Islamopas.com

Etsi
Koraani Kirjasto Faq Moskeijaopas Yhteys
Islamopas
Usko Jumalan kirjoihin

Uskomme niihin kirjoihin, jotka Jumala aikojen kuluessa on lähettänyt alas ihmiskunnalle profeettojensa välityksellä. Jumala oli jo ennen Muhammedia (SAAS) ilmoittanut kirjojaan profeetoilleen, ja nämä kirjat lähetettiin alas samalla tavalla kuin Koraani lähetettiin Muhammedille (SAAS). Olemme saaneet tietää näistä kirjoista joiden nimet, nimittäin Aabrahamin kirjat (suhuf), Mooseksen Tawrat (Toora), Daavidin Zabuur (Psalmit) sekä Jeesuksen Kristuksen Injiil (Evankeliumi) ja olemme varmoja siitä, että kaikki Jumalan lähettämät kirjat ovat totta. Koraani kertoo meille, kuinka ihmiset ovat muuttaneet ja väärentäneet Tooran ja Evankeliumin siten, että Jumalan sanaan on sekoitettu ihmisten omia kirjoituksia. Uskon ensimmäisiin jumalallisiin kirjoihin tulee rajoittua siihen tietoon, että ne kaikki alun perin olivat Jumalalta, että ne olivat totta ja että ne oli lähetetty omana aikanaan täyttämään samaa tarkoitusta, jota varten Koraanikin ilmoitettiin. Uskon Koraaniin taas tulee sisältää sen, että Koraani yksinomaan ja ehdottomasti koostuu Jumalan omista sanoista, että se on täydellisen totuudellinen, että jokainen sana on säilynyt alkuperäisessä muodossaan, että kaikki sen sisältämä on oikeaa, että ihmisen velvollisuus on elämässään täyttää kaikki sen määräykset ja että kaikki, mikä on sen vastaista, on hylättävä. Koraani on viimeinen Allahin ilmoittamista kirjoista, ja sen ja muiden, aiempien jumalallisten kirjojen välillä on joitakin huomattavia eroja. Seuraavassa lyhyt yhteenveto eroista:

  • Aiempien jumalallisten kirjojen tekstit hävisivät täydelleen - vain niiden tulkinnat ovat olemassa tänä päivänä. Koraani sitä vastoin näyttää täysin samalta kuin silloin, kun se ilmestyi profeetalle (SAAS). Yhtäkään sanaa - ei, yhtäkään tavua - siitä ei ole muutettu. Se on saatavilla alkuperäistekstinä ja Allahin sanat on näin tallennettu kaikkia tulevia aikoja varten.
  • Aiemmissa jumalallisissa kirjoissa ihmiset sekoittivat omia sanojaan Allahin sanoihin, mutta Koraanissa on vain Jumalan sanoja - puhtaina ja pilaantumattomina - tämän tunnustavat jopa islamin vastustajat.
  • Mistään toisesta pyhästä kirjasta eri kansojen keskuudessa voidaan autenttisten historiallisten todisteiden pohjalta sanoa, että se todella tulee juuri siltä profeetalta, jolle kirja ilmestyi. Mutta Koraanin kohdalla todisteet siitä, että se ilmestyi juuri Muhammedille (SAAS), ovat niin vastaansanomattomat, vakuuttavat ja vahvat, että edes islamin pahimmat kriitikot eivät voi heittää epäilyksen varjoakaan sen asian ylle. Nämä todisteet ovat niin kattavat ja yksityiskohtaiset, että monesta Koraanin jakeesta voidaan varmuudella sanoa vieläpä sekin, missä tilanteessa ja paikassa se ilmestyi.
  • Aiemmat jumalalliset kirjat ilmoitettiin kielillä, jotka jo aikaa sitten ovat kuolleet pois. Mikään kansa tai ihmisryhmä ei enää puhu näitä kieliä ja vain harvat sanovat osaavansa niitä. Siten olisi omana aikanamme täysin mahdotonta, vaikka nuo kirjat olisivatkin olemassa alkuperäisessä ja muuttamattomassa muodossaan, ymmärtää ja tulkita niiden kirjoituksia oikealla tavalla, ja soveltaa niitä oikein käytäntöön. Koraanin kieltä sen sijaan puhuvat miljoonat ja vielä useammat miljoonat tuntevat ja ymmärtävät sitä. Sitä opetetaan lähes kaikissa maailman yliopistoissa, jokaisen on mahdollista oppia sitä ja se, jolla ei ole aikaa opetella kieltä, voi kaikkialta löytää ihmisiä, jotka kykenevät selittämään Koraanin merkityksiä hänelle.
  • Kaikki vanhemmat jumalalliset kirjat on kohdistettu jollekin tietylle kansalle, kaikki sisältävät joukon määräyksiä, jotka tuntuvat liittyvän johonkin tiettyyn historialliseen ajanjaksoon ja kaikki täyttivät vain aikansa tarpeita. Niitä ei tarvita tänä päivänä, eikä niitä voida kitkattomasti ja oikealla tavalla soveltaa käytäntöön. Tästä ilmenee selvästi, ettei mitään niistä ollut tarkoitettu koko maailmalle. Edelleen niitä ei ollut lähetetty sovellettavaksi ikuisesti edes niiden kansojen parissa, joille ne ilmestyivät, vaan niitä oli tarkoitus käyttää vain tietyn ajan. Vastakohtana tälle on Koraani tarkoitettu koko ihmiskunnalle, mikään sen määräyksistä ei ole sellainen, etteikö se soveltuisi kaikkialle ja kaikkina aikoina. Tämä tosiseikka todistaa Koraanin olevan tarkoitettu koko maailmalle ja ikuiseksi ohjenuoraksi ihmisten elämässä.
  • Sitä ei voida kieltää, etteivätkö myös aiemmat jumalalliset kirjat sisältäisi hyvyyttä ja hurskautta, sillä nekin julistivat korkean moraalin ja lujan uskon periaatteita sekä osoittivat sellaisen elämäntavan, joka miellytti Allahia. Mutta mikään niistä ei ollut tarpeeksi kattava sisältääkseen kaiken tarvittavan tiedon hyvään ihmiselämään, jossa ei ole mitään liikaa eikä mitään puutukaan. Jotkin niistä olivat erinomaisia jollakin alueella, toiset jollakin toisella tavalla hyviä. Mutta Koraani, ja vain Koraani, sisältää sen kaiken hyvän, mikä edeltäneissä kirjoissa oli, ja lisäksi se täydellistää Allahin tien, näyttää sen kokonaisuudessaan ja viitoittaa sellaisen elämäntavan, jossa on kaikki ihmisen maan päällä tarvitsemat asiat.
  • Ihmisten myötävaikutuksesta ja tekstien väärentämisen takia näihin kirjoihin on sijoitettu sellaisia asioita, jotka eivät ole yhtäpitäviä totuuden kanssa, jotka ovat järjenvastaisia ja jotka sotivat ihmisen oikeudentajua vastaan. Ne sisältävät julmia ja epäoikeudenmukaisia asioita, jotka vääristävät ihmisen uskoa ja tekoja; ja vieläpä niihin on valitettavasti joutunut rivouksia, säädyttömyyksiä ja potentiaalisesti moraalittomia asioita. Koraani on vapaa kaikesta sellaisesta roskasta, siinä ei ole mitään järjenvastaista eikä mitään, mikä voitaisiin todistaa vääräksi.

Mikään sen määräyksistä ei ole epäoikeudenmukainen eikä harhaanjohtava. Siinä ei ole jälkeäkään säädyttömyydestä tai epämoraalisuudesta, vaan kirja on alusta loppuun täynnä viisautta ja totuutta. Se sisältää korkeimman filosofian ja parhaimman lain inhimillistä sivilisaatiota varten. Se näyttää oikean tien ja johtaa ihmiset voittoon ja pelastukseen. Näiden Koraanin erityispiirteiden perusteella kaikkia maailman ihmisiä on kehotettu uskomaan siihen, jättämään kaikki muut kirjat ja seuraamaan vain Koraania. Vain se sisältää kaiken oleellisen Allahia miellyttävää elämää varten eikä mitään muuta jumalallista kirjaa tarvita.

Tutkittuamme Koraanin ja muiden jumalallisten kirjojen eroja meidän on helppo ymmärtää, että Koraanin uskonkäsitys verrattuna aikaisempiin kirjoihin on pohjimmaltaan erilainen, ja uskon aiempiin jumalallisiin kirjoihin tulee rajoittua siihen tietoon, että ne kaikki olivat Allahilta, ne olivat totta ja ne oli lähetetty alas maailmaan. Uskon Koraaniin taas tulee sisältää se, että Koraani koostuu vain ja ainoastaan Allahin omista sanoista, että se on täydellisen totuudellinen, että jokainen sana siinä on säilynyt ja kaikki siinä mainittu on oikein. Lisäksi tulee uskoa, että ihmisen velvollisuus on elämässään täyttää kaikki sen käskyt, ja hylätä kaikki, mikä on sen vastaista.