiaan tehtäviä, he eivät muistuta meitä eivätkä ole Jumalan lapsia, eivätkä he voi poiketa siitä, mitä Jumala on heille määrännyt. He ovat olemukseltaan toisenlaisia kuin ihmiset, sillä ihminen on luotu maasta, kun taas enkelit on luotu valosta. Sen tähden ihmiset eivät - profeettoja lukuunottamatta - voi nähdä heitä heidän alkuperäisessä muodossaan, vaan ainoastaan heidän ottaessaan fyysisen hahmon. Tietomme heistä perustuvat siis vain siihen, mitä Jumala ja Hänen profeettansa ovat kertoneet meille, mutta miksi meidän sitten kannattaisi oppia tuntemaan heitä? Siksi, että heillä on tärkeä osansa siinä, mitä meille tapahtuu. Enkeleitä koskevan tiedon voisi sanoa olevan samalla tavalla hyödyllistä kuin tieto luonnonlakien toiminnasta ja muiden ihmisten käyttäytymisestä on. Meidän on annettu tietää, että nämä melkein lukemattomat olennot, jotka ovat äärimmäisen mahtavia, on luotu aina tottelemaan eikä koskaan uhmaamaan jumalallisia käskyjä ja että he lakkaamatta palvelevat Herraansa eivätkä ikinä väsy (Koraani 21:19-20; 66:6).

"Hänelle kuuluu jokainen, joka on taivaassa ja maan päällä. Ja ne, jotka ovat Hänen puolellaan, eivät ole liian ylpeitä Häntä palvelemaan, eivätkä he siihen väsy. Öin ja päivin he Häntä lakkaamatta ylistävät."

(Koraani 21:19-20)

Uskovaiset, varjelkaa itsenne ja perheenne tulelta, joka kuluttaa ihmiset ja kivetkin, jota valvomaan on asetettu enkeleitä, heltymättömiä ja mahtavia; he eivät ole tottelemattomia Jumalan käskyille, vaan tekevät mitä heille on määrätty.

(Koraani 66:6)

Mutta siitä huolimatta he - lajina - ovat alemmalla tasolla kuin ihminen, mitä symboloi se, että Aadamin luomisen jälkeen heidät määrättiin kumartamaan hänen edessään tervehtiäkseen häntä, merkkinä kunnioituksesta (Koraanin jaetta 17:70 ovat jotkut kommentaattorit pitäneet todisteena ihmisen korkeammasta asemasta enkeleihin nähden; Ibn Kathir Koraanin selityksessään).

"Totisesti, Me olemme saattanut ihmisen lapsia kunniaan ja antanut heille kulkuneuvoja sekä maalla että merellä. Ja olemme varustanut heidät puhtaalla ravinnolla sekä asettanut heidät useimpien muitten luotujen yläpuolelle."

(Koraani 17:70)

Seuraavassa mainitaan joitakin enkeleiden tehtävistä, jotka koskevat ihmisiä. Heidän päätehtävänsä, joista heidän nimensäkin voidaan johtaa, on välittää Jumalan viesti Hänen valitsemilleen profeetoille. Tätä kunniatehtävää hoitaa etenkin heidän johtajansa Gabriel (tai Dzibriil, kuten nimi arabiaksi lausutaan).

"Tämä on totisesti jalon sananjulistajan sanoma, sellaisen, jonka valta tulee voiman Herralta, jota on toteltava ja joka ei luottamusta petä"

(Koraani 81:19-21)

Sanoma, jota kantavat tuonkaltaiset olennot, saavuttaa varmasti määränpäänsä koskemattomana. Enkelit ympäröivät meitä joka puolella, he tarkkailevat ja merkitsevät muistiin kaikki tekomme, hyvät ja pahat, ja pitävät täydellistä kirjaa jokaisen ihmisen elämästä. Kuoleman jälkeen meidät tuodaan Jumalan eteen ja silloin enkelit esittävät täydellisen selonteon elämästämme ja teoistamme maan päällä.

He myötävaikuttavat tapahtumiin, jotka näyttävät pelkiltä luonnonilmiöiltä, kuten tuuli, sade ja kuolema (Koraani 50:17-28).

"On kaksi kuuntelijaa, jotka istuvat oikealla ja vasemmalla puolella kuunnellen. Eikä ihminen lausu sanaakaan hänen lähettyvillään olevan tarkkaajan kuulematta. Ja kuoleman hourailu on tuleva ilmaisten totuuden: »Tämä oli se päivä, jota kavahditte. Ja pasuunaan puhalletaan; se on uhkausten ja lupauksen päivä. Ja joka sielu on tuleva seurassaan kiihoittaja ja todistaja. Totisesti et ole tästä päivästä välittänyt, mutta nyt olemme poistanut verhon silmiltäsi, niin että näkösi tänään on tarkka. Ja hänen seuralaisensa sanoo: »Tässä on se, mitä minulla on valmiina. Heittäkää alas helvettiin jokainen kiittämätön ja kapinallinen, hyvän kieltäjä, rajain ylittäjä, epäilijä, joka asettaa muita Jumalan rinnalle! Heittäkää hänet kauheaan kidutukseen! Hänen seuralaisensa sanoo: »Herra, en ole vietellyt häntä, vaan hän itse oli suuresti eksynyt. Hän vastaa: »Älkää kiistelkö Minun luonani! Olen totisesti varoittanut teitä etukäteen."

(Koraani 50:17-28)

Heillä on jopa tehtävänään auttaa uskovia taistelemalla heidän puolellaan sodassa (Koraani 3:124) sekä suojelemalla heitä (Koraani 13:11) ja rukoilemalla heidän puolestaan (Koraani 40:7).

"Silloin sinä sanoit uskovaisille: »Eikö teille riitä, että Herranne tukee teitä kolmella tuhannella Ylhäältä lähetetyllä enkelillä?»"

(Koraani 3:124)

"Jokaisen edellä ja jäljessä käy suojelijoita, jotka vartioivat häntä Jumalan käskystä. Totisesti, Jumala ei muuta ihmisten kohtaloa, elleivät he itse muuta sitä, mitä heidän sydämissään on; ja kun Jumala haluaa pahaa jollekin kansalle, niin ei sitä voida pois torjua, eikä kukaan muu kuin Hän voi heitä auttaa."

(Koraani 13:11)

"Ne, joille on uskottu valta, ja ne, jotka ympäröivät Häntä, julistavat Herransa kunniaa, uskovat Häneen ja anovat varjelusta uskovaisille: »Herra, Sinä suljet kaiken armoosi ja tietoosi; varjele sentähden niitä, jotka kääntyvät puoleesi ja noudattavat tietäsi; säästä heidät helvetin rangaistuksesta."

(Koraani 40:7)